Skip to content

1VSDAT

מאבקי גירסאות
מאבקי גרסאות

ספרים קדושים שנכתבו על ידי האל, או בהשראתו, אינם אמורים להכיל גרסאות שונות, ולעיתים סותרות, של אותם סיפורים או ציוויים. הסיפורים והציוויים מרובי הגרסאות שבכל זאת מצאו את דרכם לכתבי הקודש דרשו את התערבות הפרשנים והללו לא התקשו להכניס קצת סדר לניסוחים המבולבלים, למזג יחדיו גרסאות שונות ולמצא את המאחד בהוראות הסותרות. עתה לא נותר לנו אלא לבדוק אם הפרשנים מצליחים לשכנע גם אותנו ואם כמוהם, גם אנחנו מסוגלים לראות רק את חצי הכוס המלאה.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

משפחות במצוקה

משפחות במצוקה

קשה מאד לתאם את כל הקטעים השונים כשמספרים סיפור בהמשכים, במיוחד אם הסיפור מתייחס לקורותיה של משפחה אחת שפעלה במשך מספר דורות על פני שנים, שלושה ולעיתים יותר, ספרים תנ"כיים. הקטעים הבלתי מתואמים הציפו לא מעט סתירות וכפו על הפרשנים מספר התמודדויות לא נעימות מהן הם לא תמיד יצאו כשידם על העליונה.
קרא עוד...
מקום זה או אחר

מקום זה או אחר

שמות האתרים בהם התרחשו אירועים חשובים בתולדות עמנו לא אחת מצאו את עצמם מתנצחים עם בכירי הפרשנים ומהעימותים הללו חכמי ישראל לא תמיד יצאו ללא פגע. נראה שאפילו האקרובטיקה הפרשנית המבריקה ביותר אינה מצליחה לעמוד בשתי משימות בו-זמניות: להסביר כיצד אותו מאורע הצליח להתרחש בשני מקומות שונים ולשמור על קשר כלשהו, דק ככל שיהיה, עם ההגיון.
קרא עוד...
מספרים מבלבלים

מספרים מבלבלים

האם אנשים שכותבים בהשראתו של האל יכולים לשתול בכל אחד משני סיפורים זהים ערך מספרי שונה לחלוטין? מסתבר שכן. האם פרשני המקרא יכולים לתרץ את הפערים הניכרים שבין המספרים הסותרים? כמובן שכן! אין מחסום שיכול למנוע מהפרשן למצא את ההסבר שיניח את דעתם של שומרי האמונים, במיוחד אם בינו לבין התירוץ הגואל ניצבים רק תכתיבי ההגיון.
קרא עוד...
בעיות גיל

בעיות גיל

לתנ"ך סברות שונות באשר לגיל עליתם למלכות של מלכים אלו או אחרים ולפרשנים הסברים טובים לכל אי ההתאמות. לאל אין ברירה אלא לאמץ באהבה את כל הלהג שהוטל על פתחו שאם לא כן עוד ימצאו כאלו שיעלו על דעתם שלפחות חלק מהתנ"ך הקדוש לא נכתב בהשראתו או על דעתו.
קרא עוד...
הלכות במחלוקת

הלכות במחלוקת

האל רוצה שנקיים את מצוותיו והלכותיו ולכן יהודי מאמין שרוצה לגרום לאלוהיו אושר חייב להקפיד על קלות כחמורות ולמלא אחר כל הדקדוקים שנלמדו מכל הקוצים והתגים שבתורה. חבל רק שהאל שהשית עלינו את כל המצוות הללו לא ממש הקפיד על ניסוחיו והותיר לעם ישראל להתמודד בעצמו עם ההוראות הסותרות והמנוגדות שהוא הצליח לשתול בתורתו הקדושה.
קרא עוד...
בלבולים וסתירות

בלבולים וסתירות

לא את כל המבוכות התנ"כיות ניתן למיין לקטגוריות מוגדרות ולעיתים אין ברירה אלא לקבץ מספר בלבולים וסתירות לקטגוריה אחת ולהשאיר לקורא למצא את הקו המאחד בין כולם. הפרשנים הצליחו להתאים תירוץ לכל מבוכה, האם גם אתם תסכימו להתפתל יחד איתם?
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים