Skip to content

1VSDAT

Open menu
התיאוריה הכללית של דתות מונותאיסטיות
התיאוריה הכללית של דתות מונותאיסטיות
דתות מונותאיסטיות בנויות סביב אל אחד שמכתיב את גורלם של בני האדם ואנשי דת מקצועיים שמכוונים את המאמינים ל'דרך הישר' שתבטיח את גאולת נפשם. בעולם המונותאיסטי התפתחו זרמים רבים ורובם נשלטים על ידי בעלי שררה שרתמו לצרכיהם את האל ואת 'דרך הישר' שלו. בעלי השררה הללו קידמו את האינטרסים שלהם בשיטות שונות אבל כיוון שרובם היו צריכים להתמודד עם אתגרים דומים רובם גם אימץ טקטיקות דומות ולכן ניתן למצוא לפחות עשרה כללים אוניברסליים שמכתיבים לבעלי השררה את שיטות הפעולה שלהם. 
דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
 
לפני שנוכל לפתח את הדיון בתיאוריה הכללית של הדתות המונותאיסטיות עלינו להקדים ולהגדיר היטב את המונחים בהם אנו עתידים להשתמש. ההגדרות הטבלה הבאה אינן חופפות את ההגדרות המילוניות של רוב המושגים אבל למהותן של הדתות המונותאיסטיות נוכל לרדת רק אם נתעלם מכל ההגדרות המקובלות ונאמץ רק את ההגדרות הללו. המושגים הללו, בהגדרותיהם הניתנות כאן, משמשים גם בשאר המאמרים שבאתר.
דרג מאמר זה
(8 מדרגים)
(תקציר):   לבעלי העניין שהשתלטו על הדתות המונותאיסטיות היות תמיד מטרות זהות ושיקולים דומים ולכן כל הדתות הללו התפתחו בצורה דומה. ההיסטוריה של הדת הנוצרית, מייסודה ועד לעלייתן של המדינות הטריטוריאליות החזקות באירופה של סוף ימי הביניים, מאפשרת לנו לנתח את הטקטיקות שבעלי העניין נוהגים לאמץ ולגזור מהם את עשרת הכללים ששימשו בזמנו גם את בעלי הענין של הדת הכוהנית ושל הדת הרבנית: 1. מצא אל ובדל אותו, 2. בודד את האל והרשה לו לתקשר רק באמצעותך, 3. הפחד את המאמינים, 4. כתוב כתבי קודש, 5. תפוס חזקה על שערי הגאולה, 6. שכתב את ההיסטוריה, 7. כרות ברית עם בעלי הכח, 8. פקח על המאמינים, 9. חסום ודכא את מתנגדיך, 10. חוקק לעצמך טובות הנאה.

התגובות האחרונות