Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמישי, 18 אפריל 2013 15:33

העומק, הפנימיות, הסתרים והרוחניות של התורה

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
ארבעה מושגים העמידו את עצמם לרשותם של רבנים שנוהגים להשתמש בהם בחופשיות שלוחת רסן כל אימת שעולה הצורך לטשטש את משמעויותיהן האמתיות של האמירות המביכות שקודמיהם פיזרו ביד נדיבה ברחבי ארון הספרים היהודי. המושגים הללו הם 'רוחניות', 'עומקה של התורה', 'סודות התורה' ו'פנימיותה של התורה' וכולם מרמזים על כך שמעבר למובן הפשוט והברור של הפסוק התנכי או האמירה הרבנית מסתתרות משמעויות נפלאות שרק ענקי רוח אמיתיים, דוגמת הרבנים הגדולים, מסוגלים להבין ולהעריך. עומק זה הוא נחלתו הבלעדית של הממסד הרבני וממילא הוא חסום בפני כל השאר, במיוחד בפני אלו שהחליטו ללמוד את המקורות ללא תיווכם של ברי הסמכא שתמיד דואגים להטעין את האמירות הנושנות במשמעויות שמשום מה מתלבשות ככפפה על האינטרסים שלהם, ולרוב גם על האג'נדה הפוליטית שהם בחרו לאמץ.
 
הרמב"ם בפירושו למשנה, מסכת סנהדרין, פרק 'חֶלֶק', הטיב להסביר את העיקרון כשהוא הבדיל בין הרבנים ותורתם לבין ההוגים החופשיים שאינם מוכנים לאמץ בצורה עיוורת את כל הררי הלהג התורני. לשיטתו, בני ישראל נחלקים לשלוש כתות - שתי כתות של סכלים שבעיוורונם אינם מבינים שהאמת המוחלטת מוחזקת רק בידיים שהוסמכו ממרומים וכת אחת, קטנה ודלה, של חכמים שניחנו בידע, הבנה וכושר ניתוח שמאפשרים להם לרדת לעומקה של האמת האלוהית, שמעצם הגדרתה חייבת להיות אחת, יחידה ומוחלטת.   
 
בני הכת הראשונה, אליה, למגינת הלב, משתייכים רוב הבריות, סוברים שהחכמים התנסחו רק על דרך הפשט ובדבריהם 'הישרים והמתוקנים' אין בכלל רבדים נסתרים. ההדיוטות הללו מבינים רק את המשמעויות השטחיות של דברי הגדולים ולכן הם חושבים שצריך לפרש את אמירות חז"ל כפשוטן וכלשונן. בסרבם לרדת אל מתחת לפני השטח הם הופכים את כוונותיהם של החכמים וגורמים להתמעטות הדרת התורה, להשפלתה בגויים ולהאפלת זוהרה.
 
גם לכת השנייה נקבצו הדיוטות שמתעלמים מהרבדים הנסתרים ומבינים את דברי החכמים רק על פי פשטם. עם זאת, בניגוד לבני הכת הראשונה, סכלים אלה מזלזלים בערכם של החכמים, מגנים אותם, לועגים להם ומוציאים את דיבתם רעה. סכלותם עולה על זאת של הפתאים המשתייכים לכת הראשונה כיוון הם מחשיבים את גדולי המעלה ונשיאי האומה לחסרי דעת, גרועי שכל ומעוטי הבנה ואת עצמם לנבונים ומחודדים. אם הם רק היו מרגילים את נפשם בחכמות האמיתיות ומגיעים להבנת דרכי האל, הם היו מגלים ומעריכים את חכמתם של הרבנים והיה מתבאר להם עומק דבריהם.
 
לעומת ההמונים הנוהרים אל שתי הכתות הראשונות, מתי מעט בלבד מוצאים את דרכם לכת השלישית והם היחידים שמצליחים להבין את טוב שכלם, עומק מחשבתם, אמיתות תורתם ושלמות השגתם של הרבנים. אנשי כת זאת מבינים שמעבר לרובד הנגלה קיים בדברי החכמים גם רובד נסתר שמחייב אותם להתייחס לכל אמירה שאינה נתפסת בהגיון כאל חידה, משל, אלגוריה או מטאפורה. זאת היא אכן דרכם של החכמים שמעייניהם מופנים תמיד לענייני העליונים ולמחשבות על תכלית החיים.
 
דבריו של הרמב"ם אינם דורשים כל הסבר נוסף והם כופים עלינו את המסקנה הבלתי נמנעת שאומצה על ידי כל הולכים בתלם: רק עבדקנים מקצועיים מסוגלים לרדת לעומקן של האמיתות הגדולות שסכלים כמוני, שמסבים את פניהם מהאמת המוחלטת, לעולם לא יצליחו להבין. אותנו אין טעם לאתגר במאמצים מחשבתיים החורגים ממגבלות יכולותינו ויש להמתין בסבלנות עד שגם אנו נזכה בניצוצות ההשגה, נבין את העומקים, הסודות, הרוחניות והפנימיות של התורה ונכיר בעליונותם של הרבנים.
 
הרמב"ם הפריד את עם ישראל לכתותיו, הציב את הרבנים בראש הפירמידה, הציג את החושבים העצמאיים במלא מערומיהם והפקיע את כתבי הקודש מרשותם של ההדיוטות, ובכללם גם גדולי החוקרים באקדמיה. רק לדעותיהם של תלמידי החכמים, כך מסתבר, יש משקל ורק להם יש פתחון פה לגיטימי. גם אתה רוצה להשתתף בשיח? אדרבה, הזכר לנו באיזה מוסד תורני למדת ונשמח לשמוע את דעותיך. לא למדת בישיבה? אם כך אינך מכיר בוודאי את הסבריו של רב עלום זה או אחר וממילא לא תוכל להבין את הרבדים העמוקים/פנימיים/סודיים/רוחניים בהם נמצאים התשובות לכל שאלותיך והמענים לכל קשייך. אם לא למדת לקרא את המקורות דרך משקפיים רבניות ולא עיכלת את כל ההתפתלויות הפרשניות אין לך שום יכולת להביע דעה בעלת ערך ואין כל טעם לשמוע את דבריך. גם אם אתה מחשיב את עצמך לנבון ומחודד עליך תמיד לזכור לאיזו כת אתה משתייך ולהבין שאינך אלא סכל ומעוט דעת.
 
'רוחניות', 'עומקה של התורה', 'סודות התורה' ו'פנימיותה של התורה' מאפשרים לרבנים לא רק להפריד את המוץ מהתבן ולדחוק את רגלי ההדיוטות והאוטודידקטים מהשיח התורני אלא גם להכשיר את המיתוסים החדשים שהם רוצים להטמיע בתוך היהדות של אבותיהם. לשם דוגמה, המיתוסים הקבליים, בין אם מדובר בקבלת הזוהר או בקבלת האר"י, פותחו בהשראת רעיונות נאופלטוניסטים, דואליסטים, גנוסטיים ובודהיסטים, ויש להם קשר קלוש, ולעיתים רק מקרי בלבד, ליהדות הרבנית של התלמוד והמדרשים ועל אחת כמה וכמה לדת הקורבנות של ימי הבית הראשון והשני. מאידך, כל המעוניין יכול להטמיע את המיתוסים הללו ביהדות בעזרת המושגים היפים 'עומקה של התורה', 'פנימיותה של התורה' ו'סודות התורה' ולהניח שמדובר בעניינים 'רוחניים' שרק חכם, בוגר ובקי מסוגל להבין, וזאת בהנחה שבתוככי תוכה של התורה, בלב ליבה, קיימת אמת חובקת-כל שמאפשרת לכל המיתוסים השונים לדור בכפיפה אחת ולחוש שייכות למסגרת אחת.
 
המצוות וההלכות הן פניה החיצוניים של התורה והן אמורות לחייב את מי שרואה את עצמו כחלק מעם ישראל. לפנימיותה/עומקה/סודותיה של התורה, לעומת זאת, יש שבעים פנים שונות וכל פלג רשאי למצוא לעצמו פן לתוכו הוא יוכל לצקת את המיתוסים החביבים עליו ואת המשמעויות הרצויות לו. אחרי אדמו"ר כריזמטי זה או אחר החלטת לנהות? ודאי תשמח לשמוע שב'מעמקי התורה' מתרוצצות אמונות ודעות שזכו להתעצב רק במהלך המאה השבע עשרה בערבות ביילורוסיה ואוקראינה. על שטחים כבושים אינך מוכן לוותר? כמעט תתעלף כשתגלה ש'פנימיותה של התורה' מחייבת אהבה בלתי מתפשרת לארץ ישראל, גם אם זאת מעולם לא הייתה שלמה או מאוחדת. בגאולה לאומית חפצה נפשך? עבור את הרחוב ותגלה ש'סודותיה של התורה' מכוונים אך ורק למשיחיותו של אחרון אדמורי חב"ד. כת חדשה החלטת לייסד? הפנימיות, העומק, הסודות והרוחניות עומדים לרשותך, ממתינים לקבל כל תוכן שתחליט לשפוך לתוכם. 
 
הרבנים למדו לנצל את ארבעת מילות הקסם הללו מבלי לתת לאיש דין וחשבון על משמעותם. למשל, כשאני קורא משפט דוגמת 'באה התורה לומר ששורש בריאת העולם בהופעת שמים וארץ, כשני עקרונות רוחניים העומדים ביסוד המציאות.' איני יכול לעשות דבר זולת לפלבל בעיניים. אילו עקרונות רוחניים עומדים ביסוד המציאות? האם הכוונה היא לחוקי הטבע שעומדים ביסוד המציאות? אם כן, אז למה להסתיר את המובן מאליו מאחורי מילה מסתורית ורב-משמעית כמו 'רוחניים'? אם לא, אז למה בדיוק התכוון המשורר? שיבוא ויסביר לנו, אולי גם אנו נצליח לרדת לסוף דעתו.
 
כיוון שהבלבול רק הולך ומתעצם, נראה לי שהגיע הזמן לדרוש מכל מי שאוהב לנצל את המושגים 'עומק', 'פנימיות', 'סודות' ו'רוחניות' לצרכיו התורניים שיעצור ויגדיר את מושגיו. אני יודע מה ניתן למצוא ב'פנימיות' מגירת הנעלים שלי וכשם שברור לי שלא אדלה מהמגרה דבר שלא הכנסתי אליה מבעוד יום, כך אני משוכנע שלא ניתן לשלות מנבכי התורה, העמוקים, הפנימיים והנסתרים, שום פנינה שלא נשתלה שם על המחברים האורגינליים, רובם אנשים פשטניים, נעדרי השכלה כללית וחסרי יומרות שחיו בתקופת הברזל, בימי הבית השני, בשלהי העת העתיקה או מתי שהוא בימי הביניים. המחברים הללו, אם רק היו יודעים איזה עומקים, פנימיות, סודות ומשמעויות רוחניות הצליחו לסחוט מדבריהם, לבטח היו מקבלים עוויתות ונזקקים לטיפול פסיכולוגי ממושך ולכן, על מנת למנוע מרבני הדורות הבאים למצוא עומקים, פנימיות, רוחניות וסודות חסרי שחר בדבריהם של רבני דורנו אני דורש מהרשויות המוסמכות לחוקק חוק שמחייב לחשוף לאור השמש את כל הנפלאות שנמצאות בעומקה, פנימיותה, רוחניותה וסודה של התורה ועל ידי כך לקָבע את המשמעויות הללו ולמנוע כל שימוש לרעה שהרבנים עוד עלולים לעשות בהן.    
 
במילים אחרות:
 
אם יש עומק – יופיע מיד!
אך אם לאחר שהתייאשותי מהררי המלל חסרי המשמעות העומק יופיע –
ימוגר-נא כסאו לעד!
 
וזה נכון גם לגבי הפנימיות, הסודות והרוחניות.
נקרא 5097 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

17 תגובות

 • קישור לתגובה חמישי, 05 אוקטובר 2017 21:23 הוסף ע״י מיכאל קנוסוב

  למעשה הסיפור של האמונה הדתית "המעמיקה" ושל "החכמים" העומדים בראשה הוא חזרה במציאות על המשל-סיפור של בגדי המלך החדשים. בני האדם נשארו אותם בני אדם והסיפורים-אגדות זוכים לתחיה במציאות. האמונה הדתית (שמבוססת על כוח עליון טוב ומיטיב שרק יחידי סגולה יכולים לתקשר עימו) היא התגשמות הסיפור אודות בגדי המלך החדשים , אלה שמבינים את העניין זוכים לגינוי והשמצה כאילו "שהעגלה שלהם ריקה" בעוד שלמעשה עגלת המאמינים (למעשה ראשם) מליאה בזבל אינטלקטואלי.

 • קישור לתגובה רביעי, 24 אפריל 2013 21:30 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי אורח לרגע,

  צר לי על שעזבת את הדיון בטריקת דלת ובביטויים מגמדים. אם היית נשאר היית לומד עוד קצת על הקבלה ומגלה שלפעמים כדאי לקרוא גם מעבר להקדמה של ספרי קבלה. אני מבין שעצוב לך לגלות במה בעצם אתה אמור להאמין אבל אין מה לעשות. זאת האמת ואתה צריך לחיות עימה.

  לפני שאצטט לך את הקטע הרלוונטי מהספר התורני 'ידיד נפש – מבוא לתורת הקבלה' שמתבסס על ספר 'קל"ח פתחי חכמה' של הרמח"ל, ברצוני להקדים ולומר שעל פי תורת הקבלה בפרצופים זעיר אנפין ונקביה 'מונח השורש לכל בריות העולם ובהם עיקר ההנהגה וכל התיקונים שנעשו בזו"נ (זכר ונקבה) הם ההכנות לכל מה ששייך להנהגת העולם בו אנו חיים.' (עמ' 220) כשאנו מבינים את זה נוכל לצטט מפרק ט' בספר, פרק נקרא 'עיקר העבודה להביא לזיווג זו"נ':

  'הארה מרובה הוא ענין של חסדים כלומר הארת חסדים, הארה מועטת הוא ענין של גבורות ודינים – צמצום חסדים. במצב של פנים בפנים גם הז"א (זעיר אנפין) וגם הנוקבא משפיעים חסדים והזיווג יהיה זיווג של חסדים, וההנהגה היוצאת מזיווג זה תהיה הנהגה של חסד. לעומת זאת במצב של אחור באחור גם הז"א וגם הנוקבא אינם מאירים, כלומר אין הארה של חסדים, ואז הגבורות שבשני הפרצופים מתלהטים כאחד ומתחברים ביניהם, ההנהגה היוצאת מזיווג זה היא הנהגה של דין. הענין הוא שזיווג אב"א (אחור באחור) חסר את התיקונים - הכנות המתאימות והזיווג הזה אינו כשאר הזיווגים הבאים בשלבים כפי שנסביר להלן, ואינו מקיף את איברי הז"א עם איברי הנוקבא. הרמח"ל בפתח קל"ה כותב: (ובזיווג אב"א) האורות עצמם אינם מסייעים זה את זה בגילוי הארה ותיקון אלא הוא ההתלהטות של שני מיני דינים: דיני הזכר ודיני הנקבה, בלא תיקון וסדר נכון ואינם פונים זה לזה כשם שאדם וחוה היו מחוברים כך ולא ראו זה את זה (לאדם וחוה נחזור להל"ן). מבחינה רעיונית כוונת הבורא יתברך שמו הייתה לגלות את סדרי ההשתלשלות בהדרגה ולכן נקבעו מצבים של אחור באחור כדי להשריש את הנהגת הדין ומצב של פנים בפנים להשריש את הנהגת החסד, וכן נקבע והושרש סדר מיוחד שיכריע בין הימין והשמאל ואכן הסדר הזה נקרא 'נסירה'.
  ...
  הנסירה היא ענין שהארה מיוחדת יוצאת מאו"א (פרצוף אבא ואמא) וכביכול "מנסרת" ומפרידה את הגבורות מהז"א ונותנת אותם אצל הנוקבא, לאחר תיקון זה – הנסירה – פרצוף ז"א כולו חסדים והנוקבא כולה גבורות והרי לפנינו מצב חדש בסדר ההשתלשלות, מצב מתוקן כלומר מצב בו שני הפרצופים מוכנים לקראת זיווג.
  ...
  לאחר שחוזר הז"א להיות כפי שהוא בשורשו, כלומר כולו חסדים, יש בו את כח להנהיג את הנוקבא ולהזדווג עימה, כפי שהזכרנו לעייל, זיווג הוא ענין של הסכמה בין זכר לנקבה, ואכן בזיווג זו"נ הנהגת הזכר היא חסד והנהגת הנוקבא היא דין. בתהליך הזיווג הזכר ממתק את הדינים שבנוקבא והתולדה היא הנהגה ממוזגת מבין שניהם.' וכו' וכו'

  לקוראים שמחפשים חומר פורנוגרפי מומלץ לפנות לספר אחר אף שהכתוב מדבר במפורש על זיווג, היינו מגע מיני, בין הפרצוף שנקרא ז"א (שעיקרו הפעיל הוא ספירת היסוד, כלומר הקדוש ברוך הוא) לפרצוף שנקרא נוקבא (שעיקרו ספירת המלכות, היינו, השכינה). לזיווג זה יש כמובן משמעויות עמוקות במיתוס הקבלי אבל הדימויים בהם הם משתמשים הם דימויים מיניים לכל דבר ועניין ולכן כשהמתפלל אומר 'לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיה' כוונתו היא שמעשיו הפולחניים נעשים בכדי להפוך את הפרצופים ממצב של 'אחור באחור' למצב של 'פנים בפנים' כך שהם יוכלו להזדווג, למזג את הנהגותיהם ולהוריד לעולם את השפע והחסד. אני מבין שטיפשות כזאת לא שמעת כבר הרבה זמן אבל אל תבוא בטענות אלי - אני רק השליח. את הטענות עליך להפנות אך ורק לחכמי הקבלה.

  באשר למצות, אם תתבונן היטב בתמונות שחסידי חב"ד צרפו לכתבות הניצחון שהם פרסמו באתריהם, אותם ריכזתי במאמר שהעלה את זעמך, תגלה שחלק מהאישים אמנם קיבלו חבילה של שלוש מצות אבל אחרים, בעיקר החשובים יותר, קיבלו חבילה של קילו.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 23 אפריל 2013 22:53 הוסף ע״י אורח לרגע

  אם אתה חושב שאתה לא מסוגל לפשט דברים לרמה של דיון, אז לא היית צריך לפתוח אותו מלכתחילה, עד אז הספרים של כל הדוקטורנטים האלו ממש לא מעניינים אותי, והכי הזוי היה לקרוא את התובנה (שלך או שלהם) שיש מגע מיני בספירות, דבר שמושלל בתכלית עוד בהקדמה של ספרי קבלה, אני יודע שביקשת ממני לצמצם למינימום, אבל אני חייב לציין שטיפשות כזאת לא שמעתי הרבה זמן (תראה בזה ביקורת מינימלית).

  בנוגע למצות
  שוב אתה נמצא מ-ס-ל-ף את עובדות המציאות בשטח, 'מבצע' החלוקת מצות מגיע בסטים של שלשות בלבד, ומחירם מגיע ל 30 ש"ח ל-כ-ו-ל-ם (תתקשר למאפיית מצות שמורות של חב"ד). אז עכשיו תשקול מחדש את עמדתך כמו שהבטחת.
  תעשה עם השאלות שלך כאוות נפשך, אני רק אומר לך שהשנאה שלך העבירה אותך על דעתך (אני מקווה שיש לך איזה 'קבוצת ביקורת' משפחה, חברים...לרעיונות הקטנוניים האלה).

  לסיכום, יכול להיות שחסר לי הרבה ידע שקיים אצלך, ובכלל סליחה שאני לא אתה, חבל שכולם לא אתה, מבחינתי ניסיתי להוציא ממך ולהבין את הרעיונות הבומבסטיים שלך שיצדיקו את המלחמה בדת, אבל גיליתי אדם שמדבר בצורה נאה ומכובדת דברים ללא טעם, דברים שהוא מתקשה לפשט ולהסביר פסול מסויים, והכי חשוב זה שגיליתי אדם חסר סובלנות, אגוצנטרי שכופה רק את ההגדרות שלו (שהרי הוא למד מספיק וכל שנותר לו לעשות זה להאיר את כל החשוכים).
  בנימה זו אאלץ להודיע על פרישתי שהרי גם ככה שבעת מאנשים כמוני.

 • קישור לתגובה שלישי, 23 אפריל 2013 16:53 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי אורח לרגע,

  מה נעשה שהעולם האמיתי אינו כה פשוט כפי שהוא נראה מתוך הישיבה? הדיון במהותה של ה'אמת' החל עוד בשחר ימיה של הפילוסופיה והוא ממשיך עד עצם ימינו אנו ואני לפחות לא הייתי מתמצתו בהגדרה דוגמת 'הלשון המקובלת גם בשפות אחרות, אמת היא מילה הבאה לייצג משהו אבסולוטי, יחיד, אובייקטיבי נצחי וכמובן תואם את המציאות על כל רבדיה (הגלויים לחושינו והנסתרים מהם)'. זאת בהחלט גישה הדתית אבל בימינו רוב העולם הנאור כבר הבין שאין אמת אחת, ואם יש, זו לבטח אינה האמת החרדית. כתבתי על הנושא הזה מספר פעמים ואת הסיכומים הטובים ביותר תוכל למצוא בפרקון 'אני סופיסט' במאמר 'במה אני מאמין' בכתובת:
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=497:במה-אני-מאמין&Itemid=126
  ובתשובתי למכתבו של הרב פיזם במאמר 'התכתבות עם הרב והרבנית פיזם' בכתובת:
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=281:%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8&Itemid=139

  התייחסותך לאקסיומות ולהנחות ייסוד גורמת לי לחשוב שטוב היית עושה אם היית מעמיק את הידע שלך בנושא. עם זאת, אתה צודק כשאתה אומר שלא ניתן להשתמש בכלים חוץ-תורניים בכדי להסביר את הסתירות בתורה עצמה, אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי בתגובתי הקודמת ומשום כך אני משתמך רק במקורות תורניים להוכחת דבריי. בקטגוריה 'מבוכות תנכיות' שבכתובת:
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=8&Itemid=73
  תמצא עשרות מאמרים שמציגים סתירות תנכיות בהסתמך אך ורק על מקורות שמקובלים עליך. קרא וראה כיצד ניתן לתבור את התנ"ך באמצעות התנ"ך עצמו.

  באשר ל'ראייה אחרת של היהדות', אין בכוונתי לפתח את הנושא הזה, עליו מוכל לקרוא גם המקומות אחרים. בקרוב אכתוב מאמר בשם 'שבעת היהדויות השונות' ובו אפרט את עמדתי בנושא.

  אין לי מושג מה זה 'וידויו של כופר'.

  באשר למושג 'לשם ייחוד'. אנשים כתבו דוקטורטים על האמונות הייחודיות של הקבלה, דוגמת זאת שגורסת שרק 'ייחוד', היינו מגע מיני, בין ספירת היסוד, הנקראת גם 'הקדוש ברוך הוא' לספירת המלכות, המכונה גם בשם 'השכינה', יכולה להשיב את השלמות וההרמוניה לאלוהות עצמה, כך שאני לא חושב שניתן לפשט את הנושא רמה של 'קושי/סתירה'. גם בנושא הזה יש הרבה ספרים חשובים וגם אותם לא יזיק לך לקרוא. כשתבין קצת יותר תגלה שהדמיון בין היהדות הקבלית/חסידית ליהדות הרבנית הוא שטחי בלבד וברמה האמונית כל זרם מחזיק בדעות שונות לחלוטין.

  באינטרנט מחיר חבילה של 3 מצות הוא 30 ש"ח וחבילה של קילו הוא 100 ₪. אם תשיג לי אישור מחב"ד שמחיר קילו מצות שמורות הוא 50 ₪ בלבד הייתי שוקל בשנית את עמדתי אבל הייתי דורש מהם למכור את המצות במחיר דומה גם בשנה הבאה. אני בין מכך שאתה קונה מצות שמורות של חב"ד שאתה עצמך חב"דניק וייתכן מאד שלאנ"ש הם מוכרים את המצה במחיר מיוחד. שרי הממשלה אינם אנ"ש ואם הם היו קונים קילו מצות שמורות בחנות הם היו משלמים על כך יותר ממאה שקלים חדשים. העובדה ש'המתנות האלו ניתנות במשך שנים ומקובלות מאוד' אינה מעלה ואינה מורידה. השאלה היא מה החוק קובע בנושא זה והשאלה הזאת תגיע לשולחנו של היועץ המשפטי לממשלה שיתבקש לפסוק בעניין.

  כמובטח, פרסמתי היום מאמר על הספר 'כיצד לקרוא את התנ"ך' של פרופסור ג'יימס קוגל. כדאי לך לקרוא גם אותו ולו רק משום שפרופסור קוגל הוא יהודי אורתודוקסי, שומר תורה ומצוות, שמלמד באוניברסיטת בר אילן. את המאמר תמצא בכתובת:
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=689:%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C&Itemid=123

  לסיכום, נראה לי שחסר לך הרבה מאד ידע שיצדיק את הלשון המתנשאת והמגמדת בה אתה נוקט ולכן אני מצפה ממך בתגובותיך הבאות תתייחס אלי באותו הכבוד בו אני מתייחס אליך. אם תפנים את העובדה שעדיין לא הגעת לרמה שמאפשרת לך לשפוט את הזולת ולפסוק הלכות בנושאים שבמחלוקת, אשמח להמשיך אתך את הדיון אבל אודה על האמת, שבעתי מבחורים צעירים שחושבים שם הבעלים של איזו שהיא אמת אחת, יחידה ואבסולוטית כך שבהכרח כל האחרים הם בעלי ידע נחות והבנה שגוייה.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 23 אפריל 2013 14:51 הוסף ע״י אורח לרגע

  עדי

  הן אמת שההקדמה בדבר הסכמה על אותן הגדרות חשובה מאין כמוה, בהחלט יש לנו פער, כמותי ואיכותי, גדול לסגור כאשר אנו באים להיתדבר בסוגיות מעין אלו. ועד שלא נבוא בגישור להבנה משותפת של אותן הגדרות הויכוחים שלנו בשלל נושאים יהיו עקרים מהיסוד.
  עפ"י הלשון המקובלת גם בשפות אחרות, אמת היא מילה הבאה לייצג משהו אבסולוטי, יחיד, אובייקטיבי נצחי וכמובן תואם את המציאות על כל רבדיה (הגלויים לחושינו והנסתרים מהם), אם אתה מתנגד לכך, אתה יכול לומר שמבחינתך אין דבר כזה אמת, אבל קשה לקבל עיוות של המילה מעצם תוקף תפיסתה, אחרת אין לך מילה שתתאר פרשנות כזאת, לכן להגיד אמת סובייקטיבית זה לדעתי תחביר שגוי.
  כמובן שהדעת נותנת שאמת כפי שהוגדרה לעיל, היא אינה טענות וסברות של אף אדם אלא רק הבורא בכבודו ובעצמו, ולכן גם כל גילוי ממנו לבני אדם הינו שומר על תוקף היותו אמיתי, וברור מכאן שאת היהדות ניתן לקבל בצורה חד סטרית אחת ואמיתית.

  נראה שמה שכתבת בחלק מהפסקה שכותרתה אקסיומות, תומך בבכל הנ"ל אלא שכל שנותר לנו הוא לברר את הנחות היסוד, עליהם מושתתים השקפות עולמנו (ואגב אולי אפשר להוסיף, שנראה שגם אתה מסכים עם אפשרות של אמת אחת רק שמבחינה טכנית חסרות לך הוכחות).
  ועוד דבר הוא שהפער הזה הוא גם הסיבה שלא תצליח להשתמש בכלים מחוץ לתורה בשביל להסביר סתירות פנימיות בתורה, זה יכול להיות נמשל לבניית מגדל ללא יסודות, דבר שהוא מופרך מהדמיון אפילו. במיוחד כשמדובר בתורה שהנחת היסוד נותנת שהכל אמת צרופה (מקשה אחת) וכל האומר שאות אחת לא ניתנה בסיני הרי זה כופר בהכל. איך ניתן להסביר לדוגמא סתירה בין פסוקים, עם המקורות שלך בדיוק? מה הם המקורות שלך? ואולי לשני יש מקורות אחרים וטובים יותר? ואולי כל אחד סומך על המקורות שלו הסובייקטיביים? ברור אם כן שבגישה כזאת אין לדבר סוף.

  בעניין הרב רדלר
  מה זה ראיה אחת של היהדות ?? איך אתה בונה משפטים כאלה על סמך התגובות הקודמות, דיברנו על פרשנות ספציפית שלו על משהו, כבר אתה הופך את זה לסוג ראיה ביהדות. שאל את עצמך מה זה יהדות רגע ? ותתבונן במה שכתבת. ועוד דבר תתרכז, איך הבנת מדברי שאני פוסל את דבריו ??(העיקר שאתה שמח) אני מצוטט מה שאמרתי בתגובתי הקודמת, שוב יש להתרכז קצת, "בקשר לרב רדלר,קראתי, לא ממש בעיון, אבל עדיין זה הספיק לטעמי בשביל לראות שהפרשנות ש-ל-ו בדברי ראשונים אינה נקראת ד-ב-ר-י-ה-ם".

  בעניין העולם האקדמי
  אומר לך את זה חד ומחוספס, אני חולק עליך בדבר אמינות המערכת ויש לי דוגמאות לכך, אין לי זמן להרחיב, אבל נסה להיזכר ב"וידויו של כופר" בתור התחלה.

  בנוגע לקושי/סתירה שלא ניסית להציג.
  אתה כתבת:"הבנתי מהערתך בנוגע 'לשם ייחוד' שאינך בקי בנושא. אם היית מבין במה מדובר ומכיר את הרקע הקבלי לפסוק הזה היית מגלה שלמעשה מדובר במערכת אמונות שונה לחלוטין. הזרם הקבלי/חסידי מאמין שהיהודי, באמצעות מעשיו הפולחניים, מסוגל ל'תקן' ולהשכין שלום בין שתי ספירות שונות בתוך האלוהות עצמה. האם נראה לך שזאת היהדות של רבי עקיבא? למד קצת על ה'עיקרים' הקבליים והגד לי אם העיקרים הללו דומים לאלו של הרמב"ם ורבי יוסף אלבו. גם לאל הקבלי קשר מקרי בלבד לאל הרבני שאף הוא אינו דומה כלל וכלל לאל התנ"כי"
  ואני כתבתי: שאיני מבין מה אתה רוצה לומר בפסקה הזאת, ולכן נתתי שני אפשרויות סבירות קושי/סתירה, עכשיו זה עדיין מוזר לך?

  בנוגע למצות
  חבילת המצות השמורות האלו מכילה בתוכה 3 מצות שביחד עלותם מתחת ל 50 ש"ח ואני אומר את זה מידיעה. האם יש לך באמת הגיון לומר שלא לסכום כזה התכוונו בהערה ?? האם אתה באמת חושב שזו התעלמות בוטה, שיש לבוא אליה בטענות לכל הבכירים?? או שכל זה אירוניה...
  הרי כל השומע זאת יצחק לך, אתה פשוט לא שם לב עד כמה השנאה לדת העבירה אותך על דעתך לדעתי.
  המתנות האלו ניתנות במשך שנים ומקובלות מאוד עלותם מגוככת בשביל לתת אותם קנין למדינה במיוחד שמדובר באוכל מתכלה, ואם זה לא "מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין" אז מה כן ?!?
  השרלטנות והרמאות (ר"ע מילוני הטעיה,גניבת דעת) -הכוונה לכך שאתה מציג את נבחרי הציבור הבכירים באור שלילי של עברייני חוק על סמך חשד בעלמא תוך הפגנת חוסר ידע בחוק עצמו. היינו אדם שהיה קורא את המאמר שלך ככתבו, הייתה בוערת בו חמתו על נבחרי הציבור אשר ככה עושים.
  והקולר הוא האחריות כלפי קהל קוראיך.
  אם יש לך רעיונות לחקיקות אחרות אתה מוזמן לנסות את מזלך בבחירות הבאות, עד אז תקבל את החוק הקיים בהגינות ותתייחס בקצת יותר כבוד לאנשים שמנהלים את המדינה.

  בתגובה זו לא התייחסתי למה כתבת על הרמב"ם וכן לא הבאתי דוגמא לסוד בשל ההקדמה לעיל, כמובן שאם אראה צורך בהמשך אנסה בע"ה לבאר לך גם דברים אלו.

  עד אז שיהיה המשך יום נעים לך

 • קישור לתגובה שני, 22 אפריל 2013 21:39 הוסף ע״י עדי אביר

  אורח לרגע,

  על מנת שהדיון יתנהל ברמה מכובדת עלינו להגדיר קודם כל שני מושגים חשובים:

  'אמת':

  אני מניח שרבניך לימדו אותך שה'אמת' חופפת לחלוטין את הפרשנות שלהם לתורת ישראל ולדת היהודית ולכן את האמת האחת, היחידה והנצחית ניתן ללמוד רק בישיבות תורניות (רצוי באלו שמשתייכות לזרם שלהם). זאת הגדרה מאד סובייקטיבית ולו רק משום שה'אמונה' אינה יכולה להפוך אמירה כלשהי ל'אמת' או ל'שקר'. אתה מאמין בתורת ישראל, אחר מאמין בישו ובברית החדשה, השלישי מאמין במוחמד ובקוראן ואני מאמין בממצאי המדע והמחקר. מי מכולנו מחזיק ב'אמת' ומי מאמין רק בדברי 'שקר'? גם לך צריך להיות ברור שעלינו לחפש קריטריונים נוספים שיעזרו לנו בהגדרת המושג 'אמת', אך אילו קריטריונים? אלו שאתה תציע, אלו של הנוצרים או המוסלמים? אלו שלי? נראה שגם הקריטריונים יהיו בסופו של דבר סובייקטיביים ולאחר הרבה חיבוטי נפש נאלץ להיוותר, בדוגמה זאת, עם ארבע 'אמיתות' שונות. המסקנה שאני מסיק מכל זה היא שבמקום 'אמת' אחת, יחידה, אבסולוטית, בלתי מעורערת ונצחית יש הרבה 'אמיתות' שונות שכל אחת מהן היא נכונה בהתבסס על הנחות המוצא שלך, אותן לעולם לא תוכל להוכיח. להנחות מוצא בלתי מוכחות אלו נהוג לקרוא בשם 'אקסיומות'.

  'אקסיומות'

  אם השמים היו נפתחים והאל היו נגלה בינות לעננים ומצהיר שהוא קיים ושתורתו היא אמת מוחלטת הרי לא היה צורך בשום ניתוח נוסף. כולנו היינו ממהרים לחזור בתשובה ולהצטרף לעולם התורני. הבעייה היא שהאל, משום מה, מעולם לא סיפק לנו הוכחה חד-משמעית לקיומו ולכן אנחנו נאלצים הניח מספר הנחות שכרגע לפחות אין כל דרך להוכיחן. למשל: שאלוהים קיים, שהוא בחר עם אחד מכל העמים, שהוא נגלה לבני עמו הנבחר ונתן להם שתי תורות מחייבות, האחת בכתב והשנייה בעל פה, שהתורה בעל פה עברה ממוסר מהימן אחד לשני ללא כל שינוי או סירוס, שהאל שלח לאנשים נבחרים את רוח הנבואה או את רוח הקודש וכדומה. על בסיס ההנחות הללו ניתן לבנות דת שלמה, עמוסה באינסוף אמירות, אבל כל האמירות הללו תהיינה נכונות רק אם הנחות היסוד הן נכונות ואת זה, כאמור, לעולם לא נצליח להוכיח. הדבר נכון באותה מידה לגבי המדע. גם הוא נשען על הנחות אקסיומטיות שאינן ניתנות להוכחה ולכן גם האמירות של המדע אינן אמיתות מוחלטות אלא רק נגזרות של הנחות בלתי מוכחות. בכל מקרה, אמירות שבאות מתורה כלשהי אינן יכולות להיות נכונות יותר מהאקסיומות עליהן הן נבנות וכיוון שאת האקסיומות הללו לעולם לא נוכל להוכיח נאלץ לקבל בספקנות הראויה גם את נכונותן של האמירות.

  עתה נוכל לדון בעצם דבריך:

  כשאתה קובע 'התגובות שלך הם ראייה (כאלף עדים) לכך שאתה מבין ממש מעט ביהדות' אתה מניח שאת היהדות ניתן להבין רק בצורה 'אמיתית' אחת ויחידה. אני חושב שכל מערכת של אמירות ניתן להבין במספר דרכים שונות, כשכל אחת מתבססת על אקסיומות שונות, ולכן אין דרך לקבוע אם אני מבין 'ממש מעט' או 'ממש הרבה' ביהדות. אני משוכנע שאני לא מבין את היהדות כמוך וכמו הרבנים שלך אבל, כפי שכבר ציינתי, איש לא העניק לכם את הזכות לפסוק מה אמיתי ומה שקרי, מה נכון ומה שגוי. כשאקבל את האקסיומות וכללי המשחק שלכם אזי לבטח יימצא מי שיוכל לאמוד את מידת הבנתי ביהדות אבל כיוון שאני משוכנע שהדת היהודית פותחה בהדרגה על ידי בני אדם אינטרסנטיים והיא נשענת על לא יותר מכרעי תרנגולת, הרי שאיני משחק את המשחק שלך וממילא אינך יכול לשפוט אותי.

  אתה גם לא תמצא אותי פוסל את הדת כמו שנוהגים לעשות רוב האתאיסטים. איני יכול לשפוט את הדת על סמך האקסיומות שלי ולכן ברוב מאמריי תמצא אותי מניח שהאמירות הדתיות הן נכונות ולפיכך אני יכול לכל היותר למצוא סתירות פנימיות בין האמירות הללו לבין עצמן. הדרך להתעמת עם מאמריי אינה באמצעות 'דעת תורה' שקובעת שאני מבין מעט מאד ביהדות אלא על ידי כך שתראה לי שהסתירות שאני מוצא בדת הן מדומות וניתן להסבירן באמצעות אותם המקורות שמשמשים אותי. אני שב ומזמין אותך לנסות ולהראות לעולם כולו שאני לא באמת מבין את התנ"ך, התלמוד, המדרשים והראשונים.

  אתה שב ומעלה ציטטה מהרמב"ם, כנראה כדי להוכיח לי שאני שוגה בטענה שאתה מייחס לי, היינו ש'לרבנים יש נחלה בלעדית לפנימיות התורה, והשאר הם סכלים שלעולם לא יצליחו להבין.' אני לא טענתי זאת. אני אמרתי שהרבנים מנצלים את המושג הזה בכדי להכשיר, לגייר ולטשטש את מקורו של כל רעיון ששובה את ליבם ומשום כך אף אחד אינו מסוגל להגדיר במדוייק מהי 'פנימיותה של התורה'. אני מבין שאתה חושב שכשהרמב"ם כתב 'ואפשר שיידעם הכול - קטן וגדול, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר' הוא התכוון לומר ש'פנימיות' התורה אינה נחלתם הבלעדית של הרבנים אבל זה לא מה שהוא באמת אומר. הרמב"ם אומר שלהכנס ל'פרדס' ראוי רק מי 'שנתמלא כריסו לחם ובשר', היינו שהוא יודע את האסור והמותר ואת כל שאר ההוראות הרבניות, כלומר, שהוא עבר דרך מסלול הכשרה רבני שמחק ממנו את יכולתו לחשוב בצורה עצמאית ושכנע אותו שלמושגים דוגמת רוחניות ועומק/פנימיות/סודות התורה יש איזו שהיא משמעות שניתן להגדירה במונחים שיובנו גם על ידי אלו שעדיין לא נדרסו על ידי המכבש התורני.

  אני שמח שגם אתה פוסל את דבריו של הרב רדלר אך האם אין זה מוכיח שיש יותר מאשר ראיה אחת של היהדות? האם להערכתך היהדות שלך היא היהדות של הרב רדלר?

  אני אשמח להמשיך ולהתדיין איתך אבל אני מבקש שתצמצם למינימום ההכרחי את השימוש בביטויים דוגמת 'יש לך מספר בעיות הבנה או ידיעה בלשון הקודש ופרט בלשון העברית', 'אתה מבין על מה אני מדבר..? תסתכל על עצמך תראה איזה התפתלויות אתה מכריח את עצמך לעשות ובלבד שתהיה צודק (בעיני עצמך כמובן)', 'שמתי לב שאתה כן משטה את הקוראים ומוליכם שולל בדברים שאין בהם ממש, חלקם שיקריים חלקם חצויים ומגמתיים וחלקם בדמגוגיה של השכלה'. גם משפט דוגמת 'כשמוכיחים אותך על טעותך אתה מתחמק תוך שינוי הנושא' דורש ממך זהירות יתר ולו רק משום שלא שמתי לב שהוכחת אותי על טעות כלשהי.

  השם שניתן לעיקרי הרמב"ם אינו משנה דבר לעניינינו. שלוש עשרה העיקרים של הרמב"ם הן האקסיומות המרכזיות של הדת היהודית ולכן אתה מציין בתפילתך 'אני מאמין באמונה שלמה' ולא 'אני יודע בוודאות מוחלטת'. אני מבין שלא הורגלת לחשוב על העיקרים הללו כאקסיומות אבל אם תצליח להתעלות מעבר ליתרונות ההבנה וידיעת לשון הקודש שאתה מייחס לעצמך ודאי תגלה שאלו הם היסודות האקסיומטיים של היהדות.

  קצת מוזר לי שעדיין לא הבנת את הקושי/סתירה שאני מנסה להציג, במיוחד לאור העובדה שלא ניסיתי להציג שום קושי/סתירה. כל שאני רוצה זה להבין את המונח 'סודות התורה'. למה כל כך מסובך להסביר לי מהם הסודות הללו ולתת לי דוגמה לסוד קטן אחד. אני מבטיח לא לספרו לאחרים. פשוט תפשיל את השרוולים, וותר על הדיון בטישטוש שלי ובחוסר רצוני 'לקבל מספר פרשנויות ברבדים שונים של התורה' ותן לי דוגמה לאחד מ'סודות התורה'. אני מניח שלאחר אלפי שנים כל הסודות הללו כבר נחשפו אז לבטח לא יקשה עליך לפרט סוד קטן אחד או להפנות אותי לאיזה פרשן שלא רק מדבר על 'סוד מסודות התורה' אלא גם מסביר אותו.

  רבי עקיבא היה הוא הציר המרכז במהפכה הרבנית שהחלה בימיהם של רבי יהושע ורבי אליעזר. במהלך המהפכה הזאת הרבנים השתלטו על כל הנכסים הכוהניים והתירו לעצמם לדרוש את התורה בדרכים הנועזות ביותר, לעיתים קרובות ללא כל תלות בפשט התורה. כפי שכבר כתבתי לך את עקרונות הדרש הרבני אני דווקא מבין ואם אנו כבר עוסקים בנושא אשמח אם תסביר לי מי התיר לרבי עקיבא לדרוש את מידת 'הריבוי ומיעוט' שהוא המציא. את המידה הזאת במתכונת הרבה יותר מרוסנת, הוא למד אמנם מרבו, נחמיה העמסוני/נחום איש גמזו, אבל אין שום מקור קדום יותר להמצאה שפתחה את הפתח בפני הדרש הפראי שאפשר לרבנים לדרוש מהטקסט המקראי כל שעל ליבם, ובמיוחד את המעמד, הסמכויות וטובות ההנאה שהם כה רצו. כתבתי על כך במאמר 'הרבנים והדרש הפראי' ואשמח לשמוע את דעתך בנושא, אם אפשר באופן ענייני ובלי הערות מגמדות.
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=253:הרבנים-והדרש-הפראי&Itemid=114

  רק לשם הבידור, בא נניח שאתה לא לגמרי מבין את הדברים שאני אומר. האם במקרה זה היית מזכיר לעצמך 'ילד בן 5 שניקלע להרצאה במכניקת הקוונטים, ולבסוף טוען שהכל שטויות וחבל על הכסף שהמרצה גונב מהאוניברסיטה עם השרלטנות הזאת'? האם איני רשאי להגיד גם לך 'לא כל מה שלא מבינים בקלות הוא ריק מתוכן'? זכור, אני מדבר אחרי לימודים בישיבה ועשרות שנים של קריאה ולימוד עצמי. האם נראה לך שבמשך כל שנותי לא הצלחתי להבין את האמירות הסטנדרטיות ביותר של הרבנים? זה שהבנתי אותן, דרך אגב, לא מחייב אותי להסכים עימן. אני יכול גם להבין וגם להסתייג. זה עדיין חוקי.

  אני לא אמרתי ש'סוד' חייב להיות משהו מהאגדות. אני רק שב ומבקש, בפעם המי יודע כמה, שתגלה לי סוד אחד מהסודות העמוקים של היהדות.

  הראייה שלך של העולם האקדמי אינה מבטאת את המציאות. בניגוד לעולם הרבני בו רווח הביטוי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים' הרי שבעולם האקדמי הגישה היא הרבה פחות פשרנית. כל תיאוריה חדשה תזכה להגינות רק לאחר שהיא תתפרסם בכתב עת מדעי, ובכתבי עת מדעיים מתפרסמים רק מאמרים שעוברים בקרת עמיתים (Peer Review). תפקידם של העמיתים שמבקרים את המאמר לוודא שהמחקר מתבסס על ממצאים אמינים, שכל הממצאים הובאו בחשבון, שהממצאים נותחו בשיטות מחקריות מקובלות ושבתיאוריה החדשה אין סתירות לוגיות. במדעי הטבע הדרישות הן עוד יותר קשוחות אבל זה לא עניינינו כרגע. במקרים בהם אין מספיק ממצאים או שיש מחלוקת לגבוי אמינות ממצאי הבדיקות, כמו למשל בכל הנוגע לבדיקות פחמן 14 המתייחסות לתקופת הבית הראשון, יכולות לקום מספר אסכולות אבל במרוצת הזמן, ועם חשיפתם של ממצאים נוספים, אסכולות רבות תגווענה ותישאר רק אסכולה דומיננטית אחת. לכן, מי שעוקב אחר התפתחות המחקר המודרני אינו נוהג לבחור לעצמו את הפרופסור החביב עליו ובין אם זה מוצא חן בעיניו, ובין אם לאו, הוא לרוב נאלץ לאמץ את הדעה הרווחת או להציע תיאוריה טובה יותר.

  לפיכך, לאף חוקר אין את חותמת הכשרות אבל אם דעה מסויימת זוכה למספר רב של ביקורות עמיתים חיוביות היא הופכת לדעה מחקרית מקובלת שיש להתחשב בה אפילו אם היא סותרת את דברי הרבנים, שלדעתי תמיד משרתים רק את האינטרסים האישיים שלהם ושל הפלג אליו הם משתייכים. לרוב החוקרים, דרך אגב, אין שום אינטרס אישי בתוצאות מחקרם ואין שום סיבה לחשוב שהם מטים את מחקרם מסיבות אינטרסנטיות (חוקרים פרו-פלסטינאים, במיוחד אנגלים וסקנדינבים, אכן מפיצים תורות רויזיוניסטיות אבל מעמדם בקרב חוקרי המקרא אינו גבוה ורוב החוקרים הרציניים פוסלים את עמדותיהם).

  מחר אני מתכוון לפרסם מאמר קצר על הספר 'איך לקרוא את התנ"ך' של פרופסור ג'ימס קוגל מאוניברסיטת הרווארד. הספר, שעדיין לא תורגם לעברית, מציג את המחקר המקראי המודרני במלא הקפו ואין לי ספק שכל מי שיקרא אותו ישתכנע שמדובר בספר מאד רציני שנכתב על ידי פרופסור מאד רציני. דרך אגב, פרופסור קוגל, שכבר כתב מספר ספרים בתחום חקר המקרא, גר כיום בארץ ומלמד באוניברסיטת בר אילן. פרופסור קוגל הוא גם אדם מאמין ושומר מצוות שמסוגל להפריד בין ממצאי המחקר לאמונתו הדתית. כמוהו, אתה לא חייב לקבל את המסקנות של חוקרי המקרא אבל לא נראה לי שאתה רשאי לפסול אותם בכזאת קלילות לאחר שפרופסור דתי, שהקדיש את כל חייו לחקר המקרא, החליט להציגם. בהקשר זה ברצוני לציין שהמחקר המודרני אותו מציג פרופסור קוגל תואם במידה רבה את הדעות שאני מביע במאמריי. אין לי את הידע, ההבנה ויכולות הניסוח שלו אבל לא מצאתי בספר סתירות לעמדותיי ונראה לי שאין לי כל סיבה להתבייש במה שכתבתי. לא היה מזיק גם לך לקרוא קצת ספרות מחקרית ואז תוכל להעריך טוב יותר אם באמת כל האמת נפלה רק בחקם של רבניך או שמא יש גם אמיתות אחרות שראויות לקצת יותר לימוד ומחשבה.

  אם אין לך בעיה להתייחס לעוד מאמרים, בזמנך הפנוי, אז אנא עשה זאת ואל תחשוש לקלוני. אם אתה יכול להוכיח שאני 'משטה את הקוראים ומוליכם שולל
  בדברים שאין בהם ממש, חלקם שקריים חלקם חצויים ומגמתיים וחלקם בדמגוגיה של השכלה' אנא עשה זאת. אני אשמח לקרוא כל תגובה שלך שמתרחקת מהשמצות סרק ומסתמכת על ניתוח מושכל של דבריי. הייתי מציע לך, עם זאת, להעמיק חקור ולנסות להבין מה אני באמת טוען לפני שאתה משלח בי את חיציך המחודדים.

  באשר לשרלטנות שלי בהצגת הטקטיקות השיווקיות של חב"ד: לא אתווכח איתך אם חב"ד זה ארגון של חסד או כת שמשתמשת בטקטיקות מיסיונריות בכדי להתעשר מעל ומעבר לכל מידה של טעם טוב אבל אציין שאת האירוניה שבדבריי לא ממש הבנת. לעצם העניין: חבילת מצות שמורות עולה כמאה שקל לערך וההחלטה אם זאת 'מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין' נתונה ליועץ המשפטי לממשלה, אליו בכוונתי לפנות בעתיד הקרוב. היכן הפכת את הקערה על פיה? מהו מעשה השרלטנות והרמאות שלדעתך ביצעתי? איזה קולר מונח סביב צווארי? ברור לי שאתה מבין שברגע שאתה אומר משהו זה הופך לאמת מוחלטת שמחייבת אותי להוריד מאמרים מהאתר אבל מה נעשה, אני עדיין חושב שהיחס המועדף שניתן לחב"ד אינו נופל במסגרת המנהל התקין ויש לאסור על נבחרי ציבור ועובדי מדינה לקבל מתנות מהכת הזאת, ללא כל קשר לערכה הכספי של המתנה.

  לסיכום: אנשים שקוראים את מאמריי אינם הופכים לשונאי המדינה. מי ששונא את המדינה הם אנשי הכת האנטי-ציונית ואנטי דמוקרטית שנקראת חב"ד שאדמו"רה האחרון התבטא החריפות נגד המדינה הציונית וסרב לדרוך על אדמתה.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 22 אפריל 2013 14:57 הוסף ע״י אורח לרגע

  עדי

  אתה מזכיר הרבה את לימודי הישיבה שלך, על אף שראיתי פה באחת התגובות שלך, שלא היית כזה שקדן (בלשון המעטה) איני זוכר איפה זה או את הלשון המדוייקת שלך, אבל תכלס
  התגובות שלך הם ראייה (כאלף עדים) לכך שאתה מבין ממש מעט ביהדות, כן, וזה לא משנה אם 40 שנה אתה מנסה לחקור אותה, המון אנשים הקדישו את חייהם ללימוד דבר אחד ולא היו בכיוון הנכון, אז ככה שההשקעה שלך
  אומנם מכובדת אך לא משכנעת (וגם אינה יכולה) לאמת יותר את טיעוניך.

  אם לא הבנת מה היא מוכיחה, אני חוזר שנית בקיצור:
  במאמר אתה מנסה לטעון שלרבנים יש נחלה בלעדית לפנימיות התורה, והשאר הם סכלים שלעולם לא יצליחו להבין.
  וכתגובה לכך הבאתי את דברי הרמב"ם האלו: "הלכה כא: ואני אומר שאין ראוי להיטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר.....ואפשר שיידעם הכול--גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר.".

  בקשר לרב רדלר,קראתי, לא ממש בעיון, אבל עדיין זה הספיק לטעמי בשביל לראות שהפרשנות ש-ל-ו בדברי ראשונים אינה נקראת דבריהם.

  יש לך מספר בעיות הבנה או ידיעה בלשון הקודש ופרט בלשון העברית לצורך הסדר מספרתי לך אותן:
  1. אז לצורך הדיוק בד"כ עיקרי הרמב"ם נקראים "י"ג עיקרי הא-מ-ו-נ-ה" ויש גם מושג של עיקרי תורה או גם גופי תורה שעניינם מצוות. בכל אופן מהדוגמה שנתת עדיין
  איני מבין את הקושי/סתירה שאתה מנסה להציג, ויותר מכך נראה שהטישטוש בהבנה נובע מהחוסר רצון לקבל מספר פרשנויות, ברבדים שונים של התורה,
  ולראות איך שהם עניין אחד, וזאת הסיבה שאתה לא מסוגל לדמיין את דרכו של רבי עקיבא באמונה.
  הטענות שלך דומות לילד בן 5 שניקלע להרצאה במכניקת הקוונטים, ולבסוף טוען שהכל שטויות וחבל על הכסף שהמרצה גונב מהאוניברסיטה עם השרלטנות הזאת. לא כל מה שלא מבינים בקלות הוא ריק מתוכן.
  2. בהחלט שפרדס כותבים עם גרשיים, ב"ה זכית לגלות פסיק של משמעות מעולם ה"רמז", זה ראשי תיבות (פשט רמז דרש סוד) ולא פרדס תותים, נכון, אני יודע שהרמז הזה התגלה בשלב מאוחר יותר מהרמב"ם, כמו הרבה מאוד עינייני תורה שהתגלו בשלבים, ואין כאן מקום להאריך בזה.
  3. המילה סוד עפ"י האבן שושן היא "דבר סתר" אתה מבין, זה לא חייב להיות משהו מהאגדות שאוזן לא שמעה או חידוש במעשה בראשית, זה פשוט מסר נסתר.

  המצחיק הוא שכל אחד יכול לבחור לעצמו את הד"ר או הפרופ' שתומך בהשקפתו ולרצוץ עם זה, הרי מה איכפת לך ללכת לפי דעה של איזה היסטוריון או שניים שצצו משום מקום והחליטו שלפי "הממצאים"
  שלהם ההיסטוריה שונה משחשבנו, הרי אחרי הכל זה אחלה סקופ, אחרת איזה רייטינג היה להם בחיים לולא חידושים מעין אלו, ועוד שברור שבעדר כל כך הפכפך תמיד יהיה מי שירוץ לקש.
  לכן בזה אין מה להתווכח, אתה תתעקש על האמונה ההיסטורית שלך ואני על שלי עד שיבוא אליהו.
  סליחה שאין לנו את החותמת של החוקרים, אולי תגיד לי לאיזה חוקר יש את החותמת כשר ? אני מחפש אחד כזה שכולם סומכים עליו את ידיהם ושזה יהיה גם מישהו שחי לנצח שלא יבוא משהוא עם חותמת מזוייפת.
  אתה מבין על מה אני מדבר..? תסתכל על עצמך תראה איזה התפתלויות אתה מכריח את עצמך לעשות ובלבד שתהיה צודק (בעיני עצמך כמובן).

  אין לי בעיה להתייחס לעוד מאמרים, בזמני הפנוי. ולא באתי לכאן במטרה להתכבד בקלונך חלילה, לא לתקוף ולא נצח, אלא ששמתי לב שאתה כן משטה את הקוראים ומוליכם שולל
  בדברים שאין בהם ממש, חלקם שיקריים חלקם חצויים ומגמתיים וחלקם בדמגוגיה של השכלה, כשמוכיחים אותך על טעותך אתה מתחמק תוך שינוי הנושא.
  ולכן בהתאם לנסיוני האישי בחיים מצאתי לנכון לכתוב כאן ביקורת על דבריך שאינם עולים בקנה אחד עם שאר באי עולם.
  והתחלתי להוכיח את השרלטנות הזאת מהתגובה הראשונה שלי כאן במאמר "חב"ד במסדרונות השלטון", עבדת ואספת כל כך הרבה דוגמאות של ארגון שמטרתו היא חסד, ולצורך כך ניסית לגייס את חוקי המדינה
  להוכיח שכולם גנבים, וראה זה פלא איך הערה קטנה בסעיף החוק הפכה את הקערה על פיה, תחשוב שלולא התגובה שלי כמה קוראים היו הולכים שולל ושונאים את המדינה וחושבים שכולם גנבים ומושחתים, ולא רק על כל הקוראים
  רחמנות אלא אף אתה בכללם ובראשם, וגם לאחר התגובה שלי לא פעלת מאומה לשינוי המאמר או לכל הפחות להורידו עד שיוכח אחרת, אלא מה, מוכרח שיש כאן מעשה שרלטנות ורמאות, וסביב צווארך מונח הקולר.

  יום טוב

 • קישור לתגובה שני, 22 אפריל 2013 01:30 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי אורח לרגע,

  האם לא ייתכן מצב שלאחר שסיימתי את לימודי הישיבה, עשיתי תואר אקדמאי והשקעתי למעלה מארבעים שנה בקריאת חומר מחקרי, הגעתי למסקנה שכל הדתות הן בליל שקרים שגורמים אינטרסנטים גיבבו בכדי להבטיח ולשריין את מעמדם, סמכותם והכנסתם. אתה הרי מאמין שכך הוא הדבר בדת הנוצרית, שהרי בה לבטח אין כל אמת, ומדוע שלא תאמין שכך המצב גם ביהדות? בכל מקרה, לקח לי שנים ל'שטוף החוצה' את כל ההבלים הרבניים אז אל תנופף אותם מולי כאילו הם האמת האחת, היחידה והבלתי מעורערת. אתה נשמע לי כמו בחור די אינטליגנטי ועליך לקחת בחשבון שעוד יבוא היום בו גם אתה תתפקח ותבין שכל הדת נסובה סביב כסף, כח ושליטה. עד אז אל תשפוט בכזאת חומרה אנשים שכבר עברו מזמן את השלב בו אתה נמצא היום.

  אני הבנתי היטב ואף התייחסתי להלכה כא של הרמב"ם, אני פשוט לא מבין מה היא מוכיחה. זה כמעט מובן מאליו שהרמב"ם יחשוב שצריך להשלים מסלול הכשרה רבני לפני הכניסה ל'פרדס' אבל המחשבות שלו אינן מחייבות אותי ומשום כך הן גם לא מוכיחות שום דבר. הייתי רוצה להתייחס לכך ביתר רצינות אבל פשוט איני יכול. דברי הרמב"ם משקפים את דעתו האינטרסנטית ואיני מרגיש שעלי להשיב להם.

  ידידי, עיקרי התורה הוגדרו, בין השאר, על ידי הרמב"ם ורבי יוסף אלבו. המצוות אינן 'עיקרים' ואם היית קורא את דבריי בעיון הדרוש היית מגלה שאני אכן הסכמתי שברמה החיצונית והשטחית, זאת הנראית לעיין, כל הזרמים מתנהגים פחות או יותר באותו אופן. ההבדלים המהותיים ביניהם הם במישור האמוני ולא במישור ההתנהגותי.

  הבנתי מהערתך בנוגע 'לשם ייחוד' שאינך בקי בנושא. אם היית מבין במה מדובר ומכיר את הרקע הקבלי לפסוק הזה היית מגלה שלמעשה מדובר במערכת אמונות שונה לחלוטין. הזרם הקבלי/חסידי מאמין שהיהודי, באמצעות מעשיו הפולחניים, מסוגל ל'תקן' ולהשכין שלום בין שתי ספירות שונות בתוך האלוהות עצמה. האם נראה לך שזאת היהדות של רבי עקיבא? למד קצת על ה'עיקרים' הקבליים והגד לי אם העיקרים הללו דומים לאלו של הרמב"ם ורבי יוסף אלבו. גם לאל הקבלי קשר מקרי בלבד לאל הרבני שאף הוא אינו דומה כלל וכלל לאל התנ"כי (ואל תתחיל להסביר לי מה שלימדו אותך על האלוהים, אני הרי דיקלמתי את כל הסיסמאות הללו עשרות שנים לפני שנולדת).

  הרב רדלר מייצג זרם גדול בתוך הציונות הדתית שהוציאה מקרבה גם פרופסורים מבר אילן שספריהם מציגים תמונה דומה לשלו. אם היית קורא את המאמר שכתבתי בנושא היית מגלה שהוא דווקא כן מנסה לסמוך את דעותיו על 'הראשונים ואחורה'.

  פרדס כותבים בלי גרשיים. כעת, לאחר שכתבת שיר קטן, לא נותר לך אלא להוכיח ש שאני לא מבין על מה אני מדבר בעוד שאתה יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי האות 'ס'. ניסית במכתבך הקודם ולא הצלחת. להערכתי גם לעולם לא תצליח להסביר מהם 'סודות התורה' מבלי לגלוש לניסוחים מעורפלים שאין בהם דבר זולת מליצות. אדרבה, גלה לי סוד אחד ואסתפק בזה. זה לא צריך להיות קשה. מדע הפיזיקה, לשם משל, מצא דרך לחשוף את כל הסודות שלו בצורה מסודרת וחד ערכית. מדוע אתם תמיד מסבירים מושג ריק מתוכן אחד, למשל 'סודות התורה', באמצעות מושג ריק מתוכן אחר, למשל רוחניות? כשתבין שאינך מסוגל להגדיר היטב את כל המושגים הללו אולי גם אתה תבין שהדת מורכבת משכבות על גבי שכבות של אמירות סתמיות שבסופו של דבר אינן נשענות על יסודות מוצקים כלשהם.

  אני מבין שעצוב לך לגלות שהיהדות שאלה רעיונות מאחרים. מה נעשה, ככה זה. אחרים גם שאלו רעיונות מאיתנו. זה דרכו של עולם. האם הרמב"ם לא ייבא ליהדות את כל הפילוסופיה האריסטוטלית? למד קצת על מערכות האמונה הגנוסטיות, זורואסטריות ובודהיסטיות ועל הפילוסופיה הנאואפלטונית ואמור לי אתה מניין הקבלה שאבה מושגים כמו ניצוצות, אצילות, גלגול נשמות וסיטרא אחרא, שלא לדבר על אמונות דוגמת זו הקובעת שהיהודי שמקיים מצוות מסוגל להשכין שלום במרומים, ועוד בתוך האלוהות עצמה!


  דרך אגב, אף סיסמה לא עברה מפה לאוזן מאז מתן תורה ולו רק בשל העובדה שהתורה נכתבה מאות שנים לאחר שהיא כביכול ניתנה על הר סיני. זה שבתורה כתוב משהו לא הופך אותו לנכון. כדי שאמונה תחשב לנכונה היא צריכה לקבל חותם הכשר של חוקרים ולא רק של רבנים.

  כשתוכיח לי שאני 'שקרן שמציג טיעונים באורח מגמתי כדי לפזר עשן בכל טיעון יהודי' אני מבטיח להתנצל בפניך מעומק ליבי. עד אז אני מציע שפשוט תניח שאני רואה את הדברים אחרת ממך. אני יודע שאתה חושב שהאמת כולה שייכת רק לך ולרבניך אבל עליך לקחת בחשבון שקיימים טיפוסים, לבטח פחדנים אך לא בהכרח שקרנים, שחושבים אחרת.

  אני מוכן לעשות איתך עיסקה. באתר תמצא מאות מאמרים במגוון תחומים בהם אתה אמור להתמצא. בחר איזה מאמר שתרצה והראה לכולם שאני 'רמאי שמציג טיעונים באורח מגמתי כדי לפזר עשן בכל טיעון יהודי'. רוב מאמריי מסתמכים על 'ראשונים ואחורה' ואם אני מסלף, מציג תמונה חלקית, משקר, מעוות, מעלים וכדומה הרי שלא יקשה עליך להציג את קלוני ברבים. אז קדימה, קרע אותי לגזרים אבל אל תסתור אותי באמצעות הסיסמאות של הרבנים שלך (שאת פרשונתם איני מקבל) אלא באמצעות 'הראשונים ואחורה' בלבד.

  אני מבין שאכזבתי אותך. אנא אל תאכזב אותי ותקוף את המאמרים שלי בכל הכלים שעומדים לרשותך. מי יודע. אולי אתה תהייה הראשון שיצליח לסתור את דבריי בעזרת מקורות אמיתיים.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 22 אפריל 2013 00:26 הוסף ע״י אורח לרגע

  עדי
  נראה שאתה מתעלם במזיד מההלכה השנייה שהבאתי ברמב"ם, ששומטת לך את הקרקע של המאמר.
  במאמר אתה מנסה לטעון שלרבנים יש נחלה בלעדית לפנימיות התורה, והשאר הם סכלים שלעולם לא יצליחו להבין.
  וכתגובה לכך הבאתי את דברי הרמב"ם האלו: "הלכה כא: ואני אומר שאין ראוי להיטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר; ולחם ובשר זה, הוא לידע ביאור האסור והמותר וכיוצא בהן משאר המצוות. ואף על פי שדברים אלו, דבר קטן קראו אותם חכמים, שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויה דאביי ורבא; אף על פי כן, ראויין הן להקדימן:
  שהן מיישבין דעתו של אדם תחילה, ועוד שהן הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. ואפשר שיידעם הכול--גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר.".
  אני מבקש ממך התייחסות לכך בצורה רצינית וכנה ללא התפתלויות, קח את זה כאתגר יומי (טיפ: נסה להיות הגון ולא נצחן).

  הזרמים ביהדות
  אולי לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, או שדברי לא הובנו כהלכה, אבל במילים "עיקרי התורה" כוונתי הייתה למצוות התורה שהן העיקר בה ושם כולם מאוחדים.
  אמירת "לשם ייחוד" לפני כל מצווה הוא עניין עפ"י קבלה וכלל לא קשור להבדלים מהותיים ובטח ובטח לא לעיקרים בתורה, אז במקום להמציא לנו דוגמאות מהשרוול, נסה להיות יותר רלוונטי.

  הרב רדלר אינו מייצג אלא את עצמו בלבד במיוחד כאשר הפרשנות היא שלו באופן אישי ואינה מיוסדת על "ראשונים" ואחורה.
  ושוב אני מזכיר שגם כאן אין שום קשר לעיקרי התורה.

  המושג פרדס
  לפי דברך אני שם לב שאפילו את הפשט לא זכית להבין, אין לך שום סיכוי להבין משהו בתורה עם דעות קדומות כמו שלך.
  לעולם לא תבין מה זה פרד"ס, בשעה שאתה חושב שרבנים מנסים לאגור בעלות על התורה.
  לעולם לא תבין מה זה פרד"ס, כאשר אין לך כלל מושג מה זאת מחלוקת בהשקפה יהודית ואיך שני דעות מנוגדות הן אמת לחלוטין.
  לעולם לא תבין מה זה פרד"ס, כאשר תחמת את ההגיון שלך בחומת בטון, ואינך מוכן אפילו לבחון אפשרות של משהו למעלה ממנו. (והמצחיק זה שעוד אומרים על חרדים שהם אטומים).
  לעולם לא תבין מה זה פרד"ס, בשעה שכולך שטוף ארס נגד הדת.

  הבנתי את הקו שלך, ספר הזוהר, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, הכל של הגויים, הכל גנבנו, שום דבר לא שייך ליהדות, כולנו רמאים שמנסים לשלוט על הבורים, ולגנוב כסף מהמדינה, זה הסוד שלנו.
  יש לך עוד משהו להוסיף... אההה..שכחתי כולנו מדקלמים ססמאות של רבנים שעברו מפה לאוזן ממתן תורה, וטוב שיש אותך שתפקח את עינינו ותגאל אותנו מהבערות, ממש כאביר על סוס לבן.

  רציתי עוד לכתוב על ההמשך של תגובתך, אבל איני יודע אם אתה כדאי להתייחסות רצינית.
  מצד אחד אתה עושה משחק של אדם רציני כאילו בא לגלות לנו את האמת, ולהוציא אותנו מהבורות לנאורות.
  ומצד שני אתה נחשף כאדם מפוחד, ורמאי שמציג טיעונים באורח מגמתי כדי לפזר עשן בכל טיעון יהודי, ועוד להתהדר בנוצות של ספקן, שנוכל לחשוב שאתה גם חכם.
  שורה תחתונה איכזבת !

  יום טוב

 • קישור לתגובה ראשון, 21 אפריל 2013 22:25 הוסף ע״י עדי אביר

  אורח לרגע,

  -הזרמים ביהדות-

  אתה אמנם טוען שכל הזרמים ביהדות אוחזים באותם העיקרים של תורה אחת אבל לי נראה שכל הזרמים ביהדות אמנם מקפידים על אותן המצוות אבל לכל זרם יש את העיקרים שלו וחלקם אפילו הטעין את המצוות במשמעויות פרטיות שאינן משותפות לשאר הזרמים. לשם משל, מה לפי דעתך משמעות הביטוי 'לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיה' שזרמים מסויימים משלבים בתפילותיהם? האם נראה לך שמי שמשלב את המשפט הזה בתפילתו משתף אמונות בסיסיות ביותר עם הליטאים, עם הרב עובדיה או עם רבני הציונות הדתית? לעניות דעתי מדובר כאן בשתי דתות שונות בעלות סממנים חיצוניים דומים ואמונות שונות בתכלית, ולו רק משום שאלו שמתפללים 'לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיה' מאמינים שבכוחם להשפיע על אורחות המרומים, אמונה שאינה נכללת באף רשימה מסורתית של עיקרים.

  כשניתחתי את החוברת 'אבולוציה: תורת ההתפתחות' של הרב רדלר טרחתי למנות את ההנחות האקסיומטיות (אם תרצה תוכל לקרוא להם 'עיקרים') שהרב רדלר אימץ לעצמו, ובכללן:

  1. אין - ולא יכולה להיות - סתירה בין שום תורה מדעית לבין התורה.
  2. דברי חז"ל, וגם חלק מסיפורי התורה הנוגעים לעניין, אינם באים לתאר מציאות פיזית או אמיתות מדעיות, אלא מתייחסים לצד הרוחני של המציאות.
  3. התורה מצווה במפורש רק דברים שלא היינו יכולים להסיק לבד בשכלנו.
  4. סיפור הבריאה עוסק בעניינים עמוקים ונסתרים בפנימיות התורה.
  5. התורה לא באה לתאר כרונולוגית (ובוודאי לא פיזיקלית) את סדר בריאת העולם. זה פשוט לא הנושא של פרשת בראשית.
  6. התורה נכתבה מנקודת מבט אינסופית ולכן מבחינתה אין שום הבדל בין שני פרקי זמן סופיים, שלוש שעות ושישה מיליוני שנים הם אותו הדבר.

  האם גם אתה חותם על העיקרים הללו? האם גם אתה חושב שניתן להעניק פירושים אלגוריים לפרקים שלמים בתורה ולהתעלם לחלוטין ממובנם הפשוט של הדברים? אם, כמו כל החרדים, גם אתה פוסל את הדעות הללו עליך להסכים עימי שאין ביהדות סט מוגדר ואבסולוטי של עיקרים וכל זרם משחק עם העיקרים כראות עיניו. אולי אפתח את הנושא במאמר עתידי אבל בינתיים אני שוב ממליץ לך לקרוא את המאמר שמנתח את החוברת של הרב רדלר בכתובת:

  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=662:ניתוח-החוברת-אבולוציה-ותורת-ההתפתחות&Itemid=123


  -המושג 'פרדס'-

  כיוון שאני מתעניין במושג הזה כבר שנים רבות אני מרשה לעצמי לשתף אותך במסקנותיי: ברור לי לחלוטין מה זה 'פשט' אף שגם כאן יש הרבה סוגיות אפיסטמולוגיות לא סגורות. אני גם יודע מה זה 'דרש' ואף כתבתי לא מעט על השימוש הציני שחז"ל עשו בחרויות הדרש שהם העניקו לעצמם. הרבה פחות ברור לי מהו ה'רמז' ולמיטב ידיעתי אף אחד רשימה מוסכמת של רמזים שמתפענחים באופן חד ערכי. ל'סוד', לעומת זאת, הקדשתי מחשבה רבה ועתה ברור לי שזהו מושג סרק שמוכן לקבל כל משמעות שמטעינים לתוכו. איני יודע עד כמה אתה מכיר את תורת הסוד הקדומה שהותירה לנו את ספרות ההיכלות והמרכבה, ובכלל זה את ספר שיעור קומה, אבל הרשה לי להבטיח לך שאין לה שום קשר עם התורות הקבליות שלימים נדחסו תחת אותה הכותרת. למעשה, כל תורה מיסטית, הזויה וחסרת ביסוס ככל שתהיה, יכולה להסתפח לתורת הסוד היהודית ולזכות בה לבית חם ואוהב. הייתי ממליץ לך לקרוא לא רק את הערך 'מיסטיקה יהודית' בויקיפדיה אלא גם כמה חוברות מצויינות שדנות בנושא שיצאו לאור בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, שלא לדבר על ספרי המחקר החשובים שנכתבו על ידי גרשום שלום, תלמידיו ותלמידי תלמידיו.

  אתה כמובן קונה ומדקלם את כל הסיסמאות בהן הרבנים ניסו להשגיב ולהרחיק את תורות הסוד שלהם כדי שהדיוטות לא ילמדו אותן ויגלו שהמלך הוא ערום: אין דורשין במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד, לא לכולם יש כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, אין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר וכו' וכו' אבל כל מסכי העשן הללו אינם יכולים להרחיק חוקרים רציניים שהתעמקו בתורות הסוד השונות ולא מצאו בהם דבר זולת מיתוסים זרים ששולבו עם האמונות היהודיות בכשרון שרק רבני ישראל מסוגלים לגייס. למעשה, אם נתעלם מהמיתוס האבסורדי שמעניק לרבי שמעון בר יוחאי את הבעלות על ספר הזוהר נגלה שהקבלה היא יצירה ימי-ביניימית ש'גיירה' אמונות גנוסטיות, נאואפלטוניות, זורואסטריות ובודהיסטיות, הכניסה אותן תחת מטריית 'תורת הסוד' והפכה אותן לנכס צאן ברזל של זרם גדול ביהדות.

  מעניינת במיוחד החשיבות שחכמי התלמוד העניקו ל'מעשה בראשית' ול'מעשה מרכבה'. לא צריך השכלה רחבה למדי בכדי להבין שלהילת הקדושה שהוענקה לשני המושגים הללו אין כלל על מה להתבסס. מעשה בראשית, כך לפחות הרמב"ם, היא לא יותר מאשר הפיזיקה האריסטוטלית, תורה שנזנחה כבר לפני ארבע מאות וחמישים שנה לערך ואפילו אם נניח שמדובר בפיזיקה המודרנית נגלה שאין זאת תורת סוד כלל וכלל והיום כל תלמיד תיכון דן בחופשיות בדברים שבשעתו נמסרו רק 'למי שיש בו חמשה דברים: שר חמשים, ונשוא פנים, ויועץ, וחכם חרשים, ונבון לחש.' הדבר נכון גם בכל הנוגע למעשה מרכבה. הררים של להג קראתי עד שהבנתי שמאחורי כל הפנטזיות אין ולו עובדה קונקרטית ולא הזויה אחת.

  -רוחניות, פנימיות התורה, עומקי התורה, סודות התורה-

  אם אתה חושב שהצלחת להסביר מה זאת רוחניות אז צר לי לאכזב אותך. אני עדיין לא מבין את המושג. מה מסתתר מאחורי הביטוי הסתמי 'מציאות חיה הממלאת את עולמנו ואותנו'? מה זה 'מציאות חיה'? איך מודדים אותה? איך המציאות הזאת ממלאת את עולמנו ואותנו? אילו הן סתם מילים ריקות מתוכן שלמדת לדקלם על ידי אנשים ששיכנעו אותך שהן טעונות במשמעויות רבות וכבדות. אתה נתת את ה'נפש' כדוגמה ל'רוחניות'. 'נפש' האדם זכתה להחקר על ידי טובי הפילוסופים, הפסיכולוגים, הרופאים והמדענים וממצאיהם ממלאים ארונות ספרים שלמים. האם הם מבינים את המושגים 'נפש' ו'רוחניות' כמוך? האם הראייה הרבנית זהה או שונה מהראייה המחקרית? החוקרים כבר מסוגלים לשייך תכונות 'נפשיות' או 'רוחניות' לאיזורים ספציפיים במוח ולקשרן לפעילויות ביוכימית ברות מדידה. מה זה עושה להגדרות שלך? מי לדעתך מאפיין טוב יותר את הנפש – הרבנים או החוקרים? להערכתי, כמו בכל שאר המקרים בהם הרבנים מתיימרים להבנה מיוחסת כלשהי, גם במקרה של ה'נפש', שלטענתך מייצגת את ה'רוחניות', יתברר מהר מאד שהם לא ממש מבינים על מה שהם מדברים.

  כיוון שעדיין לא הבנתי מה זאת 'רוחניות' לא אוכל גם להבין את המשמעות המשפט 'פנימיות התורה, עומק התורה, סודות התורה - בכללות עניינם אחד הוא, ומשמעותם הוא עניינים במציאות הרוחנית בעולם הטמונים בתיבות ואותיות הקודש של התורה.' מה זה 'מציאות רוחנית שטמונה בתיבות ואותיות הקודש של התורה'? האם לא ברור לך שזה משפט ריק מתוכן אותו יכול לעכל רק מי שעבר שטיפת מוח רבנית ראויה לשמה? אתה משחק כל הזמן במילים חסרות משמעות. האם אינך מסוגל להסביר את המושגים הללו במונחים אותם גם אני אוכל להבין? האם בכל ארון הספרים היהודי אין ולו פרשן אחד שהתמודד עם הבעיה בלשון של בני אדם הגיוניים ולא בלשון המפותלת של הרבנים שלפי דעתי אינם מסוגלים להסביר את המושגים בהם הם משתמשים בחופשיות כה רבה?

  -הרמב"ם על האסלאם-

  הרמב"ם לא החשיב את האסלאם לעבודה זרה ויש להניח שהוא לא מצא הבדלים ניכרים בין היהדות של ימיו לאסלאם של ימיו. מאז האסלאם לא השתנה יתר על המידה אבל היהדות עשתה מספר קפיצות דרך שלפי דעתי היו גורמות לרמב"ם להגדיר דווקא אותה בתור עבודה זרה.

  ראה את תשובתו השנייה של הרמב"ם במאמר: http://www.daat.ac.il/daat/toshba/shut/5.htm#2

  וראה גם:
  http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=1726240&forum_id=771


  ברצוני להתייחס גם לדברים שכתבת לעדו אבל מפאת השעה אאלץ לדחות זאת למחר.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 21 אפריל 2013 17:46 הוסף ע״י אורח לרגע

  לעדו

  אני באופן אישי גם מנסיוני וגם מזווית הראיה האישית שלי לא חושב שחוזרים בתשובה משכנועים וכיו"ב.
  מנקודת המבט שלי, חזרה בתשובה הינו תהליך הכרה עצמית של מהות נפשך ושל הסובב אותך כמאז כן עתה.
  אבל תזכור שאתה המפתח.
  לכן אומרים "לא הקושיה תמעיט ולא התשובה תעלה", היינו שהאמונה שבנו לא נבנית על תשובות ולא מתמוטטת משאלות,
  מפני שהם דברים מחוץ לה ואינה ניזונת מהם.

  עד כאן הובהר שלתשובה אין תלות בתשובות, אבל ודאי שיש בתשובות להניח את דעתנו ולהשקות אדמתנו, שכן דעת לנבון, נקל להבין.
  עכשיו אנסה בע"ה לתת הסבר לשאלתך, איך אני יודע שהדת היהודית ניתנה מאת הבורא ?

  ראשית יש לציין שספר התורה הינו עומד בכל התנאים שצריך בשביל לגבש היסטוריה, בדיוק כפי התנאים שעמדו לשאר היסטוריות העמים,
  ועוד שהתורה הגדילה לעשות יותר מכולם, ברמת השימור המדוייק להפליא שלה, בשרידים הארכיאולוגיים ובעם מתוק והקטנטן ששרד את כל מכבשי הגויים.
  ויותר מכך הוא שהספר של אותו עם קטנטן הוא הרב מכר הבלתי מעורער של כל הזמנים בכל העולם, אפילו בעמי העולם ידעו מעלתו ושיבחו של ספר התורה (רק בימינו נאזר אומץ לכתוב שטויות על התורה כפי שאתה רואה כאן בבלוג).

  אין לך עדות גדולה מזאת של מתן תורה, אשר שם בורא עולם התגלה לעם היהודי, שהכיל אז כמה מליונים, ואת אותה התגלות ואותו סיפור יציאת מצריים ואותה תורה מעבירים בדיוק רב, מאב לבן
  עד עצם היום הזה, וזאת על אף שהעם היהודי התפזר בכל האומות ועבר נסיונות שמד לאורך כל ההיסטוריה, לא רק שמד אנושי אלא גם שמד ספרותי, ועם כל זאת
  כל היהודים בכל אתר ואתר קוראים בדיוק את אותה תורה עם אותם מצוות ואתם חגים וכו'.

  האם על דבר כזה ניתן לערער ?? ובמקביל תשאל את עצמך בכנות האם אתה ספקן באותה מידה, כשאתה שומע את ההיסטוריה על נפוליאון או רומא וכיו"ב.

  מבחינה פסיכולוגית, שונה יחסו של הקורא סתם ספר היסטוריה, לקורא את התנ"ך, מפני שמדובר בסיפורים יוצאי דופן ונפלאים שההגיון לא תופס שם, וכל זאת
  למרות שמבחינה אובייקטיבית העובדות מאושרות עפ"י כללי ההוכחה המקובלים בהיסטוריה, לכן צריך להבין את ההטייה הסובייקטיבית הזאת שנובעת מדעות קדומות.

  אין לי כרגע זמן לפרט יותר למה זה לא קסמים ולמה זה לא גזענות ושאר הקושיות אבל אם תרצה אשמח להרחיב בהמשך.

  יום טוב

 • קישור לתגובה ראשון, 21 אפריל 2013 16:33 הוסף ע״י אורח לרגע

  אין שום חלוקה בין הפרשנויות כיוון שביקשת הפנייה למקורות, ובכלל אנו מדברים בעניינים מורכבים ומופשטים שמצריכים דיוק רב בניסוח, לכן
  העדפתי להביא טקסט צמוד מקור. לכן הסברתי שהפרשנות האמיתית יכולה להיות רק אצל הצדיקים שדרכם הקב"ה מתגלה, נכון...אני מבין שהיום יש מעט בלבול
  בעניין כיוון שיש כאלו שרואים עצמם צדיקים או שאחרים רואים בהם ולכן צריך בזה בירור טוב וסוף דבר האמת, להגיע למחפשיה.
  ההבדלים בין ה'זרמים' ביהדות אינם נובעים מחילוקי פרשנויות על עיקרים בתורה! החילוקי דעות נובעים ממקום אחר שאין כאן מקומו להאריך.
  אל תתן לזה לבלבל אותך נסה להתמודד עם הצד השווה שבהם שכולם אוחזים באותם עיקרים של תורה אחת.
  איני חושב לעת עתה שיש רלוונטיות לחשוף עם איזה זרם אני נמנה ומה גם שאיני מייצג אלא את עצמי.

  קצת צניעות לא תזיק, הרי אתה לא באמת מחזיק מעצמך בקי בספרי הרמב"ם, שנינו יודעים שזה רק תעלול שאתה יוצר אצל הקוראים שלך, ששמו "כשל איש הקש", אם היית קצת הגון
  כלפי עצמך וכלפי קוראיך לא היית נותר מבולבל. האם ברח מזכרונך ההלכות האלו (רמב"ם הל' יסודי התורה פרק ד' הל' כ-כא): כ וענייני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו--הם שחכמים הראשונים קוראין אותן פרדס, כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס:
  ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהן כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין.

  כא ואני אומר שאין ראוי להיטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר; ולחם ובשר זה, הוא לידע ביאור האסור והמותר וכיוצא בהן משאר המצוות. ואף על פי שדברים אלו, דבר קטן קראו אותם חכמים, שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויה דאביי ורבא; אף על פי כן, ראויין הן להקדימן:
  שהן מיישבין דעתו של אדם תחילה, ועוד שהן הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. ואפשר שיידעם הכול--גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר.

  רוחניות היא מציאות חיה הממלאת את עולמנו ואותנו ונמצאת ברובד הנסתר מהחושים של רוב האדם מחמת העדר החומריות שבה. (הנפש היא דוגמא לכך).
  פנימיות התורה, עומק התורה, סודות התורה -בכללות עיניינם אחד הוא, ומשמעותם הוא עיניינים במציאות הרוחנית בעולם הטמונים בתיבות ואותיות הקודש של התורה.

  נסיתי לתמצת ככל האפשר את הפירוש, כמובן שאתה יכול להתפלסף איתי עד מחרתיים על המושגים האלו, כמו גם הרבה מושגים מעולם המדע ובכלל מהמציאות הפיזית שלנו, שהתפלספו עד עצם היום הזה והיד עוד נטויה.

  אל תדאג לכסף של החרדים, איך שלא תסובב את הגלגל תשועה והצלה תמיד תגיע, והרבה שלוחים למקום.

  מה בדיוק הרמב"ם אמר ? לא הבנתי את כוונתך בשורה האחרונה.

 • קישור לתגובה שבת, 20 אפריל 2013 08:54 הוסף ע״י עדו

  "כשתהיה מוכן לקבל ישות אלוקית, שמתגלית במהלך זמן לבני אדם (לא לכולם), אז יובנו היטב דברי הרמב"ם "
  אני מוכן לקבל הכל : רוחות רפאים, חייזרים מהחלל, הילינג, הומאפטיה ותקשור עם ישויות. גם את הדת היהודית, המוסלמית והסיינטולוגיה אני מוכן לקבל. אם רק אקבל הוכחה משכנעת לזה. מה בדיוק שכנע אותך שהדת היהודית ניתנה מידי אלוהים, בבקשה תשלח את ההוכחה לעדי באתר ואני מבטיח לחזור בתשובה אם תשכנע אותי (הרי אתה אדם משכיל בסופו של דבר)

 • קישור לתגובה שישי, 19 אפריל 2013 17:15 הוסף ע״י עדי אביר

  אורח לרגע,

  משתמע מדבריך שיש חלוקה דיכוטומית בין הפרשנויות שכל אחד נותן 'כפי חוכמתו בפני עצמו' לבין הפרשנויות ש'קודמינו הקדושים' נתנו 'בצמוד לכללי התורה'. אם התמונה הפשטנית הזאת הייתה מתארת איזו שהיא מציאות אמיתית אולי הייתי זז הצידה ומנסה לא להפריע ל'קודמינו הקדושים' לעסוק בענייני צדיקות ופרשנות צמודת כללי תורה. הבעיה היא שאין פרשנות אחת מחייבת וכל פרשן מכניס לפרשנות את האג'נדה שלו ושל הפלג אליו הוא משתייך. האם נראה לך שה'פרשנות' של הליטאים דומה לזו של החבדניקים וזו של הדתיים הציונים? לא מכבר פרסמתי מאמר בשם 'ניתוח החוברת 'אבולוציה: תורת ההתפתחות' שדנה בחוברת בה רב ציוני דתי טוען שהעולם לא נברא בששה ימים ושהתורה בעצמם מדברת על התפתחות הדרגתית שארכה מיליארדי שנים, מה שאומר גם שלא היה דבר כזה 'האדם הראשון'. הרשה לי להבטיח לך שבמערכת הישיבות הדתיות הגישה הזאת אינה יוצאת דופן. האם לדעתך רבני הציונות הדתית אינם נצמדים לכללי התורה? באותו אופן, רבני חב"ד ניתחו את המקורות בצמוד לכללי התורה וגילו שהרבי שלהם הוא המשיח. אחרים, באמצעות אותם הכללים, הסיקו שהרבי הוא פסיכופט, שרלטן או סתם מנהיג של הדת הקרובה ביותר ליהדות. באיזה 'כללי תורה' אתה דוגל, באלו של הליטאים, של חב"ד או של הציונות הדתית? האם אתה הוא הגורם המוסמך שיקבע מהם 'כללי התורה'?

  אתה רשאי להרהר בדברי חז"ל ככל שיישאך ליבך, בלבד שבסוף תבין שחז"ל צדקו ואתה חייב לאמץ את דבריהם ככתבם וכלשונם. האם אי פעם הרהרת והגעת למסקנה שאיזה רב ימי-ביניימי שנשבע בקסמי האריסטוטליות אולי טעה? האם כל הרבנים שטענו שהשמש סובבת סביב הארץ ממש דייקו בדבריהם?

  ניתן לשטוף דברים החוצה וניתן לשטוף דברים פנימה. כתות כמו ב"ד וכל שאר החסידויות התמחו בשטיפת דברים פנימה. הם קודם מרוקנים את הראש מכל המחשבות הקודמות ואחר כך הם מטמיעים במחשבותיך את הסיסמאות שלהם (שאת חלקן גם אתה כבר למדת לדקלם). כל מי שחושב שלאחר שעבר עליו המכבש התורני הוא עדיין מסוגל לשמוע לקול הגיונו רק משלה את עצמו. הדבר הראשון שמלמדים אותו זה 'שההיגיון זה לא סוף הדרך ישנם גם דברים נעלים ממנו, שאותם ניתן להשיג במיצוי ההיגיון' ובעקבות כך הוא תמיד יכפיף את הגיונו למרות הרבנית וילמד לחשוב רק את המחשבות שמתאימות לרבניו.

  דעתי האישית היא שאין שום דבר שעומד מעל ההיגיון האנושי, ובמיוחד כפי שהוא בא לידי ביטוי במדע המודרני. לפיכך כל דבר, נעלה יותר או נעלה פחות, שעומד בסתירה להיגיון הוא בהכרח שגוי וחסר ערך. במאמר נפלאות הבורות, אליו הפניתי אותך בתגובתי הקודמת הרחבתי את הדיבור בנושא ואני שב וממליץ לך לקרוא אותו.

  עתה שאני מבין שאתה חזרת בתשובה לאחר שירות צבאי ולימודים אקדמאיים אני יכול רק להתעצב על עוד תינוק שנשבה. בא נקווה ביחד לגאולה קרובה שתשיב אותך לעשתונותיך. דרך אגב, האם הזרם שאליו בחרת להצטרף דוגל בציונות או שנפלת לבין אנטי-ציונים ששכנעו אותך להפסיק לשרת במילואים. יש כאלו ויש כאלו ויש, מן הסתם, גם משהו באמצע.

  הרמב"ם לא חייב להסביר לי כלום אבל כיוון שקראתי גם את המקומות המוקדמים יותר, שם לכאורה הסבירו לי את העניינים, ונותרתי מבולבל. אשמח אם אתה תהייה זה שיפקח את עיני ויכוון אותי למקורות דרכם אוכל להבין את המושגים 'רוחניות, 'פנימיות התורה', 'עומק התורה ו'סודות התורה'. אשמח עוד יותר אם תסביר לי את המושגים הללו במילותיך אתה.

  בינתיים מי שנמצא בסיכון ליפול מהענף זה בעיקר החרדים שיאלצו בקרוב לוותר על המענקים האבסורדים מהם הם חיו. בא נראה מה יהיה מספר החרדים בבחירות הבאות ואז נדבר.

  יכול להיות שלא שמת לב לעובדה שיש דמיון רב ביותר בין החרדים לבין הפונדמנטליסטים המוסלמים. לא אני הוא זה שהמצאתי זאת. הרמב"ם אמר זאת למעלה משמונה מאות שנים לפניי.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שישי, 19 אפריל 2013 12:33 הוסף ע״י אורח לרגע

  היכן נטען שמחמת דעתנו הקצרה (באופן יחסי) מנוע מאיתנו להבין מושגים אלו ?! שאגב הם מאוד מאוד בסיסיים (כפי שיבואר בהמשך), כמובן
  ופשוט שלא זו הכוונה אחרת היינו עם של חוטבי עצים במקום העם החכם בעולם, אלא שהעניין הוא שלא נסמוך על עצמנו, כל אחד כפי חוכמתו בעיני עצמו,
  לתת פרשנויות שאינם מבוססות על קודמינו הקדושים ובנוסף בצמוד לכללי התורה כפי שהסברתי בתגובה הראשונה.
  ועוד דבר נוסף, אמרת שאני מקבל דברי חז"ל ללא כל הרהור, זה לא מדוייק, אני קודם כל מקבל דבריהם ובנוסף אני רשאי וצריך להרהר בדבריהם, כל ספרי הקודש מלאים בזה (למי שטוען שביהדות אין ביקורת).
  כרגע אני נמצא במקום ללא ספרי מקורות ולכן לא אסביר לך את הפירושים מתוך ידעתי שמא לא אדייק כפי המצופה ומה גה שביקשת הפנייה למקורות לכן אדחה זאת כנראה למוצ"ש או ראשון.

  אתה לא חייב להיות בישיבה בשביל לשטוף את המוח מהלכלוך שהצטבר, אפשר לעשות זאת בכל עת שנשמתך באפך ובכל מקום. אין שום השתקה של קול הגיוני,
  אני דווקא רואה תמיד עידוד להגיונות אך כמובן שההגיון זה לא סוף הדרך ישנם גם דברים נעלים ממנו, שאותם ניתן להשיג במיצוי ההגיון.
  אני אומר זאת מתוך נסיון אישי אני לא גדלתי בישיבה כל חיי הייתי חילוני לתפארת מדינת ישראל, עם תואר מהנדס, אחרי צבא אחרי שנים של לימוד פילוסופיה מהיוונית ועד המודרנית.
  עברתי את כל השטיפות מוח החילוניות והמדיניות והתקשורתיות רק חבל שהם השתמשו במים של הקישון לצורך כך.
  אז ככה שאל תספר לי סיפורים על חשוכים,טפילים,עוצמים עיניים, שטיפות מוח וכל שאר הסיסמאות של אתרי חופש וכיו"ב.

  בנוגע לפסקה השלישית שלך לצערי קצר הזמן מלהסביר את הנדון לכן אסתפק לעת עתה בתגובה שהרמב"ם לא חייב להסביר בכל מקום את המושגים שעליהם הוא מדבר, כמו שהוא לא הסביר את כללי התחביר כהקדמה לכתיבה.
  ישנם מקומות מוקדמים יותר שהוסברו העיניינים ולכן אין צורך לחזור עליהם שוב ושוב רק בגלל שיש יהודי שמתחשק לו להבין את היהדות מהחיבור הזה דווקא.

  אל תדאג שהיהדות חיה ונושמת בצורה בריאה גם ללא האישורים הסטטיסטיים שלך, ראה לדוגמא כמה ח"כ מאמינים יש, וגם ראיתי בעצמי הרבה פעמים סטטיסטיקות שונות משכתבת רק שאין לי כרגע אמצי הוכחה.
  ואגב גם אם אתם רבים זה עדיין לא אומר שאתם השורדים, אפשר להסתכל על זה גם מזווית שאתם בסיכון רב יותר ליפול מהענף שעליו אתם יושבים.
  וכבר רואים בשטח את הרסיסים ורואים את התוצאות של החיים ה"נאורים" האלו של טלויזיה ואינטרנט, ושוב אני מכיר טוב את הדברים עליי אתה לא יכול לעבוד, אולי על חרדים תמימים.

  אתם והמוסלמים ?? תגיד לי באיזה חומר (תקשורתי) אתה משתמש? זכור לי שתמיד ראיתי בספרים וגם פורסם פעמים רבות בכלי התקשורת סטטיסטיקות שונות ממה שאתה מדמיין,
  כל העניין של אתאיסטים, אגנוסטיקנים וממים וכל הזיבולי שכל זה פשוט אופנה חדשה ומגניבה שעוזרת לך גם להיראות חכם וגם להתנהג כמו טיפש, ממש "נפלאות הנאורות" מפי דוקינס.

  יום טוב

 • קישור לתגובה חמישי, 18 אפריל 2013 23:08 הוסף ע״י עדי אביר

  אורח לרגע,

  עזוב את הפרשנות החילונית ובא נתרכז רק בפרשנות התורנית של מושגים דוגמת 'רוחניות', 'עומקי התורה', סודות התורה' ו'פנימיות התורה'. אני מקבל את העובדה שאני רק אסקופה נדרסת לרגליהם של הצדיקים, הלא הם 'יהודים עובדי ה' עם נשמה מיוחדת מאת הבורא שדרכה הוא מגלה את רצונו' אבל לא ברור לי מדוע אפסותי ודלות השגתי, תכונות שלמעשה מכבידות על עוד שבעה מיליארד נפשות לערך, אמורים למנוע ממני להבין את המושגים הללו. נראה אותך מנסח הגדרות שתסברנה את המונחים הללו ועדיין לא תגרומנה למקצת חבריך להתרחק ממך. אני מוכן להסתפק בהגדרות של המאורות הגדולים שאת דבריהם אתה מקבל ללא כל ערעור והרהור. הפנה אותי לכרך בארון הספרים היהודי שם מוסבר פירושם של המושגים החמקמקים הללו ואשמח להגיב ולהביע את דעתי על הכתוב בו.

  אני משוכנע שאם הייתי עובר שטיפת מח בישיבה גם אני הייתי יודע ש'ישנם אנשים כאלה קדושים ודאי לא ייפול מדבריהם דבר ארצה, שהרי זה דברי הבורא' והייתי משתיק את קול הגיוני, מוותר על זכותי לחשוב בכוחות עצמי ומשנן בעיניים כלות, אף אם עצומות, את כל דבריהם של ה'אנשים אחרים המיוחדים לכך' (כפי שדרך אגב נהגתי לעשות בימים בהם עדיין למדתי בישיבה).

  אין טעם לדון בשלושת המחלקות של הרמב"ם, את דבריו אני דווקא מבין היטב ומסתבר שגם הוא אינו טורח להסביר את המושגים בהם הוא משתמש. כשהוא כבר נעצר לתת דוגמה ל'פליאות החמודות' שהכסילים לעולם לא יבינו הוא מביא לעזרתו את הסיפור מחגיגה יג:א בו מסופר: 'וכבר זכרו שאיש מן החכמים נכבד פיתה לאנשים בקיאים בחכמת מעשה בראשית, והוא היה בקי במעשה מרכבה, ואמר להם: למדוני מעשה בראשית ואלמדכם מעשה מרכבה. ואמרו: טוב הדבר. וכאשר למדוהו מעשה בראשית, נמנע הוא מללמוד להם מעשה מרכבה'. אני משוכנע שכל שותפי הסוד מבינים היטב את העומק הנפלא שבדברי הרמב"ם אבל אני חייב להודות שמעולם לא מצאתי בסיפור זה שום עומקים, סתרים, פנימיות או רוחניות ולדעתי אין בו דבר זולת האגו של רב יוסף. דנתי בנושא במאמר 'האמת המוחלטת של הרבנים' בכתובת: http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:האמת-המוחלטת-של-הרבנים&Itemid=113
  ובמאמר 'רב יוסף וזקני פומפדיתא' בכתובת: http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=241:רב-יוסף-וזקני-פומפדיתא&Itemid=113
  ואם יש לך השגות על דבריי אנא הרגש חופשי להגיב במאמרים עצמם.

  באשר לשאלתך 'מדוע הדת שרדה' אני יכול רק להשיב לך שהדת לא שרדה. בכל מקום בו תמצא את ההשכלה והנאורות תמצא גם דעיכה של הדת. באירופה הכנסיות עומדות ריקות, בארה"ב הדת השילה את מטענה האידיאולוגי והדוגמתי והפכה למועדון חברתי ואפילו בישראל, רובו הגדול של הציבור אינו דתי ואינו חושב כמוך. הדת שורדת ואפילו מתעצמת במקומות שנשלטים על ידי הבורות והנבערות – בארצות ערב, בשכונות העוני של דרום אמריקה ואפריקה ובישיבות החרדיות שם אסור לתלמידים לקרוא עיתונים חילוניים, להתבונן בטלוויזיה, לשמוע רדיו לא פירטי ולשוטט באתרי אינטרנט לא מאושרים.

  אם כבר בחרת לפקוח את עיני בקשר לסוקרטס ולאמת לבטח תשמח לקרוא את המאמר 'נפלאות הבורות' בכתובת:
  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=577:נפלאות-הבורות&Itemid=120
  רצוי גם שתחשוב מדוע רוב העולם נולד דווקא בלידת עכוז ורק אתם והמוסלמים הצלחתם להיוולד בלידה רגילה. אני מניח שהנמשל מובן.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 18 אפריל 2013 21:24 הוסף ע״י אורח לרגע

  אסביר לך בקצרה, נראה שיש פער עצום בין הפרשנות החילונית של מושגים תורניים לבין פירושם האותנטי.
  אז ככה הבעיה בנוסחה שלך היא מתחילה במילה רבנים, אם הינך באמת רוצה לעמוד על הבנת המושגים,
  אז ראשית היכן שמיקמת את המילה "רבנים", תציב את המילה "צדיקים" ולמילה הזאת תתן פרשנות של
  יהודים עובדי ה' עם נשמה מיוחדת מאת הבורא שדרכה הוא מגלה את רצונו.
  כשתהיה מוכן לקבל ישות אלוקית, שמתגלית במהלך זמן לבני אדם (לא לכולם), אז יובנו היטב דברי הרמב"ם
  על הכתות האלו, שהרי גם אתה תסכים שאם אכן ישנם אנשים כאלה קדושים ודאי לא ייפול מדבריהם דבר ארצה, שהרי זה דברי הבורא,
  ומה לי ולתת פרשנויות בשעה שיש אנשים אחרים המיוחדים לכך, אתה מבין...יש פה בעיה בקבלת העליון ובנוסף בעיית האגו של התחתון.

  אז אתה בוחר לא לדעת כך ולקבוע מסמרות בנפשך שכולם שקרנים וקוסמים ולא היה מתן תורה כולם מדומיינים ומאמינים במפלצות וכו' וכו'
  העיקר והנכון הוא שאר ספרי ההיסטוריה וכמובן האבולוציה היא האמת ורק נשאר להסביר איך עפ"י האבולציה הדת שרדה. (כמו חבר העט שלך).

  אתה יודע, סוקרטס אמר שהאמת נמצאת אצל כל אחד (אפילו אצל טיפשים) אלא שצריך ליילד ממנו אותה, אז חשבתי לעצמי,
  שמעניין יש לידות רגילות שהולד יוצא באופן המתקבל והטוב דרך הראש, אבל מה לעשות ויש לידות שנקראות לידת עכוז שזה כזה תינוק
  עקשן ששם את האחוריים שלו בפתח ומקשה על הלידה (אבל גם לו מוצאים פתרונות בסוף). אני מניח שהנמשל מובן.

  יום טוב

התגובות האחרונות