Skip to content

1VSDAT

משהו על אנטישמיות

ימי האנטישמיות חופפים את ימי היהדות; כיצד אפשר להסביר את היווצרות תופעה זו ואת התמשכותה?

שלישי, 29 אוגוסט 2017 12:28

טהרת הגזע העברי

חסידי המיתוסים הרבניים חושבים שאנחנו יוצאי חלציהם של שנים עשר בני יעקב שפרו ורבו והפכו לעם מיוחד שבורא העולם בחר מכל העמים. הם טועים. אין בימינו שום גזע עברי. בשלושת אלפי השנים האחרונות עם ישראל איבד את רוב דמו הגזעי וקלט לתוכו כמויות אדירות של דם נוכרי. כתוצאה מכך, בימינו  כל בני ישראל נושאים בורידיהם הרבה יותר דם זר מאשר דם עברי וכל מי שמאמין שהוא שייך לעם נבחר כלשהו כנראה מעדיף מיתוסים על פני עובדות ואשליות רבניות על פני האמת ההיסטורית. הקשר הגנטי הקלוש בין בני הגזע העברי שיצאו ממצריים לבין כל אלו שכיום מחשיבים את עצמם כיהודים גאים מחייב אותנו להגדיר מחדש את מהותו של עם ישראל ולספק תשובה חדשה לשאלה 'מיהו יהודי'.   

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים