Skip to content

1VSDAT

 
האורתודוקסים טוענים כי הם היהודים המקוריים, שלא שינו את כתבי הקודש וכי המסורת שלהם היא המקורית. בנוסף הם טוענים כי הזרם הרפורמי (אשר לא שותף למחויבותם לאותה הלכה) מנסה לשנות את היהדות ולכן הרפורמים הם מסוכנים ויש להוקיעם. האם הם צודקים?

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים