Skip to content

1VSDAT

Open menu

החרדים חושבים שהם מייצגים מסורת 'שרוב האנושות מחשיבה כאמינה ומשקפת מציאות היסטורית' אבל הנתונים מלמדים שרוב רוב בני האדם מחזיקים במסורות שמתעלמות כליל מהיהדות (הינדואיזם, בודהיזם וכדומה) או באמונות מוסלמיות שמסלפות את סיפורי המקרא או בדעות ספקניות, אתאיסטיות ואגנוסטיות ששוללות לחלוטין את אמינותן של המסורות הרבניות. רק הפונדמנטליסטים היהודים והפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שפשט סיפורי המקרא משקף אירועים ההיסטוריים שהתרחשו בפועל אבל כל זרם מאמין שלאירועי העבר יש משמעות אחרת. מסתבר, אם כן, שרוב באי העולם חושבים שסיפורי המקרא אינם משקפים מציאות היסטורית כלשהי. יש להניח שאלו שמכריזים שהם דווקא מאמינים שסיפורי המקרא התרחשו בפועל כנראה אינם מכירים את התנ"ך, אינם מודעים לממצאי המחקר והמדע ואינם מבינים את המשמעויות שנגזרות מאמונתם. ייתכן גם שרבים מהם לא באמת חושבים שהסיפורים המקראיים מתארים מציאות ריאלית והם תומכים בפונדמנטליזם רק מסיבות משפחתיות, חברתיות או כלכליות.         

משהו על אנטישמיות

ימי האנטישמיות חופפים את ימי היהדות; כיצד אפשר להסביר את היווצרות תופעה זו ואת התמשכותה?

ראשון, 27 אוקטובר 2013 13:34

חוק אביר השביעי

 
 חוק אביר השביעי
 
 
 
                                           לא קיימת מציאות על-טבעית
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שישי, 25 אוקטובר 2013 16:51

חוק אביר השישי

 
 
 חוק אביר השישי
 
 
 
                          מסורות שעוברות בעל פה משתנות מעצמן במהלך הזמן.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
חמישי, 17 אוקטובר 2013 15:21

חוק אביר החמישי

 
 חוק אביר החמישי
 
 
 
                     בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה האל הוא תמיד גשמי ומוחשי.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 13 אוקטובר 2013 15:20

חוק אביר הרביעי

 
 חוק אביר הרביעי
 
 
 
           בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה ניתן למצוא משלים אך לא אלגוריות.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 13 אוקטובר 2013 13:08

חוק אביר השלישי

 
 חוק אביר השלישי
 
 
 
באמירות תורניות אין מידע או תובנות בעלי מטען אמת לא אפסי שלא היו ידועים לבני תקופתו של בעל האמירה.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שבת, 12 אוקטובר 2013 15:42

חוק אביר השני

 
 חוק אביר השני
 
 
 
       לכל אמירה מדעית יש מטען אמת גבוה מזה של האמירה התורנית שסותרת אותה.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
עמוד 1 מתוך 2

התגובות האחרונות