Skip to content

1VSDAT

משהו על אנטישמיות

ימי האנטישמיות חופפים את ימי היהדות; כיצד אפשר להסביר את היווצרות תופעה זו ואת התמשכותה?

ראשון, 27 אוקטובר 2013 11:34

חוק אביר השביעי

 
 חוק אביר השביעי
 
 
 
                                           לא קיימת מציאות על-טבעית
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שישי, 25 אוקטובר 2013 13:51

חוק אביר השישי

 
 
 חוק אביר השישי
 
 
 
                          מסורות שעוברות בעל פה משתנות מעצמן במהלך הזמן.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
חמישי, 17 אוקטובר 2013 12:21

חוק אביר החמישי

 
 חוק אביר החמישי
 
 
 
                     בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה האל הוא תמיד גשמי ומוחשי.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 13 אוקטובר 2013 12:20

חוק אביר הרביעי

 
 חוק אביר הרביעי
 
 
 
           בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה ניתן למצוא משלים אך לא אלגוריות.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 13 אוקטובר 2013 10:08

חוק אביר השלישי

 
 חוק אביר השלישי
 
 
 
באמירות תורניות אין מידע או תובנות בעלי מטען אמת לא אפסי שלא היו ידועים לבני תקופתו של בעל האמירה.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שבת, 12 אוקטובר 2013 12:42

חוק אביר השני

 
 חוק אביר השני
 
 
 
       לכל אמירה מדעית יש מטען אמת גבוה מזה של האמירה התורנית שסותרת אותה.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שישי, 24 מאי 2013 13:32

צביעות (עדו)

עמוד 1 מתוך 2

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים