Skip to content

1VSDAT

            

האתר עלה לאוויר בתאריך 1.9.10.

הנתונים נכונים לתאריך 30.4.17.

הנתונים הללו אינם כוללים את הביקורים שלי עצמי באתר.

  

   הנתון הסטטיסטי

מעליית האתר ב-1.9.10

שנה שמסתיימת ב-30.4.16

שנה שמסתיימת ב-30.4.17

מרס

2017

אפריל

2017

 

  

מספר המבקרים השונים:

  

157,710

31,747

33,036

2,552

2,460

סך כל הביקורים באתר:

  

244,373

46,416

49,131

3,576

3,473

מספר הדפים שנצפו:

  

531,075

92,221

97,733

7,214

6,866

ממוצע דפים לביקור:

  

2.17

1.99

1.99

2.02

1.98

שהות ממוצעת לביקור (שניות:דקות):

  

3:05

2:24

2:31

2:19

2:25

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

  

67.95%

71.42%

70.93%

70.75%

72.39%

שיעור הביקורים החוזרים:

35.44%

33.00%

33.52%

35.32%

35.53%

  

  

הנתונים המוצגים הם:

  

מספר המבקרים השונים:

 

מספרם של המבקרים השונים שביקרו באתר בתקופת הזמן. אדם שנכנס לאתר משני מחשבים שונים ייספר כשני מבקרים.

   

סך כל הביקורים באתר:

   

מספר הכניסות השונות לאתר בתקופת הזמן.

מספר הדפים שנצפו:

   

סך כל דפי האתר שנצפו על ידי כל המבקרים בתקופת הזמן.

ממוצע דפים לביקור:

 

מספר הדפים שנצפו בתקופת הזמן חלקי מספר הביקורים באתר באותה התקופה.

    

שהות ממוצעת לביקור (דקות):

 

סך כל זמן השהות בפועל באתר בתקופה מסויימת חלקי מספר הביקורים באותה התקופה.

    

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

 

אחוז הביקורים בתקופה בהם המבקר הסתפק בצפיה בדף אחד בלבד. הנתון הזה משקף את פעילותם של מבקרים שהגיעו לאתר באמצעות מנוע חיפוש וגילו שהמידע אינו עונה על צרכיהם ומבקרים שנכנסו לאתר רק בכדי לברר אם נוספו מאמרים חדשים או תגובות חדשות.

    

שיעור הביקורים החוזרים:

אחוז הביקורים באתר שבוצעו על ידי קוראים שלא הסתפקו בביקור אחד בלבד במהלך התקופה הנסקרת.

    

     

הסטטיסטיקות הללו נאספו על ידי מנגנון Google Analytics וסביר להניח שהוא מודד את השהות באתר בצורה הרבה יותר מדויקת מאשר מערכת הניהול של השרת. הקש כאן לתיאור מנגנון Google Analytics.

     

אנא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. את הערותיכם או השגותיכם על אופן חישוב הסטטיסטיקות או על משמעותן.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים