Skip to content

1VSDAT

דוקטור יגאל בן-נון
דוקטור יגאל בן-נון
ד"ר יגאל בן-נון, חוקר מקרא מאוניברסיטת סורבון בפריס, מתמחה בהיסטוריוגרפיה של האסופה המקראית ובתולדות הפולחן בתקופת המלוכה. הוא מתעניין במיוחד בזיקות ובמתח שבין הטקסט המקראי והממצאים האיקונוגרפיים מהאזור. לד"ר בן-נון שני תארי דוקטור: עבודת הדוקטורט הראשונה שלו הייתה בתחום ההיסטוריה המודרנית והשנייה עסקה בתולדות הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, שהיתה החזקה מבין שתי ממלכות הקדם המקראיות. ד“ר בן-נון הוא חוקר פורה ביותר ורשימת פירסומיו ארוכה ועשירה בתכניה.
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)

ד"ר יגאל בן-נון, חוקר מקרא מאוניברסיטת סורבון בפריס, מתמחה בהיסטוריוגרפיה של האסופה המקראית ובתולדות הפולחן בתקופת המלוכה. הוא מתעניין במיוחד בזיקות ובמתח שבין הטקסט המקראי והממצאים האיקונוגרפיים מהאזור. לד"ר בן-נון שני תארי דוקטור. עבודת הדוקטורט הראשונה שלו הייתה בתחום ההיסטוריה המודרנית והשנייה עסקה בתולדות הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, שהיתה החזקה מבין שתי ממלכות הקדם המקראיות. ד“ר בן-נון הוא חוקר פורה ביותר ורשימת פירסומיו ארוכה ועשירה בתכניה.

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
 
במאמר חשוב זה ד"ר לאה מזור מאפשרת לד"ר יגאל בן-נון להציג את התיאוריות שלו לגבי תולדותיו של עם ישראל, מקורם של ספרי התנ"ך והתפתחותה של האמונה היהודית. אני מאמין שחשוב מאד לחשוף אנשים נאורים לממצאי המחקר המודרני ולעודד אותם להפסיק לחשוב על עם ישראל, אלוהיו ודתו אך ורק במונחים שעוצבו על ידי רבנים שרתמו את האל, הדת וההיסטוריה לצרכיהם האינטרסנטיים. לדעתי הגיע הזמן שכולנו נתנקה מהתעמולה התורנית שנשטפה למוחנו יחד עם חלב אמנו ונתחיל להתייחס לאמירותיהם של הרבנים במידה גדושה יותר של ספקנות וחוסר אמון.  
 
דרג מאמר זה
(1 מדרג)

אין קיום ליהדות במדינה יהודית

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)

 

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים