Skip to content

1VSDAT

האם הדתיים מצליחים להאמין?

האם הדתיים נותנים למילה "אמונה" את אותה משמעות שנותנים לה אתיאיסטים?

שיחות על פילוסופיה ואמונה שנערכו בין פרופסור ישעיהו ליבוביץ לפרופסור אבי רביצקי ששודרו באוניברסיטה המשודרת בשנת 1992.פרופסור רביצקי שוחח עם פרופסור ליבוביץ על משנתו והגותו הדתית והפוליטית, ניסה להקשות קושיות, להציג בעיות וסתירות ולהציע חלופות רעיוניות בשלל נושאים שליבוביץ עסק בהם: בריאה ואמונה, תפילה וכוונה, דת ומדינה, הומניזם ועוד. כך נוצר שיח מרתק, כאשר ליבוביץ לא רק נשאל ועונה" (כהרגלו בראיונות רבים) אלא מתנהל כאן מעין מאבק אינטלקטואלי אשר לעיתים חושף גם פן יצרי המצוי בבסיסו. סדרת השיחות דנה בסוגיות הרוחניות המרכזיות המעסיקות אותנו כפרטים וכקהילה.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים