Skip to content

1VSDAT

לא נראים בתפריטים

תת קטגוריות..............................................................................................................................

הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

בימיו של רבי יהודה הנשיא העולם הרבני נפתח להשפעותיה של התרבות ההלניסטית ובעקבות כך הרבנים החלו להבין שיקום אינו נראה כתיבה בעלת שלוש שכבות אלא כמבנה בו שמונה כדורי בדולח מקיפים ארץ מרכזית. התורה הגיאוצנטרית קצת בילבלה את החכמים אבל עד מהרה הם מצאו במקורות את כל האסמכתאות שהוכיחו שחכמי ישראל הכירו מאז ומתמיד את מה שאריסטו והתוכן תלמי גילו רק לאחרונה.
קרא עוד...
הקוסמולוגיה התנ"כית (ישן)

הקוסמולוגיה התנ"כית (ישן)

התנ"ך משקף את הקוסמולוגיה המסורתית ששלטה בכל רחבי המזרח התיכון. קוסמולוגיה זאת ראתה את היקום כולו כמבנה בעל שלוש קומות: קומת התהומות בתחתית היקום, קומת הארץ השטוחה בשכבה האמצעית וקומת הרקיעים ששימשה כגג היקום. במדור זה נראה כיצד הקוסמולוגיה המסורתית הזאת משתקפת בפסוקי התנ"ך.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים