Skip to content

1VSDAT

Open menu
 
היריה של עזריה שהציתה את הממשלה החדשה
 
בחדרי חרדים, 25.5.16
 
 
מלחמת המאסף של הרב הצבאי הראשי לשעבר
 
כיכר השבת, 15.3.15
 
 
קצין חינוך ראשי של צה״ל הורה להוציא את הרבנים מטקסי השבעות החיילים
 
כיכר השבת, 11.3.15
 
 
הרב אזרחי במכתב נרגש: 'מלאך ה' מגיע וחרב שלופה בידו'
 
כיכר השבת, 30.5.13
 
 

 

מי צריך לשלם את עלות גיוס החרדים?
 
הדברים נכתבו בתגובה לטענה שבגלל שאנו חיים במדינה דמוקרטית עלינו להסכים לחלק מחוקי הכפייה הדתית של החרדים ולשאת בעלות ציות החרדים לחלק אחר מהם (כמו העלות הנוספת של יחידות חרדיות בצבא).

 

הקישור הזדוני בין גיוס החרדים לבין גיוס שאר הישראלים
 
מי שמנסה לכרוך את גיוס החרדים בגיוס הערבים או בגיוסם של משתמטים מן השורה מתעלם מכמה הבדלים עצומים שקיימים בנושא זה בין החרדים לבין כל השאר.

התגובות האחרונות