Skip to content

1VSDAT

דוד הנערץ
דורות מאוחרים שדרגו רבים מגיבורי התנ"ך למעלה של רבנים תקינים שתמיד הקפידו לפעול אך ורק על פי דקדוקי ההלכה. תהליך זה לא פסח גם על דוד מלך ישראל שהפך ברבות השנים לא רק לצדיק גדול אלא גם לאחת מדמויות המופת העיקריות של כל שומרי האמונים. הבעיה היא שהתנ"ך, בניגוד לחורשי הטוב הרבניים, מעולם לא ניסה ליפות את קורותיו של המלך הנערץ והקורא בספר הספרים יתקשה למצא ולו צו אלוהי אחד שנעים הזמירות שכח לרמוס. הדעת אפילו נותנת שאם בבא היום יתמזל מזלנו ונמצא את ספר דברי הימים למלכי יהודה אזי נגלה שהמלך הראשון לבית דוד טרח גם לחלל שבת, לאכול טריפות ולבעול נידות. בכל מקרה, הסיבה להערצה העיוורת שעם ישראל חש כלפי הבריון האלים תהיה חייבת להשאר בסתר כנפי האל לעולמים שכן רק בוחן כליות ולב יכול למצא ולו גרגיר אחד של זכות בפושע סדרתי שלא ויתר ולו על אחד מהחטאים הבאים:

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים