Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 09 נובמבר 2011 01:03

תמיכות האגף למוסדות תורניים ב-2010

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלה הבאה מציגה את התקציבים שהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך הפנה לתמיכה במוסדות תורניים בשנת 2010. הנתונים נלקחו מפורטל השירותים והמידע הממשלתי.
 
 

 

משרד החינוך, האגף למוסדות תורניים
 
שם המוסד       
תקצוב בש"ח
 
אביב התורה     
 
655,871
אגוד ישיבות ההסדר בישראל
160,000
אגודה לביסוס ההתיישבות החסידית בקרי
1,577,988
אגודה עזרה ומוסדות-תורת משה
13,680
אגודת אהל זהר התורה, אשדוד
482,220
אגודת אהל נפתלי - בני-ברק
636,120
אגודת אור ברוך
1,888,920
אגודת אחרית הימים
1,462,620
אגודת ארזי הלבנון
270,000
אגודת בית המדרש יחווה דעת - מרכז
1,809,180
אגודת ברכת חיים על שם מור יוסף
141,588
אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג
1,435,374
אגודת הישיבה המרכזית העולמית - מרכז
3,732,745
אגודת השומרים לשמירת הלשון
280,000
אגודת חסדי חדוה
87,210
אגודת יסודי התורה לעדת הבבלים בירוש
70,000
אגודת ישיבת בעלזא- מכנובקה
1,074,336
אגודת ישיבת החיים והשלום ירושלים יש
384,750
אגודת ישיבת השרון
442,320
אגודת ישיבת חסידי גור חיפה
689,700
אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם
300,000
אגודת ישיבת מדרש פורת-יוסף ירושלים
1,816,590
אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפה
364,230
אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר ז
318,060
אגודת לב אליהו
702,810
אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנז
3,153,012
אגודת מחזיקי תורה עץ חיים
164,160
אגודת נחלת הר חבד
235,980
אגודת נחלת יחיאל
250,000
אגודת נרות זכריה עש הרב זכריה
211,356
אגודת עושה פרי בני-ברק
410,000
אגודת עזרה לאחינו בני ישראל
300,000
אגודת קהלת (קרן להפצת לימוד תורה)
710,220
אגודת קרית חבד בעיהק צפת
221,616
אגודת קרית מלך רב
174,450
אגודת קרן אורה בכרמיאל
718,200
אגודת שאר ישוב
184,680
אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשני
496,000
אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם וב
573,534
אגודת תפארת החינוך ירושלים
480,000
אגודת תפארת שלום
640,000
אגלי טל
2,985,660
אדירי התורה
1,300,000
אדרת אליהו מעשה חושב חדרה
194,940
אהבת שלום - רכסים
389,880
אהבת תורה בית שמש
1,674,574
אהל חיה
250,000
אהל ישראל עש הרר ישראל אריה
153,900
אהל רבינו יונתן ובלומה
150,000
אהל רחל
533,520
אהל תורה בית דוד בית מדרש גבוה
82,080
אהל תורה והלכה
303,696
אהלי דוד ושמחה
220,590
אוהל חיים משה ופנינה (פערל)
460,000
אוהלי יעקב - נתיבות
1,004,304
אוצר דעת
17,100
אוצר תורת יצחק
2,384,424
אוצרות יוסף בבית שמש
17,100
אור - לציון ירושלים
281,580
אור אבי-עזרי, אופקים
200,000
אור אליצור
450,000
אור דבורה
190,000
אור דוד עש האדמור מטאלנא זצל
639,198
אור האמת - ירושלים
180,000
אור ההר
385,776
אור החסד - דרכי מנחם
216,000
אור המאיר עש ר מאיר בעל הנס
348,840
אור המלך
184,680
אור הנר
175,000
אור הפרדס - פרדס חנה
180,000
אור הצפון - רכסים, רשת מפעלים תורני
302,670
אור התורה והתשובה,הפצת תורה וערכיה
205,200
אור התורה ירושלים
26,505
אור וישועה
795,837
אור וערכים
411,996
אור זורח עמנואל
409,973
אור זרוע המדרשה לבעלי תשובה
160,000
אור חדש מרכז חינוכי בגליל
1,690,620
אור יחיאל להעמקת אחדות העם
547,885
אור יקר צפת
747,840
אור ישראל - באר יצחק
164,160
אור לתורה ישמח משה
342,242
אור מתתיהו
220,590
אור שבעת הימים
250,000
אור שרגא יצחק
537,054
אור תורה סטון
1,535,640
אור תורת שלום
164,160
אורה של תורת חסד
275,880
אורות - הגרעין התורני באשקלון
588,164
אורות הארי
575,700
אורות המערב ויורה בינה
194,940
אורות הקריה, קרית גת
257,239
אורות התשובה עש רבי סעדיה אדתי
450,000
אורות חיים ומשה
923,400
אורות יעקב (ישיבת הסדר)
1,561,800
אורות כרמיאל
152,274
אורות מורשה
137,379
אורות ממזרח
179,550
אורות שלמה
902,880
אורות שערי תורה
1,189,880
אורות-אביב
365,370
אורח - מישור בב קרית ה
235,980
אורחות אלעזר מנחם מן זצוקל
755,136
אורחות ישרים רכסים
338,580
אחדות וחסידות
477,090
איגוד חסידי בוסטון בארצנו הקדושה
148,770
איחוד מוסדות התורה שירת - דבורה
271,890
אירגון חסד עליון
571,140
אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה
328,320
אל-עמי אילת
409,394
אלקבץ - אגודה להגברת קדושה בעיר צפת
140,000
אמרי בינה
297,540
אמרי דעת
907,440
אמרי יוסף עש הרהצ מאיר יוסף מנדל
1,863,252
אמרי יושר - בית מדרש גבוה ללימוד
639,160
אמתחת בנימין
16,245
אנשי לבב
257,526
אפיקי גולן, עמותה
326,517
ארגון אברכים סנהדריה
2,730,186
ארגון גאולה קרובה
164,160
ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה
194,940
ארגון שומרי גחלת יהדות הודו
230,850
אריאל מרכזים לתורה ויהדות חיפה
150,000
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות
340,290
אשד הנחלים
345,420
אשד מים
153,900
אשל אברהם רמלה
300,000
אשרי האיש
384,180
באר השלום
150,000
באר יוסף צבי
328,320
באר יצחק קרית יערים
220,000
באר יצחק, ירושלים
600,000
באר מים חיים קרית צאנז ירושלים
517,104
בארות המים
153,900
בדרך העולה
283,176
בדרכי רבותינו
600,000
בחצרות ד
160,000
ביכורי נחושה
356,000
ביכנס חניכי ישיבות (נוסח ספרדי)
300,000
בימ גבוה לתורה ישיבת כולל אברכים
5,339,532
בימד אברכים מצוינים בית אלחנן דוב
293,436
בימד וכולל צורטקוב זלוטופול
80,000
בינה וברכה ביתר עילית
759,210
בינה לשבים יבנה
165,000
בינת ישרים
246,240
בית אהרן ומשה - בני ברק
980,856
בית אוהבי תורה
400,000
בית אולפנא דרבינו יוחנן
370,386
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל)
205,200
בית אליהו - עש הרב אליהו אמיתי
285,570
בית דוד - קרית גת
710,000
בית דוד המרכז התורני בחולון
175,000
בית דוד ורפאל חי
335,160
בית הכנסת בית יצחק במודיעין עילית
220,000
בית הכנסת הליכות עולם ירושלים
32,661
בית הכנסת ובית מדרש להוראה היכלי שם
2,592,510
בית הכנסת והישיבה עש רבי שמעון בר-
235,980
בית הכנסת וישיבה נר עזרא וקרן צדקה
126,192
בית הכנסת יחד שבטי ישראל בביתר עילי
259,200
בית הלוי ליוצאי צרפת
216,600
בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרן
520,182
בית המדרש דרך איה
764,370
בית המדרש הגבוה ברמת השרון להוראה
235,980
בית המדרש הגבוה לתורה והוראה - ראשו
865,545
בית המדרש המרכזי ללימוד הדף היומי -
656,000
בית המדרש ועד טוב
177,498
בית המדרש לחינוך והוראה - כולל מר
533,520
בית המדרש לעמלי תורה
1,533,700
בית המדרש לתורה יד אברהם
374,420
בית המדרש נחלת החיים, בית שמש
266,760
בית המדרש עוד יוסף חי שכם
990,000
בית המדרש תכלת מרדכי
180,000
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
4,175,000
בית התלמוד - מרכז חינוכי עש יוסף
1,000,000
בית ועד הר-חברון
2,743,178
בית זבול מדרש גבוה לתלמוד בעיהק
194,940
בית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים
160,000
בית חנה צפת
435,480
בית יוסף - עש מרן ר יוסף קארו
205,200
בית יוסף - קדימה
266,760
בית יוסף בימד לבעלי תשובה עש
250,000
בית יוסף ורחמים דיין
184,680
בית כנסת תגל הארץ
692,740
בית לוי-יצחק ישיבת חבד ליובאוישט
2,283,420
בית לתורה ותפילה - עש הרב משה ברנשט
160,000
בית מאיר וגבריאל
153,900
בית מדרש אברבנאל - אשדוד
1,000,000
בית מדרש אהל יונה בעיהק ירושלים
642,276
בית מדרש אהל מרגלית עש הרבנית הצדק
230,850
בית מדרש אהל תורת השם
646,380
בית מדרש אוהל יוסף - אשקלון
2,196,780
בית מדרש אלעד
502,740
בית מדרש בית יוסף חיים עש יוסף בוס
255,871
בית מדרש גבוה בארץ ישראל - לייקווד,
610,470
בית מדרש גבוה טללי אורות עמנואל
235,980
בית מדרש גבוה לבעלי תשובה - באר מים
174,420
בית מדרש גבוה לדיינות קול יהודה
246,240
בית מדרש גבוה להוראה - כולל אברכים
400,000
בית מדרש גבוה להוראה ולדיינות דרכי
664,848
בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאי
300,000
בית מדרש גבוה לרבנות ודיינות - עמק
408,348
בית מדרש גבוה לתורה והוראה נחלת חיי
713,640
בית מדרש גבוה לתורה ישיבת בית רבי ש
1,849,650
בית מדרש גבוה לתורה עטרת ישראל
2,008,452
בית מדרש גבוה לתורה תפארת נתניה יד
426,816
בית מדרש גבוה לתלמוד דעת יואל
251,730
בית מדרש גבוהה לתורה באר אברהם יר
263,682
בית מדרש טהרות
1,478,466
בית מדרש לאסוקי שמעתתא
151,848
בית מדרש לדיינים בת-ים
250,000
בית מדרש להוראה שער שמעון- אור תור
184,680
בית מדרש להכשרת רבנים ודיינים חזון
800,000
בית מדרש להשתלמות בהלכה - ביתר עלית
210,330
בית מדרש לממונות זכרון משה, עמותה
85,158
בית מדרש לתורה הר אפרים
211,356
בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה - ש
478,800
בית מדרש לתורה מלאכת שמים בני ברק
283,176
בית מדרש לתורה מעלות קדושים עש ח
149,796
בית מדרש לתורה נתיב בנימין
318,060
בית מדרש לתורה עש משפחת דהאן
439,128
בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוה
283,176
בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומי
85,158
בית מדרש משכן דוד - עש הרב הנזיר ר
377,226
בית מדרש סיני
210,000
בית מדרש עליון בני ברק - עי קונגרג
2,052,000
בית מדרש עליון לתורה - יד אהרן
1,630,656
בית מדרש עליון פאר משה ירושלים
600,000
בית מדרש עליון פתחי תשובה-תפארת נפ
184,680
בית מדרש קהילתי- גבעת שמואל
307,046
בית מדרש שערי תורה ירושלים
262,656
בית מוריה באר שבע
725,300
בית מורשה בירושלים - מרכז ללימודים
500,000
בית מורשת - מעלה אדומים
255,871
בית פסח ורחל
189,810
בית תלמוד וחסד - מפעלים תורניים
309,852
בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק
4,264,056
בית-נריה קהילה תורנית לאומית נהריה
204,697
בני דוד - מכינה ישיבתית
1,100,000
בני ובנות חייל
207,480
בני יוסף - אשדוד
164,160
בני קצין
117,990
בני שלמה
170,316
בנין אב
818,292
בנין ירושלים
1,000,000
בנין עולם ליהודי אמריקה הלטינית
300,000
ברית שלום וחסד נתיבות
1,415,025
ברכת אלימלך
410,000
ברכת אפרים
1,399,920
ברכת הורי
46,455
ברכת התורה ברובע היהודי
281,148
ברכת יוסף קרית הרצוג
1,282,500
ברכת יוסף תורה
2,013,140
ברכת ישראל מאיר
800,000
ברכת מתתיהו ושמחת דוד חיים,
164,160
ברכת שלם
813,960
בתורתו יהגה
353,970
גאון דוד בית שמש
190,836
גאון צבי
1,177,506
גבורת יעקב
3,688,470
גבעת ושינגטון בעמ
199,500
גבריאל שר ישראל
551,760
גלעד - גרעין למען ערד
307,046
גמח מנחת משה וכולל זוהר השלום
240,000
גרעין אומץ עכו
307,046
גרעין חברתי יפו
99,912
גרעין תורני דביר אביה
770,641
דבר שמואל
880,000
דולה ומשקה קרן להחזקת תורה
1,562,940
דורשי השם
215,460
דורשי מנחם
19,665
דיבובי אהרן מאיר
887,490
דעת - לימודי יהדות באור החסידות
588,240
דעת עליון
1,186,190
דעת שרגא
15,390
דרך חכמה הר נוף
1,834,488
דרך עץ החיים
950,000
דרכי בינה מכון תורני לבנות
182,400
דרכי הוראה לרבנים
916,568
דרכי מרדכי
117,990
האגודה למען מכללה ירושלים לבנות
262,200
הגרעין החינוכי רמת השרון
332,633
הגרעין התורני ברמלה
350,284
הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון
281,459
הדרת ירושלים
2,243,976
היכל התורה בציון
1,323,882
היכל התלמוד בית מדרש גבוה לתורה
651,370
היכל מרדכי עש המקובל הצדיק הרהג
92,340
היכל משה אהרון
169,290
היכל שמחה
190,000
היכל שמעון עש מרן ראש הישיבה הרהג
800,000
היכלות
191,691
הישיבה הגבוהה אור-עציון
1,888,182
הישיבה הגבוהה תל-אביב
1,897,346
הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירוש
1,209,405
הישיבה הגדולה שפת אמת
1,007,076
הישיבה הגדולה, התלמוד תורה, בית התב
1,157,442
הישיבה הקדושה והתת תורת אמת הכללית
356,136
הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות
400,000
הישיבה וכולל אברכים בית אליהו - גני
302,760
הישיבות הגדולות בית שמואל ואהל מרדכ
215,460
הליכות הארץ - משמרת המצוות במשקים ה
248,292
הליכות חיים
550,000
הליכות ירושלים
170,500
הליכות תורת ישראל - תורת עם עולם
442,950
הלכה למשה
359,100
הלכות חיים ישראל
296,400
המדרשה ליהדות קדימה אור שעי כולל
200,070
המכון הגבוה לתורה עש לודביג זל
1,100,000
המכללה האקדמית הדתית לחינוך עש רא
638,685
המכללה הטכנולוגית לנשים - מדרשת מור
173,280
המעין קרן מילגות למחוננים
190,836
המרכז הספרדי להקמת והפצת התורה בקרי
297,540
המרכז הרוחני מטה משה ירושלים
425,790
המרכז התורני - מצפה רמון
150,000
המרכז לישיבות וכוללים שעי אור-החי
4,879,086
העמותה למען בני תורה
194,940
הפאר והנצח
230,000
הרבצת תורה על טהרת הקודש
632,016
השותפים - לומדי ותומכי תורה
1,149,120
התאחדות בני הישיבות שכ מנחת שלמה ר
240,000
ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי יה
76,950
ועד הישיבות בארץ ישראל
477,199
ועד קק קוממיות
240,000
ושכנתי בתוכם משכנות התורה
929,100
זוהר החיים - עש הרהג ר חיים זוהר
3,867,526
זוהר השמחה
200,000
זיו התורה
179,550
זכר יעקב ישיבת כולל אהל יעקב
390,906
זכרון אליהו כולל אברכים מכון לבעל
1,000,000
זכרון חמד (חכם משה דיין)
159,260
זכרון יוסף אריה ירושלים
330,000
זכרון משה - קרית ספר
642,276
זכרון משה ומרים
891,448
זכרון נחום - בני ברק
7,719,972
זכרון סיני ונועם התורה, בני ברק
578,550
זכרון שלמה וחיים כולל אברכים עש הצ
348,840
זרחה השמש ליעקב
657,780
חבורת אור זרוע
246,240
חברותא - המרכז למודעות יהודית
281,459
חובת התלמידים
35,000
חוג בית ספר חורב ירושלים
160,740
חוג חתם סופר זכרון מאיר
1,054
חוג ידידי התורה
246,240
חוכמה ומוסר
777,480
חומת בת ציון
1,515,066
חומת ציון
194,940
חזון אלחנן
225,720
חזון ישעיה- מרכזי חינוך ורווחה
205,200
חזון למועד
200,000
חזון מאיר ובית ישראל
190,512
חזון שמואל
166,000
חיי יעקב
299,592
חיי קודש
14,107
חלב חיטים ישביעך
404,830
חלקת מחוקק
318,060
חמדת אהרן
130,000
חמדת נר ישראל
100,000
חן ההוראה
97,470
חן המקום
898,840
חסד וחינוך- זה אלף בית
15,219
חסד לאברהם ומרדכי רכסים
333,450
חסד ליעקב יצחק
1,073,196
חסדי העמק
269,040
חסדי יוסף - עש ר יוסף דוידי זצל
180,000
חסדי מזל על שם הנפטרת מזל ששון בת
82,080
חסדי מלכיאל
165,000
חסדי שיר
954,180
חסידי ברסלב ביתר
215,460
חפץ ה עש רבי חיים בן עטר זצל
164,160
חשיפה של האמת
273,150
חשקת התורה
1,153,494
טורי אבן
1,959,774
יגדיל תורה - בנגב
83,100
יד אליעזר - עמנואל עש הרב אליעזר כ
287,280
יד ברודמן
485,011
יד יצחק עש הרב יצחק אדלר, זצל
4,768,848
ידי חיים על שם רבינו יוסף חיים זיע
16,245
ידידי ישיבת אור ירושלים
235,000
יהי חסדך
537,046
יוסף המשביר
108,000
יוסף וחיים ומשה עמידר - בת ים
174,420
יחד בתורה
302,100
יחל ישראל
1,500,000
יינה של תורה
16,150
יסודות התורה עש שמואל יעקב
168,264
יעד מרדכי - צרפת
1,895,000
יעשה יצליח
25,650
יפה בנעימים
174,420
יפוצו מעינותיך
723,330
יקירי באר-שבע תורת ר דוד ומשה
164,160
יקר מרדכי
65,000
ירושלים של מעלה
554,040
ישא ברכה
215,460
ישא ברכה מציון
140,000
ישועות יוסף לצרפתים
645,468
ישועת ציון
450,000
ישיב וכולל קרן דוד ראש עין
174,420
ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים
6,117,468
ישיבה הרן בית מדרש גבוה לתלמוד רמו
4,580,366
ישיבה ובית הכנסת שערי עזרא וקרן ארו
100,000
ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים ע
153,900
ישיבה ובית כנסת יגל אברהם בשכונת
330,600
ישיבה ובית מדרש להוראה אהל מרים
75,000
ישיבה וכולל - מקדש מלך - ירושלים
950,000
ישיבה וכולל אביר יעקב - עמנואל, ראש
164,160
ישיבה וכולל אבן-חיים
841,320
ישיבה וכולל אברכים תורת יצחק
842,346
ישיבה וכולל ובית מדרש שערי טובה לזכ
112,860
ישיבה וכולל חיי עולם
460,560
ישיבה וכולל יגדיל תורה באשדוד
184,680
ישיבה וכולל לאברכים ולבעלי תשובה נר
330,000
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים כפר
82,080
ישיבה וכולל לאמריקאים יגדיל תורה שכ
360,354
ישיבה וכולל משכן נסים
246,240
ישיבה וכולל סוליצא - קהלת יעקב
200,070
ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים
307,800
ישיבה ומוסדות דרך המלך ירושלים תבנה
348,000
ישיבה כולל בית יוסף מרן עש ר יוסף
200,000
ישיבה כולל שבי שומרון
310,935
ישיבה לצעירים בית וגן
1,904,256
ישיבה לצעירים נר ישראל דחסידי גור
214,434
ישיבה לתורה והוראה מדרש שמואל - חלק
620,000
ישיבה קטנה לצעירים קרית אתא
164,160
ישיבה תפארת למשה-עש רבנו משה אלש
661,200
ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנד
300,000
ישיבות פאר משה
23,750
ישיבת אבן ישראל
1,334,712
ישיבת אדרת התורה עש הרב אהרון דב ז
23,940
ישיבת אהבת תורה ברנוביץ
88,236
ישיבת אוהבי ירושלים
173,280
ישיבת אוהל יעקב זכרון מאיר בני ברק
1,109,106
ישיבת אופקים
831,060
ישיבת אוצר החיים
210,000
ישיבת אוצר החיים לבעלי תשובה פרדס כ
235,980
ישיבת אור אלחנן
3,322,390
ישיבת אור דוד ירושלים
150,000
ישיבת אור התלמוד
600,000
ישיבת אור יהודה
350,000
ישיבת אור יוסף - עש ר יוסף סופר
548,910
ישיבת אור יצחק יהוד
396,720
ישיבת אור ישראל -פתח תקוה
2,379,550
ישיבת אור שרגא ירושלים על שם המקובל
97,470
ישיבת אטיניא טל חיים ונפש ישי בית י
200,000
ישיבת איילת השחר - אילת
1,047,090
ישיבת אמרי אמת דחסידי גור
321,480
ישיבת ארחות תורה
2,350,000
ישיבת אריה צבי, צפת
508,896
ישיבת ארץ הצבי פדואל
790,305
ישיבת אש התורה
807,318
ישיבת אשקלון
128,250
ישיבת באר התורה
1,521,375
ישיבת באר יהודה
532,152
ישיבת באר יעקב
1,665,540
ישיבת ביאליסטוק ירושלים
190,000
ישיבת בינות
1,255,871
ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים
2,729,160
ישיבת בית אורות
673,455
ישיבת בית דוד עש הגאון רבי דוד
795,150
ישיבת בית הכרם
566,352
ישיבת בית הלל בני ברק
3,000,000
ישיבת בית יוסף נתניה
710,200
ישיבת בית יחיאל מאיר
82,080
ישיבת בית יצחק ביתר
226,700
ישיבת בית ישראל - כולל זכרון שלמה ב
857,280
ישיבת בית ישראל עש האדמור הקדוש ר
1,284,153
ישיבת בית מאיר עש מרן הגאון ר מאיר
3,984,414
ישיבת בית מדרש לתורה ירושלים
180,576
ישיבת בית מתתיהו עש הגהצ ר מתת
2,200,000
ישיבת בית ראובן
82,080
ישיבת בית שמואל - מטרסדורף
1,675,572
ישיבת בני עקיבא אהל שלמה קרית וול
430,291
ישיבת בני עקיבא הגולן - ישיבת הסדר
1,320,305
ישיבת בני עקיבא מעלות יעקב ישיבת הס
3,952,792
ישיבת בני ציון מיסודה של המקובל ה
150,000
ישיבת בני-ראם
286,140
ישיבת ברכי יוסף
629,850
ישיבת ברכת אהרן הכהן
184,680
ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1,350,045
ישיבת ברכת מרדכי - ביתר עילית
300,000
ישיבת ברכת משה מעלה אדומים
2,153,745
ישיבת ברסלב רח ברסלב בני ברק
773,490
ישיבת דברי יחזקאל - אמת ליעקב יוסף
82,080
ישיבת דובר שלום
1,102,950
ישיבת דורשי תורה
184,680
ישיבת דעת חיים
1,208,856
ישיבת דרך ה
664,050
ישיבת דרכי תורה וחיים
470,000
ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב י-ם
574,560
ישיבת הגרא (ישיבת כולל אברכים חיפ
1,051,500
ישיבת ההסדר - ירוחם
2,058,467
ישיבת ההסדר עכו - רוח צפונית
1,047,090
ישיבת ההסדר קרני שומרון
2,724,885
ישיבת ההסדר רמת גן
2,208,281
ישיבת היכל עזרא עש מרן הגאון ר עז
380,646
ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שעי
2,200,000
ישיבת המקובלים קק חסידים בית-אל הע
250,000
ישיבת המקובלים רחל אמנו לאקמא שכינת
200,000
ישיבת הסדר גבוהה - קרית גת
29,783
ישיבת הסדר נווה דקלים
834,195
ישיבת הקיבוץ הדתי - מעלה הגלבוע (ע
1,749,330
ישיבת הר ברכה
1,300,000
ישיבת הר המור ירושלים
3,141,840
ישיבת הר עציון גוש עציון
2,520,000
ישיבת הר שלום
538,650
ישיבת הרמבם ובית יוסף (לספרדים ולב
908,580
ישיבת התנא ר ש. בר יוחאי זיעא ליד
369,360
ישיבת התפוצות תורת ישראל
742,948
ישיבת זוהר התורה
1,250,000
ישיבת זכר יצחק
551,760
ישיבת זכרון משה כולל לעדת ארם צובא
323,190
ישיבת חברון גאולה - כנסת ישראל ירוש
900,000
ישיבת חברון כנסת ישראל גבעת מרדכי
5,857,320
ישיבת חוג חתם סופר מחנה אברהם
840,000
ישיבת חידושי הרימ
1,274,292
ישיבת חיי שרה מינה
184,680
ישיבת חכמי לובלין זכרון מאיר
1,200,000
ישיבת חמדת שלמה מושב חמד
348,840
ישיבת חסידי ברסלב - אור צדיקים של נ
987,012
ישיבת חסידי ברסלב, אור הנעלם, ירושל
574,560
ישיבת יגדיל תורה חיפה
200,000
ישיבת יוסף חיים בית שמש
14,107
ישיבת יסוד העבודה עש הסק מסלאני
1,038,426
ישיבת יקירי ירושלים נעם
1,580,000
ישיבת ישמח לב ותורת משה yismah lev
162,108
ישיבת כולל אברכים אור יוחאי עש הבח
703,836
ישיבת כולל אברכים בית יעקב
800,000
ישיבת כולל אברכים טל תורה
328,320
ישיבת כולל אברכים מאור יחיאל
190,500
ישיבת כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב
2,908,710
ישיבת כולל נתיבות התלמוד פתח תקוה
220,000
ישיבת כנסת הגדולה
1,719,120
ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים
1,370,280
ישיבת כנסת יהודה בירושלים, עש הגאו
314,982
ישיבת כנסת ישראל - אשדוד
245,100
ישיבת כף החיים
916,085
ישיבת כרם ביבנה
2,968,275
ישיבת לב התורה
24,760
ישיבת לומזה עש הגרימ גורדון זצל
697,680
ישיבת מאור התורה ירושלים עש הרהג
1,629,972
ישיבת מאור יצחק עש הרהח יעקב יצחק
1,104,660
ישיבת מאיר בת עין
1,231,250
ישיבת מאיר חזקיהו כולל אברכים
220,000
ישיבת מאקאווא בכפר אתא
2,254,992
ישיבת מגן דוד - דימונה
645,374
ישיבת מורשה - חיפה
180,000
ישיבת מי מנוחות
1,122,986
ישיבת מיר ירושלים
41,649,824
ישיבת מיר מודיעין עילית
5,341,926
ישיבת מסילת התורה
17,100
ישיבת מעוז חיים- קרית אתא
480,000
ישיבת מעלה אפרים - מעלה יוסף ורבקה
882,176
ישיבת מרבה חיים - משכן יוסף
389,880
ישיבת מרבה תורה
320,000
ישיבת משמרות כהונה ובית אולפנא תור
149,796
ישיבת נוה ארץ באר יעקב
1,063,620
ישיבת נוה דוד עש הרב דוד שרגא זצ
235,980
ישיבת נזר התורה (אהל מאיר)
100,000
ישיבת נחלת ברוך - שארית יוסף
1,100,000
ישיבת נחלת הלוויים
1,300,000
ישיבת נחלת יוסף עש יוסף מזרחי בירו
47,960
ישיבת נחלת-דוד עש הרב הגאון ר דוד
591,660
ישיבת ניר - קרית ארבע
759,525
ישיבת נר יצחק עש הרהג ר יצחק א
179,550
ישיבת נר-ישראל עש הרב ישראל אבוחצ
442,952
ישיבת נתיב אריה בעמ
1,002,573
ישיבת נתיבות התורה ירושלים
300,000
ישיבת נתיבות משה
164,160
ישיבת סלבודקה כנסת ישראל
3,758,694
ישיבת עופר איילים עש עופר אליהו
235,980
ישיבת עטרת צבי אשדוד
1,133,380
ישיבת עטרת שלמה בארהק עש מרן הגרש
12,653,524
ישיבת עיון התלמוד - ירושלים
3,099,888
ישיבת פוניבז
14,366,768
ישיבת פתח תקוה - מרכז תורני לאומי
875,862
ישיבת צדקת הצדיק וכולל שמואל וחנה ה
164,160
ישיבת קדומים
407,835
ישיבת קול יעקב עש מרן הגרי עדס זצ
2,600,000
ישיבת קול תורה
1,500,000
ישיבת קמניץ כנסת בית יצחק
2,069,898
ישיבת ר עמרם חסידא
691,096
ישיבת ראדזין - כולל אברכים עטרת שלמ
484,272
ישיבת ראדין
210,330
ישיבת רבינו חיים חורי
205,200
ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק
2,371,314
ישיבת רבנו חיים יוסף - בית הוראה
100,000
ישיבת רוזין - מתיבתא תפארת ישראל (
2,048,124
ישיבת ריבייש ורשבץ אשדוד
425,790
ישיבת רמיילס מוילנא נצח ישראל בירוש
75,924
ישיבת רשבי בני-ברק
1,500,000
ישיבת שארית יוסף אשר בעיהק ירושלים
544,806
ישיבת שבות ישראל
326,325
ישיבת שדמות נריה
830,000
ישיבת שושנים לדוד - ירושלים
390,906
ישיבת שילה
680,000
ישיבת שלום יהודה
128,250
ישיבת שעלבים
496,557
ישיבת שער השמיים ללימודי תורת הנגלה
110,000
ישיבת שערי ישועה ירושלים
180,000
ישיבת שערי תורה בית מדרש לתורה עש
174,420
ישיבת שפתי צדיק קריה חסידית חצור
715,236
ישיבת תולדות יעקב ירושלים
570,000
ישיבת תומכי תמימים חבד ליובאוויטש
554,040
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חבד
806,436
ישיבת תורה אור - ירושלים בנשיאות הר
5,000,000
ישיבת תורה והוראה
523,260
ישיבת תורת בצלאל - בני ברק
300,000
ישיבת תורת חיים ירושלים
82,080
ישיבת תורת חכם ללימוד הנגלה והפני
31,701
ישיבת תורת משה כולל דבר יוסף
810,768
ישיבת תורת-שלמה, לתורה והוראה, ע
174,420
ישיבת תפארת אהרון ממאטטערסדארף
410,400
ישיבת תפארת ישראל בסביון
266,760
ישיבת תפארת משה בני ברק
998,640
ישיבת תפארת צבי ותלמוד תורה ירושלים
500,000
ישיבת תקוע
977,550
יתד התשובה
320,000
כולל אברכים - מרכז תורני תורת ירושל
84,942
כולל אברכים - קול יהודה - עש יהודה
164,160
כולל אברכים אהל דינה
280,000
כולל אברכים אהל ישעיהו רמות ירושלים
1,076,274
כולל אברכים אור - יחיאל
337,554
כולל אברכים בביהכ הגדול הרצליה
205,200
כולל אברכים בית המדרש ליד ביהכנס
77,976
כולל אברכים בית. אהרן הכהן
492,480
כולל אברכים דברי שיר
164,160
כולל אברכים היכל משה, בני ברק
471,960
כולל אברכים ובית הכנסת עקבי אליהו
194,940
כולל אברכים ובית המדרש קהל קדושים ק
151,848
כולל אברכים יגל יעקב ישמח ישראל
574,560
כולל אברכים יקרא דאוריתא
518,130
כולל אברכים מכון להפצת תורה אהל לא
338,580
כולל אברכים מנחם ציון
136,458
כולל אברכים מצויינים דחסידי גור, יר
2,972,322
כולל אברכים מצוינים בית יהודה, בית
97,470
כולל אברכים מצוינים מוסדות אור יעק
126,198
כולל אברכים נועם התלמוד
400,000
כולל אברכים נחלת יהושע
349,886
כולל אברכים עש הרב הלל פאליי זל י
954,180
כולל אברכים פני מנחם ירושלים (ער
909,036
כולל אברכים שעל יד הישיבה הצרפתית
500,000
כולל אברכים שערי לימוד
869,250
כולל אברכים תפארת מרדכי ירושלים
164,160
כולל אור אליהו עש אליהו טויטו עה
348,840
כולל אור הרמא נתיבות
184,680
כולל אור תורה אלגריבה אופקים
274,560
כולל אורות מאירים בני ברק
500,000
כולל בינת אדם
1,217,666
כולל בירכת יעקב לתלמוד הבבלי ירושלי
115,938
כולל בית דוד עש הרב חביב דוד זצ
87,210
כולל בית יוסף - בית שמש עש מרן יו
240,000
כולל בית יחיאל אספורמוס
833,112
כולל בית משה מיסודו של הרב משה אספו
180,000
כולל בית שלמה עש רבינו חכם סלמןמוצ
482,220
כולל ברוך טעם עש הגאון בעל ברו
391,932
כולל דחסידי סוכטשוב - בני ברק
451,440
כולל דרוש וחידוש רעא
415,063
כולל הוראה צדקת יהודה
153,900
כולל הכשרת רבנים להוראה - הלכה למעש
1,053,930
כולל ובימד היכל יצחק עש ר יצחק
215,460
כולל וישיבה יד יצחק חולון
192,000
כולל וישיבה נתיבי שמעון
125,000
כולל ומוסדות צאנז בעיהק צפת
439,128
כולל ומתיבתא מהרם שיק
390,906
כולל חיים טוב דחסידי ויזניץ מאנסי ב
290,000
כולל חצות שומרי העיר ביתר עילית
266,760
כולל חשן משפט - מכון גבוה להכשרת אב
280,000
כולל יד אשר בית מדרש לתורה ולהוראה
500,000
כולל יהודה אריה, עמותה רשומה
578,664
כולל ישיבת אהלי אברהם
160,000
כולל ישיבת צאנז ירושלים
962,388
כולל כתר שלמה
210,330
כולל לאברכים בעיר ביתר
6,241
כולל מדבר שור בחלוצה
184,680
כולל מהרשם
893,646
כולל מיארן בית מדרש לתורה והוראה
97,470
כולל מישכן שם
930,582
כולל מסילת ישרים - זכרון יעקב
430,920
כולל משכיל לדוד עש האדמור ר דוד אב
405,270
כולל נחלת יצחק - מרחבים
153,900
כולל נר רפאל צדקה
200,000
כולל על שם ר שמעון בר יוחאי זיעא
235,980
כולל עליות אליהו
350,000
כולל עש הרב ישראל מאיר זצל בפת
120,000
כולל פיטסבורג צדקת יוסף
630,786
כולל שוועת יצחק
400,000
כולל שס דעת יוסף
554,040
כולל שס יד צפורה
260,000
כולל שס צאנז חיפה
385,000
כולל שפתי כהן תל אביב
286,500
כולל תורה ודעת כנסת יצחק
293,436
כולל תורה וחיים בני ברק
697,680
כולל תורה מירושלים
550,620
כולל תורה מציון וקהילת מורשה
307,800
כולל תורת חיים חולון
638,773
כולל תל גנים טל תורה
478,116
כולל תפארת יעקב יבנה
174,420
כנסת אברהם - בני ברק
90,000
כנסת אברהם - המאיר לעולם
269,268
כנסת יחזקאל אלעד
4,500,000
כנסת יעקב
1,475,502
כנסת יצחק - קרית ספר
700,000
כנסת יצחק חדרה
2,500,000
כנפי חיים
184,680
כף החסד
615,600
כפר הנוער חזון יחזקאל (של הסתדרות
323,760
כרובי הנחל
677,160
כתר דוד
153,900
כתר שם טוב - ישיבה, כולל אברכים וה
138,000
לב אבות - מורשת איש מצליח
235,980
לב אריה - להאדרת תורה וחסד
201,096
לב חיי משה
1,091,664
לומדי תורה בביתר עילית
187,758
ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות והס
174,420
ללמוד וללמד מפעלי תורה חינוך וחסד
189,810
למד דעת-על שם הגאון הרב משה דוד בקש
93,366
למען דעת
1,580,070
לפיד - אפיקי דעת, שדרות
4,609,370
לשרת בקודש
194,940
מ.מ.ש. מאור מיכאל ושמחה
470,820
מאור האומה לזכר מרן בעל האמרי אמת מ
2,500,000
מאור הנצח ירושלים
547,680
מאור הרים
350,000
מאור התורה-ארץ ישראל-אמריקה
206,226
מאור ישורון
1,200,000
מאור ישראל-כולל אברכים לדיינות
89,000
מאור שבת - משכנות יעקב, בית שמש
290,358
מאורות בית מדרש גבוה לתורה
502,740
מאורות התורה עש הגהק המקובל הרב מ
2,160,186
מאורות ירושלים
120,000
מאיר אורה
2,739,420
מאיר חיים
646,380
מאיר עיני ישראל ותומכי שבת מגדל העמ
297,540
מגד שמים
1,381,942
מגלה עמוקות לב ירושלים
1,251,720
מגן לילד המתיבתא למצטיינים בני ברק
213,408
מגשימים ביחד בנתיבות
1,007,450
מדברה כעדן
3,134,834
מדרש אליהו - עש הרב אליהו סבג זצל
194,940
מדרש כנור-דוד להשתלמות גבוהה
205,200
מדרש ספרדי
800,000
מדרש רמבם
600,000
מדרש שערי דוד רמת שלמה ירושלים (ער
358,550
מדרשיה ושיעורי תורה באר שבזי, בני ב
169,290
מדרשת בינת - בית מדרש גבוה לבנות לל
199,500
מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי - עין הנ
700,000
מדרשת הגולן
550,000
מדרשת החפץ חיים להפצת היהדות המדר
300,000
מדרשת הרובע בעיר העתיקה בירושלים
1,244,880
מדרשת חיי משה
1,000,000
מדרשת יעוד
421,800
מה יפו פעמי בת ציון- תל אביב
30,139
מוסד תורה וחסד רובע ב אשדוד
411,426
מוסדות אהבת מרדכי רוממה ירושלים
215,400
מוסדות אהבת משה
328,320
מוסדות אהבת תורה לתורה חינוך וחסד
450,000
מוסדות אהל משה בני ברק
582,540
מוסדות אוהל יוסף ומלכה
1,350,000
מוסדות אוהל יעקב עש המוהל הצ ר י
207,000
מוסדות אוהל מלכה עש הרבנית מלכה יע
82,080
מוסדות אוהל שלום ולאה
350,000
מוסדות אוצרות חיים עש רבי חיים פינ
1,200,000
מוסדות אור גאון בישראל
1,118,382
מוסדות אור ההלכה
534,546
מוסדות אור המזרח ותפארת שלמה עש הר
153,900
מוסדות אור יום טוב
319,086
מוסדות אור יעקב אור זרוע בארץ ישר
619,476
מוסדות אור שמח מרכז טננבאום
699,276
מוסדות אמרי חיים ויזניץ - מודיעין
570,000
מוסדות אסטראווצע
87,210
מוסדות ביאלא חלקת יהושוע
300,000
מוסדות בית אשר ובית המדרש בית יעקב
243,162
מוסדות בית מדרש איתמר
1,327,530
מוסדות בית רפאל
331,398
מוסדות ברכת דוד
194,940
מוסדות ברכת הנחל - ברסלב - מודיעי
471,960
מוסדות ברכת נפתלי - ביתר עלית
450,000
מוסדות דברי אמת
200,000
מוסדות דרכי תורה
477,660
מוסדות הבן איש חי בקרית ספר
520,000
מוסדות הבעשט פת
3,606,390
מוסדות הגרא רמת בית שמש
265,000
מוסדות הפקדתי שומרים
508,440
מוסדות הרשש
235,980
מוסדות התורה דחסידי בית אל יכבץ
657,780
מוסדות התורה והחינוך גור ערד
2,844,984
מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים
18,810
מוסדות התורה מקור ברוך, בני ברק
97,470
מוסדות ויזניץ בארץ הקודש
8,309,460
מוסדות וישיבה מענה שמחה
65,000
מוסדות ומכון דרופתקי דאורייתא עש ה
205,000
מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכ
1,593,900
מוסדות זבחי צדק - אשדוד
174,420
מוסדות חוט של חסד
2,258,340
מוסדות חזון ישעיה
450,000
מוסדות חינוך דובדבני
229,140
מוסדות חינוך וחסד עטרת אבות ירוש
672,000
מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים
1,206,576
מוסדות חינוך לנוער לתורה ויהדות
1,200,000
מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית
321,138
מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בנ
1,088,586
מוסדות חנוך אור החיים בניברק
164,160
מוסדות חסדי אבות בית ישראל מודיעין
359,100
מוסדות חסדי מנחם - נצרת עילית
542,640
מוסדות חסידי בעלזא אשדוד
3,335,526
מוסדות חסידי בעלזא בני-ברק
2,000,000
מוסדות חסידי בעלזא חיפה
22,059
מוסדות חסידי דאראג
862,866
מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים
145,000
מוסדות חסידי סלונים קרית גת
17,100
מוסדות טשכנוב
982,628
מוסדות טשערנאביל
297,540
מוסדות יסודי התורה בית שמש
300,000
מוסדות ישועה ליהודה
225,720
מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית
938,180
מוסדות כנסת שלמה
256,500
מוסדות מאור ישראל של חסידי גור בנ
750,000
מוסדות מאורות נתן ועמרם החי עש הרה
352,260
מוסדות מדרש דוד בירושלים
533,520
מוסדות מכון מאור ישראל - פרסומים תו
215,460
מוסדות מעלות יוסף ירושלים
150,000
מוסדות מעשה חייא
950,000
מוסדות משכן משה ברמהש
200,000
מוסדות משכן שלמה עש החכם השלם ר
200,000
מוסדות משכנות יוסף
379,560
מוסדות משפטים ישרים
227,040
מוסדות נהר דעה נהריה
720,480
מוסדות ניצוצי אורות
230,000
מוסדות נצח ישראל בית שמש
374,490
מוסדות נר דוד
164,160
מוסדות נתיב יצחק
1,216,836
מוסדות סטולין קרלין בני ברק
827,070
מוסדות עופל בת ציון
280,000
מוסדות עופר האיילים אלעד
344,736
מוסדות פאר הריבש עש רבינו יצחק בר
205,200
מוסדות צאנז אלעד
531,468
מוסדות צאנז ביתר- גני הילדים מרים
497,610
מוסדות צוף דבש מיסודו של ארגון קהיל
164,160
מוסדות קול ברמה - רמת בית שמש
699,732
מוסדות קול ירושלים בית מדרש גבוה לת
294,462
מוסדות קליוולנד והקריה ברעננה המתקר
271,890
מוסדות קרלין סטולין בביתר בנשיאות כ
476,064
מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיא
893,646
מוסדות רינת התורה
797,886
מוסדות שומרי אמונים בני ברק
803,130
מוסדות שיח ידידיה
541,500
מוסדות שמחת הצדיק
164,160
מוסדות שער התורה אשדוד
3,381,240
מוסדות שערי יושר
747,042
מוסדות שערי ציון בני ברק
4,985,790
מוסדות שערי שלום
508,098
מוסדות תוספות יום טוב
1,537,974
מוסדות תורה בית אהרון- כולל בית יצח
297,540
מוסדות תורה וחינוך בני בנים עש א
2,276,694
מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית
2,872,000
מוסדות תורה וחסד פני יצחק
1,062,936
מוסדות תורה ושלום בישראל
656,640
מוסדות תורת עולם
292,410
מוסדות תפארת בית מרדכי
700,000
מוסדות תפארת משה בצלאל
961,134
מוסדות תפארת-אוהל משה
560,196
מוסדות-אור דוד - בני ברק
1,203,270
מור וקציעה
135,432
מורא רבך
400,000
מורשת אליהו
1,871,424
מורשת מנחם
174,420
מטה אפרים
707,940
מטל השמים ומשמני הארץ
215,460
מילין יקירין
277,020
מכון אוצר ערכי התורה
78,000
מכון אלטה שעל יד בית חנה
344,280
מכון בני דוד ירושלים עש ר יששכר
375,516
מכון וישיבה עש הגאון חידא זצל
860,000
מכון להוראה כולל אהל פישל ללימוד חו
620,000
מכון להוראה שירת דוד ירושלים
2,045,844
מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישר
1,591,440
מכון מורשת גד
30,393
מכון מעיינות ללמודי יהדות
250,000
מכון נצוצי אש
64,638
מכון פרדס לחינוך יהודי
200,000
מכון רוממה
194,940
מכון שערי לימוד - מכון תורני מקצועי
1,164,054
מכון תורני איילת השחר
256,500
מכון תורני לחקר ההלכה ולהכשרת דייני
215,460
מכלול - תכנית תורנית מדעית
596,220
מלא כל הארץ כבודו
1,050,000
מלוא הרועים
743,850
מן התורה - בית מדרש וכולל אברכים לע
564,300
מנחילי הלכה
4,604,540
מנחם משיב
400,140
מנחת אליהו
60,000
מנחת אשר
800,000
מנחת יהודה וירושלים
87,210
מנחת ישראל
876,546
מנחת מנחם
405,270
מסורת התורה בני ברק
3,696,240
מסילה בערבה
297,540
מסילות תורה וחסד ירושלים וגלילותיה
266,760
מעין התורה והמרכז הרוחני לתורה ותפי
160,000
מעינות חיים יוסף
287,280
מעלות בשרון
235,980
מעלות התורה
2,620,176
מערב שמש
338,580
מפעל התרומה לתמיכה בבני ישיבות נצרכ
41,040
מפעלי תורה וחסד עזרת ישראל - ירושלי
708,795
מצעדי גבר
150,000
מקור המעיינות
198,360
מקור חיים - חולון
981,540
מראה איש
1,070,000
מרגניתא דאברהם עש הרב אברהם צבי וד
250,000
מרכז גוננים אחיסמך לישראל
350,000
מרכז התורה
245,784
מרכז התורה - אור עקיבא
374,490
מרכז התורה - פרדס חנה
811,566
מרכז התורה והחינוך בצפון תל אביב
321,138
מרכז התורה רחובות
3,100,000
מרכז חבד - ליובאוויטש -תל אביב
300,000
מרכז חינוכי ליהדות בימד וביהכנס פ
179,550
מרכז חסידי קוזניץ - גרודזיסק - פיאס
190,000
מרכז ישיבות בני-עקיבא בישראל
162,357
מרכז כתר תורה-רארומסק,ירושלים
960,678
מרכז להנחלת ערכי היהדות בנגב מגן יש
475,380
מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבו
870,390
מרכז להפצת תורה ויראה בנגב
205,200
מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב
3,347,848
מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גו
939,816
מרכז לתורה - ישראל
350,000
מרכז מוסדות נדבורנה בארהק
2,675,580
מרכז נריה - קרית מלאכי
471,206
מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון שלמה
160,056
מרכז רוחני - הארי הקדוש זיעא בשדר
429,780
מרכז רוחני - מעייני תורה למשה
753,540
מרכז רוחני אהלי אברהם בבני ברק
1,034,000
מרכז רוחני אונו בית מדרש להוראה עש
235,980
מרכז רוחני אורות התורה בת ים
505,803
מרכז רוחני בית יוסף עטרת יצחק
184,680
מרכז רוחני דרכי ישראל
164,160
מרכז רוחני דתי ליהודי כורדיסתאן ביש
184,680
מרכז רוחני ליהודי מרכז ודרום אמריקה
25,555
מרכז רוחני מנחת יעקב עש ר יעקב שו
380,000
מרכז רוחני, לווית חן, רכסים
184,680
מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית
724,356
מרכז תורה חסידי רמת שלמה
270,000
מרכז תורני בית יוסף בנגב
23,655
מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים
194,940
מרכז תורני זכות לעמי
3,712,638
מרכז תורני זכרון עמיאל
235,980
מרכז תורני חומת ירושלים
1,600,000
מרכז תורני חסד ואמת לאברהם עש אברה
517,560
מרכז תורני יד אפרים רעננה
159,030
מרכז תורני לאברכים נבחרים בני ברק
219,564
מרכז תורני לאומי עש מרן יוסף קארו
759,341
מרכז תורני לבוש מלכות
1,325,820
מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר
615,600
מרכז תורני לנגב אהל שם
205,200
מרכז תורני משכנות הרועים
590,520
מרכז תורני נחלי דעת
360,000
מרכז תורני עטרת שלום מרמורק רחובו
266,760
מרכז תורני עץ חיים - היכל אליהו
1,285,350
מרכז תורני עש הרהח ר עקיבא בנצלב
1,641,600
מרכז תורני קול - יעקב, קרית-ספר
874,490
משכן אלימלך
72,846
משכן התורה נתיבות
461,700
משכן חיים
97,470
משכן יוסף שמואל
153,900
משכן לתורה - משאת משה
160,000
משכן מאיר
384,750
משכן רפאל - עש מורנו ורבנו עטרת רא
153,900
משכן שלמה יצחק ומיימון
153,900
משכנות שלום
861,840
משכן-ישראל - בית מדרש גבוה לדיינות
300,000
משמר הקודש, רמת שלמה
1,000,000
משנה תורה- מרכז חינוכי תורני
364,800
משנת אליהו - רכסים
1,606,000
משנת הנחל
687,420
משנת שמעון תנעמי
449,500
משען לתלמיד אופקים
2,344,834
נאות ארץ ישראל
2,265,000
נהורא דאורייתא
266,760
נוה אריה
1,377,690
נוה הספר
256,500
נוה ירושלים סמינר לבנות
562,020
נועם - תורה נהרדעה אשדוד
194,940
נוצר תאנה
580,000
נזר אברהם, יבנה
235,980
נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד (ע
1,149,120
נזר מרדכי
2,965,824
נחל אברהם
205,200
נחל ומעיין
225,000
נחלי ארצנו
1,390,230
נחלת גדעון - קרית-צאנז ירושלים
999,324
נחלת חיים שלום
180,576
נחלת חן
846,450
נחלת יוסף בית מדרש גבוה להוראת הת
215,460
נחלת ישורון רהע
221,616
נחמת ציון וירושלים
17,613
נחשוב ונבין
653,220
נחשוני ים - מוסדות תורה וחסד
348,840
נטעי אורה
2,646,180
ניצוצות התורה
114,912
נעימות התורה- שירה חדשה
800,625
נעם אליעזר עש ר אליעזר פאפו זצוקל
87,210
נצח שמואל
287,280
נר אליהו
87,210
נר הצפון
150,000
נר יצחק ויעקב כולל אבי עזרי אלעד (ע
379,620
נר ישראל אלעד
380,000
נר ישראל בית אולפנא לצעירים מצטיי
190,000
נר לרחל ובניה עש רחל וייס ושלושת ב
1,412,232
נר משה
624,378
נר רחמים
580,000
נשי אמית
219,000
נשמת אהרן ויעקב
1,200,420
נשמת ישראל
200,000
נשמת מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנש
300,000
נתיב טפחות
838,786
נתיבות יצחק ידידיה תל אביב
264,000
נתיבות נועם
180,000
נתיבות עולם
1,965,930
עוז מאיר - חבד
498,180
עטרת אבנר
562,020
עטרת אהרן
215,460
עטרת בנות ירושלים
139,080
עטרת גבריאל
384,840
עטרת הנחל
256,500
עטרת התורה
87,210
עטרת חכמים
2,196,780
עטרת ירושלים
1,297,320
עטרת מלכות
437,760
עטרת משה -ארץ חמדה
379,620
עטרת רחמים חולון
174,420
עיון התורה
302,670
עלי עין
194,940
עליית בית חנניה - שערי ניסים
266,760
עם אור
320,000
עמוד דוד
15,732
עמוד האש ונר רחל
195,966
עמודי עולם
2,097,942
עמודי-אור
359,100
עמותה ישיבת נחלת משה
1,400,000
עמותת אור מאיר להחזקת תורה וחסד (ע
145,692
עמותת בית המדרש חסד לאברהם בית - שא
194,940
עמותת בית מדרש לתורה גור בית יהודה
740,000
עמותת הקהילה החרדית חיפה
389,880
עמותת יד ניסים ועזר יעקב
235,980
עמותת יושבת ציון
1,244,196
עמותת ישיבת ברקת
228,000
עמותת ישיבת קרית שמונה
2,460,345
עמותת ישיבת שבי חברון
2,970,696
עמותת לב אהרון לחינוך בארץ ובתפוצות
300,000
עמותת לב טוב עש אריה והינדא לב ז
112,860
עמותת מאור הצבי להנצחתו של צבי כהן
14,535
עמותת מדרשת שילת - אלוני שילה
900,000
עמותת מנחם, נחלת מנחם מנדל - חבד
162,000
עמותת משנת אהרון
380,076
עמותת קהילת מטה - לוי
461,700
עמותת קרן עזרה לבני תורה שעל יד ישי
420,660
עמותת שערים - רעים האהובים
118,560
עמותת תורת זרעים
177,498
עמלה של תורה
300,000
ענג מנחם
441,180
עץ חיים ליוצאי צרפת
297,540
עץ חיים עמישב
153,900
עצי בשמים
100,000
עת רצון - ביתר עילית
1,012,662
עתיד לעם
200,000
פאר אבות
24,700
פאר ביתר
12,825
פאר יוסף נוה יעקב עש מרן רבי יו
1,000,000
פחד יצחק
650,000
פני מאיר
12,825
פניאל - בית המדרש לתורה - ירושלים
200,000
פניני תורה
652,536
פעמי יעקב
313,956
פרי עץ
161,082
צדק לדוד
76,950
צדקת אפרים
3,160,080
צדקת ישראל
4,539,012
צדקת ציון
14,535
צחי - צעירים חושבים יהדות
174,420
צמח ישראל
2,050,126
צרור המור בית שאן
350,000
קדם מפעליו
153,900
קהילות משכן התלמוד רשי - ירושלים
400,000
קהילת נצרים באריאל
281,080
קהלות יעקב בראש העין
220,000
קובץ תורני - ישורון
823,878
קול ברמה
1,807,242
קול היהדות
242,136
קול יצחק
1,076,772
קול רינה, שעורי תורה
10,900,168
קול רפאל בנגב
328,000
קטרת תמיד
806,500
קצות החושן
2,666,836
קריית חינוך עש מאיר והראל
300,000
קרית אונגוואר
215,460
קרית אמרי שפר
231,876
קרית הישיבה בית אל
3,848,355
קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך לנער נ
2,182,200
קרית חינוך- מגדל אור
1,052,130
קרית חנוך לבנים אשדוד
487,692
קרית נוער ירושלים
1,800,000
קרן אורה - ישיבת קרית מלאכי
1,900,000
קרן בן שמן
225,720
קרן ברכת משה בירושלים
650,000
קרן התורה אופקים
194,940
קרן זכויות לעולם הבא
570,000
קרן יד שמואל ותמר - מפעלי תורה וחסד
445,740
קרן עזרה לתלמידים מאשדוד והסביבה
194,940
קרן צור לדוד - הקרן לתורה וחינוך
205,200
ראשית תבואתו
255,871
רמת איתרי
576,000
רעות שדרות
659,054
רעותא
401,850
רעיא מהימנא על יד בית הכנסת הרשבי
174,420
רצון יהודה - כולל ברוח הציונות הדתי
184,680
רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל
3,059,112
שארית דוד
200,000
שארית יעקב לבית דוד
174,420
שב שמעתא
4,712,242
שבות עמי
493,050
שבענו
153,900
שבת אחים גם יחד
266,760
שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס אגודת
930,000
שדה צופים עש מוהרן מברסלב
288,000
שובה-מרכז ללמודי יהדות - עפרה
216,600
שובו - return
248,292
שובי נפשי
650,000
שוחרי מורשת יעקב - עמותה
204,697
שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים
550,000
שויתי ה
496,584
שורש חיים פתח תקוה
153,900
שושנת העמקים
292,410
שי עולמות ישיבה וכולל
830,946
שיבת ישראל
266,760
שיר למעלות
266,760
שירת התורה
450,000
שלהבת דוד
200,000
שלהבת הדרום
625,860
שלום היהדות
780,000
שם הגדולים
164,160
שם שמעון חברון עש הרהג שמעון דיין
174,420
שמחת יצחק
164,160
שמע ד קול יהודא
1,395,360
שמש צדקה וחיים עש הרהק אדמור ח
200,000
שעלי תורה
310,000
שער התורה אלעד
375,516
שער התלמוד בעמ
450,000
שער ירחמיאל
728,460
שערי אמונה מכון ללימודי היהדות יר
156,978
שערי אריה
1,635,444
שערי אשר
153,900
שערי בני ציון והיכל בתיה
300,000
שערי הוד והדר יבנה
15,390
שערי התמדה
918,840
שערי חכמה בני ברק
662,796
שערי יוסף
101,088
שערי ניסים רמת שרת ירושלים
211,356
שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות
30,393
שערי שמעון אריה
533,520
שערי תשובה וחיים
1,026,640
שערים לתורה ותפילה
297,540
שפת יעקב
184,680
שפתי ישועות יעקב ירושלים
87,210
שתילי-זיתים
382,860
תהילת חיים
150,000
תומכי תשובה
420,000
תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל
87,210
תורה וחסד, אגוד חניכי ישיבות מעדות
491,340
תורת אליהו - בית שמש
185,000
תורת בצלאל
174,420
תורת דבש
318,060
תורת החיים נווה דקלים
2,185,095
תורת הלווים
127,008
תורת זאב
1,282,500
תורת חיים אשקלון
210,000
תורת חכם
348,840
תורת חסד ביהוד
3,593,930
תורת ישראל
348,840
תורת ציון מרכז התורה והמוסר עש ה
788,196
תורת שי
300,000
תורת שמחה
253,308
תלמוד ומעשה
672,030
תלמוד יוסף
184,680
תלמוד שמביא לידי מעשה
1,979,154
תלמוד תורה אוהלי דוד - ירושלים
575,000
תלמוד תורה וארגון נוער ילדי ירושלי
800,000
תלמוד תורה כללי והישיבה הגדולה עץ ח
1,080,000
תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי בעלזא
459,306
תלמוד תורה תפרח
3,539,700
תלפיות - משכנות תורה והוראה
2,433,672
תנא דבי אליהו
200,000
תפארת אלעד
1,000,000
תפארת טבריא
2,757,060
תפארת יהודה
227,540
תפארת יוסף - בית שמש
235,980
תפארת יחזקאל
2,990,790
תפארת מרדכי-מפעלי תורה וחסד עש ראש
174,420
תפארת צבי ביתר עלית
751,166
תפארת ציון
1,492,830
תפארת רשבי
 
180,000
סה"כ התמיכות ב-1213 מוסדות
924,121,402
שיעור התמיכות במוסדות הללו מתוך תקציב
בסך 924,121,402 ₪ שניתן למשרד החינוך,
האגף למוסדות תורניים
 
 
100%
 
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר ולכתוב כל העולה על רוחכם. אינכם צריכים להרשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם את ההשמצות האישיות תפנו לדף התגובות הכלליות או למדורים המתאימים בפורומים.
 
 
נקרא 11040 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות