Skip to content

1VSDAT

שלישי, 25 ינואר 2011 12:46

למה הם רוצים שנניח תפילין?

דרג מאמר זה
(9 מדרגים)
נניח שמזוקנים לבושי שחורים היו עוצרים אותך ברחוב ומבקשים ממך להניח תפילין, לקרא קריאת שמע ולברך 'ברוך אתה אדוננו המשיח ישוע בן מרים'. לא היית עושה צעקות ומזעיק את המשטרה? מדוע, אם כן, אתה מתמסר בקלות למזוקנים לובשי שחורים שעוצרים אותך ברחוב ומבקשים ממך להניח תפילין ולברך ''יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'? האם אינך מבין שהחב"דניקים אינם מעוניינים במצווה אלא בשלוש מטרות סמויות: לגיטימציה של תנועת חב"ד והמשיחיות המוקצנת שהיא מנסה להחדיר לתורת ישראל, הרחבת פולחן הרבי מליובאוויטש ז"ל/שליט"א וגיוס חסידים חדשים לכת המיסיונרית שהופכת בני נוער מבולבלים למדקלמי סיסמאות ששונאים את הקדמה, ההשכלה, הדמוקרטיה ושלטון החוק?     
 
 
למה כל כך חשוב למיסיונרים החב"דניקים שנניח תפילין? לטכסים הקצרים שהם מקיימים עימנו בראש חוצות אין הרי שום ערך הלכתי ואיש אינו מזדכה בגינם במאזן המצוות שמתנהל בשמיים. אדרבה, סביר יותר להניח שהאל ופמלייתו אפילו  קצת מתרגזים כשהם מסתכלים מטה ורואים את אברכי המיסיון מתעלמים מהמשמעות הרוחנית שגדולי הדורות תמיד ניסו לצקת במנהג עתיק היומין ומסתפקים במעין תחליף-מצווה חפוז שאין בינו לבין כוונת המחוקק ולא כלום. הרבנים, כהרגלם, הצמידו למצוות הנחת התפילין שובל ארוך של הלכות אבל הזמן שתמיד נושף בערפם של האברכים מונע מהם מלהקפיד הקפדה יתרה על כל הדקדוקים הלכתיים ומחייב אותם לחתוך פינות ולקצר את ההליכים עד למינימום ההכרחי. לעיתים קרובות הם אפילו מסתפקים בטקס חפוז בן פחות מ-30 שניות שמאפשר לא יותר מאשר שתים שלוש כריכות על הזרוע ומלמול של ברכה קצרה אחת בלבד[א].
 
לא רק שהמיסיונרים אינם מעניקים למנהג את הכבוד הראוי אלא שהם גם גורמים לעוברי אורח תמימים לעבור על הוראות מפורשות דוגמת:
 
וצריך להיזהר שלא יניח תפילין שאולים ובזה נכשלים רבים מעוברי דרכים כי הקשר צריך שיהיה עשוי לפי מידת ראשו של כל אחד ואחד ואין בני אדם שוים שהרי יש קטן וגדול ובינוני.[1]
 
קל להבין מדוע אין כל ממש בטענה שהנחת תפילין של מיסיונר מקרבת את האדם אל הגאולה: הטכס המגוחך אינו גורם למרומים שום נחת רוח ולמעשה הוא רק מזכיר לרשויות השמימיות שהאדם בעצם לא טרח לקיים את המצווה בזמן ובמקום הראויים, עם תפילין כשרות שהותאמו רק עבורו, ועתה הוא מנסה לאחז את עיניהם באמצעות טקס חפוז שאינו מלווה בשום אמונת אמת ובשום רצון כן למלא אחר הוראות הבורא. אדרבה, התחליף הזול שחב"ד מציעים פסול משום איסור 'מראית עין' ולו רק בשל העובדה שאנשים ישרי דרך עוד עלולים להתבלבל מנוכחותם של האברכים ולחשוב שכך בעצם צריך לקיים את מצוות הנחת התפילין.
מי הם אלה שנעצרים להניח תפילין עבור החב"דניקים המחייכים? הם לבטח אינם נמנים עם ברי הידע שמכירים את היהדות ואת דרישותיה שהרי חזקה על מי שמכיר את היהדות ורוצה לשאת בעול מצוותיה שכבר הניח את התפילין בזמן ובמועד הקבועים בהלכה. לחליפין, מי שמכיר את הדרישות האלוהיות ובוחר במודע להתעלם מהן לבטח לא יחזור לצור מחצבתו רק בגלל שאיזה מיסיונר תקע לידיו זוג רצועות עור שחורות. לא נותר לנו אלא להניח שמניחי התפילין באים מאוכלוסיה שמתגאה בדתה ובמורשתה מבלי שטרחה אי פעם ללמדם קצת יותר לעומק. בעשרות השנים האחרונות הדת הפכה לנחלתם הבלעדית של החרדים, הדתיים והמסורתיים למיניהם ולילדים שגדלים בבתים חילוניים אין יותר מאשר מושג קלוש וערטילאי באשר לאמונותיה הבסיסיות ביותר של הדת היהודית ולתולדותיו  של העם היהודי. הם אולי חשים משיכה מסוימת לדת אבותיהם אבל משיכה זאת אינה נסמכת על ידע של ממש אלא על טעימות שהם טעמו בגן ובבית הספר היסודי, תכניות מעודדות מסורת שהם אולי ראו בטלויזיה וסיסמאות שהם ללא ספק שמעו ממיסיונרים חיכניים שהסבירו להם שסבא שלהם וסבא של הסבא שלהם היה יהודי ולכן גם הם צריכים להתקרב למסורת האבות וללמוד קצת יותר על הדת היפה הנקראת בשם 'יהדות'. כשאנשים מעין אלה מוצאים את עצמם מול אדם שמתלבש ומתנהג כפי שהם היו מצפים מסב סבם הם מרגישים את הנוסטלגיה צפה וגואה ובלי הרבה מחשבה הם מניחים את התפילין המוגשות להם, ולו רק כאקט סימבולי שמסמל את הקשר האמוציונלי שהם חשים כלפי המסורת היהודית שכל כך חסרה להם.
 
את הרגש הנוסטלגי והאוהב המיסיונרים מנצלים, בצורה צינית, קרה ומחושבת והם מתעקשים לעצור את עוברי האורח התמימים ולהעבירם את הטקס המיותר בכדי לתקוע בשלושה שופרות ולהשיג שלוש מטרות:
 
לגיטימציה של תנועת חב"ד:
בחורים חסרי רקע דתי רואים מול עיניהם אנשים שמתלבשים כמו יהודים, משמיעים קולות כמו יהודים, מגדלים זקן כמו יהודים, מניחים תפילין כמו יהודים ומתפללים כמו יהודים ובאופן טבעי הם מסיקים שבני שיחם הם באמת יהודים תקניים שמחזיקים באמונות המסורתיות של סבם וסב סבם. טקס הנחת התפילין מעניק לגיטימציה לדת פולחן האישיות של חב"ד וממזג אותה עם היהדות השורשית ואף שעדיין לא חלפו עשרים שנה מהיום בו תנועת חב"ד סטתה לנתיב המשיחי, רבדים ניכרים בציבור הישראלי כבר אינם מסוגלים להבדיל בין האמונות החדשות של חב"ד לאמונות המסורתיות של הזרמים המרכזיים ביהדות. למעשה, המיסיון החב"די החדיר את המשיחיות המוקצנת לזרם המרכזי של היהדות בהצלחה כה רבה עד שאיש כבר אינו מוכן להבטיח שחב"ד עצמה לא תהפוך תוך זמן קצר לעמוד התווך העיקרי של הדת היהודית ותדחק לשוליים את כל הזרמים הלא משיחיים.
   
החדרת פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש:
המיסיונרים של חב"ד לא רק כורכים את הדת המשיחית החדשה עם הדת היהודית השורשית אלא שהם גם מציבים בחזית הבמה את 'הרבי מליובאוויטש שליט"א'[ב] ומנסים לשכנע את הציבור שהוא התברך לא רק ביכולות על-טבעיות אלא גם בכוחות הנבואה שאפשרו לו להכריז על עצמו כמלך המשיח שעתיד לגאול את עם ישראל. גם כאן ניכרות טביעות ידיהם של מומחי שיווק שלימדו את האברכים לשכנע על ידי אסוציאציה: להניח על ראשי התמימים כיפות גדולות מעוטרות בכיתוב 'יחי המלך המשיח לעולם ועד'[ג] ולהקדים לנוסח קריאת שמע את הברכה 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!'[ד] אין פלא שפולחן האישיות של הרבי החי/מת הולך וצובר תאוצה וצעירים רבים, אף אם הם אינם משתייכים לתנועת חב"ד, כבר מוכנים להשבע שהם שומעים את פעמי המשיח הולכים ומתקרבים מהכיוון הכללי של קווינס או ברוקלין.
גיוס חברים לכת:
לאחר שהמיסיונרים תורמים את חלקם ללגיטימציה של הדת החב"דית ולפולחן האישיות של הרבי הם מתפנים גם למלאכת הגיוס של חברים חדשים לכת. כדרכם של חסידי חב"ד, גם הגיוס מתבצע בדרכי נועם בלבד. המיסיונר המיומן יזהה את המועמדים המתאימים, לרוב בחורים שעברו משבר אישי כלשהו שהביאם לנקודת שפל בחייהם, ויזמין אותם לבקר בישיבה: ללמוד קצת יהדות, להכיר חברים נוספים שעברו חוויות דומות, לשוחח עם אחד הרבנים ובמקרה הצורך אפילו לשוחח עם ראש הישיבה. הקורבן אולי לא יפול בפח כבר לאחר ההזמנה הראשונה אבל הרעיון יתחיל לכרסם בליבו ובהמשך הוא יחזור לאברך הסימפטי ובעצתו הוא גם יכנס בשערי הישיבה. בזאת יסתיים תפקידו של המיסיונר והשרביט יעבור לידיהם של מומחים שבהדרגה ישטפו את מוחו של הקורבן וילמדו אותו להיות חב"דניק לתפארת: מדקלם סיסמאות, מנותק מכל מקור מידע חיצוני, משולל דעות עצמאיות ומעריץ נלהב של המלך המשיח שליט"א.  
 
עד היום כבר המלכנו עלינו מקבלי החלטות שמאמינים בשדים ורוחות[ה], בזכותנו הבלתי מעורערת על אדמות שמעולם לא היו שייכות לנו ובחובתנו הקדושה להשקיע מיליארדים במערכות חינוך שפוסלות מראש כל ידע חוץ-תורני ומחנכות לשנאת הקדמה, הדמוקרטיה, שלטון החוק ושוויון הזכויות וחובות של כל אזרחי המדינה. האם השלב הבא יביא עימו מנהיגים שיפנו את המיליארדים להוראת משנתה של תנועת חב"ד ולהכשרת הקרקע לשובו המיידי של אדוננו, מורנו ורבנו, המלך המשיח לעולם ועד שליט"א?
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר ולכתוב כל העולה על רוחכם. אינכם צריכים להרשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם תפנו את ההשמצות והתשבחות למדורים המתאימים בפורומים.
 
  


[א]             
ראה הסרטונים בערוץ יו-טיוב בשם 'מטרד חב"ד' ובמיוחד את חלקו השני של הסרטון 'מיסיונרים בקניון רמת אביב, סרטון מדכא עם סוף טוב' ואת הסרטון 'מיסיונר עושה את מלאכתו בסניף של רשת שופרסל'
[ב]             
ראשי התיבות שליט"א מציינים 'שיחיה לימים טובים וארוכים' וקצת קשה להבין מדוע חסידי חב"ד מעניקים את התואר והברכה לאדם שמת כבר בשנת 1994 אבל איך, אם לא כך, ראוי לכנות את המשיח שעתיד לשוב אלינו במהירה בימינו אמן ולמלוך עלינו לעולמי עד?
[ג]              
ראה סרטונים בערוץ 'מטרד חב"ד' ביו-טיוב
[ד]              
[ה]             
ראה שלושת המאמרים על 'ספר מנחת יהודה'


[1]          
הרב הגאון אברהם יצחק שפרלינג זצ"ל מלבוב, ספר טעמי המנהגים ומקור הדינים, הוצאת ספרים אשכול ירושלים עיר הקודש, תשמ"ב, עמוד י"א
נקרא 6220 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

3 תגובות

 • קישור לתגובה שלישי, 03 פברואר 2015 07:45 הוסף ע״י שמול

  מהפה שלך לאלוקים, הלוואי שהיה לחב"ד מלא כסף !
  כל משפחתי (אני לא זכיתי) הם שלוחים של הרבי.
  במקביל לשליחות שלהם בכל מקום הם גם עובדים כדי לפרנס את עצמם וזה כך לגבי רוב השלוחים של חב"ד (בעיקר בארץ).

  אין זה תפקידו של חסיד לשאול למה הרבי ביקש.

  אתה מחליט שמניחים תפילין זה כדי לקרב לחב"ד, תשאל את מי שמניח תפילין בכזה מקום האם חבדני"ק אי פעם אמר לו שיילך דווקא לבית כנסת של חב"ד ? ממש לא ! העיקר שיילך לבית כנסת העיקר שיזכה להתקרב לקב"ה.

  למה אתה חושב שאנשים שיוצאים מהקניון או בשופרסל או אפילו חיילים בצבא שנמצאים עכשיו בגיל הכי עצמאי שלהם בחיים הם כהגדרתך "נמצאים ברגעי משבר ו. . שסובלים מדימוי עצמי נמוך" ?

  אחד הדברים היפים באינטרנט זה שהוא מאפשר לנו לשמור על אנונימיות, לא רואה שום פסול בזה שאני לא רוצה שתדע מי אני.

 • קישור לתגובה שני, 02 פברואר 2015 21:48 הוסף ע״י עדי אביר

  שמול,

  אתה צודק לחלוטין אבל ה שאלה היא למה הרבי ביקש זאת מהם ובהרחבת מה: מדוע מנהיגי כתות תמיד מבקשים משפוטיהם ליצור קשר עם הציבור הרחב, לאתר את אלו שנמצאים ברגעי משבר ואת אלו שסובלים מדימוי עצמי נמוך ול'קרב' אותם לכת.

  הרבי מליובאוויטש, כמו רבים וטובים אחרים, הקים לעצמו כת שכיום מעשירה את ממשיכי דרכו. שאל את עצמך - כיצד זה שחב"ד רק נותנת ונותנת ונותנת ולבסוף היא מוצאת את עצמה יושבת על הר של נכסי דלא ניידי. מי שלא מבין שמדובר פה בהון ולא ב'יהדות' הוא פשוט נאיבי.

  בהזדמנות זאת הרשה לי לשאול אותך מדוע אתה מפחד להזדהות בכתובת דוא"ל חוקית כנדרש?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 02 פברואר 2015 21:26 הוסף ע״י שמול

  קצת ויקיפדיה מעולם לא הזיק ...

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9

  יוצאים להניח תפילין לאנשים כי זה מה שהרבי ביקש.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים