Skip to content

1VSDAT

הבלוגים
הבלוגים
הגיגים: מחשבות קצרות של עדי אביר.
מהאתרים החרדים: הערות על מאמרים מאתרים חרדיים.
הפשעים של החרדים: פירוט הפשעים שמתרחשים בקהילות חרדיות (בלוג סגור).
מעגלתו של חילוני: הבלוג של מיכאל רוטשילד (ראה פרטים על הבלוג).

התגובות האחרונות