Print this page
חמישי, 16 אוקטובר 2014 14:53

הקורס: 'אדם ועולמו - מבוא לספרות האגדה'

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
פרופסור אביגדור שנאן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מראשי חוקרי הספרות העברית הקדומה ומחשובי המומחים בספרות האגדה של חז"ל. בין ספריו הרבים ניתן למנות את חמשת הספרים בסדרה 'ספר בראשית במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה' שנכתבו בשיתוף עם פרופסור יאיר זקוביץ, 'מדרש שמות רבהפרשות א-יד', 'עולמה של ספרות האגדה', 'תרגום ואגדה בו: האגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונם בן עוזיאל', 'מקרא אחר ותרגומים הרבה', 'אותו האיש – יהודים מספרים על ישו', 'לא כך כתוב בתנ"ך' ו'גם כך לא כתוב בתנ"ך' שניהם בשיתוף עם פרופסור יאיר זקוביץ ו'פרקי אבות: פירוש ישראלי חדש'. פרופסור שנאן העביר באוניברסיטה העברית קורס בשם 'אדם ועולמו – מבוא לספרות האגדה' שכל פרקיו מוצגים כאן.
 
נאמן לשיטתי שכל אדם ששמו מתחיל במילה 'דוקטור' או 'פרופסור' חייב בהכרח לייצג את דעת המחקר, אפילו אם הוא יהודי מאמין וירא שמיים, אני מביא לאתר זה את הרצאותיו של פרופסור שנאן בתקווה שהן תרחבנה את אופקיהם של המבקרים ותחשופנה בפני חלקם תובנות שהם לעולם לא ישמעו מרבניהם.
 
1.
שיעור 1
 
 
 
 
 
2.
שיעור 2
 
 
 
 
 
3.
שיעור 3
 
 
 
 
 
4.
שיעור 4
 
 
 
 
 
5.
שיעור 5
 
 
 
 
 
6.
שיעור 6
 
 
 
 
 
7.
שיעור 7
 
 
 
 
 
8.
שיעור 8
 
 
 
 
 
9.
שיעור 9
 
 
 
 
10.
שיעור 10
 
 
 
 
 
11.
שיעור 11
 
 
 
 
 
12.
שיעור 12
 
 
 
 
נקרא 3399 פעמים

פריטים קשורים לפי תג