Skip to content

1VSDAT

תורה

המקרא מפרט את עשרת הדברות פעמיים: פעם אחת בפרק כ' של ספר שמות ופעם נוספת בפרק ה' של ספר דברים. שני הנוסחים אינם זהים ויש הבדלים רבים ומהותיים בין השניים. הרבנים אמנם מצאו דרכים לתרץ את ההבדלים אבל הם התעלמו מהסבר הרבה יותר הגיוני שיכול להוריד את הסוגיה מסדר היום.  

שלישי, 21 יוני 2011 12:50

פרשני המקרא

(תקציר:)   הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים על פרשני התורה הגדולים.
 
פורסם ב אישים
ראשון, 28 נובמבר 2010 11:02

היתרונות הכלכליים של הכהונה

ההעדפות הממוסדות של בני שבט לוי משמשות לכל היותר כקדימון חיוור לטובות ההנאה שהורעפו על בני משפחתו הקרובה של משה ונראה שהצוים האלוהיים מתחרים זה בזה על גודל ההטבות שבאפשרותם להעניק למשפחה הנבחרת.מקורותינו מזהים עשרים וארבע מתנות כהונה, עשר שאינן מציקות במיוחד וארבעה עשר מטרידות ומרגיזות.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים