Skip to content

1VSDAT

קטעים נבחרים
קטעים נבחרים

רעיונות מסויימים הולכים לעיתים לאיבוד במאמרים ארוכים שרק מעטים קוראים עד תומם. קטגוריה זאת מרכזת קטעים נבחרים ממאמרים, התכתבויות ותגובות בתקווה שכך הם יזכו לחשיפה רחבה יותר. הקטעים אינם בהכרח נאמנים למקור ואני מרשה לעצמי לעדכן, לתקן ולהרחיב את הרעיונות המקורים. 

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
קטע זה נלקח ממאמר שפורסם לפני חמש שנים. להערכתי, הדברים נכונים גם היום.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הבורות היא שותפתם הנאמנה ביותר של הרבנים ובעזרתה הם מצליחים לשכנע את התמימים שסרים למרותם שקיימת רק אמת אחת, יחידה, מושלמת ונצחית שניתנה על ידי מי שברא את העולם ובחר את עם ישראל אך ורק לאלו שמשתייכים לזרם שלהם.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
בקטע זה אני שב ושולל את היומרה הרבנית שתולה את זכותנו על ארץ ישראל בהבטחה שכביכול ניתנה לאבות המיתולוגיים על ידי אל שאיש אינו מסוגל להוכיח את קיומו וטוען שזכותנו על הארץ הזאת נובעת מהחוק הבינלאומי וההכרה בה זכינו מרוב הקהילה הבינלאומית.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
החרדים אוהבים לסלף לא רק את ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל אלא גם את ההיסטוריה המודרנית ומבחינתם ראוי לא רק לפסול כל השג בו ניכרת טביעת ידם של הציונים אלא גם את עצם זכותם של שוללי הדת לחיות בארץ ישראל. בקטע זה אני מנסה להעמיד את הדברים על דיוקם ולהסביר מדוע זכותי להתגורר בארץ הזאת אינה נופלת מזכותם של כל אלו שמאמינים שהאל העניק את ארץ ישראל רק להם.  
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
אני טוען שזכותי להשתייך לעם ישראל ובעלותי על ההיסטוריה והמורשת התרבותית של העם הזה אינה תלויה בחסדי הרבנים ולא הם אלו שיכתיבו לי את השתייכותי הלאומית, את הראייה ההיסטורית שלי ואת הפרשנות שאני נותן לספרים בספרייתו של העם שלי.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים