Skip to content

1VSDAT

תורה
שלישי, 21 יוני 2011 15:50

פרשני המקרא

(תקציר:)   הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים על פרשני התורה הגדולים.
 
פורסם ב אישים
ראשון, 28 נובמבר 2010 13:02

היתרונות הכלכליים של הכהונה

ההעדפות הממוסדות של בני שבט לוי משמשות לכל היותר כקדימון חיוור לטובות ההנאה שהורעפו על בני משפחתו הקרובה של משה ונראה שהצוים האלוהיים מתחרים זה בזה על גודל ההטבות שבאפשרותם להעניק למשפחה הנבחרת.מקורותינו מזהים עשרים וארבע מתנות כהונה, עשר שאינן מציקות במיוחד וארבעה עשר מטרידות ומרגיזות.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים