Skip to content

1VSDAT

יששכר וזבולון
שלישי, 28 יוני 2011 16:14

זכויות היתר של הרבנים

זכויות הדרש שהרבנים הקנו לעצמם אפשרו להם לעגן בפסוקים את כל הסמכויות, זכויות היתר וטובות ההנאה שרק עלו בדמיונם. אכן, אם אפילו הבושה אינה מסוגלת להגביל את תאוותיך לא יקשה עליך לסחוט מהפסוקים את המעמד הבכיר, זכויות היתר וטובות ההנאה שהרבנים מצפים לקבל מהתמימים שקונים את תשדירי השירות הרבים שהם הפיקו במהלך כל הדורות.   
 
 
פורסם ב האל ורבניו

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים