Skip to content

1VSDAT

חבד
 
מתחסדי חב"ד תמיד ישאפו להמיט את המיסיונרים שלהם על שכונות חילוניות ופלורליסטיות אבל הם יקימו קול זעקה מרה ברגע שיסתבר להם שמישהו השכיר דירה לאריתראים שעוד עלולים, רחמנא ליצלן, לשנות את צביון השכונה שלהם.
מסתבר שחב"ד כבר אינה מסוגלת להסתיר מאחורי דלתות הכנסייה את פשעי המין שמתבצעים במוסדותיה ובסופו של דבר אפילו חסידיה מתחילים לאבד אמון בכת שלא רק מתעשרת מתרומותיהם אלא גם מתעללת בילדיהם. דפוס הפעולה כבר צריך להיות מוכר לכולם: ניצול מרות, התעללות מינית, הסתרה, השתקה, מתן גיבוי לעבריינים, הפעלת דין מוסר, הטלת החרמות והרבה מאד היתממות אבל זה לא אומר שהחבדניקים אינם אנשים טובים שרק רוצים לעזור לעם ישראל.  
 
המראה של ש"ס מעמידה את חב"ד באור הנכון
 
שטורעם.נט, 5.2.15
 
 
רבני חב"ד פועלים לבחירה גורפת באגודת ישראל
 
שטורעם.נט, 21.1.15
 
פורסם ב חב"ד בחדשות
שישי, 07 נובמבר 2014 14:40

התרגיל שלא צלח

חסידי חב"ד מאמינים שאם הם ישתלו שאלה בין דפי אחד מקבצי 'אגרות הקודש' של הרבי מליובאוויטש התשובה תתגלה להם מהדברים שהרבי כתב בדפים שביניהם הוכנסה השאלה. דא עקא, תשובותיו של הרבי אינן בהכר ברורות וחד-משמעיות ולרוב הן דורשות פרשנות של אדם בקי ומוסמך, דוגמת אותו בר-סמכא שבאופן פלאי גילה שבתשובתו לשאלה שעסקה בבריאות בנו של החסיד, הרבי מליובאוויטש גם דרש מהשואל להעלות טענות שוא ולדרוש לרשום על שמו נכס שכביכול הובטח לו 20 שנה קודם לכן. אין לי כל מידע נוסף על הפרשה אך בהכירי את הנפשות הפועלות אין לי כל ספק שתנועת חב"ד סייעה לחסיד בהוצאותיו המשפטיות ומן הסתם היא גם דאגה לפצות את עצמה בהבטחה שבסופו של דבר יינתן לה חלק לא מבוטל מהירושה. איני יכול להוכיח את ההשערה הזאת ולכן אשמח אם תנועת חב"ד תעמיד אותי על טעותי.
שישי, 07 נובמבר 2014 13:43

מהמורות בדרך לעושר

החבדניקים המסכנים השקיעו שנים בהתעלקות על קשישה עשירה וברגע האחרון הסתבר להם שהשכל הישר לבסוף גבר וכל מאמציהם היו לשוא. בשיטות מעין אלו חב"ד הפכה לאחת הכתות העשירות ביותר בעולם היהודי.  
מנכ"ל התנועה המסורתית מחווה את דעתו על ההכרה בשלוחי חב"ד בעולם כמתנדבי השירות הלאומי:
יזם מתוחכם בחר בקפידה את אחד הסרטונים בהם אני מתעד את הפעילות המיסיונרית שחב"ד מנהלת בשכונתי ובאמצעותו הוא ניסה להציג אותי כעוכר ישראל רע לב שרודף אחרי חבדניקים תמימים שרק רוצים לזכות יהודים במצוות הנחת תפילין. המציאות היא הרבה יותר מורכבת וסרטוניי מתעדים את המאמצים שהמיסיון החבדי משקיע בנסיון לחרד שכונה פלורליסטית ולהפיל במלכודותיהם את מקצת צעיריה.
עמוד 5 מתוך 12

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים