Skip to content

1VSDAT

Open menu
ההתגלות והמסירה
ההתגלות והמסירה
לצד 'מיתוס הדרש', 'מיתוס ההתגלות והמסירה' הוא הכלי השימושי ביותר שנמצא בארסנל הרבני. מיתוס זה קובע שהאל נתן למשה שתי תורות, האחת בכתב והשניה בעל פה, והתורות הללו נמסרו ממורה לתלמידו מאז ימיו של משה ועד שרבי יהודה הנשיא העלה על הכתב גם את התורה שבעל פה. את 'מיתוס ההתגלות והמסירה' הרבנים מאמתים באמצעות 'מיתוס העדות' שטוען שש מאות אלף זוגות עיניים ראו את האל מתגלה על ההר וששת אלפי העדים המהימנים הללו סיפרו לבניהם על ההתגלות האלוהית והללו סיפרו לבניהם וכך הלאה עד עצם ימינו אנו. את המיתוסים הללו חסרי הבסיס וההגיון הללו רשאים לפסול רק אלו שאינם מסתפקים בסיסמאות של הרבנים ומחליטים להשקיע בנושא גם מעט חשיבה עצמאית.
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
עמים רבים יש בעולם ואמונות להם אינספור אך לעומת הגויים הנוהים אחרי תעתועי דמיונם ומאויי לבבם קיים רק עם אחד שאמונתו אמת, אלוהיו אלוהי אמת וכל דרכיו אמת. הנוצרים מאמינים באל ילוד רחם אשה שקם ועלה מקברו שלושה ימים אחרי שנצלב, מת ונקבר. הרבה תפילות, שבועות והצהרות אמונים הם נושאים לצלמי אדונם אך איזו עדות יש בידם המסוגלת לאמת את אמיתות אמונתם? האם מישהו היה נוכח בעת שרוח הקודש באה אל הגבירה הבתולה? האם נפש חיה ראתה את האבן נגולה מפי המערה ואת הצלוב יוצא ומהלך בין הבריות? אמנם, אם נאמין לסיפורים שנכתבו עשרות שנים לאחר הארוע, תלמידי אותו האיש פגשו ודיברו עם אדונם אך כיצד זה נקבל את עדותם כשאין עימנו איש המסוגל לאמתה? ונביא המוסלמים, האם נוכל להאמין לו? והלא יודעים אנו שהתוועדויותיו עם המלאך גבריאל נערכו בסתר, הרחק מכל עיין בוחנת המסוגלת להעיד שבדבריו יש יותר מאשר סילופים וחזיונות שוא. לא כך תורת האמת שבידנו. לא בהסתר היא ניתנה ולא רק קומץ עלום זכה לקבלה אלא ששישים ריבוא זוגות עיניים חזו בענן אשר בו האלוהים, שישים ריבוא זוגות אוזניים שמעו את קולו האדיר ושישים ריבוא לבבות נפתחו לאהבו ולהאמין בו.
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
לא רק את התורה הכתובה קיבל משה על ההר אלא גם מה שאנו מכנים בשם 'התורה שבעל פה', על כל פלפוליה ונפתוליה. התורה הכתובה אמנם אינה מציינת במפורש שמשה קיבל תורה נוספת כלשהי אבל אם רוצים לא קשה למצא לכך רמזים שכביכול הוצפנו בתוך פסוקי התורה שבכתב. ריש לקיש, לשם דוגמה, מוצא בספר שמות פסוק שרומז במפורש שגם המשנה והגמרא ניתנו למשה בסיני:
 
אמר רבי לוי בר חמא בשם רבי שמעון בן לקיש: מהו שכתוב 'וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם'[א]? הוא מסביר: 'לֻחֹת' - אלו עשרת הדברות, 'וְהַתּוֹרָה' - זה המקרא, 'וְהַמִּצְוָה' - זו המשנה, 'אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי' - אלו הנביאים והכתובים, 'לְהוֹרֹתָם' - זו הגמרא. הפסוק מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני.[1]
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
(תקציר:)   שש מאות ריבוא הגברים שראו את התגלות האל סיפרו לבניהם על הארוע המופלא והבנים סיפרו לבניהם, ואלה לבניהם וכך הלאה מדור לדור עד עצם ימינו אנו. שרשרת המסירה אמורה להוכיח, באופן עצמאי שאינו תלוי במילה הכתובה, לא רק את עובדת קיומו של האל אלא גם את מקורה האלוהי של תורתו. הנרטיב הזה הוא מאד ברור, פשוט והגיוני ולכן קצת קשה לנו להבין מדוע הרבנים מצאו לנכון לחלוק על העובדות הבסיסיות ביותר ומדוע הם בחרו לבסס את גרסותיהם על מדרשים שהם סחטו מפסוקי התורה הכתובה ולא על הסיפורים המהימנים שהם שמעו מאבותיהם, ששמעו מאבותיהם וכך הלאה עד לאותם אבות הקדומים שראו את הכל במו עיניהם ושמעו את הקול במו אזניהם. האם כל סיפור המסירה מדור לדור הוא לא יותר מאשר מיתוס[א] שהרבנים המציאו אלף ומאתיים שנים לאחר ימי משה בנסיון לעגן בהיסטוריה הרחוקה את התורה החדשה, התורה שבעל פה, שהם פיתחו לעצמם?
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)

משנה חסרת כל כוונות זדון, שאינה שונה מהותית משאר חברותיה, מצפינה בחובה סתירה קשה לאחד המיתוסים המרכזיים ביותר של הדת הרבנית. רבי שמעון בר יוחאי מצהיר במפורש שבידיו הלכה שהגיעה אליו בשרשרת המסירה של התורה שבעל פה ובכל זאת, בניגוד לתכתיבי המיתוס, הרבנים מחליטים להתעלם משמועתו ולאמץ הלכה שמסתמכת רק על סברות אנושיות. פסילת ההלכה של רבי שמעון מעוררת שאלות מטרידות לגבי מהימנותו של מיתוס ההתגלות והמסירה, מעלה ספקות לגבי תקפותן של כל ההלכות הרבניות ופוגעת אנושות באמינותה של הדת היהודית כולה.

התגובות האחרונות