Skip to content

1VSDAT

קורות ימי ישראל
בסדרת הרצאות שנקראת 'ארכיאולוגיה, מקרא ומה שקרה' פרופסור פינקלשטיין מתאר את תרומת הארכיאולוגיה להבנת התנ"ך וקורותיו של עם ישראל.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים