Skip to content

1VSDAT

Open menu
דוקטור יגאל בן-נון
דוקטור יגאל בן-נון

ד"ר יגאל בן-נון, חוקר מקרא מאוניברסיטת סורבון בפריס, מתמחה בהיסטוריוגרפיה של האסופה המקראית, בתולדות הפולחן בתקופת המלוכה ובתולדות יהדות מרוקו. במחקריו התנכיים הוא מתעניין במיוחד בזיקות ובמתח שבין הטקסט המקראי והממצאים האיקונוגרפיים מהאזור. לד"ר בן-נון שני תארי דוקטור: עבודת הדוקטורט הראשונה שלו הייתה בתחום ההיסטוריה המודרנית והשנייה עסקה בתולדות הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, שהיתה החזקה מבין שתי ממלכות הקדם המקראיות. ד“ר בן-נון הוא חוקר פורה ביותר ורשימת פירסומיו ארוכה ועשירה בתכניה. ד"ר בן נון פרסם בשנת 2017 ספר בשם 'קיצור תולדות יהוה'. חלק ממאמריו אינם מופיעים בלקט שבהמשך וניתן למצאם באתר אקדמיה.

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)

דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)

יגאל בן-נון

פולחן יהוה במקרא ויהדות חז״ל:

שני עולמות מנוגדים

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
עמוד 1 מתוך 3

התגובות האחרונות