Skip to content

1VSDAT

כהנים
ראשון, 19 נובמבר 2017 19:37

שאמאנים, כהנים ורבנים

הכהנים ששירתו בבית המקדש בירושלים היו הרבה יותר מתוחכמים מהשאמאנים ששירתו חברות יותר פרימיטיביות אבל אין הרבה הבדלים עקרוניים בין שתי הקבוצות שבחרו להתפרנס שהשקטת אלים זועמים והרחקת סכנות וצרות. הרבנים, לעומתם, שינו את כללי המשחק והרחיקו את התוצאות מסיבותיהן. בשיטה הרבנית, גמולם של הצדיקים ניתן להם בגן עדן ועונשם של הרשעים בגיהנום ולכן לא אמורה להיות שום קורילציה ישירה, אותה ניתן לחשוף, לבדוק ולנתח, בין מעשיו של האדם לשכרו או עונשו.      

פורסם ב קטעים נבחרים

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים