Skip to content

1VSDAT

מבט כולל
מבט כולל
 
בדף זה ניתן למצוא רשימה של כל הפיתוחים החדשים שהתווספו לאתר. הטבלאות בתחתית הדף מציגות את המאמרים האחרונים, התגובות האחרונות והנקראים ביותר באתר כולו: במאמרים, בדפי המגיבים ובבלוגים.

תאריך

                              השיפור שהוכנס

 

17.3.17

ניתן מעתה לראות את כל התגים ולהגיע באמצעותם למאמרים שמתוייגים במילת המפתח הרצויה למבקר. אל ענן התגים השלם ניתן להגיע דרך הפניה במשבצת הכתומה שמעל ענן התגים שבדף הבית או על ידי הקשה כאן.

1.3.17

תוכנת האתר עברה שידרוג ועתה הוא מהיר יותר ומוגן יותר. התוכנה המשודרגת מאפשרת את שילובן של הרבה אופציות חדשות והללו יתווספו בהדרגה.

 

המאמרים האחרונים