Skip to content

1VSDAT

Open menu
פרופסור אביגדור שנאן
פרופסור אביגדור שנאן
פרופסור אביגדור שנאן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מראשי חוקרי הספרות העברית הקדומה ומחשובי המומחים בספרות האגדה של חז"ל. בין ספריו הרבים ניתן למנות את חמשת הספרים בסדרה 'ספר בראשית במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה' (שנכתבו בשיתוף עם פרופסור יאיר זקוביץ'), 'מדרש שמות רבהפרשות א-יד', 'עולמה של ספרות האגדה', 'תרגום ואגדה בו: האגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונם בן עוזיאל', 'מקרא אחר ותרגומים הרבה', 'אותו האיש – יהודים מספרים על ישו', 'לא כך כתוב בתנ"ך' ו'גם כך לא כתוב בתנ"ך' (שניהם בשיתוף עם פרופסור יאיר זקוביץ') ו'פרקי אבות: פירוש ישראלי חדש'.
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

התגובות האחרונות