Print this page
שישי, 07 יוני 2013 12:43

האדמו"ר נגד השבועון החרדי

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
האדמו"ר מטשרנוביל נגד השבועונים: "מטמאים ואסורים"
 
בחדרי חרדים, 12.5.13
 
 
לא קלים חייהם של עורכי השבועונים. בכל ערבי החגים, הם מנסים לתור אחר דמות חשובה בכותל המזרח של האדמו"רים, הרבנים והראשי ישיבות, ולהביא ראיון, שיחת חג או למצער דיוקן על הדמות ועל הקהילה בראשה הוא עומד. עיתון 'בקהילה' פרסם כתבה של הרב יעקב ב. פרידמן, שברזומה שלו, נצברו עשרות 'ימי נוכחות' עם גדולי ישראל, והוא ערך פרופיל מקיף על דמותו של האדמו"ר מטשרנוביל, ושאב מאישיותו רעיונות ומוטיבים, לאורחות חיים ותוכחות מוסר, בדרכי התורה והחסידות.
 
חלפה יממה מאז שהעיתון הופיע בדוכנים והגיע לבתי המנויים, וזעמו של בית האדמו"ר מטשרנוביל, יצא על 'בקהילה' בגין הכתבה. במודעה תוקפנית שפורסמה מטעם בית האדמו"ר, ונתלתה בבית המדרש של החסידות - שמאן דהוא הספיק גם להסיר אותה - מתפרסמת הבהרה מטעם האדמו"ר וזה לשונה:
 
'בעקבות המאמר שנתפרסם באחד השבועונים האסורים, הורה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להודיע לקהל אנ"ש (אנשי שלומנו) דברים אלו: ידוע מאז וכבר דיברנו כמה וכמה פעמים, על שאין חלקינו עם העיתונות בכללותה בשום קשר שהוא, וההתעסקות והקריאה בהם מפריעה ללימוד התורה ולמידות טובות'.
 
כאן האדמו"ר הולך צעד אחד קדימה ותוקף את השבועונים כקולקטיב: 'אמנם צריך להבהיר, כי השבועונים דוגמת אלו שפרסמו מאמר אודותינו בשבוע זה, הינם אסורים במגע ובמשא ומטמאים ביותר את כל הקורא בהם, ונאסרו כבר על ידי גדולי ישראל ואל יהיה חלק – אפילו יחיד מאנ"ש בשייכות עם עיתונות אלו'.
 
כמה מרגיע לדעת שדעת התורה תמיד נכונה לשרת את כל גחמותיך. שבועון חרדי למהדרין מרגיז אותך – תלה מודעה תוקפנית על קיר בית המדרש והסבר לשפוטים שאסור בשום פנים ואופן לקרוא פרסומים חרדיים בהם מלמדים אורחות חיים ותוכחות מוסר, בדרכי התורה והחסידות. כדרך אגב תוכל לפסול באותה הזדמנות גם את כל שאר השבועונים החרדיים שאינם סרים למרותך ולקבוע שהם 'מטמאים ביותר את כל הקורא בהם'. בשלב הבא, תוכל, מן הסתם, לפסול גם מסכתות תלמודיות שאינן מוכנות ליישר קו עם דעותיו ואוי להם לספרי התוכחה והמוסר שלא יביעו במדוייק את דעותיך החשוכות.
נקרא 16768 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

3 תגובות