Print this page
רביעי, 19 ינואר 2011 18:17

הפרשיה של דודי זילברשלג

דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
לא יאה להעמיס עוד בוץ על אדם שכבר לוכלך על ידי גדולים וטובים ממני, במיוחד אם בניגוד למקובל הוא נתפס בקלקלתו במחיצת אדם בוגר מהמין המתאים, אבל קשה לא להביע שאט נפש מחרדי מתחסד שכבר הרויח ביושר את השורות שהקדשתי לו באתר זה[א]. כשנשאתי תודות לכל האישים שדרבנו אותי לחשוף את פניה המכוערות של היהדות בחרתי לייחד את מר זילברשלג משום שבהרצאה שהוא נשא פעם בפני קהל חילוני הוא סיפר על ביקור באחד מבסיסי צה"ל שם הוא ראה במו עיניו חיילים וחיילות עובדים במשרד אחד ואוכלים יחדיו בחדר אוכל משותף. החוויה הקשה חייבה רק מסקנה אחת והחרדי הגאה אפילו לא מצמץ כשהוא סיפר לקהל שומעיו, רבים מהם הורים לחיילים ששירתו באותה עת במרחב עזה, שבליבו גמלה ההחלטה לא להרשות לבניו להתגייס לצבא שמאפשר התנהגות מתירנית מעין זאת שהוא ראה במו עיניו.
 
לא קשה להבין לנפשו של החרדי הגאה. נקבות בבסיסי צה"ל הן בחזקת 'מכשול בפני עיוור' ומי שאינו מסלקן מדרכם של צעירים תמימים אינו יכול לקבול כשיגלה שאחד האברכים הרכים הביט ישירות בשערה של איזו שהיא בחורה או, רחמנא לצלן, אפילו שמע את קולה המצחקק. הבעיה היא שאותו ההגיון שכביכול מצדיק את הרחקתם של חרדים קטנים מבסיסי צה"ל מחייב גם להרחיק חרדים גדולים, דוגמת מר זילברשלג, לא רק מהרחובות אלא גם מחברתם של אנשים נורמליים שאינם מעצבים את חייהם סביב הדעות הסקסיסטיות שהוא וחבריו אוהבים לפזר ביד כה נדיבה. אם ילדיך, מפחד החטא, אינם רשאים לשרת בצבא אזי אתה, על אחת כמה וכמה, חייב להסתגר בדלת אמותיך ולא להוציא את חותמך לרשות הרבים שם טובים הסיכויים שתשוב ותיפול בקסמה של בחורה צעירה זו או אחרת.
 
מר זילברשלג, משטר הדיכוי המיני שאתם מנהיגים בעדה החרדית הוא המתכון הבדוק ביותר גם להתפרצויות היצר שמוצאות את דרכן לכותרות הראשיות וגם לאינספור הסטיות שהעולם החרדי אוהב להשתיק ולהצניע. אנא, בתור אדם אינטליגנטי, ועכשיו גם מנוסה, קרא לחבריך להזמין מחקר מדעי, רצוי מגורם אקדמי בלתי תלוי, שיבדוק את מאפייני ההתנהגות המינית בקהילותיכם. אני בטוח שלא תופתעו כשתגלו שאת המיניות האנושית קשה לכלוא והיא תמיד מצליחה בסופו של דבר לבטא את עצמה, בין אם בפרהסיה ובין אם במחשכים, בין אם בצורה ישירה ונורמטיבית ובין אם בצורה חולנית וסוטה. אני מאד מקווה שבעקבות המחקר המוצע יוסר המכשול שמונע מילדך להשתתף בנטל הבטחוני יחד עם כל שאר אזרחי המדינה אבל בהכירי את הנפשות הפועלות אני משוכנע שלא יקשה עליכם למצוא תירוצים חדשים שירחיקו מילדכם את סכנה ויאפשרו להם להמשיך ולהיות נטל על כתפי האומה מבלי שהם יידרשו לתרום ולו במעט לבטחונה, חיזוקה ושגשוגה.


[א]             
ראה ההקדמה 'שלמי תודות'.
נקרא 9761 פעמים

10 תגובות