Skip to content

1VSDAT

הצילו! משעמם!

מה צריך לעשות כדי שילדים יאהבו את הלימודים ולא ישתעממו מהם?

הוראה בבתי הספר - ערכים מול ציונים
 
אחד מהוויכוחים שנכנסו לאופנה בשנים האחרונות מבוסס על הסיסמאות של "הוראה משמעותית", "לימוד ערכים" ו"מניעת הפיכתם של בתי הספר לבתי חרושת לציונים".
מסמך: חוזה ההתקשרות עם הרשת החרדית-ממלכתית
 
בחדרי חרדים 12.8.13
 
 
שישי, 28 יוני 2013 22:07

דת אוטיסטית (עדו)

 

מה מפריע לי בתוכנית החינוך של יש עתיד?

 

מפלגת "יש עתיד" חוזרת ומצהירה על הצורך בצמצום מספר מבחני הבגרות.

אין לי בעיה עם זה.

יש לי, עם זאת, בעיה קשה עם רשימת הבחינות שבכוונתה להשאיר.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים