Skip to content

1VSDAT

מעגלתו של חילוני

 

דרג מאמר זה
(31 מדרגים)
למה מי מת? על החיים ועל המוות
 
השאלה מדוע אנחנו מזדקנים ומתים הטרידה את האדם מאז ומעולם. האם יש לשאלה זו מענה מתחום האבולוציה?
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:16
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הקיום הוא רק תיאוריה
 
אני ריאליסט במובן זה שלדעתי קיימת מציאות אובייקטיבית אבל כשאני טוען שמשהו קיים, כמעט אף פעם אינני יודע זאת באופן ישיר. כמעט תמיד אני בסך הכל נותן ביטוי לתיאוריה שאני מחזיק בה בדבר טיבה ומאפייניה של אותה מציאות.
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:16
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

קישורי חיים

 

לא. זו אינה טעות כתיב. פרק זה שונה מרוב הפרקים בבלוג בשני היבטים מרכזיים:

האחד הוא שהוא מורכב בעיקר מקישורים ולא מטקסט מקורי.

השני הוא שבניגוד לרוב מרכיבי הבלוג פונים אל ההיגיון ומנסים להציג אמיתות בדבר טיב העולם והאדם ואופן פעולתם, הקישורים המובאים בפרק זה מציעים דרכים מעשיות להתמודדות עם קשיי החיים.
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:15
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

תנועת ההשכלה: האם צמחים חשים כאב?

 

אחת לכמה זמן מופיעה בעיתונות כתבה על צמחים שצומחים טוב יותר כאשר משמיעים להם מוזיקה מסוגים מסוימים, או סובלים מכאב ואף נבהלים מאנשים שגרמו להם כאב בעבר.

אני מניח שרובכם אינכם מאמינים בטענות אלו אבל חשבתי שיכול להיות מעניין לדון בסיבות לפסילתן.
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:15
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
מדוע אני ריאליסט?
 
אני תופס את הריאליזם כהשקפת עולם הטוענת שיש מציאות שהיא חיצונית לי עצמי, כלומר, כהשקפה המנוגדת לסוליפסיזםהטוען שרק התודעה שלי קיימת בוודאות.
אני מקבל את הריאליזם ודוחה את הסוליפסיזם.
למה, בעצם?
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:14
דרג מאמר זה
(23 מדרגים)
 
התמודדות עם עקיפה על השוליים וסוגים אחרים של נהיגה בריונית
 
לדעתי אין תושב בישראל שלא נתקל בתופעה.
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:14
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

האם אנחנו באמת רוצים חופש דת – בעיית הפליטים המוסלמים

המושג "חופש דת" נישא כיום בפי כל אדם הרואה את עצמו כפלורליסט.
למרבה הצער הוא הפך אצל רבים לחלק מ"דת הפלורליזם".
הפולחן של דת זו מאיים בימים אלה על אירופה.

 
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:14
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:13
דרג מאמר זה
(41 מדרגים)
שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:13
דרג מאמר זה
(22 מדרגים)

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:13
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

מסתבר שיש אנשים המייחסים לביטוי "רצון חופשי" משמעות שונה מזו שבה דנתי במאמרי על חופש הרצון. על פי המשמעות שמיחסים אנשים אלה לביטוי, רצון הוא חופשי אם הוא נשלט, או לפחות מושפע על ידי התודעה.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:12
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

דיון שקיימתי עם חבר בעקבות פרסום המאמר על הבעיה הפסיכו פיזית בעלון

רמות השבים.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:12
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הסימטריה כ"כוח" יוצר ומעצב בטבע

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:11
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

כמה מילים על אבו דבו

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:11
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

אולי לא מה שחשבתם

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:10
עמוד 5 מתוך 6

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים