Skip to content

1VSDAT

מעגלתו של חילוני

 

דרג מאמר זה
(18 מדרגים)

 

 

הצעת ייעול לאלוהים:

 

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:29
רביעי, 20 פברואר 2013 14:57

מטא יופי (מעגלתו של חילוני)

דרג מאמר זה
(18 מדרגים)

 

מטא יופי
 
הקשר בין קבלתה של תיאוריה מדעית לבין האסתטיות שלה נידון לא פעם במסגרות שונות ובחלקן אף הובעה פליאה על כך שטקסט שמצליח בתפקידו לתאר את הטבע באופן אובייקטיבי (התיאוריה המדעית) עונה גם על קריטריונים של אסתטיקה הנקשרת בד"כ עם מערכת שיקולים סובייקטיבית
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:29
דרג מאמר זה
(20 מדרגים)

הדיבר הראשון: ההיריון שקדם ללידת השפה

 

אמנם בתורה, גם הנחש מדבר, אבל אדם רציונאלי צריך לשאול את עצמו איך זה שהאדם מדבר ואיך זה שיש לו כל כך הרבה שפות (התשובה "מגדל בבל" אינה נראית לי משכנעת במיוחד).
לטענתי - התפתחות השפה ארעה במוח ולא בשום מקום אחר, והייתה הדרגתית – ללא כל גאון או אירוע מכונן.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:29
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

 

יש אבולוציה!
 
אחת הטענות שמעלים דתיים לא פעם נגד האבולוציה היא שמדובר בסתם תיאוריה שלא הוכחה.
מעבר לשטות שבעצם הדרישה מתורה מדעית להיות מוכחת, כאשר עצם הקריטריון למדעיותה של תיאוריה מדעית הוא היותה בת הפרכה (והוכחות, כידוע, אי אפשר להפריך), הרי שההיטפלות לאבולוציה בעניין זה מגוחכת במיוחד כיוון שמכל התיאוריות המדעיות – דווקא האבולוציה היא הקרובה ביותר למצב של "תיאוריה מוכחת".
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:28
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
לוגיקה ומתמטיקה מול המדע – מה משותף ומה מפריד?
 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:28
דרג מאמר זה
(23 מדרגים)

כל ההתחלות קשות

 

סוג נפוץ מאד של "התקלות" שמחב"תים כדוגמת אמנון יצחק אוהבים להתקיל בהם את האפיקורס התורן הוא הסוג הדן בהתחלות למיניהן ובעיקר – מדוע התחיל היקום ואיך התחילו החיים.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:28
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

 

שינוי שיטת הבחירות

 

לאחרונה מדברים הרבה על שינוי שיטת הבחירות, כאשר אחת ההצעות המוזכרות בהקשר זה יותר מכל היא ההצעה להעלות את אחוז החסימה.

לדעתי מדובר ברעיון עוועים שיאבן את הפוליטיקה מבלי לפתור את הבעיה שבעטייה הוצע.

 

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:27
דרג מאמר זה
(19 מדרגים)

מה מפריע לי בתוכנית החינוך של יש עתיד?

 

מפלגת "יש עתיד" חוזרת ומצהירה על הצורך בצמצום מספר מבחני הבגרות.

אין לי בעיה עם זה.

יש לי, עם זאת, בעיה קשה עם רשימת הבחינות שבכוונתה להשאיר.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:27
דרג מאמר זה
(26 מדרגים)

ממה נובעת זכותי לגור בארץ ישראל?

זו שאלה שדתיים רבים מנופפים בה כדי להסיט את הדיון בשאלה אם טענות הדת הן טענות אמת או בשאלה אם הכפייה הדתית הנקוטה בארצנו מוצדקת ולהפעיל על המתווכח אתם לחץ כדי שיקבל את שטויות הדת משיקולים בלתי ענייניים.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:27
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הדת תורמת להישרדות... של עצמה בלבד

 

לא אחת נשמעת הטענה שהצלחתן של הדתות היא עדות לתרומתן להסתגלות האדם לחיים בסביבתו. טענה זו אין לה על מה לסמוך והיא משאירה פתוחה את השאלה כיצד זה מסתדרות החיות ללא דת.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:26
דרג מאמר זה
(31 מדרגים)
רק על עצמי לספר ידעתי – פרדוקסים של התייחסות עצמית
 

דיונים על דת ואמונה מזמנים לנו לא אחת – ביודעין או שלא ביודעין – גם את הדיון בבעייתיותה של התייחסות טענות אל עצמן. ההיבט המרכזי של בעייתיות זו היא העובדה שהתייחסות עצמית היא טעות לוגית המובילה לפרדוקסים רבים.

 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:26
דרג מאמר זה
(23 מדרגים)
פרדוקס בוחן הפתע
 

במאמר על פרדוקסים של התייחסות עצמית הזכרתי את פרדוקס בוחן הפתע כאחת הדוגמאות המורכבות שראויות למאמר נפרד.

הנה המאמר הנפרד.
 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:26
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
פרדוקס נובע תמיד מטעות בשיקול.
 
פרדוקס הוא מצב שבו שתי דרכי חשיבה לגיטימיות לכאורה מובילות אותנו למסקנות סותרות.
 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:25
דרג מאמר זה
(29 מדרגים)

מה קורה כאן? ישראל מאבדת את אמינותה בעיני אומות העולם!נכתב בעקבות היחס העויין שקבלה ישראל בעקבות אירועי המשט התורכי לעזה.
נראה רלוונטי גם לעניין
הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי על ישראל.

הופיע באתר הידען בתגובה זו

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:25
דרג מאמר זה
(22 מדרגים)
חיים של אחרים:
על הזולתנות כטעם החיים
 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:24
עמוד 3 מתוך 6

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים