Print this page
ראשון, 29 יולי 2018 08:29

ההבחנה בין עם, לאום, אומה, דת, ואזרחות (רחל אליאור)

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)

29.7.2018

 

משה מאיר כתב בתבונה במענה לשאלה מה המשפט הבעייתי בחוק הלאום?

הבעיה איננה במשפט אלא בשלושה רכיבים במנגנון:

א. ההעדר [שוויון]

ב. ההיגד [מכלל הן אתה שומע לאו. אם היא מדינת הלאום היהודי, היא לא המדינה של הדרוזים הנוצרים והמוסלמים, אלא אם כן תהיה חכם ותמצא דרך לבטא שהיא מדינתם למרות שהיא מדינת הלאום היהודי.

ג. הכרת הטוב. הכרזת המדינה היתה לפני ההיסטוריה, עתה אנחנו בתוך ההיסטוריה של המדינה. העדר הכרת הטוב לאלה שלמרות שזאת לא מדינת הלאום שלהם תרמו ותורמים לה, היא המחיקה.

 

ואני הקטנה מוסיפה, הבעייה היא ביטול השוויון האזרחי המובטח לכל תושבי הארץ במגילת העצמאות. מה יגידו יהודי ארה"ב אם מחר טראמפ יכריז שהלאומיות האמריקאית nationality שמורה רק לנוצרים לבנים כשם שהלאומיות במדינת ישראל שמורה רק ליהודים? ומה יגיד יהודי חילוני ישראלי כשמחר יגידו לו כמו לרפורמי או לקונסרבטיבי שהוא לא יהודי מספיק כשר?

 

הנה ההבחנה בין עם, לאום, אומה, דת, ואזרחות:

 

*עם הוא הקבוצה האתנית-תרבותית-דתית אליה אתה נולד (העם היהודי, העם הפלשתינאי המוסלמי והנוצרי) בכל מקום בעולם.

 

*לאום הוא הקשר בין העם לארצו - לאומיותך נגזרת בראש ובראשונה מהארץ שאתה גר בה בפועל את מירב חייך, עובד בה, תורם לה, מחנך בה את ילדיך, משלם בה מיסים (לאומיות nationality ,ישראלית/אמריקאית/בריטית/ צרפתית או יפנית-היא איננה נגזרת מדתך או מעמך בהכרח, היא נגזרת מארצך. בארץ אחת יכולים לגור כמה עמים (סקוטים, אירים אנגלים גרים באיים הבריטיים לדוגמה לצד יהודים מוסלמים ופקיסטנים, הינדים ויפנים, לכולם לאומיות בריטית ככתוב בפספורט הבריטי שלהם). האומה הבריטית מורכבת מכל העמים היושבים בתחומי האיים הבריטיים ושטחים בריבונות בריטית. כל הבריטים כמו כל הישראלים מקבלים ביטוח לאומי ומשלמים מס הכנסה כל עוד הם יושבים בשטחים בריבונות בריטית בלי קשר לדתם ועמם. כנ"ל בישראל.

 

*דת היא הזהות הרוחנית-חוקית-מוסרית-תרבותית שאדם נולד אליה על פי זהות הוריו או בוחר בה מרצונו דהיינו מתגייר/מתנצר/מתאסלם אליה בכל מקום בעולם או פוטר עצמו ממנה אחרי לידתו. היא איננה תלויה בגאוגרפיה (אתה יכול להיות יהודי חב"דניק בנפאל אזרח אמריקאי בן לעם היהודי ובן לאומה האמריקאית, או יהודי סאטמרי בניו יורק בעל אזרחות אמריקאית או יפני מאמין שינטו אזרח ארצות הברית או אזרח ישראל).

 

*אזרחות איננה מותנית בדת או בעם, היא זכות חוקית שאותה מעניקה המדינה לכל אזרחיה המותנית בישיבה גאוגרפית במדינה מסוימת ובקבלת החובות והזכויות הקשורות בישיבה זאת.

 

חוק הלאום שולל מכל מי שאינו יהודי את לאומיותו האזרחית, הוא חוק שגוי, רע ומפלה וחוק המזהה בין דת ללאומיות מסכן את כל יהודי העולם ומפלה את כל האזרחים שאינם יהודים.

נקרא 883 פעמים