Skip to content

1VSDAT

האתר עלה לאוויר בתאריך 1.9.2010.

הנתונים נכונים לתאריך 31.11.2019.

הנתונים הללו אינם כוללים את הביקורים של הבוטים ושלי עצמי באתר.

 

 

       הנתון הסטטיסטי

מעלית

האתר

ב-1.9.10

שנה שמסתיימת ב-30.11.18

שנה שמסתיימת ב-30.11.19

אוקטובר

2019

נובמבר

2019

 

מספר המבקרים השונים:

 

 

243,672

 

36,086

 

 

42,430

 

3,508

 

2,469

 

סך כל הביקורים באתר:

 

363,746

50,105

43,333

4,163

2,988

מספר הדפים שנצפו:

 

737,032

86,953

72,585

6,571

4,772

ממוצע דפים לביקור:

 

2.03

1.74

1.68

1.58

1.60

שהות ממוצעת לביקור (שניות:דקות):

 

2:43

2:03

1:50

1:31

1:37

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

70.52%

 

76.65%

76.98%

78.89%

79.75%

 

 

הנתונים המוצגים הם:

 

מספר המבקרים השונים:

 

מספרם של המבקרים השונים שביקרו באתר. אדם שנכנס לאתר משני מחשבים שונים ייספר כשני מבקרים.

 

סך כל הביקורים באתר:

 

מספר הכניסות השונות לאתר.

מספר הדפים שנצפו:

 

סך כל דפי האתר שנצפו על ידי כל המבקרים.

ממוצע דפים לביקור:

 

מספר הדפים שנצפו חלקי מספר הביקורים באתר.

שהות ממוצעת לביקור (דקות):

 

סך כל זמן השהות בפועל באתר חלקי מספר הביקורים.

 

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

 

אחוז הביקורים בהם המבקר הסתפק בצפיה בדף אחד בלבד. הנתון הזה משקף בעיקר את פעילותם של מבקרים שהגיעו לאתר באמצעות מנוע חיפוש וגילו שהמידע אינו עונה על צרכיהם ומבקרים שנכנסו לאתר רק בכדי לברר אם נוספו מאמרים חדשים או תגובות חדשות.

 

הסטטיסטיקות הללו נאספו על ידי מנגנון Google Analytics וסביר להניח שהוא מודד את השהות באתר בצורה הרבה יותר מדויקת מאשר מערכת הניהול של שרת האתר. הקש כאן לתיאור מנגנון Google Analytics.

 

אנא שילחו לי את הערותיכם או השגותיכם על אופן חישוב הסטטיסטיקות או על משמעותן.

 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים