Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 13 דצמבר 2011 12:00

התכתבות בעקבות החוזר 'כת פולחן האישיות שמתפתחת בחב"ד'

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
במסגרת המאבק להפסקת הפעילות המיסיונרית של כת פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש בשכונת רמת אביב, שלחתי חוזר לכל חסידי חב"ד שכתובותיהם נמצאו ברשותי. מספר חסידים השיבו לי וההתכתבויות בינינו יכולות לשפוך אור נוסף על דעותיהם של אלה שנשבו בכת שלמדה אותם לסגוד לאדמו"ר ז"ל, להעריץ את כל דבריו ולזלזל בקדמה, במדע, בדמוקרטיה ובשלטון החוק. הקוראים מוזמנים להשתתף בדיון ולהוסיף למאמר את תגובותיהם.
 
 
סבב ההתכתבויות הזה התחיל עם החוזר שהפצתי לכל הכתובות שברשותי:
 
 
     כת פולחן האישיות שמתפתחת בחב"ד 
 
 
הבעיה
בחסידות חב"ד הותיקה מתפתחת בשנים האחרונות כת פולחן אישיות שמפעילה טכניקות מיסיונריות במטרה להרחיב את שורותיה ולהפוך לכוח שיוכל להשתלט על הנהגת החסידות ועל מוסדותיה. המגויסים החדשים לומדים להעריץ את הרבי מליובאוויטש, להישמע בעיניים עצומות להוראות רבניהם ולשנוא את המדינה, הדמוקרטיה, שלטון החוק, המדע, ההשכלה, החילוניים, השמאלנים והערבים.
 
האמונות הבסיסיות של הכת
 
אנשי כת פולחן האישיות מאמינים שהרבי מליובאוויטש, שנפטר ונקבר בשנת 1994, עדיין נמצא בין החיים והוא ישוב אלינו בעתיד הקרוב כמשיח ומלך. לפי אמונתם הרבי הוא נביא אמת שהכריז על בואו הקרוב של המשיח, שבמקרה יהיה לא אחר מאשר הוא עצמו. חסידי הכת הסיקו שהרבי הוא נביא אמת ומשיח מתוך כתבי הרמב"ם ולכן הם מקדשים לא רק את כתביהם של הרבי מליובאוויטש ושאר אדמו"רי חב"ד אלא גם את כל תורתו של הרמב"ם, ובכללה גם את המדע והפילוסופיה האריסטוטליים שהרמב"ם הטמיע בתוך היהדות.
 
השיווק והמכירות של הכת
 
הכת מנסה לבנות לעצמה תדמית של קבוצה אוהבת ותומכת שרק מנסה לעזור ליהודים ולתרום להם באמצעים חומריים ורוחניים אבל מטרתם הסמויה היא להעניק לגיטימציה לפולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש ולגייס לשורותיה מצטרפים חדשים. זאת היא עושה על ידי כריכת פולחן האישיות של הרבי יחד עם מנהגים יהודיים מוכרים ומקובלים, למשל, בקשה מגברים מזדמנים להניח תפילין במחיצתו של חסיד שעל כיפתו מודפסת ברכה שמהללת את הרבי ולקרוא קריאת שמע מדף בו מופיעה גם הברכה 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. בנוסף, חסידי הכת נוהגים לחלק לנשים נרות שבת בחפיסות שנושאות את תמונתו של הרבי. כחלק מהפצת פולחן האישיות, הם מרבים להעלות את זכרו של האדמו"ר הנערץ, לברך אותו, לספר על נבואותיו, לצטט מכתביו ולתאר אותו כנשיא הדור, כגדול הדור, כמשה בדורו וכדומה. הם גם תולים שלטים וכרזות שמהללים את הרבי ומקשטים את מכוניותיהם בתמונותיו ובסיסמאותיו.
 
סימני הזיהוי של הכת
 
שפוטי הכת מתייחסים לרבי מליובאוויטש כאילו הוא עדיין נמצא בין החיים, למשל, באמצעות התואר שליט"א (שיחיה לימים טובים וארוכים). הם מזכירים את הרבי בכל הזדמנות, לעיתים בתוספת תוארי כבוד דוגמת 'עצמות אינסוף', 'עצמות ומהות' וכדומה. הם מרבים לצטט את דבריו ואת דבריהם של שאר אדמו"רי חב"ד. על הכיפות שלהם כתוב 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' ועל דש בגדם או כובעם הם עונדים סיכות צהובות בהן מוטבעת המילה 'משיח'. הידע שלהם בגמרא הוא מאד שטחי בעוד שהידע שלהם בכתבי הכת, בעיקר ב'תניא' וב'דבר מלכות', הוא רחב ומעמיק ולעיתים קרובות הם אף נושאים בידם את הספרים הללו. חברי הכת נוהגים לפנות לאנשים זרים בתואר 'יהודי', לרוב במשפטים דוגמת 'יהודי, תפילין כבר הנחת?' או 'יהודי, רוצה להניח תפילין?'
 
גיוס מצטרפים חדשים
 
במהלך מבצעי הנחת התפילין ובשאר מגעיהם עם האוכלוסייה הכללית, חברי הכת מזהים את חלשי האופי ואת אלו שעוברים משבר בחייהם והללו מוזמנים להתקרב לקבוצה, לרוב באמצעות 'עשית שבת' באחת מקהילות הכת. צעירים שמתפתים יוקפו מייד בחברים חדשים שיעניקו להם מנות גדושות של חום ואהבה. תחושת החשיבות החדשה תשכנע את הצעירים שכאן מקומם והם יצטרפו לחבורה ויתחילו ללבוש את מדיה ולדקלם את סיסמאותיה. בהמשך הם יישלחו לתקופת הכשרה ואינדוקטרינציה באחד ממוסדות הכת שם הם ילמדו מעט יהדות והרבה חב"דיות. בתום הכשרתם, הנערים יהפכו למעריצים נלהבים של הרבי מליובאוויטש, חסידים ממושמעים שמקפידים למלא את מצוות רבניהם ושונאים מושבעים של הקדמה וכל מה שכרוך בה: המדע, ההשכלה הלא-תורנית, הציונות, החילוניות, הדמוקרטיה, שלטון החוק וכדומה.
 
הסכנות בכת פולחן האישיות
 
ראשי הכת, במטרה לרכוש את הכֹח שיאפשר להם להשתלט על מוסדות החסידות, בידלו את עצמם באמצעות האמונה בחייו המתמשכים של הרבי מליובאוויטש והקצנת התייחסותם למודרנה ולמדינת ישראל. כתוצאה מכך כת פולחן האישיות מפיצה ארס ושנאה שפוגעים ביסודותיה של החברה הישראלית: היא שוללת את הציונות החילונית ובהכרח גם את המדינה שהציונים הקימו ואת הדמוקרטיה שהם הנהיגו. מנהיגיה מאמינים שרק לתורה, בפרשנותה החב"דית, יש סמכות מחייבת ולכן לחוק האזרחי אין שום תוקף וכפייתו נחשבת בעיניהם כעריצות שלטונית נגדה יש להיאבק בכל דרך אפשרית. הכת פוסלת גם את הקדמה והמדע, שכמובן סותרים את דברי התורה בכלל ואת דברי הרמב"ם בפרט, וחסידיה לומדים להתרחק לא רק מההשכלה החילונית אלא גם מכל אמצעי התקשורת הלא-תורניים שעלולים לחשוף אותם לדעות והלכי החשיבה של העולם המודרני. מצד שני הכת עוסקת בגיוס אגרסיבי של חסידים חדשים, אותם היא מוציאה ממעגל הלימודים, העבודה והשירות הצבאי והופכת לשונאי המדינה והקדמה. בכך היא מחלישה את המדינה, מגבירה את הקיטוב בעם ומושכת בני נוער לעבר הבערות והנחשלות. כל מי שמשתף עימה פעולה עוזר לה לערער את יסודותיה של מדינת ישראל ואולי אף לזרז את חורבנה.
 
סרטונים שמתעדים את הפעילות המיסיונרית של הכת ניתן לראות בערוץ 'מטרד חב"ד' ביו-טיוב. פרטים נוספים על הכת, אמונותיה והדרכים בהם היא מסכנת את מדינת ישראל ניתן למצוא בפרק 'חב"ד – פלג או כת' באתר 1vsdat.org.
 
 
 
לפני הפצת החוזר ניסיתי לשכנע את הרב גינזבורג, ראש ישיבת החוזרים בתשובה של חב"ד ברמת אביב, לוותר ביזמתו על הפעילות המיסיונרית באמצעותה הוא מנסה להפיץ את כת פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש. לשם כך ערכתי התכתבות מקדימה עם אחד ממקורביו:
 
 
   התכתבות עם *** (השם וכתובת המייל שמורים עימי)
 
נשלח על ידי בתאריך 27.11.11 שעה 15:54
 
*** ידידי שלום רב,
 
הנדון: המשך הפעילות המיסיונרית בשכונת רמת אביב
 
אני כותב אליך משום שהרב יוסי גינזבורג מסרב להתייחס למכתבי והוא אינו לוקח מהדואר אפילו את המכתבים הרשומים שאני שולח אליו. הפעם, בכדי לוודא שהמכתב אכן יגיע לידיו של הרב גינזבורג, החלטתי לשלוח אותו דרכך ולמען העתק ממנו גם למר מיכאל מיטלמן, תורם חשוב לישיבה, וכן לרב חיים אלראי ולתיבת הדואר של הישיבה.
 
ישיבת החוזרים בתשובה של חב"ד היא אחד המוקדים המרכזיים של כת פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש. הרב גינזבורג, ראש הישיבה, שולח את אברכי ישיבתו לבצע פעילות מיסיונרית ברחבי רמת אביב, באמצעותה הוא וחבריו מנסים להכשיר את כת פולחן האישיות ולהציגה כזרם לגיטימי בדת היהודית. בנוסף המיסיונרים מנסים לזהות מועמדים פוטנציאלים ולשכנע אותם להצטרף לשורותיהם. שפוטי הכת, כמעט ללא יוצא מהכלל, לומדים להעריץ את הרבי מליובאוויטש ותורתו, לדחות בשאט נפש את כל מה שנגזר מהחשיבה המודרנית: הציוניות, הדמוקרטיה, החילוניות, מדינת ישראל, שלטון החוק, שוויון הזכויות והחובות, המדע, ההשכלה וכדומה ולשנוא את הזר והשונה, ובעיקר, ערבים, חילוניים ושמאלניים.
 
הכת הזאת מסכנת את ילדי רמת אביב ולכן אני שב ומבקש מהרב גינזבורג להפסיק את כל הפעילות המיסיונרית בשכונה ולרסן את הבחור המוזר שנכנס למוסדות ציבור ובתי עסק בקריאה 'המשיח הגיע'. אם התופעה תימשך בכוונתי להגביר את מאמצי ולהפיץ את מכתב הזהרה המצ"ב, שכותרתו היא 'כת פולחן האישיות שמתפתחת בחב"ד', בקרב כל בתי העסקים בשכונה וכן בקרב כל הגורמים שאת כתובתם אמצא באינטרנט, ובכללם רבני חב"ד, ראשי בתי חב"ד, חסידי חב"ד, אנשי חסידויות אחרות, רבנים חרדיים, עיתונאים ואנשי ציבור. בנוסף אנסה להפיץ את מכתב ההזהרה באמצעות אתר האינטרנט שלי ואתרים דומים, פורומים, פייסבוק וכדומה.
 
אני בטוח שהפעילות המיסיונרית של הכת נושאת פירות אבל באותו אופן אני משוכנע שהפעילות שלי גורמת להרבה יותר אנשים לזהות את אופייה המסוכן של הכת ולהצטרף למחנה מתנגדיה. עשו לעצמכם את חשבון הרווח וההפסד והחליטו בעצמכם אם כדאי לכם להמשיך לשלוח את המיסיונרים שלכם להפגין נוכחות בשכונת רמת אביב או שהגיע הזמן להגביל את פעילותכם לתחומי הישיבה ולהימנע מכל ניסיון להפיץ בפומבי את פולחן האישיות של הרבי מליובאוויטש ואת תורתו הריאקציונרית.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
בתגובה קיבלתי את המכתב הבא בתאריך 27.11.11 שעה 16:55
 
לאביר ידידי שלום רב,
 
אני מעריץ את כושר ההתמדה שלך ואת כשרון הכתיבה שלך.
 
להלן מספר הערות:
 
1.
האם אתה חושב שזו הבעיה המרכזית של מדינת ישראל כיום? ומה עם אירן? חיזבאללה?  חמאס? וכו וכו? ומה עם הנוער ששקוע בסמים ובשאר מרין בישין? באם אתה חושב שזו בעיה מספר אחת בחשיבות של מדינת ישראל אז אני מבין אותך. אולם באם לא – הרי אתה גורם נזק למדינת ישראל ע"י הסחת דעת מהבעיות החשובות באמת.
 
2.
אני חשבתי שאתה אדם חפשי ונאור המאמין בדמוקרטיה. מה הבעיה שלך עם מגוון דעות וערכים? האם אתה לא מוכן שאנשים בישראל ייחשפו לדעות שונות ויפעילו את חופש הבחירה שלהם כדי לבחור לעצמם חיים מאושרים? הלא ברור שבמבחן התוצאה החבדניקים אנשים מאושרים, בעוד שרוב שאר האוכלוסייה שקוע במרה שחורה כל היום.
 
3.
מספר תיקונים:
 
 
א.
חבדניקים בכלל ומשיחיסטים בפרט, משרתים בצבא, הולכים לאוניברסיטאות, משמשים בתפקידי מפתח כמו רופאים, מדענים, מהנדסים, ועוד....  באם אתה רוצה שמות ספציפיים אשמח לתת.
 
 
ב.
הנושא של מבצעים – שאחד מהם הוא מבצע תפילין שאתה מתאר – הוא נושא שהרבי הכניס. כל חבדניק ששומע לרבי הולך ביום ו' למבצעים. אין לזה שום קשר לזרם המשיחיסטי.
 
 
כ.
רמת אביב היא לא מטרה של חב"ד או של המשיחיסטים. לידיעתך היום מתקיים כנס השלוחים העולמי בניו יורק. יש היום מעל 5000 שלוחים בכל רחבי העולם, כאשר המטרה היא אהבת ישראל ללא תנאי, לקרב יהודים לאביהם שבשמיים דווקא ע"י מצוות מעשיות (תפילין, אוכל כשר, שבת, טהרה, וכו...) ללא כפייה, רק מתוך העובדה שכולנו בני ישראל אנחנו. גם בארץ ישראל יש מאות רבות של שלוחים כמעט בכל מקום. כך שמה לך כי תלין על הרב יוסי?  אולי תצליח יותר באם תרחיב את המלחמה נגד חב"ד בכלל – קהל המטרה יהיה הרבה יותר גדול.
 
לבסוף הערה אישית – כידוע לך הסיסמא – if you can’t win them – join them….. – אולי?
 
השבתי למכתב זה בתאריך 27.11.11 שעה 21:32
 
***,
 
הקיצוניות הדתית היא לא סתם הבעיה המרכזית של מדינת ישראל אלא לב ליבה של הסכנה שמאיימת עלינו להשמידנו. החרדים בכלל, חב"ד בפרט והכת המשיחיסטית במיוחד מעבירים בני נוער על דתם ועל דעתם, שוטפים את מוחם והופכים אותם לאנטי-ציונים, אנטי-דמוקרטיים ואנטי-השכלתיים. הישיבות שלהם מצמיחות בורים מושלמים שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ולפרנס את משפחותיהם בכוחות עצמם וכתוצאה מכך הם יונקים תקציבי ענק מהקופה הציבורית ואינם מותירים בידי הממשלה את המשאבים שיאפשרו לה לטפל בשאר הבעיות כמו סמים, האיום מאיראן - חיזבאללה – חמאס, מערך הרפואה וכדומה. הם אינם משרתים בכוחות הביטחון והמעמסה הולכת ונופלת על פחות ופחות כתפיים והחמור מכל, הם גורמים לדמורליזציה בקרב המשרתים, העובדים, הלומדים ומשלמי המס שבהדרגה מתחילים להבין שהעם יזכה ב'צדק חברתי' רק אחרי שגם החרדים למיניהם יתרמו את חלקם לביטחון, לחברה ולכלכלה.
 
אין לי שום בעיה עם חשיפה למגוון דעות אבל יש לי בעיה קשה עם שטיפת המח שהשפוטים של הכת עוברים בישיבות כמו זאת של הרב יוסי. אדרבה, אם הכת הייתה דוגלת בפלורליזם של דעות היא הייתה מתירה לשפוטיה לראות טלוויזיה, לקרוא את ספרים ועיתונים כאוות ליבם, לשוטט באתרים לא תורניים, ובכללם גם האתר שלי, ולשמוע רדיו לא פיראטי. החרדים, חב"ד והמשיחיסטים אינם מסוגלים להתמודד עם אמיתות המדע והמודרנה ולכן הם בונים סביבם חומות גבוהות שמסתירות את האור מכל הלכודים בפנים. זאת גם הסיבה שכל תלמידי ישיבתו של הרב יוסי לובשים את אותם המדים, מדקלמים את אותן הסיסמאות וחושבים את אותן המחשבות. עם זאת, אני הייתי מאפשר למיסיונרים של הרב יוסי לפנות לילדים שלי אם הוא היה מזמין אותי לשאת הרצאות בישיבה שלו. מה יש, הוא לא דמוקרט שמוכן שאברכיו 'ייחשפו לדעות שונות ויפעילו את חופש הבחירה שלהם כדי לבחור לעצמם חיים מאושרים'? ודרך אגב, אני מאמין שהייתה הרבה פחות מרה שחורה בארץ אם החרדים היו מפסיקים לדרוש לעצמם זכויות והטבות ייחודיות ומתחילים להתנהג כאחד האדם.
 
איני מדבר על שמות ספציפיים אלא על נתונים סטטיסטיים. אנא בדוק כמה חוזרים בתשובה שלמדו בישיבתו של הרב יוסי גינזבורג המשיכו לעשות מילואים וכמה מהם הלכו אחר כך לאוניברסיטה. הייתי גם שמח לדעת מה שיעור האקדמאים ויוצאי הצבא בקרב חסידות חב"ד כולה ובקרב שאר הקהילות החרדיות. אני בטוח שיש גם יוצאים מהכלל אבל כשאתה מסתכל על האוכלוסייה כולה שיעורם של אלה ששירתו בצבא, רמת ההשכלה הממוצעת והשכר הממוצע הם נמוכים ביותר.
 
הרבי אולי הכניס את 'מבצע תפילין' אבל אם הוא עדיין היה בחיים הוא היה מורה להפסיק את ההשתטות הזאת שמבזה לא רק את תנועת חב"ד אלא גם את היהדות כולה. התקופה השתנתה, היחס לחרדים השתנה והמבצע הזה מרחיק יותר אנשים משהוא מקרב. את הסרטונים שמתעדים את פעולתם של המיסיונרים החב"דיים ראו כבר למעלה מ-18,000 פעמים ובאתר שלי ביקרו, מאז עלייתו לאינטרנט, למעלה מ-11,000 קוראים שונים שצפו בכ-50,000 מאמרים. כמה מקוראים הללו, לדעתך, הפנימו את הסכנות שהכת של הרב יוסי וחבריו מציבה בפני הילדים שלהם? האם נראה לך שהמבצעים שלכם מצדיקים את עצמם? בכל מקרה, הרבי מליובאוויטש אולי מחייב אתכם אבל הוא עדיין אינו אל ולכן לדבריו אין שום משמעות לגבי ולגבי שאר החילוניים שרואים במיסיונרים לא יותר מאשר מטרד מזיק ומיותר.
 
אם רמת אביב אינה מטרה של חב"ד אזי לבטח לא תחושו כל תחושת אובדן אם תחליטו לוותר על הפעילות המיסיונרית בשכונה הזאת. אם, לעומת זאת, תחליטו להמשיך ולהפגין נוכחות בשכונה שלי ולפנות לילדים שלי אז גם אני ארשה לעצמי להפיץ, בכל דרך אפשרית, את דעותיי על הכת ועל הסכנה שהיא מהווה לעתידו של עם ישראל.
 
איני יודע אם אתה מביע את דעתך האישית או מדבר בשמו של הרב גינזבורג אבל אני מבין מדבריך שהרב גינזבורג אינו מתכוון לרסן את הפעילות המיסיונרית שיוצאת מישיבתו ולכן, אם לא אשמע ממנו בימים הקרובים, ארגיש חופשי להתחיל להפיץ ברבים את 'ההזהרה מכת פולחן האישיות שמתפתחת בחב"ד' שצירפתי למכתבי הקודם.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
ךבסוף, נשלח אלי בתאריך 27.11.11 שעה 23:00
 
אני מדבר בשם עצמי. 
 
 
בעקבות ההתכתבות הזאת הפצתי את החוזר לכל כתובות חסידי חב"ד שהיו ברשותי ובעקבות כך התפתחו מספר התכתבויות די מעניינות:
 
 
התכתבות עם doron sandroy (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 15:03
 
ידידי היקר במקום להילחם באנשים קדושים וצדיקים אולי תשיל את הקליפה שלך ותחזור למקור האמתי שלך.

כל טוב ובהצלחה

דורון
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 17:03
 
ידידי הקדוש והצדיק,
 
האם לא נראה לך מוזר שרק החב"דניקים יודעים מהו המקור האמיתי שלי? האם אינך חושב שכולם מדקלמים בדיוק את אותן הסיסמאות שרבניהם לימדו אותם לדקלם? נראה אותך מסביר לי, במילים שלך, מהו ה'מקור האמיתי שלי', מניין אתה יודע שהוא 'אמיתי' ולמה לי לחזור אליו ולא להישאר בעולם המודרני והמתקדם של המאה העשרים ואחת.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם "בית חב״ד קטמון, ירושלים" (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 17.02
 
תשמע, נהניתי מכל מילה
כמה טוב שיש לנו אותך 
להזכיר לנו שאנחנו לא מתפשרים על שום דבר
תפס אותי במיוחד הקטע על הרמב״ם 
ישר כח
נראה שיש לך ב״ה הרבה כוחות ויכולות
חיילך - לאורייתא !
אתה עוד תעשה חיל בלימוד החסידות והפצת המעיינות
בברכה
 
תמיר קסטיאל
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 17:46
 
תמיר,
 
אני שמח שנהנית מההתייחסות לרמב"ם. אולי זה ידרבן אותך ללמוד מה הוא באמת אמר וכיצד הוא ניסה לשדך את היהדות עם הפילוסופיה היוונית של אריסטו. ביהדות, מה לעשות, יש הרבה יותר ממה שהרבנים שלך רוצים שתדע. בכל מקרה, הדבקות החב"דית ברמב"ם מביאה לכך שחסיד שוטה ובור אינו חושש לטעון שאם הרמב"ם אמר שהשמש סובבת סביב הארץ אז זאת חייבת להיות האמת לאמיתה. לא מאמין לי? ראה את הסרטון 'מיסיונר והרמב"ם מסכימים שהשמש סובבת סביב הארץ' בדף הבית של האתר שלי www.1vsdat.org (כמובן רק אם מותר לך לשוטט גם באתרים לא תורניים).
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 21:54
 
ברור שהשמש סובבת סביב כדור הארץ
ולידיעתך – למדתי פיסיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה לפני שלמדתי חסידות...
 
תשובתי מתאריך 8.11.12 שעה 22:07
 
תמיר,
 
תמיד רציתי לפגוש חסיד שמבין על מה הוא מדבר שיצליח להסביר לי מדוע 'ברור שהשמש סובבת סביב כדור הארץ'. האם תוכל לפרט איך אתה מצליח להגיע למסקנה כה ברורה, בייחוד לאור העובדה שבלימודיך האקדמאים לבטח נחשפת לעובדה שהדעה הזאת כבר נפסלה לפני מאות רבות של שנים?
 
בתודה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 22:24
 
הרבה דברים ש"נפסקו" בפיסיקה הקלאסית הופרכו לחלוטין בשנים האחרונות. הרבי כתב למדענים (גם בתור מהנדס מכונות בוגר הסורבון בצרפת) כי כל הנחת המדענים איננה מדע מדוייק אלא תיאוריות הבנויות על השערות ונמדדות לפי המצב בהווה. כך למשל גיל היקום ותיארוך ממצאים ארכיאולוגיים שנעשה היום בתנאי מעבדה ואינו לוקח בחשבון תקופות של מצבים קיצוניים שקרו בעבר ועוד ועוד.
 
בהזדמנות בעז"ה אולי ניפגש בשמחה. בינתיים, כאדם תרבותי וסובלני תנסה לקבל שיש כאלו שלא חושבים כמוך. נראה לי שהם מקבלים אותך ואינם מזלזלים בך ולפחות על זה ראוי להתנהג בהם באותו אופן.
 
בברכה,
תמיר
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 22:25
 
תמיר,
 
זה לא הסבר. מה שהרבי כתב אינו יכול לשמש כאסמכתא, במיוחד לאור העובדה שאין שום קשר בין גילו של העולם לשאלה אם השמש סובבת סביב הארץ או להיפך. אדרבה, בתור אחד שאינו מזלזל בי הייתי מצפה לקבל ממך תשובה קצת יותר רצינית ומפורטת.
 
כאדם תרבותי וסובלני אני אכן מקבל את העובדה שיש כאלו שאינם חושבים כמוני, אבל זאת רק אם הם לא כופים עלי את החשיבה שלהם ומתנהגים כאילו שהם הבעלים היחידים של האמת האחת, היחידה והמוחלטת ושדעותיהם מתירות להם את מה שאסור לאחרים. אם החב"דניקים אינם מזלזלים בי מדוע הם מנהלים פעילות מיסיונרית בשכונה חילונית שאינה רוצה שהם יפנו לילדיהם?
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.11.12 שעה 22:47
 
זו היתה רק דוגמא לכך שהרבה מיתוסים נשברים ועוד ישברו.
 
פעילותם אינה מיסיונרית. הם אינם מנסים להעביר אותך על דתך. להיפך, הם מייצגים את היהדות כפי שהיא נתפסת אצלם ומציעים ליהודים לקבל אותה (הם לא מציעים לגויים למשל). אתה יכול להתמודד איתם על כל פרט ביהדות שהם מציגים. אם יש לך מקור (מתוך כתבי הדת) עליו אתה מסתמך שהשקפתם הדתית אינה נכונה הם ישמחו לשמוע ולהגיב (ניסית?) הם מאמינם בכל ליבם כי האמת בידם ומרגישים צורך עצום להסביר ולקרב את זה לאחרים. אין בכך שום פסול. אם היית מכיר תרופה שמועילה לרפא חולה מסויים – האם היה זה כפיה להציע לו אותה? אתה בטח קופץ מההשוואה אבל הקצנתי כדי שתבין את הנקודה ממנה הם פועלים. מותר להם להציע ולפרסם ולהאמין ולדבר וכו' וכו' – ומותר לך להגיד לא תודה. הקב"ה נתן לכל אחד חופש בחירה ואף אחד לא יכול או מתכוון לקחת לך את זה
 
בכל אופן תשים לב קצת יותר בדקות להבדל הגישה שלך ושלהם. הם מסוגלים "לסבול" שאתה לא חושב כמוהם ואתה לא. לא באתי ח"ו להביע עליך ביקורת או להטיף מוסר רק לנסות ולהסביר שנקודת המוצא שלהם היא חיובית
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 23:18
 
תמיר,
 
אני מסכים איתך לחלוטין שהרבה מיתוסים כבר נשברו ועוד ישברו אבל מדוע אתה חושב שמדובר רק במיתוסים מדעיים ולא חס וחלילה במיתוסים הדתיים שאתה מקבל בעיניים עצומות? בכל אופן, אתה לא מסביר לי מדוע אתה חושב שהשמש סובבת סביב הארץ. האם זה בגלל שלמדת את הנושא והגעת למסקנה שאלו הם פני המציאות או שאתה פשוט מאמץ את דבריו של הרבי וחוזר עליהם מבלי לחשוב פעמיים?
 
האם אני באמת יכול להתמודד עם החב"דניקים על כל פרט ביהדות שהם מציעים? הצעתי לרב גינזבורג להתעמת איתי בפומבי והוא מיהר לנתק מגע (ראה הפרק 'התחמקות חב"ד מדיון פתוח' באתר שלי), בכל התכתבותי עם חסידי ורבני חב"ד ביקשתי מהם שיגיבו למאמרים באתר, שוב ללא כל תוצאות. עתה אני פונה אליך ומציע לך להגיב למאמרים ולסרטונים שלי. הצבע על טעויותיי, הראה לכולם היכן אני מעוות או מסרס, הקהה את שיני, הלבן את פרצופי, עשה כל שישאך ליבך אך התייחס ברצינות לשאלות שאני מעלה, למשל, כיצד זה שבכל העולם הגדול רק חסידיו של הרבי מליובאוויטש מאמינים שהשמש סובבת סביב הארץ ולא להיפך. אל תצטט לי את סיסמאותיו של הרבי, אל תדבר בהכללות, במשלים ובדוגמאות, הפשל את שרווליך והסבר לי במונחים ברורים, ואם אפשר מדעיים, כיצד השמש יכולה להסתובב סביב הארץ. אתה הרי למדת פיזיקה. עבורך זאת צריכה להיות משימה קלה ביותר.
 
אם אין פסול בניסיונות קירוב מדוע נדמה לי שישברו לי את הידיים והרגליים אם אנסה ל'קרב' אלי את הנוער במאה שערים, בני ברק וכנראה גם כפר חב"ד? למען האמת, נראה לי שגם החב"דניקים לא ממש יצאו בשלום אם הם יתעסקו ב'קירובים' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק או אפילו באחד הרחובות הפחות מרכזיים. הם מרשים לעצמם לעסוק ב'קירוב' מיסיונרי רק בשכונות חילוניות דוגמת רמת-אביב, שם האנשים הם באמת ליברליים וסובלניים לדעותיהם של האחרים.
 
השוואת הפעילות המיסיונרית להפצת תרופה מצילת חיים מדגימה היטב את הבעיה. מי קבע שבידך 'תרופה שמועילה לרפא חולה מסוים'? אתה? מה אם אני אחשוב שדווקא התרופה שלי מרפאת יותר טוב, האם תסכים לקחתה? האם תסכים שאני אציע אותה לבן שלך מאחורי גבך? אולי בבורותי איני יודע שהתרופה יעילה רק במקרים מסוימים ובמקרים אחרים היא סם מוות, האם במקרה זה היית מסכים שאני אתחזה לרופא מומחה ואחליט עבורך, או עבור ילדך, שכדאי לקחת אותה? איש לא הסמיך אתכם לרפא את נפשותיהם של האחרים ולמרות שאינכם כופים את עצמכם בכח אתם מנצלים כל הזדמנות להלעיט נערים שנמצאים במשבר בתרופות השווא, אם לא הארס, שלכם. אני באמת אומר 'לא תודה' אבל נערים בעלי אישיות חלשה שנקלעו למצוקה אולי לא יזהו את הזיוף בידידות והחום שהחב"דניקים תמיד מרעיפים על סביבתם ויתפתו להצטרף אליהם ולהפוך לחברים בכת מסוכנת שמלמדת את שפוטיה, בין השאר, שהשמש סובבת סביב הארץ ולא להיפך.
 
בברכה,
 
עדי אביר   
 
 
התכתבות עם chabad dimona (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 17:32
 
ב״ה
אדיר היקר,
 
1.
מסיונר הוא מי שמסית אדם לעבור על דתו, ולא מי שמסייע לאדם להכיראת דתו ושרשיו.
 
2.
נראה לי ששתית זמן רב ממימי בארות שאינם נקיים דיים ולכן יש לךסטיגמה כזו על דתיים וחב״דניקים, (שונאים.. לא עובדים.. לא משרתים.. לא לומדים).האמן לי שלא כך הם הדברים, אין כמוהם אוהבי העם והארץ (גם אם יש להם חילוקי דעותאיתך בכוונה הראשונית של הציונות, אדרבה, הם הוכיחו את יכולתם להתעלות מעל חילוקיהדעות).
 
3.
אדיר, כחב״דניק, אני מכבד אותך ואוהב אותך בלי להכיר אותך, אבל, אל תכעסאם ארשה לעצמי לומר לך שאתה תמים, השלטון הקומניסטי העריץ שלחם מלחמת חרמה בחב״ד - איננו, ואילו חב״ד חיה, קיימת, משגשגת וכובשת את העולם, מדוע תחשוב שתוכל למעצמתהאור הזו בכמה פלאיירים?
 
4.
לסיום, אדיר, שמח ביהדותך, אתה שייך לעם נפלא עם מסורת,תורה ומצוות מלאי תוכן מדהים שאם רק תחקור אותם לעומק במקומות הנכונים (בחסידות) תמצא סיפוק אדיר! לנפשך. (ולסיום כייפי וחמוד, שאלה: תיאורטית, אם נרוקן מעצמנו אתהחלל נוכל להיכנס לתוך קופסת גפרורים, תוכל להסביר זאת על פי כללי המדע?)
 
בכבודובברכה,
 
שלך ישראל גליס
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 18:24
 
ישראל ידידי,
 
כבר במשפט הראשון שלך הצלחת לשים אצבע על לב הבעיה: אתה אינך רשאי לקבוע עבורי מהי דתי ומהם שורשי ולכן אין לך רשות לסייע לי להכיר אותם ועל אחת כמה וכמה אין לך רשות לסייע לילדי להכיר את מה שנראה לך כדתם ושורשיהם. אני אמנם בן לעם היהודי אבל אני פוסל לחלוטין את הדת הרבנית בה אני רואה אמצעי להשליט את הרבנים על ההמונים שתמיד נדרשו לפרנסם, לכבדם ולהשמע לכל מצוותיהם. יותר מכך, אני פוסל את תורת הקבלה שכביכול 'התגלתה' במאה השלוש עשרה, את תורת החסידות שהומצאה, כמעט יש מאין, במאה השמונה עשרה, את תורת חב"ד שאינה יכולה להתגאות ביותר מאשר מאתיים ושלושים שנות וותק, את תורתו של הרבי מליובאוויטש שלא הספיקה עדיין לחגוג את יום הולדתה החמישים ואת התורה המעוותת של כת פולחן האישיות שהחלה להתפתח לפני חמש עשרה  שנה, מייד לאחר מותו של האדמו"ר שליט"א (כן, משחק המילים הוא מכוון).
 
אתם אולי מתחזים ליהודים וחושבים שמותר לכם לדבר בשם היהדות אבל אתם לא יותר מאשר בפלג לא גדול בתוך הזרם החסידי של היהדות הקבלית. זאת אינה הדת שלי ואלו אינם שורשי. הסבא שלי סלד מחב"דניקים, הסבא שלו סלד מהחסידים והסבא שלו סלד מהקבליסטים ולכן כל מי שמייחס לי שורשים חסידיים ושואף לעזור לי להכיר את דתי ואת שורשי הוא לא יותר מאשר מיסיונר שגם לפי הגדרתך 'מסית אדם לעבור על דתו'.
 
הרבי שלכם, איש שיווק ענק שמעטים יכולים להשתוות לו, טבע את הסיסמאות הנבובות שאתם ממשיכים להפיץ עד היום אך האמת היא שאתם לא מתחשבים כלל בדתו ושורשיו של האדם וכל חפציכם הוא רק לגייס לשורותיכם צעירים מבולבלים ולהנחיל להם את הדת והשורשים שמתאימים לשיטתכם.
 
דרך אגב, אני בוגר ישיבה וכבר שנים רבות אני חוקר את הדת היהודית. זה נכון שאני לא מתעמק בתורה החסידית אבל זאת בעיקר בגלל יומרותיהם של החסידים שאינם מתביישים במשפטים דוגמת 'אתה שייך לעם נפלא עם מסורת, תורה ומצוות מלאי תוכן מדהים שאם רק תחקור אותם לעומק במקומות הנכונים (בחסידות) תמצא סיפוק אדיר!' בוש לך מהגאווה שלך. האם אתם הבעלים היחידים של 'המקומות הנכונים' בהם ניתן ללמוד את המסורת, התורה והמצוות של היהדות? האם לא ברור לך שבגלל משפטים כאלה אני חושב שאתם מיסיונרים שמסיתים אנשים לעבור על דתם?
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 18:56
 
ב״ה
היי אדיר היקר,
 
1.
מספר השנים מאז נתגלתה החסידות גדול ממספר השנים מאז נתגלתה האנטיביוטיקה, אבל אלו ואלו דברי אלוקים... כל דבר מתגלה בזמן הדרוש, לו היית בוחן את אותה תורה עמוקה ומדהימה היית רואה שאין רציונאלית ממנה מחד גיסא ומדהימה בעומקה מאידך גיסא, כך על פי טעמי האישי.
 
2.
אני רוצה להאמין שמה שמפריע לך בתורת החסידות זה מספר השנים המצומצם ולכן אתה נצמד לחמשה חומשי תורה שהינם בני אלפי שנים.
 
3.
אגב, אם תעסוק באותה תורה, תמצא שאין בה חידוש, היא מגלה לנו בצורה מדהימה מטמוניות ואוצרות בתוך התורה בת אלפי השנים, בצורה שלא ניתן להתכחש לה, והרבה יותר מכל מחקר אחר בן זמננו שמתבסס על חוקי טבע ישנים יותר ובהתבסס עליהם מגלה ממצאים יפים שלא היו ידועים לנו עד היום.
 
4.
אין לי ספק שאילו הייתי יוצא במתקפה חריפה כפי שעשית, על תורת היחסות של איינשטיין מבלי ללמוד אותה כראוי... לא היית משיב לי במייל חוזר.
 
5.
לו הייתי לומד באוניברסיטת תל אביב ונהנה בה מאד, הייתי ממליץ לך לעשות כמוני ולא הייתה זו התנשאות, כך אני עושה כשאני נהנה מאד מתורת החסידות ומאמין בה יותר ויותר מיום ליום.
 
6.
אדיר, אתה סולד, סבא שלך סולד, סבא שלו וסבא שלו סולד... והרבי שלי עם סיסמאות נבובות... צא מזה! גם אם לא תהיה חב״דניק וגם אם דרך חב״ד זרה לך, עזוב את דרך השנאה, נסה בדרך אחרת (אבל, אז, זו סכנה... אתה עלול להיסחף) ... אני כותב לך מבית הרפואה סורוקה (ליד אישתי, אל תדאג לא משהו רציני..) ולכן אינני מאריך יותר, אולי אתה מעדיף כך.. נשוי? ילדים?
 
 
בכבוד ובברכה,
 
ישראל גליס
 
תשובתי מתאריך 8.11.12 שעה 21:31
 
ידידי,
 
גם מספר השנים בהם אנשים חושבים שהשמש מסתובבת סביב הארץ גדול ממספר שנות החסידות. האם גם כאן נוכל לומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים? תורה, כל תורה, חייבת לשרוד את מבחני ההיגיון ואסור לה לסתור את השכל הישר או את הממצאים האמפיריים. התורה שטוענת ליעילותה של האנטיביוטיקה שרדה את הניסויים המדעיים ולכן, בשלב זה לפחות, נוכל לאמצה ולהניח שהיא נכונה. הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית של אריסטו, הרמב"ם והרבי מליובאוויטש (ראה מאמרים רלוונטיים באתר שלי, www.1vsdat.org) לא שרדה את מבחן המציאות ולכן היא נמצאת היום, בכל מקום חוץ מאשר בישיבות חב"ד, בפח האשפה הגדול של ההיסטוריה.
 
תורת החסידות בכלל ותורת חב"ד בכלל הן המצאות מאוחרות ואין שום יסוד עובדתי שיכול לאמת את נכונותן. אם הייתי עובר שטיפת מח בישיבה חב"דית הייתי לבטח מגלה את כל סגולותיהן אבל הן אינן מסוגלות לשכנע כל מי שנחשף אליהן בבת אחת, ולא טיפין, טיפין כפי שנהוג בישיבות חב"ד ובכל שאר הכתות שתפסו בעלות על אמת יחידה ומוחלטת זו או אחרת. אדרבה, יחד עם רבים אחרים שמעתי קורסים אוניברסיטאיים שדנים בקבלה, בחסידות ובתורת חב"ד ולמיטב הבנתי איש מהשומעים לא רץ לחזור בתשובה. אם התורה היא כל כך מדהימה, נפלאה ורציונאלית, מדוע מאמצים אותה רק לאחר תהליך ארוך של אינדוקטרינציה ושטיפת מח?    
 
מה שמפריע לי היא היכולת להמציא תורות חדשות, להעניק להן אצטלה של קדושה ולנצל אותן לכל דבר עוול שרק עולה על הדעת. למשל, התורה שמכריזה על משיחיותו של הרבי מליובאוויטש הומצאה בשנים האחרונות וכבר מיסיונרים שטופי מח פונים בשמה לילדים שלי ומנסים להעבירם על דתם ולהפוך אותם למריונטות בשירותו של הרב יוסי גינזבורג ומרעיו. למרות שהדת החדשה מנסה להתחזות ליהדות מסורתית, אין שום קשר בין תורתם החדשה של המשיחיסטים החב"דיים לבין התורה שנלמדה בישיבות מזרח אירופה, בדיוק כפי שלא היה הרבה קשר בין תורתם החדשה של החסידים שצצו להם לפתע במהלך המאה השמונה עשרה לתורתם הותיקה של ה'מתנגדים' שלחמו בהם בחירוף נפש. בכל דור ודור קם יזם דתי טרי שממציא עיוות חדש של הדת ומקים לעצמו פלג נפרד שמאפשר לו להשתרר על קבוצת חסידים ולגרום להם לכבדו, להישמע למצוותיו ולדאוג לכל מחסורו. גם הנצרות, להזכירך, החלה את דרכה כעיוות קל של היהדות וגם הם טענו שהם המייצגים האמיתיים של המסורת היהודית. למעשה במאה שנות קיומה הראשונים ה'משיחיסטים' הנוצריים התפללו בבתי כנסת של היהודים ורובם אף שמרו על המצוות הרבניות.  
 
במקרה אני קצת מכיר את התיאוריה של איינשטיין, אמנם לא במידה שאני מסוגל לתקוף אותה אבל מספיק בכדי לדעת שכל הניסיונות למצוא בה סתירות נכשלו (גם הממצא האחרון שכביכול הראה שחלקיקים מסוימים יכולים לנוע מהר יותר ממהירות האור כבר הוכח כשגוי). לכן, תורתו של איינשטיין תישאר מהימנה וניתן להניח שעד שמישהו באמת יצליח לסתרה היא תמשיך לשרת את המדע ולאפשר לו להצעיד את האנושות קדימה. תורתו של איינשטיין גם ממחישה את ההבדלים בין המדעים, ובכלל זה מדעי היהדות, שמלמדים באוניברסיטה לבין התורות שמלמדים בישיבות למיניהן: באוניברסיטה מטילים ספק בכל האמיתות של העבר, מסתמכים רק על ממצאים אמפיריים (במדעי הרוח, דוגמת מדעי היהדות, משמעות הדבר היא ניתוח כל הטקסטים הרלוונטיים ושאיפה למצוא את ה'תמונה גדולה' שמקשרת בין הטקסטים הללו), מעמידים כל תיאוריה חדשה לסקירת עמיתים (peer review) במגזינים אקדמיים ופוסלים אותה כאשר הסוקרים חושבים שהיא אינה מוכיחה את הטענה בנמרצות הראויה או שהיא סותרת תורות אחרות או ממצאים אמפיריים כאלו או אחרים, מניחים שאין 'אמת' אבסולוטית וכל תיאוריה יכולה להיחשב כ'נכונה' רק כל עוד לא מתגלות בה סתירות, דורשים לשנות כל תורה ברגע שמתגלים ממצאים שסותרים אותה או תיאוריות חדשות שמסבירות את המציאות בצורה טובה יותר ומניחים שהידע אינו תלוי במרצה או באוניברסיטה והוא אחיד בכל המוסדות שמאמצים את הגישה המדעית. היהדות הישיבתית, לעומת זאת, מסתמכת רק על מאורות גדולים שעל דבריהם אסור לערער (ראה לדוגמה את סרטון בשם 'מיסיונר והרמב"ם מסכימים שהשמש סובבת סביב הארץ' באתר שלי), דחיית כל הסתירות על ידי תירוצים ואקרובאטיקה פרשנית, בלילת הבלתי-רציונאלי עם החצי-רציונאלי ויצירת מקשה אחת אותה צריך לבלוע במלואה, תקיפת אישיותם וידיעותיהם של המתנגדים במקום את טיעוניהם והנחה שהאמת האחת, היחידה והמוחלטת נמצאת רק בידיהם של הרבנים שמשתייכים לקהילה הקטנה בה אתה במקרה מוצא את עצמך.
 
ישראל, אני נשוי, יש לי ילדים וגם נכדים. אני בוגר ישיבה, בעל תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה וידע כללי רחב למדי שמאפשר לי להבין את המטרות המגמתיות של אנשי הדת האינטרסנטיים, בני כל הדתות, שעיצבו לעצמם תורות שדואגות לכבודם, מעמדם ורווחתם. צא גם אתה מהמסגרת המגבילה, המצומצמת והדורסנית של הפלג הקטן שלך ולמד קצת על דתות אחרות. מהר מאד תגלה שכולם טוענים לבעלות על האמת האחת, היחידה והמוחלטת וכולם חושבים שכל האחרים יתחילו לחשוב כמוהם כאשר הם יגלו את ה'אור הגדול' שנגלה להם. האם נראה לך שכולם טועים והאמת האחת, היחידה והמוחלטת היא נחלתם הבלעדית של החב"דניקים? האם אתה חושב שכמעט שבעה מיליארד אנשים חיים בחושך והנאורות נפלה בחיכם של כמה אלפי, או אפילו עשרות אלפי, שפוטים שלובשים את אותם המדים, מגדלים את אותם הזקנים, מצטטים את אותן הסיסמאות ומתעלמים מאותם לימודים אקדמיים?   
 
אני מאחל לאשתך רפואה שלמה ושתצא מהר מ'בית הרפואה' סורוקה.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 22:27
 
ב״ה
שלום אדיר

חזרתי הביתה, בנתיים לבד, השעה 22:18 ועלי לבשל את כל השבת.. אשמח להמשיך לשוחח אחר שבת. אני אוהב לשוחח עם אנשים בעלי הגיון (גם אם לענ״ד הוא מבוסס על יסודות מוטעים שגורמים לכל הבנין להתעקם). בכל מקרה, אפשר להמשיך לשוחח, לתקוף עניינית וכו׳ אבל אני בהחלט ממליץ לך לעשות זאת ללא אמוציות וכעסים אישיים.

שבת שלום

תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 22:24
 
בהחלט.
 
 
התכתבות עם עמרי בן עקיבא (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 18:56
 
ב"ה
 
אתה רק עוזר לנו לפרסם משיח יותר ממה שאנו יכולים לבד.
עדיף היה באור חיובי אבל בכל יהודי אפילו כמוך יש ניצוץ טוב.  עלה והצלח.
יחי המלך המשיח! 
 
תשובתי מתאריך 8.11.12 שעה 18:56
 
עמרי,
 
אני מתכוון להעלות ולהצליח אבל כיוון שכבר פתחנו בהתכתבות הייתי מאד מודה לך אם תסביר לי מה משמעות הביטוי 'יחי המלך המשיח!'. האם אתה חושב שהאדמו"ר המנוח עודנו בין החיים? האם נראה לך שהוא רק מסתתר באיזה שהוא מקום וממתין לשעת כושר בה יוכל לשוב אלינו כמשיח ומלך? מניין אתה יודע את כל זאת? האם יצא לך לראות אותו בעינייך? האם שמעת דיווח מהימן ממישהו אחר שזכה לראות אותו?
 
אני שואל כי הנושא מאד מעניין אותי. כל כך הרבה אנשים חושבים שהרבי שלכם עדיין חי ובאמת הייתי רוצה להבין מה עומד ברקעה של האמונה הזאת ומניין חסידי חב"ד שואבים את הביטחון בשובו של הרבי. אודה לך מאד אם תוכל להסביר לי את פשר התופעה.
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 10.12.11 שעה 22:56
 
ב"ה
 
עדי שבוע טוב,
 
ראשית אפתח ואומר שיש ספרים, סרטים, אתרי אינטרנט, אנשים, שיחות של הרבי, סיפורים, עלונים, שמסבירים סוגייה זו ונוגעים  (כמעט או בטוח) בכל קצותיה.
 
והייתי שמח מאוד לו יכולתי לענות לך בקצרה, בסיפור אחד או בנקודה אחת שהייתה מבהירה את פשר האמונה הזאת (ולעוד המון יהודים שבדר"כ זאת השאלה "הכי מציקה" שיש להם לשאול). אבל, כמו כל עניין של אמונה ועוד יותר מכך הדברים צריכים להתיישב לאט, בהתבוננות, במחשבה אמיצה.
 
הייתי מציע לך ללכת לישיבה ושם לתהות על עניין זה, אבל לא לחפש תשובה מוחצת וברורה כ-1+1=2, למרות שאצל חסיד הדבר מיושב כך כשהוא בבהירות הדעת, אבל זהו דבר שנרכש בהמון סייעתא דשמייא כמו כל דבר שבאמונה.
 
ממש ממש מעט דוגמאות:
יש שיחות של הרבי שנקראים בשם "דבר מלכות" תשנ"א-תשנ"ב.
יש רב "משפיע" בשם זלמן לנדא שאומר שראה את הרבי עשרות פעמים מאז...   (חסיד נדיר וקדוש).
יש ספר שנקרא: "לפקוח את העיניים".
 
ועוד שאלה למחשבה.
על אליהו הנביא שמעת? שמגיע לכל ברית בעולם, כל פעם בדמות אחרת? אין יהודי שלא שמע ולא מקבל זאת בתמימות.
 
כל הברכות,
ויחי המלך המשיח!
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 14:25
 
עמרי,
 
קראתי כמה מהספרים שדנים בנושא (אך לא, לצערי את הספר 'לפקוח את העיניים' אותו בכוונתי לרכוש בקרוב), שוטטתי באתרים, ראיתי סרטונים, חקרתי את הסוגיה מכל צדדיה ועדיין איני מסוגל להבין מדוע אתם חושבים שהרבי מליובאוויטש עודנו בחיים. אמונה אינה יכולה להעניק מטען אמת לשום דבר. אתה יכול להאמין שיש מפלצת בלוך נס בסקוטלנד אך האם אמונתך יכולה להביא לשם דבר שאינו קיים? אתה יכול להאמין שאלויס פרסלי עדיין חי. האם אמונתך מסוגלת להעמיד אותו על הרגליים? אתה יכול להאמין (כמו הרמב"ם והרבי מליובאוויטש) שהשמש סובבת סביב כדור הארץ. האם זה יגרום לשמיים לשנות את אורחותיהם? כשאדם מת הוא נשאר מת ואף מידה של אמונה אינה יכולה להחזירו לחיים. חבל, אבל כך הוא מנהגו של העולם.
 
אני הבנתי שאתם חושבים שרבי לא מת בדיוק באותו אופן שיעקב אבינו לא מת ומשה רבנו לא מת. זה בסדר מבחינתי כי יעקב אבינו כן מת וגם משה רבנו כן מת. על האחד נאמר 'וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוֹּת אֶת בָּנָיו וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל הַמִּטָּה וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו' (בראשית מט:לג) ועל השני 'וַיָּמָת שָׁם משֶׁה עֶבֶד יְהֹוָה בְּאֶרֶץ מוֹאָב עַל פִּי יְהֹוָה. וַיִּקְבֹּר אֹתוֹ בַגַּי בְּאֶרֶץ מוֹאָב מוּל בֵּית פְּעוֹר וְלֹא יָדַע אִישׁ אֶת קְבֻרָתוֹ עַד הַיּוֹם הַזֶּה' (דברים לד:ה-ו). פה ושם ניתן למצוא מדרשים שמתעללים במובנים הפשוטים של הפסוקים אבל כנגדם יש מדרשים אחרים שמקבלים את הדברים כפשטם ובכל מקרה אף מדרש מאוחר אינו יכול להחזיר את יעקב ומשה לחיים לאחר שהמקרא כבר המיתם וקברם ושום מידה של התפלפלות אינה יכולה לשנות את פני המציאות.
 
כיוון שכך, לא נותר לי אלא להסיק שהרב זלמן לנדא, שטוען שהוא ראה את הרבי עשרות פעמים, סובל מהזיות או שהוא סתם משקר. אנשים מתים אי אפשר לראות, לפחות לא בצורה יותר ריאלית מכל קדושי הכנסייה הנוצרית שנשבעו שהם ראו את ישו, מרים הקדושה וכל מיני ברי מינן אחרים. דרך אגב, גם אליהו הנביא מעולם לא חזר להלך בין הבריות ויש לדחות בזלזול כל מי שהתיימר לראות אותו או לדבר עימו.
 
עמרי, אתה לא חייב לקנות את כל ההבלים בהם רבניך מנסים לשטוף את מוחך. הדברים הם באמת הרבה יותר פשוטים מכפי שבעלי העניין היו רוצים שתאמין וכל הסיפורים על העומקים כביכול בהם ניתן למצוא את התשובות לכל השאלות הם לא יותר מאשר מסכי עשן שנועדו לבלבל אותך ולגרום לך לבלוע את כל הלוקשים שהם מאכילים אותך.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 13.12.11 שעה 13:07
 
ב"ה
 
איך שאתה מגיב זה בדיוק מה שניסיתי להסביר.
אבל בוא נתחיל לפי הסדר,
אתה מאמין בקב"ה?
בתורת משה עבדו?
 
בלי התחכמויות כן או לא?
אני לא בודק אותך אבל כדי שנוכל לתקשר צריך לדעת מהי נקודת המוצא המשותפת שלנו.
 
כל הברכות,
 
עמרי.
 
תשובתי מתאריך 13.12.11 שעה 13:40
 
עמרי,
 
אכן חשוב שלא תהיינה אי-הבנות כלשהן ולכן אפרט את משנתי:
 
1.
אני מאמין שהעולם שלנו לא נוצר במקרה וישות תבונית כלשהי בחרה עבורו את חוקי הטבע ואת ערכיהם של קבועי הטבע.
 
2.
הישות הזאת אינה פעילה בעולם, אינה משגיחה על תושביו, אינה בוחרת עמים נבחרים אלו או אחרים, אינה בודקת מה אנשים שמים בצלחתם ואינה מסתכלת על מה שהם עושים בחדר המיטות שלהם. היא אינה זקוקה לקורבנותיהם, לתפילותיהם או לטכסיהם הפולחניים והיא אינה מתגמלת אותם על מעשיהם הטובים ומענישה אותם על חטאיהם.
 
3.
הישות המנותקת הזאת גם מעולם לא התגלתה לבני אדם ומעולם לא נתנה להם תורה כלשהי, תהא זאת התורה היהודית, הנוצרית, המוסלמית או כל תורה אחרת שבעלי העניין הדתיים המציאו במהלך השנים. נגזר מכך שגם האל בו מאמינים היהודים מעולם לא התגלה, למשה או לכל אחד אחר, ומעולם לא העניק לאף אחד תורה כתובה או תורה שבעל פה. אדרבה, אם הוא אכן היה נותן לאנושות תורה הוא לא היה דוחס בה כל כך הרבה מהסתירות, שגיאות וטעויות שמחייבות את האחראים הנבוכים להמציא אינספור תירוצים ומענים שונים ומשונים.
 
4.
אם האל לא עומד מאחורי התורות למיניהן אזי לא ניתן להאשים בהן איש זולת בעלי העניין האינטרסנטיים שגילו שעל ידי הדבקת תורתם לאל עליון כלשהו הם יכולים לכפות על ההמונים לסור למרותם ולדאוג לכבודם, מעמדם ורווחתם החומרית. 'תורת משה' דאגה היטב לכוהנים (ראה, למשל, המאמר באתרי הנקרא 'היתרונות הכלכליים של הכהונה') והתורה שבעל פה לרבנים (ראה, שוב רק למשל, את המאמר 'עקרונות השיטה הרבנית').
 
 
לכן, בלי התחכמויות, אני לא מאמין ב'קדוש ברוך הוא' שלכם, הוא המצאה מתחילתו ועד סופו ואני לא מאמין ב'בתורת משה עבדו' שנכתבה ברובה על ידי כוהנים אינטרסנטיים. למען האמת, אני גם לא מאמין שבני ישראל היו עבדים במצריים ושאיש בשם משה הוציאם משם. לדעתי, כל הסיפורים הללו הומצאו מאות שנים מאוחר יותר בכדי לתת תימוכין היסטוריים ליומרות של הכוהנים שניסו להשתרר על אוכלוסיות שהחלו להגדיר את עצמן כ'עם ישראל'.
 
כשם שאתה קובע 'כמו כל עניין של אמונה ועוד יותר מכך הדברים צריכים להתיישב לאט, בהתבוננות, במחשבה אמיצה' גם אני הייתי רוצה שלא תפסול את דברי על הסף, תתעמק קצת במה שאני אמרתי, תקרא את המאמרים אליהם הפנתי אותך, ראה על מה אני מבסס את מסקנותיי, קרא קצת ספרות מחקרית (ואני ממליץ במיוחד על ספריו של הפרופסור לארכיאולוגיה ישראל פינקלשטיין) ובעיקר חשוב מחשבות אמיצות. מי יודע, אולי גם אתה תשתכנע בדברי ואז באמת תהיה לנו נקודת מוצא משותפת.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 14.12.11 שעה 01:10
 
ב"ה
 
עדי שלום וברכה,
 
חשוב לי להדגיש דבר קטן והוא שההבדל ביננו הוא פשוט (וכנראה עם רוב
"החוזרים בתשובה"), אני הייתי עם מחשבות, רעיונות, מאמרים, וספרות שמילאו את ראשי הקטן (לא מעט תיאוריות יכולת לשמוע ממני לא הכרת אותי בתקופות שונות, ועוד יותר לא מעט תיאוריות אוזניי שמעו במהלך השנים).
 
(בהערה: כנראה הייתי אומר אז שהתיאוריה שלך מאוד מעובדת ובעלת מבנה חזק,
רק שכנראה גם אז לא הייתי קונה את זה כי מהדברים שלך נראה שאתה טיפוס
מאוד מאוד שכלי ועובדתי, ואני יותר "משוחרר" ממך במחשבה וזה לא מדבר אליי
כבר בהתחלה מסגנון הגישה).
 
עכ"פ לדעתי אתה מבזבז זמן יקר על הנושא של הרבי מלך המשיח בעוד את הבסיס
הראשוני עליו הכל מושתת אתה שולל ובטח שזה לא יסתדר לך כלל וכלל.
 
צריך לדעת מה ראשית השיחה ומה לדבר ואח"כ לקפוץ לנושאים צדדיים ומורכבים יותר. לא ייתכן שאדם שלא יודע (מתנצל על הדוגמא החוזרת ובלי להעליב) ש 1+1= 2 ינסה לשלול עובדה מתמטית שטוען כלפיו פרופסור. אני מציע שתסב את הדיונים לבורא העולם? מהו? קשור לתורה? (2 נושאים בתור התחלה)
 
ובאמת אחרי כל הרפש שעבר לי בראש (ובשאר המקומות) עשו לי שטיפת מח (כמקלחת שמנקה הרבה מהלכלוך, אבל עדיין הרבה נשאר) שלא תחשוב שאתה מדבר עם ילדים שנחטפו מהרחוב, או שחוטפים ילדים היום.
 
יש תכלית לעולם הזה ואתה חלק ממנה והגיע הזמן לגלות.
דרך אגב יש לי שירים ביו טיוב אתה מוזמן להאזין.
 
ועוד שאלה חשובה אחרונה. (ושוב מתנצל)
אתה בטוח שאתה יהודי?
 
תשובתי מתאריך 15.12.11 שעה 19:59
 
עמרי,
 
איכשהו אתה מנסה להקביל את המתמטיקה לתורה דתית זו או אחרת ולדעתך כיוון שאסור למי שאינו יודע ש 1 + 1 = 2 לשלול את דברי הפרופסור כך גם אסור למי שאינו יודע שאלוהים ברא את העולם ונתן לנו את תורתו להקשות על גדולי עולם דוגמת הרבי מליובאוויטש. בא נחשוב על זה קצת. על איזה פרופסור אני לא רשאי להקשות? על זה שקיבל את הסמכתו ממוסד אקדמי מוכר או על זה שקורא לעצמו 'פרופסור' ומנסה למכור לציבור חבילה של שטויות והבלים? האם מעטים הם השרלטנים שהדביקו לעצמם תוארי כבוד מזויפים? לשם משל, הרבי מנחם מנדל שניאורסון התחיל ללמוד הנדסת חשמל בפריז בשנת 1933 וקיבל תואר של מהנדס חשמל ב-1938, פחות משנתיים לפני שהנאצים השתלטו על פריז. האם נראה לך שבשנתיים הללו הוא הספיק להשלים את לימודיו ולקבל את תואר הדוקטור שחסידיו מייחסים לו, או את שבעת תוארי הדוקטור שהמהדרים אוהבים להדביק לו? בכל אופן, אני לא אתווכח עם פרופסור שקיבל הכרה ממוסד אקדמי רציני אבל איש לא יוכל למנוע ממני להתעמת עם הרמאים והשקרנים שאימצו תואר שאינו מגיע להם, בין אם הם חושבים ש 1 + 1 = 2 ובין אם לאו.
 
יתר על כן, ההשערה שיש בורא לעולם ושהבורא הזה נתן לנו את תורתו אינה דומה כלל לקביעה ש 1 + 1 = 2 ולו רק משום שכולי עלמא מאמינים בנכונותה של הנוסחה המתמטית בעוד שרק מיעוט קטן מקבלים את המיתוסים שלכם וחושבים שלעולם יש בורא ושבורא זה העניק לנו תורה עמוסה בכל כך הרבה סתירות ובעיות. למדע, אותו אימצה כבר רוב האנושות הנאורה, יש הסברים אחרים לגמרי לבריאה וההסברים הללו שוללים מלכתחילה את האפשרות שישות על-טבעית כלשהי המיטה על בני האדם תורה שמימית זו או אחרת. אני מציע שתסב את הדיונים לתורת המפץ הגדול ולתיאורית האבולוציה של דארוין. באמת, מי שאינו מכיר את ה 1 + 1 = 2 של המדע אינו רשאי לשלול את העובדות המדעיות שנלמדות בכיתותיהם של רבבות פרופסורים אמיתיים ומוכרים.
 
דרך אגב, האם שמת לב לעובדה שהעולם הנאור השקיע לאחרונה כששה מיליארד דולר במאיץ החלקיקים הגדול ב-CERN, מתקן שעיקר מטרתו היא מציאת חלקיק תת-אטומי אחד? האם יש לכך הצדקה כשכל הידע האנושי כבר שוקע בתורה? האם לא היה כדאי יותר להשקיע את הסכומים הללו ברבנים, ובמיוחד באלו שירשו את תורתו של הרבי רב-הדוקטורטים מליובאוויטש? מסתבר שחוץ מהאלפים שנפלו קורבן לכת חב"ד, רוב האנושות חושבת שהחלקיק האלמנטארי חשוב לאין ערוך מכל התורות שרבני כל הדורות הצליחו לדחוס למוחותיהם הבלתי מעוצבים של כל שפוטיהם.
 
באשר לשאלתך האחרונה: כן, אני בטוח שאני יהודי, אבל האם אתה בטוח שאתה עדיין יהודי ולא שפוט של כת פולחן אישיות שכבר הרחיקה את עצמה כברת דרך ניכרת מהזרם המרכזי של היהדות? ידידי, הרשה לי להסביר לך את מה שאני שב ומסביר לכל חבריך – אתם לא בעלי הבית של היהדות ואיש לא הסמיך אתכם לדבר בשמה ולקבוע את מידת יהדותם של האחרים. אם היהדות שלי אינה מוצאת חן בעיניך אני רק יכול להרגיעך בהבטחה שגם היהדות שלך אינה מוצאת חן בעיני. עם זאת, אני לא פונה אליך באמצע הרחוב בבקשה שתשוב לשורשיה של היהדות שלי אז אנא, אל תתקרב אלי, או לילדי, עם זוג תפילין ביד ואל תציע לנו לחזור לשורשיך. 
 
בברכה,
 
עדי אביר     
 
נשלח אלי בתאריך 18.12.11 שעה 0:18
 
ב"ה
 
שכנעת אותי אי"ה לא אפנה אליך ברחוב על מנת שתניח תפילין.
 
סליחה על שגזלתי מזמנך עם כל המיילים האחרונים.
 
לא נראה לי שאנו בכיוון של שיחה שתתקדם לחיבור. ולא , לא הצלחת לעורר בי איזושהי סקרנות או עניין (כמו שאולי אתה מדמיין לפעמים בשיחות דומות) מהחומר העמוס וחסר הערך איתו אתה מנסה לעורר בי משהו.
 
ובנוסף, מה שאני מנסה לעורר בך כנראה נמצא אצלך בהסתר אליו אני לא רגיל (אצל יהודים).
 
אאחל לך שבוע טוב, ושכוחותיך יוסבו וימשיכו הצלחה בעניינים החשובים והאמיתיים באמת.
 
שלום.
 
התכתבות עם  lior amitay(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 21:27
 
ב"ה
 
אהלן עדי,
 
אם תרצה לעמוד על מהותו של המושג רב"י (ראש בני ישראל) תכנס בבקשה לכתובת www.tmimim.org ובצד ימין ירוץ וידאו קצר שם מסביר הרבי על פי תורת אמת -מי הוא ומה הוא בעצם  "רבי". (במקור הוא מדבר על הרבי הקודם,אך מכיוון שהרבי שלנו ממשיך דרכו וממלא מקומו - כל העניינים שם חלים גם על הרבי שלנו ביתר שאת וביתר עוז). בקיצור כנס פעם אחת ותבין אחת ולתמיד את מקור ה"סגידה" המוזרה לרבי.
 
ראיתי כמה וכמה סרטונים שהעלת,רק חבל לי שהאנשים אותם אתה בוחר לשאול שאלות כל כך עמוקות ביהדות - לא כל כך יודעים לענות, כי הם חזרו בתשובה לפני יומיים... אם אתה דובר אמת בלבבך אתה מוזמן לשאול אותי, ואם אדע אשמח כמובן לשתף אותך.
 
ויאמינו בה' ובמשה עבדו .
ליאור
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 21:59
 
ליאור,
 
התבוננתי בסרטון וכל מה שראיתי זה אדם מוכה שיגעון גדלות שזורק סיסמאות חסרות כל ביסוס. הרבי טוען שבכל דור יש אדם אחד שהאל בחר בו ומינה אותו למי שיאחד את כל בני ישראל בדור. האם לפי דעתך הוא דיבר על עצמו? הרי איש לא הצליח לזרוע יותר פירוד לבבות ממנו. צא ודבר עם רבנים לא חב"דיים ואפילו עם חב"דניקים שאינם משתייכים לזרם המשיחיסטי ותגלה מה הם חושבים על הכת ההזויה שלכם. לשם התחלה קרא את מכתבו של הרב א. במאמר 'התכתבות עם חרדי עויין' וראה כמה סלידה הרבי שלכם הצליח לעורר אצל החרדים הליטאים. יותר מזה, חפש ביו-טיוב סרטונים שמראים מה הרב שך, הרב עובדיה יוסף ואפילו המאור הגדול אמנון יצחק אמרו על הרבי שלכם. האם מסרטונים אלה משתמע שהאדמו"ר ז"ל באמת הצליח לאחד את כל עם ישראל? האם איש מפריד ומפלג כמוהו ראוי להקרא בשם נשיא הדור?
 
אני שמח שאתה מוכן להתעמת איתי ואתה מוזמן להתייחס לשאלות עימן עמיתך שחזרו בתשובה רק לפני יומיים לא הצליחו להתמודד. אשמח עוד יותר אם תסכים להיפגש עימי לשיחה מצולמת בה תינתן לך האפשרות להגיב על כל השאלות ולהסביר לי בדיוק היכן אני טועה. אני מבטיח שהסרטון יגיע ליו-טיוב ודבריך לא יצונזרו בשום פנים ואופן. אתה גם מוזמן להיכנס לכל אחד מהמאמרים באתר שלי, www.1vsdat.org, ולהראות לכולי עלמא היכן אני טועה, מסלף, מעוות או לא מבין. גם את התגובות שלך באתר אני אציג במלואן, ללא כל שינוי או השמטה.
 
בתודה ובברכה,
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם רפי בלקר (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 23:09
 
כל הכבוד ויישר כח גדול לרב יוסי גינזבורג על כל הפעולות המבורכות שהוא עושה.
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 23:21
 
רפי,
 
אני מבין שגם לך חשוב לעודד את הבורות, ההשתמטות והפירוד ולזרז את חורבנה של המדינה הציונית שאינה מוכנה להכיר בעליונותם של הרבנים בכלל ושל המשיח ז"ל מליובאוויטש בפרט.
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם שמוליק בקשי (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 9.12.11 שעה 10:46
 
אני לא מעוניין לקבל מיילים כאלה מטופשים ממך.
תפסיק לשלוח לי.
שימשיך לשלוח תלמידים והרב גינזבורג רק יפתי ויתפתח שם.
 
תשובתי מתאריך 9.12.11 שעה 9:42
 
ידידי,
 
תנועת חב"ד מפרסמת את מוסדותיה באינטרנט מזמינה את הגולשים לכתוב אליהם. את כתובת המייל שלך מצאתי באחד האתרים האלה ולפיכך הרגשתי חופשי לשלוח אליך את המנשר שלי. האינטרנט לא הותאם במיוחד לצרכים של חב"ד ומי שמפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלו צריך להיות מוכן לקבל גם תכנים שאינם מוצאים חן בעיניו.
 
בכל אופן, אם כבודו היה מסביר לי למה התכנים האלה נראים בעיניו כמטופשים הייתי יכול לרדת לסוף דעתו. הדברים שכתבתי אולי מטרידים את שלוות נפשו אבל מטופשים הם לא. מה לעשות, האמת לפעמים כואבת.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 11.12.11 שעה 13:51
 
עדי ידידי לא כאן המקום לויכוחים הללו, אבל אתה צריך להבין שחסידות חב"ד שמה לעצמה מטרה אחת ויחידה וזה הזולת והעם החילוני לקרב ולחזק אותו בכל דרך אפשרית.
אתה יכול לסרב ולא הניח תפילין ועוד דוגמאות כאלה ואחרים אבל מכאן ולהתבטות שזה מיסיון זה לא מתאים, אני בטוח שאתה יהודי וליהודי להתבאות במילים כאלה זה לא הולך יחד.
 
אנא ממך תחשוב שוב על כל הצעדים שאתה רוצה לעשות ותראה אם אתה עושה בצורה חכמה ויעילה במקום לשלוח סתם מיילים ללא כל הסבר מקדים.
 
שתחזור בתשובה בהקדם וה' יפקח לך את העניים ותבין שאתה מתעסק בדברים שוליים.
 
שמוליק.
 
תשובתי מתאריך 11.12.11 שעה 13:51
 
ידידי היקר שמוליק,
 
אני מבין אף מבין שחסידות חב"ד שמה לעצמה למטרה לקרב ולחזק את העם החילוני בכל דרך אפשרית. הבעיה היא שאני משתייך לעם החילוני ואיני רוצה שתנסו לקרב ולחזק אותי בכל דרך אפשרית. יותר מכך, איני מוכן שתנסו לקרב ולחזק את ילידי בכל דרך אפשרית, במיוחד אם אתם מקרבים אותם בשיטות פסולות דוגמת ההצעה שניתנה לבתי לרשום את התינוקת שלה לפעוטון חב"ד בתעריפים מאד מסובסדים. אתה אולי אינך מודע לשיטות אותן גאוני השיווק של חב"ד, והרבי מליובאוויטש בראשם, הנהיגו במסעם להגדיל את החסידות ולהעצים את כוחה אבל התוצאות מוכיחות שהטקטיקות המיסיונריות של חב"ד נשאו פרי והפכו את החסידות לאחד הגורמים החזקים ביותר והמשפיעים ביותר בעולם היהודי. נערים מבולבלים שנמצאים בתקופת משבר בחייהם אינם מצטרפים לחב"ד לאחר שהם למדו את תורתה והשתכנעו בצורה רציונאלית שכל דבריה הם אמת לאמיתה. הנערים הללו מצטרפים לחב"ד כיוון שהתנועה הזאת למדה להעניק להם את החום, הידידות והקבלה שהם אינם מסוגלים לרכוש בכוחות עצמם. הבעיה היא שתוך כדי שטיפת המח שהופכת אותם לחב"דניקים נלהבים הם לומדים גם לסגוד לרבי מליובאוויטש, להכיר בצורך להפיץ את פולחן האישיות שלו גם לאחרים, לדבר בסיסמאות, להשמע לכל דברי רבניהם בלי הרהור ובלי ערעור, להשתמט משרות צבאי, להתרחק מלימודים אקדמאיים ולשנוא כל מי שאינו חושב כמוהם.
 
אני לא שולח מיילים בלי הסבר מקדים. הדואר ששלחתי הוא אחד בסדרה של פניות לחסידי חב"ד בבקשה ללחוץ על הרב יוסי גינזבורג שיפסיק את פעילותו המיסיונרית בשכונת רמת אביב. את פניותיי ואת ההתכתבויות שמתפתחות בהמשכן אני מעלה לאתר שלי, www.1vsdat.org. בנוסף אני מצלם את המיסיונרים בפעולתם ומעלה את הסרטונים לערוץ adiabir1 ביו-טיוב.
 
לסיכום, גם אני רוצה לאחל שתחזור בשאלה בהקדם ויפקחו עיניך לראות שאתה מבזבז את חייך על מקסמי שווא שבבא היום יותירו אותך חסר השכלה, חסר תעסוקה ועם תחושת החמצה גדולה שתרדוף אותך כל חייך.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 11.12.11 שעה 14:03
 
עדיר שלום,
עיינתי באתר שלך אני רואה את מה שאתה רושם ומצטט ומה שאני יכול לומר לך זה דבר אחד: זה נראה שגדלת בבית מאוד אנטי בבית שהחדירו לך נגד כל הדת ואני רואה שם שאתה גם נגד הקדוש ברוך הוא אז בכלל אני מרחם עליך.
 
אבל כדאי שתדע שיש בורא לעולם והוא זה שמנהל את העולם ומכוון כל דבר ודבר, ואני בטוח שהכל יבוא לך בפנים בחזרה והבנים והנכדים שלך עוד ישכנעו אותך להניח תפילין ולעשות עוד הרבה מצוות כמין אלו ואחרות, אז תתכונן לזה כי היו הרבה מיקרים כאלו.
 
ולסיום, חבל שאתה מתעסק כל הזמן בהשמצות עד חב"ד ועל הדת בכלל ומוציא כספים ואנרגיות על זה, שתדע לך שאתה עושה להם ובעצם לנו פרסום בחינם, רק ככה אנשים שומעים על חב"ד עוד ועוד ובזכותך הם יתקרבו ליהדות ולעבוד את ה' בשמחה ובאושר.
 
ושוב אני מאחל לך שתחזור בתשובה ותראה מהם החיים הנכונים והמאושרים של בית יהודי ושמח.
נתראה בבית המקדש או בקניון ברמת אביב מניח תפילין.
 
שמוליק.
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 13:42
 
שמוליק,
 
אתה אומר 'כדאי שתדע שיש בורא לעולם והוא זה שמנהל את העולם ומכוון כל דבר ודבר'. אנא שכנע אותי שיש לך בסיס עובדתי להצהרה שהנחתת בסמכותיות כה רבה. מניין אתה יודע שיש בורא לעולם? מניין לך שהוא מנהל את העולם ומכוון כל דבר ודבר? האם אינך מכיר ב'יכולתם' של חוקי הטבע ל'כוון' את העולם גם בלי הנחיה אלוהית? האם אתה יכול להצביע על אירוע כלשהו שמדגים את ההכוונה האלוהית? האם לא ניתן לייחס את ה'נס' הזה לחוקי הטבע או למקריות העיוורת? אתה יודע מה, אם תוכיח לי שהרבי מליובאוויטש באמת עדיין חי אז אסכים להודות ש'בורא העולם' מנהל את כל העולם אבל אם יסתבר שהוא מת האם לא תסכים עימי שחוקי הטבע גברו על כל הטענות של הרבנים שלכם ואולי אפילו של הרמב"ם?
 
אני אתראה איתך בחפץ לב בבית המקדש, לאחר בואו של המשיח ואני מבטיח לך שאז תראה אותי לובש את המדים שלכם, עונד את הסיכות שלכם ומשתחווה אפיים למלך המשיח מליובאוויטש. עד אז הייתי שמח לא לראות אותך מנסה להניח לאנשים תפילין ליד הקניון.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם shimon elharar chabad dead sea (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 9.12.11 שעה 12:23
 
בס"ד
עדי שלום!
 
בס"ד
 
קראתי את הדברים שכתבת,
 
אתה יודעה טוב מאוד  שאפשר לעוות כל דבר למשל כמו ששונאינו אומרים על הציונות שהיא גזענית ונוכחות היהודית בארץ ישראל היא גזל אדמות וכו'.
אני חושב לפי הבנתי בין השורות שהנך גר בקרבת ישיבת הרב גינזבורג וזה מעיק לך שהנוף חוזר למקור שלו כמראה הסבא שלך .
 
אם לא הייתה יהודי לא הייתי טורח לכתוב שורות אלו מאחר ויהדות היא לא בגנים המולדים אצל הנוכרים. אך אין לך מוסג כמה שאתה מחובר ליהדות שאתה מתכחש אליה, יום יבוא ואתה בבחירתך החופשית תרצה להוציא מהכח אל הפועל קשר ליהדות שבך, לכל יהודי בעולם יש צ'יפ מולד שמושך אותו לכיוון היהדות .
 
דרך אגב חב"ד היא לא תנועת מסיונרית, מסיון פירושו למכור /לשכנע אדם להתחבר לדבר שלא היה קשור אליו אף פעם, מה שחב"ד עושה היא עוזרת ליהודי לגלות את עצמו כנ"ל .
 
לגבי כל מה שכתבת, הרבי מליובאויטש היה נביא, וכל תחזיותיו התקיימו במלואם ואני מאמין שתהליך תקומת ישראל היא לא לחינם היא הכנת תשתית לבניין בית המקדש השלישי ומה שהרב יוסי עושה הוא מכין את העולם בהדרגה ללא כפיה דתית עם המון אהבה אמיתית לתקופת של אחרית הימים שזה לא סותר ומשוליו עם אושיות השלטון חוק וסדר וכפי שכותב הרמב"ם "עולם כמנהגו נוהג ואין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות" , אז תהיה תקופה של סדר בין אור לחושך , יותר נכון לא יהיה חושך.
 
לדעתי חבל על כל שנאת חינם שאתה מפיץ היא לא תשנה שום דבר. תנועת חב"ד עברה הרבה הכפשות וצרות בסופו של דבר "יד על החסידים על העליונה" !
  
התרשמתי שאתה איש ישר והוגן ואיכפת לך מאיכות הסביבה, אני רוצה להציע לך לנסוע לניו יורק לקבר של הרבי מליובאויטש ותפלל שם שיהיה לך תובנות כמו שושלת אבותיך הוא שומע ויש לו דרכים לתקשר איתך !  אולי תגלה פן באשיות שלך שלא ידעתה עליו ! ואז תתחרט על כל הרפש שאתה עושה ויהיה לך רגשות אשמה .
 
נקודה למחשבה.
 
באהבה
שמעון אלהרר
 
תשובתי מתאריך 9.12.11 שעה 14:27
 
שמעון שלום,
 
אני מסכים אתך לחלוטין 'שאפשר לעוות כל דבר' ואני בטוח שגם אתה שמת לב לעובדה שהמושג 'כל דבר' כולל בתוכו גם את התורה והדת. חב"ד היא גדולת המעוותים של הדת היהודית והיא ירשה והרחיבה את העיוותים של חסידי המאה השמונה עשרה שבתורם הפיצו ברבים את עיוותי הקבלה של המאה השלוש עשרה, זרם שנולד כריאקציה לעיוותים שהרמב"ם החדיר ליהדות במאה השתים עשרה. כל עיוות ועיוות הוליד תגובת נגד חריפה של היהודים שראו את עצמם כממשיכיו של הזרם המסורתי: את כתבי הרמב"ם הם שרפו, על המיתוסים הקבליים הם צחקו, את החסידים הם נידו ועל חב"ד הם אמרו שהיא הכת הקרובה ביותר ליהדות. אז אנא, אל תנכס לעצמך את הנוף של סבא שלי, את היהדות שלי, את הגנים שלי, את החיבור שלי ליהדות ואת הצ'יפים המולדים שלי. חב"ד אינה מייצגת את היהדות והיא לבטח אינה הדוברת שלי ולהערכתי גם לא של אף זרם יהודי אחר.
 
זה יפה איך כל חב"דניק מגדיר את המושג מיסיונר באופן אחר. רובם מצטטים הגדרה מילונית שאומרת שמיסיונר זה אדם שמנסה להעביר אדם אחר על דתו ואתה טוען שמיסיונר זה אדם שמנסה למכור או לשכנע אדם להתחבר לדבר שלא היה קשור אליו אף פעם. אני מוכן לאמץ את שתי ההגדרות כי בין אם כך ובין אם כך לא ניתן לכנותכם אלא בתואר 'מיסיונרים'. אני בן לעם היהודי שנמנה על הדת החילונית-הומניסטית-ליברלית אליה משתייכים רוב היהודים בארץ ובתפוצות. אתה וידידך מנסים למכור לי את דתכם ולהעביר אותי מהדת שאימצתי לעצמי לדת שפסלתי כבר לפני עשרות בשנים. הסבא שלי, הסבא שלו ואפילו סב סבו השתייכו לזרמי המתנגדים ודחו בכל תוקף את החידושים של החסידים למיניהם אבל אפילו אם אבי היה המושבע בחסידי חב"ד לא הייתה לכם שום זכות לנסות ולהחזיר אותי למורשת אבותיי, ובטח לא באמצעות הטכניקות הפסולות שכת חב"ד ברמת אביב מפעילה על צעירים מבולבלים ובלתי מעוצבים. אמונתו של האדם שייכת רק לו ולאף אחד אין זכות להשתלט עליה ולנסות להחליפה באמונה אחרת, ואפילו לא באמונה שכביכול שירתה את אביו ואת סבו.
 
לגבי הטענה המתישה שהרבי שלכם היה נביא: הרי הדרך הפשוטה ביותר להוכיח זאת היא על ידי חשיפת כל סרטי הוידיאו שצולמו בהתוועדויותיו הציבוריות והפרטיות והעמדתם לרשות חוקרים אובייקטיביים. חשוב על כך, החוקרים יבדקו את הסרטים ויפרסמו מאמר בו הם יעידו שכל תחזיותיו של הרבי התגשמו במלואן ולכן הוא באמת נביא, משיח ומלך. במקרה זה אני מבטיח לך שכולם, ואני בראשם, ירוצו לחזור בתשובה ולהעמיד את עצמם למרותם של הרבנים הגדולים של חב"ד. מדוע, אם כן, האחראים טורחים לפרסם רק דוגמיות נבחרות מתוך סרטי הוידיאו הללו? מה יש בשאר הסרטים שהם לא רוצים שנדע? אני מציע לכם להמתין בשקט עד שיתפרסם מחקר מהימן שייקבע אם הרבי באמת צדק בכל נבואותיו. לאחר הפרסום תוכלו לצעוק במלוא גרונכם שהרבי היה נביא ומשיח ואולי אפילו להכריז השכם והערב שהוא עודנו בחיים. עד אז אנא הפסיקו להעליב את האינטליגנציה שלנו והפסיקו להטיח בנו את פולחן האישיות הסהרורי שאתם פיתחתם סביבו.  
 
הרב יוסי רשאי להכין את העולם לכל מה שהוא רוצה אבל אסור לו לפנות לילדיהם של אנשים אחרים ולהמיט עליהם את אורח החיים שמתאים לו ולא להוריהם. אם הרב יוסי היה משיחיסט נוצרי, מטיף מורמוני, בכיר סיינטולוגי או גורו של כל אחת מעשרות הכתות האחרות שרוצות להתעלק על נערים תמימים ומבולבלים, המשטרה כבר הייתה דואגת לסלקו ואת הטענה שהוא 'מכין את העולם בהדרגה ללא כפיה דתית עם המון אהבה אמיתית לתקופה של אחרית הימים' הוא היה רשאי לטעון בדרכו לניידת. סיפורי הכיסוי שלכם אינם יכולים להצדיק את העוול שהאדם הזה גורם לנערים שהוא מצליח לשלוף ממסלול החיים הנורמטיבי ולהפוך למדקלמי סיסמאות בורים שמחליפים את הלימודים, העבודה והשירות הצבאי בהזיות משיחיות שעתידות להתנפץ על קרקע המציאות. כל התנועות המשיחיות בעבר הביאו רק סבל, ייסורים ועגמת נפש וזה יהיה גורלה גם של התנועה שלכם.
 
בעיניך אני מפיץ שנאת חינם אבל אני מאחל לך שבבא היום תבין שאני רק מנסה להציל ולהחזיר למאה העשרים ואחת תינוקות שנשבו בכת הרסנית ומסוכנת שרוצה לשאוב אותם למחשכי האמונה העיוורת. אני מזהה שהסכנה הגדולה ביותר למדינת ישראל היא הקיצונות הדתית שלכם ושל שאר החרדים שיחד עמכם מערערים את יסודות המדינה, מחלישים אותה ומחישים את חורבנה. נגד הסכנות הללו אני חייב להלחם והדרך היחידה בה אני יכול להשפיע, ולו רק בשולי השוליים, היא על ידי חשיפת השקרים והזיופים של החרדים למיניהם והקרנת אור על מטרותיהם האמיתיות. את מידת הצלחתי תוכל לאמוד באתר לי, www.1vsdat.org.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם חנוך לנער ישיבת חבד (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 11.12.11 שעה 10:44
 
ב"ה
חולה נפש ברמות....
לפי הקטע הראשון כבר הבנתי שאתה לא מבין מהי חב"ד לך ללמוד לעומק ומהר!
 
בברכה
צעירי ת"א
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 13:52
 
ידידי,
היכן אתה מציע שאלמד לעומק את תורת חב"ד? בישיבה שלכם? מה אם למדתי דברים אחרים בישיבה אחרת? האם גם אז לדעותיי אין כל ערך? האם לא נראה לך שאם אתה היית לומד במוסד אחר היית מבין טוב יותר את דברי? מדוע רק החב"דניקים חושבים שהם הבעלים הבלעדיים של כל הידע האנושי וכל מי שאינו חושב כמוהם הוא 'חולה נפש ברמות' שחייב ללמוד את האמת האבסולוטית באחת הישיבות שלהם?
 
ברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 12.12.11 שעה 14:17
 
לא טענתי בעלות על כל הידע האנושי, ואני לא חולק על מה שלמדת בישיבות אחרות. 
על תורת חב"ד אל תדבר לפני שתלמד אותה לעומק .
לידיעתך, תורת חסידות חב"ד היא הרבה הרחבה והעמוקה ביותר מבין כל החסידויות!
אז לפני שאתה פוצה פיך בנושא, נא השתלם מעט או הרבה!
 
בברכה
 
צעירי ת"א
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 14:36
 
ידידי,
 
אתה לבטח חולק על תורת הנוצרים והמוסלמים. האם למדת אותם לעומק? האם בילית זמן כלשהו בסמינר תיאולוגי או אפילו במדרסה? אתה פוסל את התורות שאינן מוכרות לך כי אתה יודע שרק אתה מחזיק באמת האחת, יחידה ומוחלטת ולכן לשאר התורות אין כל ערך. אני, לעומתך, למדתי לא מעט על תורת חב"ד, אמנם לא בישיבה שלכם, שם רק אעבור את שטיפת המח שאתה עברת, אלא באמצעות הרצאות שהועברו על ידי מומחים אקדמאיים ובעזרת ספרות מחקרית. קראתי גם לא מעט מכתבי החסידות עצמה והגעתי למסקנה שתורתכם אינה מסוגלת לייצר אף אמירה שמסוגלת להתמודד עם העולם המוכר לנו. אדרבה, הרבי שלכם, לשם משל, טוען שהשמש סובבת סביב הארץ ואם אלו פניה של תורת חב"ד אז אני מוותר על עומקיה.
 
אם אתה רוצה להבין את המשמעות השטחית של דברי האם לא כדאי שתלמד קצת פיזיקה, היסטוריה, פילוסופיה ומדעי הדתות? כיצד אתה יכול להיות כה משוכנע בצדקתה ועומקיה של תורת חב"ד אם אינך מסוגל להשוותה לאף תורה אחרת?
 
ברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 12.12.11 שעה 11:18
 
אני מיצר על הבורות (קראתי גם לא מעט מכתבי החסידות עצמה והגעתי למסקנה שתורתכם אינה מסוגלת לייצר אף אמירה שמסוגלת להתמודד עם העולם המוכר לנו). גזענות שנאת האחר והדעות הקדומות שבהם אתה חי - (אם אתה רוצה להבין את המשמעות השטחית של דברי האם לא כדאי שתלמד קצת פיזיקה, היסטוריה, פילוסופיה ומדעי הדתות? כיצד אתה יכול להיות כה משוכנע בצדקתה ועומקיה של תורת חב"ד אם אינך מסוגל להשוותה לאף תורה אחרת?)
השנאה והפחד מעוורים אותך! אתה לא מכיר אותי בכלל, ובכל זאת מתייג אותי!
כעת תסלח לי אני צריך לחזור לעבודה (חרדי עובד!!! בעצם מי אמר שאני חרדי בכלל למה הנחת ככה????)
 
צעירי ת"א
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 15:44
 
ידידי,
 
סלח לי אם קפצתי למסקנות מוטעות. פשוט הנחתי שאם המייל שלך מכונה 'חנוך לנוער ישיבת חבד' ואם הרשת לעצמך להגיד על אדם שאינך מכיר 'חולה נפש ברמות' אז אתה חייב להיות חב"דניק ובהכרח גם חרדי. אני מצטער אם ייחסתי תכונות חב"דיות לאדם חף מפשע.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
התכתבות עם יריב ברנע (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 11.12.11 שעה 12:38
 
מר אביר היקר !
ראשית לכל, עולה ונשאלת השאלה למה אתה בהיסטריה? ממה אתה מאויים?
אולי הרבי מלובביץ "גונב לך את הבמה"? ואתה במאבק אגו איתו?
אולי בעצם אתה המשיח - האביר על הסוס הלבן - בגרסה המשודרגת עם סוס במקום עם חמור?
 
אח יקר, אתה כזה פטטי בבורות שאתה מפגין!!!
אולי תפתח איזה ספר או שניים לפני שאתה פולט שטויות ברמה שאתה מפגין.
מה שקורה בפועל הוא שעם כל הרוח והצילצולים שאתה עושה , מרבית תושבי רמת אביב תומכים בפעילות של חב"ד בשכונה ואתה במיעוט זניח (אולי בגלל זה אתה מפגין היסטריה כזו!!!)
 
בנוסף לנ"ל , ישנן היום תרופות פסיכיאטריות מעולות להפגת חרדות , דוגמת החרדות הקשות שאתה סובל מהן!!!
או אולי במקום תרופות , תמסור בישיבה את שם אימך, ותלמידי הישיבה יתפללו
לרפואת הנפש והגוף שלך (עושה רושם שאתה ממש סובל!!!)
 
שתזכה לשמוע בשורות טובות!!!
תנשום ,ואולי תעשה גם מדיטציה ויוגה (שמעתי שזה ממש עוזר).
 
יריב
 
תשובתי מתאריך 12.12.11 שעה 19:01
 
יריב ידידי,
 
אתה באמת רוצה להתחרות איתי במספר הספרים ששנינו פתחנו? האם אתה חושב שכבר פתחת מספיק ספרים ואתה כבר יכול לקבוע שאני כזה פטטי (אולי פתטי?) בבורות שאני מפגין ושאני פולט שטויות? אתה יודע, לא כל מי שמתעמק בספרי החסידות שלכם, ובראש וראשונה התניא ודבר מלכות, רשאי להביע דעות כה נחרצות על מי שאינו חושב כמוהו, אפילו אם רבניך שכנעו אותך שכל הידע האנושי כבר קופל לתוך הספרים הללו. קצת ענווה לא תזיק גם לידען גדול כמוך.
 
בשעתו למעלה משש מאות איש הפגינו נגד הישיבה של הרב גינזבורג. האם זה מוכיח שמרבית תושבי רמת אביב תומכים בפעילות של חב"ד בשכונה? שאל את עמותת רמת אביב החופשית כמה אנשים נרשמו לעמותה או יותר טוב, ספור את מספר תושבי השכונה שמתעלמים מהמיסיונרים החב"דיים שמבקשים מהם להניח תפילין (רוב מניחי התפילין אינם תושבי השכונה).
 
שאר הערותיך רק מוכיחות שאתה בחור שנון, חריף ומוכשר.
 
עלה והצלח,
 
עדי אביר
 
 
מכתבו של beni kali (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך December 08, 2011 3:46 PM
 
בס"ד
 
לכבוד דון קישוט,
 
אנחנו נגביר את המשימה הכי גדולה שהטיל עלינו הרבי מליובאוויטש - אהבת ישראל!!!
 
צר לי עליך שאתה לא מצליח להתרומם מעל הגחמות ולהיצטרף למליונים בכל העולם שמשתדלים לבצע משימה זו.
 
באהבה,
בני.
 
 
התכתבות עם נדב כהן (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 16:26
 
ב"ה
 
שלום וברכה!
 
מבקש להוריד אותי מרשימת התפוצה במיידי או שאאלץ לנקוט באמצעים משפטיים נגדכם,
 
תודה.
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 16:30
 
נדב,
 
אני שולח מייל רק לחב"דניקים שמפרסמים את כתובת המייל שלהם ברשת. אם לא פרסמת את כתובתך ברשת, ואוכל לוודא זאת, אדאג שלא תקבל ממני מייל לעולם. מאידך, אם אתה אחד מאלה שמפרסמים את המייל שלהם בתקווה שנערים יפנו אליהם אז אתה מוזמן לנקוט בכל אמצעי משפטי שרק יעלה על דעתך.
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 16:59
 
ב"ה
 
שלום וברכה!
 
לא יודע מי אתה, ולא יודע מה אתה רוצה ממני.
 
בכל אופן אבקש בשנית להסיר אותי מרשימת התפוצה שלך. אינני מעוניין לקבל ממך מיילים.
 
הצטרפו אלינו לFacebook   | אסנט צפת
 
חודש כסלו - חודש הגאולה!
 
נדב                            כהן
מנהל                     תכניות
אסנט צפת  -  חווית הקבלה
770959                   0549
6921364 04 שלוחה    107
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ascent.co.il
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 16:59
 
נדב,
 
אתה מפרסם את כתובתך באתרים של 'אסנט', מוסד שנוסד ב-1983 'בברכתו הקדושה של הרבי מלובביץ'' שמנסה, בין השאר להחדיר ברבים את תורת חב"ד, אותה אתה לפחות למדת בישיבת החוזרים בתשובה של הרב גינזבורג ברמת אביב.
 
כאחד שמפרסם את כתובתו באינטרנט במטרה ליצור קשר עם משוטטים עליך לקבל בברכה גם פניות שאינן לטעמך. האינטרנט, בסופו של דבר, אינו רכוש פרטי שלך והוא אינו אמור לשמש אך ורק את צרכיך.
 
אם תשובתי אינה מספקת אותך תוכל לנקוט בכל אמצעי משפטי שחביב עליך.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 17:13
 
ב"ה
 
שלום וברכה!
 
אז הבנתי, לך מותר לחפש באינטרנט כתובות כדי לשכנע אנשים להתנהג כמוך (ועוד באיומים שתפרסם כך וכך), וליוסי גינזבורג אסור ?
 
הצביעות השמאלנית חוגגת כרגיל, השכונה שלך , המדינה שלך וגם האינטרנט שלך.
שבת שלום!
 
הצטרפו אלינו לFacebook   | אסנט צפת
 
חודש כסלו - חודש הגאולה!
 
נדב                            כהן
מנהל                     תכניות
אסנט צפת  -  חווית הקבלה
770959                   0549
6921364 04 שלוחה    107
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ascent.co.il
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 17:17
 
ידידי,
 
יוסי גינזבורג ושאר מוסדות חב"ד עושים זאת בין אם אני מרשה להם ובין אם לאו.
 
עדי אביר
 
 
מכתב מ-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 15:41
 
רפואה שלימה! ושבת שלום
 
 
מכתב מ יגאל קירשנזפט (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 21:24
 
בס"ד
טוב מאוד שתפרסם . פירסום חינם לאהבת ישראל של חב"ד.
 
 
התכתבות עם מיה רובצקי (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
נשלח אלי בתאריך December 08, 2011 4:06 PM
 
נא להסיר כתובת הדוא"ל שלנו מרשימת התפוצה שלך.
באם לא תעשה זאת ותמשיך להטרידנו, תהיה צפוי לתביעה פלילית.
 
בכבוד רב
 
מיה
 
תשובתי מתאריך December 08, 2011 4:11 PM
 
מיה יקירתי,
 
אין לי רשימת תפוצה. אני שולח דואר לרבני חב"ד שמציגים את כתובת המייל שלהם באינטרנט. כשתורידו את הכתובת מהאינטרנט אפסיק לשלוח להם מייל. אם לא פרסמתם את כתובת המייל שלכם באינטרנט אנא הודיעו לי ואפסיק לשלוח לכם מייל.
 
עדי אביר
 
נשלח אלי בתאריך 8.12.11 שעה 16:46
 
הכתובת שלי לא נמצאת בשום מקום, זוהי כתובת פרטית לחלוטין  ובבקשה מחוק את הכתובת שלי מהמאגר אצלך.
 
תשובתי מתאריך 8.12.11 שעה 16:46
 
מיה,
 
את הכתובת מצאתי בפורטל חב"ד בישראל. להלן הציטוט:
 
ירושלים
היכל מנחםJerusalem
טלפון: 02-5384928
טלפון נוסף:
פקס: 02-5385015
כתובת: ישעיהו 22
מיקוד:
תא דואר: 5955
אתר:
דואר אלקטרוני:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מנהל כללי: הרב יוסף יצחק הבלין, הרב בנימין זילברשטרום
אנשי צוות: הרב מאיר יחיאל הרשקוביץ, משה אהרן משי-זהב, גד פריימן, שניאור זלמן משי-זהב
 
אנא פני אליהם אם את חושבת שהם משתמשים בכתובת המייל שלך לשווא.
 
כל עוד הכתובת תיוותר בפורטל חב"ד אמשיך לשלוח לכם דואר.
 
אני מצפה להתנצלות על ששיקרת וכתבת לי שהכתובת היא כתובת פרטית לחלוטין שאינה נמצאת בשום מקום.
 
אם נראה לך שאני 'מטריד' אותך ללא כל סיבה את מוזמנת להגיש נגדי תלונה פלילית.
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר, להפנות את תשומת לב הקוראים לטעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם צריכים להירשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם את ההשמצות האישיות תפנו למדור המתאים בפורומים או לדף הנקרא 'תגובות כלליות', אליו תוכלו להגיע באמצעות המשבצת הכחולה הנקראת 'מדורים קבועים' שבדף הבית.
 
נקרא 6699 פעמים
למאמר הבא ולקודם: « התכתבות עם חסיד בעל ידע

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

16 תגובות

 • קישור לתגובה שבת, 16 יוני 2012 22:02 הוסף ע״י עדי אביר

  אביחי ידידי,

  צר לי לאכזב אותך. איינשטיין לא אמר שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ בעיקר בשל העובדה שזה פשוט לא נכון. אני יודע שהרבי מליובאוויטש מרבה להיתלות בו כבאילן גבוה אבל אין בכל הסיפורים הללו דבר זולת הבל, להג חסר משמעות ואחיזת עיניים. הבה ואסביר לך:

  במערכת תיאורטית שכוללת רק את השמש ואת כדור הארץ, עליה דיבר איינשטיין, אכן לא ניתן לקבוע מי חג סביב מי. במערכת כזאת ניתן להציב את ראשית הצירים של הקואורדינאטות בכל מקום בו נחפוץ ועל ידי כך לייצר הצגה מתמטית לכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. השמש נמצאת במרכז והארץ סובבת סביבה.
  2. הארץ נמצאת במרכז והשמש סובבת סביבה.
  3. תרנגול הכפרות נמצא במרכז והכול סובב סביבו.

  הבעיה מתחילה כשאתה צריך להתמודד עם העולם האמיתי בו, לצד הארץ, השמש, הירח ותרנגול הכפרות נמצאים עוד ביליוני גלקסיות וסקסטיליוני כוכבים. על פי המקורות היהודיים, ובראשם התנ"ך, התלמוד, המדרשים והרמב"ם, הארץ אינה נמצאת רק במרכז מסלולם של השמש והירח אלא גם במרכזה של מערכת השמש ועוד יותר מכך, במרכזו של היקום כולו, שאף הוא אמור לסוב סביב כדור הארץ. אתה, בנוהג הרבני הידוע שהופך כל מבוכה לאלגוריה ומייחס כל התבטאות אומללה ל'לשון בני אדם', תרצה בוודאי לראות בכל ההתייחסויות התנ"כיות, התלמודיות והמדרשיות לא יותר מאשר ניסוחים תמימים שמאפשרים לבני אדם להתמודד עם אמיתות אונטולוגיות שדעתם קצרה מלהבין אבל מה תעשה עם הרמב"ם? האם גם הוא בסך הכול השתמש דיבר בלשונם של בני האדם כשהוא כתב:

  'הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות והם תשעה גלגלים גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה וגלגל רביעי שבו חמה וגלגל חמישי שבו מאדים וגלגל ששי שבו כוכב צדק וגלגל שביעי שבו שבתי וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים ברקיע וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא המקיף ומסבב את הכל וזה שתראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהן זה למעלה מזה מפני שהגלגלים טהורים וזכים כזכוכית וכספיר לפיכך נראים הכוכבים שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון' (יד חזקה, הלכות יסודי תורה, ג:א)

  אחת הסמכויות הגדולות ביהדות והסמכות הבכירה ביותר (אחרי הרבי מליובאוויטש) בחב"ד קובע שבגלגל השמיני משובצים 'כל שאר הכוכבים שנראים ברקיע' והגלגל הזה סובב סביב הארץ וסוחב אותם עימו בדיוק כפי שהגלגל הרביעי נושא בסיבובו את השמש ששובצה בו.

  אני לא מסוגל להעריך את הידע המתמטי שלך אבל הבה נסכם שהיחס בין הקף המעגל לרדיוס שלו הוא קצת יותר מ-6.28 ועל מנת לפשט את החישובים הבה נסתפק ביחס של 6 בלבד. אני גם לא יכול לאמוד את עומק ההבנה הפיסיקלית שלך (אף שאני מניח שכל אדם שמצטט בחופשיות את איינשטיין מן הסתם מתמצא היטב בתחום) ולכן אבקשך שנאמץ ביחד את השימוש ביחידת המידה הנקראת 'שנת אור' שמסמלת את המרחק שהאור מסוגל לעבור בשנה אחת.

  עתה בא ונתייחס לפרוקסימה סנטורי, כוכב הקרוב אלינו ביותר, שאת המרחק אליו המדענים אומדים בכארבע ורבע שנות אור (לצורך החישובים אנו נסתפק בארבע שנות אור). כוכב זה, יחד עם כל חבריו הפזורים בשמיים, נגלה לנו לעת ערב בנקודה מסוימת בשמיים, נע במהלך כל הלילה וחוזר למקומו הראשוני בערבו של יום המחרת, בדיוק כפי שהיינו מצפים מכל כוכב שמשובץ בגלגל השמיני שסובב סביב הארץ. עתה בא נחשב את המרחק שכוכב זה אמור לעבור במהלך הלילה: אם הוא רחוק מאיתנו כדי 4 שנות אור ואם היחס בין הרדיוס להיקף הוא 6 אזי הכוכב הזה צריך להשלים מסלול של 24 שנות אור במהלך 24 שעות היממה, כלומר, שנת אור אחת בכל שעה משעות היום והלילה. שנה תקנית מונה 8,760 שעות לערך ולכן הכוכב יעמוד במשימתו רק אם הוא ינוע פי 8,760 ממהירות האור.

  כחסיד של איינשטיין אתה לבטח יודע שגוף גשמי אינו מסוגל לנוע מהר יותר ממהירותו של האור ולכן אנו חייבים לפסול את האפשרות שפרוקסימה סנטורי סובב את הארץ ועלינו לנסות ולמצוא הסבר אחר לכך שהכוכב 'נראה' לנו כאילו הוא סובב אותנו. התשובה המתבקשת היא שהכוכב אינו נע יחסית אלינו כלל וכלל אלא שהארץ היא זאת שסובבת סביב צירה אחת לעשרים וארבע שעות והתנועה הזאת יוצרת אצלנו את האשליה שפרוקסימה סנטורי, וכל שאר כוכבי השמיים, נוהגים לחוג סביבנו בדיוק כמו הירח או תחנת חלל מעשה ידי אדם.

  עתה נמהר לשוב לשמש. אנו רואים את השמש משלימה הקפה סביב כדור הארץ אחת לעשרים וארבע שעות אבל, כפי שזה עתה למדנו, הארץ עצמה סובבת סביב צירה בדיוק באותו פרק זמן ולכן ברור מאליו שתנועתה הסיבובית של הארץ מסבירה את כל התנועה של השמש. במילים אחרות, תנועת השמש היא אשליה אופטית שמחייבת אותנו לפסול את הטענה שהארץ נמצאת במרכז היקום והשמש סובבת סביבה (ובאותה ההזדמנות גם את הטענה שתרנגול הכפרות נמצא במרכז היקום והוא מסובב סביבו את הרבי ואת העולם שדבוק לרגליו).

  דרך אגב, אם תציב את ראשית הצירים במרכז כדור הארץ עדיין תוכל לספק הצגה מתמטית למודל בו השמש וכל כוכבי הלכת והשבת סובבים סביב הארץ אבל המודל הזה יסתמך על מספרים הנקראים 'מספרים דמיוניים' ולא על 'המספרים הממשיים' המוכרים לנו. במילים אחרות, אם איננו רוצים לגלוש לתחום הדמיון והפנטזיה, עלינו להגביל כל משחק בקואורדינאטות רק לגופים שהם קרובים אחד לשני (למשל השמש וכדור הארץ שהמרחק ביניהם הוא כשמונה דקות אור) ולהימנע מלעשות צחוק מעצמנו כשמדובר בגופים שהמרחק ביניהם עולה על ארבע שעות אור לערך. כוכב הלכת נפטון נמצא קצת פחות מארבע שעות אור מאיתנו ולכן ניתן עדיין, אף אם בדוחק רב, לשלבו במודל הפתלמאי/רמב"מי. המרחק לפלוטו הוא כבר 5.5 שעות אור והמודל המיושן, שנזנח על ידי כל מי שאינו משתייך לחסידות חב"ד, כבר אינו יכול להסביר את תנועתו. משתמע מכך שאחיזת העיניים קורסת כבר בתוך מערכת השמש שלנו, כלומר, כבר בפינה הפצפונת שלנו ביקום לא ניתן לשרטט מערכת קואורדינאטות, שהארץ נמצאת בראשית ציריה, בה כל התנועה תהייה מוסברת על ידי מספרים ממשיים, ללא צורך במספרים דמיוניים.

  אם אינך מבין את כל שאמרתי הייתי מציע לך לוותר על יום אחד של הנחת התפילין בקניון לטובת שיעור קצר בפיזיקה ומתמטיקה ובמקום לעשות שבתות בישיבה הייתי ממליץ לך שתעשה קורס מבוא לקוסמולוגיה מודרנית. את האמת תמצא במדע ולא בתורתם של רבנים אינטרסנטיים שכל הזמן נאלצים להמציא תירוצים דוגמת 'דיברה תורה בלשון בני אדם' במטרה להגן על דברי ההבל שקודמיהם הרבו לשתול במקורותינו.

  אם תחפוץ בהסברים נוספים אנא פנה אלי לכתובת המייל abir@bezeqint.net ואשמח לקבוע איתך פגישה.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שישי, 15 יוני 2012 17:06 הוסף ע״י אביחי

  את הציטוט שהבאתי אמר אינשטיין.

 • קישור לתגובה שישי, 15 יוני 2012 17:05 הוסף ע״י אביחי

  "דיברה תורה בלשון בני אדם"

  ולכל בן אדם על כדור הארץ "נראה" שהשמש מסתובבת.

  "המאבק, כה אלים בימיו המוקדמים של המדע, בין ההשקפות של פתולמאי וקופרניקוס אז יהיה חסר משמעות למדי. ניתן להשתמש בכל אחת ממערכות הקואורדינטות באותה מידת הצדקה. שני המשפטים: "השמש היא במנוחה וכדור הארץ נע" או "השמש נעה וכדור הארץ הוא במנוחה" משמעם פשוט יהיה שתי קונבנציות שונות ביחס לשתי מערכות קואורדינטות שונות".

  (קישור: משרד הפטנטים של דר גלי וינשטיין)


  עדי אביר, אתה בא איתי להניח תפילין לאנשים בקניון??? ואתה בא איתי לשבת בישיבת חב"ד?

 • קישור לתגובה חמישי, 29 דצמבר 2011 23:24 הוסף ע״י לא עדי אביר

  אלמוני ששומר על כבודו,

  בסופו של יום אני רואה באתר הזה מאמרים מנומקים ובהירים שעל פניו לוקחים בחשבון את התשובות המסורתיות, ומראים, שחור על גבי לבן, את אוזלת ידן ואת קוצר מחשבתם של מחבריהן. הכל מנומק, הכל עם מראי מקום. אם קראת את המאמרים בטח ראית שבכמה מהם התשובות הרבניות קורסות מבפנים. הן מפילות את עצמן, בלי צורך בחוכמות מדעיות חיצוניות. רק קריאה מסודרת.

  ואני רואה שאף אחד לא מציע שום תיקון או עדכון או תוספת שישנו את התמונה. אף אחד לא אומר לבעל האתר שהוא תרגם משהו לא נכון, או הוציא משהו מהקשרו, או שיש עוד תשובה שאותה החסיר וששופכת אור חדש. כלום.

  הסתובבתי קצת באתר הזה וראיתי הרבה אנשים מגיבים וכולם רק מאחלים לבעל האתר רפואה לנפשו, או מאחלים לו שיהגר מהארץ או לא יודע מה. אבל אף אחד לא מביא בדל מידע שיערער על הממצאים.

  אתה בא ומסביר שזה כנראה בגלל שכל הרבנים עסוקים מדי, או שעדי אביר כל כך שולי וזניח שאין מה לכבד אותו בתשובה, או שסתם הוא לא נופל אצל אף רב על שום משבצת ברורה שאפשר להתייחס אליה. ואולי הצעת עוד הסבר אחר שפספסתי.

  אז כן, כדבריך בדיוק. אולי בגלל כל מה שכתבת איש לא מנסה לערער על מאמריו. אולי ואולי לא.

 • קישור לתגובה חמישי, 29 דצמבר 2011 16:34 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי האלמוני שמתקשה לשמור על כבודו,

  אכפת לי מאד מהאמת והיא בהחלט בוערת בעצמותי ולכן, אחרי שסיימתי את לימודי בישיבה, המשכתי לחקור, ללמוד ולהתעניין במשך שנים רבות ואת התובנות שרכשתי אני מפרסם באתר זה. כיוון שכבר קראתי לא מעט ספרים תורניים ונחשפתי למספר רב של תשובות רבניות (כפי שתיווכח אם תקרא את מאמרי, שהרי אני מקפיד להציגן לצד דעותיי) איני מעונין לבזבז עוד זמן, בולים ומעטפות רק בכדי לשמוע בשנית מה שכבר למדתי, הבנתי ופסלתי.

  את דעותיי אני מרשה לעצמי לפרסם בציבור הרחב, בדיוק כשם שהרבנים מרשים לעצמם להפיץ את תורתם. אני מניח שהם יתעלמו מדבריי, כפי שהם עשו בתחילה לדברים שירון ידען פרסם בקונטרסי 'דעת אמת', וכשמאמריי יתחילו להציק להם הם יפרסמו באתריהם מאמרים שפוסלים את כל דעותיי וסותרים כל דבר שאי פעם יצא מתחת עטי. בכל מקרה, עימות הוגן במקום ניטראלי הם לא יקיימו איתי, עם ירון ידען או עם כל אדם אחר שקצת מבין מה מסתתר מאחורי סיסמאותיהם הנבובות.

  ידידי, אם אתה באמת רוצה לשמור על כבודך אז רד במחילה מפסגות הצדקנות והכר בעובדה שה'אמת' התורנית אינה עדיפה על ה'אמת' של אף אחד אחר. לי אולי יש מה ללמוד מהרבנים (ואת תורתם אכן למדתי גם בישיבה וגם ממאות הספרים התורניים שברשותי) אבל אני מבטיח לך שגם להם יש מה ללמוד ממני, והרבה. לכן, כשהם יכתתו את רגליהם למגרש הנאורות, יתנהגו בהתאם לכללי הנימוס, הרגישות והתרבות המקומיים, יניחו לפני שאלות כתובות (עם בול למעטפת החזר..) ולא ירפו ממני עד שיקבלו תשובה גם אני אסכים לחזר אחר דעתם. עד אז שיתכבדו ויניחו לי להפיץ את דעותיי ואם הם חפצים - אף להגיב עליהן. הרבנים אולי חושבים את עצמם למרוממים מעם, ואתה אולי מוכן לקנות את יומרותיהם, אבל לי אין כל כוונה להתרפס בפני אנשים שאני מחשיב לבורים חסרי ידע שמתכחשים למדע, לקדמה, ל'חכמת העולם' ול'ספרים חיצוניים'.

  בברכה,

  עדי אביר (שם אמיתי ולא כינוי)

 • קישור לתגובה חמישי, 29 דצמבר 2011 15:04 הוסף ע״י אלמוני ששומר על כבודו

  שלום לא עדי אביר,

  מי שעוצר בחורים ברחוב או מארגן סמינרים מטופשים, הוא פחות או יותר ברמת הבחור ברחוב או הקהל המסו(נ)מר והוא מוכן לענות לשאלות באותה רמה. השאלה שלי היא, מהיכן היומרה והבטחון של עדי, אותה כתב לעיל וגם ציטטי אותה, ש"פנה אתה לכל רב וגאון שתרצה והצע להם להכנס איתי לדיון ענייני. אני מבטיח לך שכולם יתחמקו בתירוץ זה או אחר"? האם העולם סובב סביב בלוג 1vsdat?! האם יש איזושהי מחוייבות דתית להתפנות דווקא לאנשים הנושאים את השם עד אביר?! אולי הדת מעדיפה עשרה טיפשים מהלכי-רחוב מאשר תלמודיסט מתקשה? הרי בסופו של יום צריך הרי מניין לתפילה, הלא כן?..

  אני חושב שההגיון הרבני הוא הפוך, על פי מאמר מסכת אבות "הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק", יש להניח שהרבנים, למרות רוח קודשם, אינם יודעים היכן וכיצד עדי למד תורה והם מעדיפים ליצור וליצוק תורה ותלמוד לתלמיד-ילד בתורה. בעצם וודאי שהם מעדיפים ללמד ולקדם מאשר להתדיין ולהתפלמס. הרבנים, נושאים תפקידים בעלי דרישות הספק יומיות ותקופתיות, ופולמוס וויכוחים נמשכים על פני זמן ממושך והתוצאות מוטלות בספק.

  לטובת כולנו אני מציע, שבאם לעדי באמת איכפת מהאמת והיא הבוערת בעצמותיו ובאצבעותיו, שיעזוב לכמה שעות ביום את מגרש הבית שלו, המרשתת, ויכתת רגליו למגרש היהדות בישיבות ובמשרדי הרבנים, יתנהג בהתאם לכללי הנימוס, הרגישות והתרבות המקומיים, יניח שאלות כתובות לרבנים (עם בול למעטפת החזר..) ולא ירפה עד שיקבל תשובה. את כל זה יעשה להרבה רבנים והצעתי כבר לעיל, שיתמקד ברבנים המתיימרים להיות בקיאים גם ב"חכמות העולם" ו"ספרים חיצונים". שאר הרבנים אמונים על דברי רבי עקיבא ש"הקורא בספרים חיצוניים - אין לו חלק לעולם הבא" ובמילא מבחינתם אינם מחוייבים לענות על שאלות מדע וכדומה.

  במקביל גם הייתי מציע לעדי לנהוג במחווה ידידות כלפי הרבנים ולתת לכל אחד מהם אפשרות (במכתב השאלות) לפרושׂ שאלה ביהדות בהם מתקשה הרב הנפנה והוא, עדי, יתייגע עבורו ויחסוך מזמנו של הרב תמורת הזמן שיגזל ממנו בשעת ההתעמקות והמענה על שאלותיו של עדידנו.

 • קישור לתגובה שלישי, 27 דצמבר 2011 23:56 הוסף ע״י עדי אביר

  נועם,

  תודה. אם תרשה לי אשמח להתייעץ איתך בנושאים שונים.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 27 דצמבר 2011 23:23 הוסף ע״י ע

  ידידי האלמוני ששומר על כבודו,

  אתה פנית אלי בתלונות וביקורות ואך טבעי הוא שארצה לדעת אם מאחורי הדברים עומד אדם שאת דעתו ראוי לכבד או עוד אחד מאותם עוברים ושבים עימם אני נוהג להתפלש. אני, למרות חשדותי, אתייחס אליך בכבוד ואענה לך שאותם מתי מעט ש'הרימו את הכפפה' והתעמתו איתי גילו שלא כל דעותי הן שטחיות ורדודות כפי שנדמה לך. אדרבה, מצא לעצמך מאמר שנראה לך טפשי במיוחד ובא נדון בו קצת. זרוק בי שוב את כל התשובות שכבר ניתנו בצורה עניינית ומוחלטת בספרי דת. מה אכפת לך? האם אינך רוצה לקרוע את המסיכה שעל פני ולחשוף את פרצופי האמיתי? אז קדימה בא מצוייד בכל ספרי הדת שלך ונדון בנושא ספציפי.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 27 דצמבר 2011 23:22 הוסף ע״י לא עדי אביר

  אלמוני, תן לי להבין.
  כל בחור שעוצרים ברחוב ואומרים לו "בוא תשמע הרצאה על חינוך, בוא נענה לך על כל השאלות", לו מוכנים להסביר, ולמישהו שחיבר אתר עם עשרות מאמרים שסוקרים את פירושי הגמרא והספרות התלמודית, אליו הרבנים פשוט "לא טורחים להשיב".

  הרי משהו אחד שאתה לא יכול לקחת מהאתר הזה הוא שמי שכתב אותו עשה עבודה. אפשר היה להבין אם היית אומר "מי שלא יודע כלום, לא נתחיל עכשיו ללמד אותו תלמוד", אבל עדי אביר למד תלמוד, ומהרושם שלי הוא אולי לא מחזיק ב"דעות הנכונות", אבל הידע שלו לא נופל מזה של אברכים, ואולי אף של רבנים.

  אז באמת "קטן מדי"? לכל בור מוכנים להשיב על הכל ובלבד שזה יקרה בסמינר לחזרה בתשובה, ולמי שיודע לקרוא ארמית ובלי ספק השקיע בלימוד הדת שנים, אליו "אין זמן"? והרבנים "השליכו לאשפה" אנשים מוכשרים ממנו?

  מה דעתך הכנה? אולי או אולי לא?

 • קישור לתגובה שלישי, 27 דצמבר 2011 15:30 הוסף ע״י אלמוני ששומר על כבודו

  שלום עדי,

  אמונתך "בשקיפות מלאה" מחייבת אותי בדיוק כמו שאמונתי "בארוחת עשר בשעה שתיים עשרה" אומרת משהו לגביך. לא הבנתי איך הגעת לנושא השקיפות והאנונמיות? מה זה קשור לאמונה? ואם כל אמונותיך הם בסגנון זה, המלצה שלי - עבור לאמונת היהדות.

  אני גם לא מצליח להבין את פליאתך לגבי "הרמת הכפפה". המציאות היא שאנשים שיש להם את התשובות האמיתיות בנושא מסויים לא להוטים להשמיע אותם ואינם ששים או זקוקים להביע את עמדתם, בכדי לחזקה. הדבר נכון גם לגבי שאלות. כמו כן, למה נראה לך שהינך "קבל עם ועדה" ושכל כך דחוף "לטאטא את טיעוניך לערימת האפשה". אולי טענותיך נדושו בעבר הרחוק והקרוב והם נענו בצורה עיונית ומוחלטת והם מתועדים בספרי הדת וכדומה. הרי גם אתה אינך מתכופף להרים את כל אין ספור הכפפות שכל העולם זורק לכל העולם; לדוגמא, שכננו טוענים להשליכנו לים, אחרים מזהמים את האוויר או משחיתים את המזון, הרפואה, הכלכלה, הפוליטיקה, האנושות והאנושיות וכולם כפופתיהם זרוקות באוויר וממתינות, ממש רק ממתינות שמישהו ירים אותם ויעצור את מהפכת התיעוש והסחרור של המאה העשרים. אחרים, אגב, טוענים ההיפך ומשליכים כפפות לכפפות.

  מה אתה עושה בשביל זה? הא? משאיר את זה למוכשרים ממך. נכון? גם הרבנים מעדיפים, אולי, להשליך לערימת האשפה שלהם אנשים מוכשרים ממך עם טענות מבוססות ממך. אולי ואולי לא.

  אשמח לשמוע את דעתך.

 • קישור לתגובה שלישי, 27 דצמבר 2011 01:03 הוסף ע״י עובר אורח

  נועם,

  יש לך פייסבוק/אימייל ליצירת קשר?

 • קישור לתגובה שני, 26 דצמבר 2011 20:57 הוסף ע״י נועם

  שלום עדי היקר,
  נפגשתי הערב לראשונה עם פועלך, ואני רוצה לברך אותך ולחזק את ידיך!
  נגעו בי במיוחד הדברים הללו שכתבת לאחד:
  "לסיכום, גם אני רוצה לאחל שתחזור בשאלה בהקדם ויפקחו עיניך לראות שאתה מבזבז את חייך על מקסמי שווא שבבא היום יותירו אותך חסר השכלה, חסר תעסוקה ועם תחושת החמצה גדולה שתרדוף אותך כל חייך."
  מדוע? משום שזה בדיוק, אבל בדיוק מה שקרה לי...
  אחרי שבע עשרה שנה של להיות חבדניק מהופנט ומטומטם התעוררתי התעוררות כואבת והתפכחתי, ושלמתי ועדיין משלם מחיר כואב עד היום...
  לי היה המזל הגדול להחשף למאמרי "דעת אמת" ולהתחבר עם ירון ידען, לו אהיה אסיר-תודה כל ימי...
  בהצלחה אחי ותודה לך!
  אם אוכל לעזור לך באיזה אופן זה יכול להיות מענין...

 • קישור לתגובה חמישי, 15 דצמבר 2011 15:03 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי האלמוני ששומר על כבודו,

  אני, כנראה בניגוד אליך, מאמין בשקיפות מלאה ולכן לא רק שאיני מסתתר מאחורי כינויים אלא שאני מפרסם באתר לא רק את זהותי ודעותי אלא גם את כל התכתבויותי ואת כל התגובות למאמרי. אם תשוטט בו תגלה שאני משתוקק למצוא בר פלוגתא רציני שיסכים להתעמת איתי על הנושאים שאני מעלה אך, למרבה הצער, מעטים הם אלו שהסכימו להרים את הכפפה. מדוע הרבנים אינם מגיבים? האם הם אינם מעוניינים להצביע קבל עם ועדה על טעויותי, לסתום את פי ולטאטא את טיעוני לערימת האשפה שם לדעתם, ומן הסתם גם לדעתך, צריך להיות מקומם? מדוע איש מהם אינו מרים את הכפפה? למעשה, מדוע אתה אינך מרים את הכפפה? מדוע אתה אינך מציע לרבנים שטיינזלץ וגינזבורג להשיב לי מנה אחת אפיים?

  כמוך, גם אני איני מבין את ההגיון בסיסמאות רבניות דוגמת 'כל המציל אחד אחד מישראל כאילו הציל עולם שלם' ואם נגדן אתה יוצא אשמח להצטרף אליך.

  באשר למהות המתדיינים ומניעיהם: לפחות במקרה שלי גם זהותי וגם מניעי אינם נשמרים בסוד והם מפורטים בהרחבה במאמרים אליהם תוכל להגיע דרך המשבצת הנקראת 'הקדמות' בדף השער.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 15 דצמבר 2011 12:33 הוסף ע״י אלמוני ששומן על כבודו

  שלום אביר,

  אני מניח שגם בראשך מתקבלים לעתים פרטי מידע שאת דיוקם לא חקרת וכלשונך "הבלים". תוכל להסביר לי, למשל, מה ההיגיון שבהשוואת הצלת יצור בודד להצלת המערכת המורכבת ביותר - עולם?! יתרה מזו, "הבל" זה מוציא אותך מדעתך עד כדי איבוד שפיות מקובלת, התעסקות פרטנית עם כל זב חוטם וערעור עולמך הפרטי - תמורת השערה של הצלת זולת בודד, עולם דמיוני. אפילו בהגיון ההבל מקובל ש"אין הספק דוחה את הוודאי" ו"אין מאבדים נפש מפני נפש". להתאבדות האכפתית הזו, שלך, הייתי קורה "הבל הבלים" (סליחה כללית תבוא בסוף). זאת מבלי להתייחס ל"נבואה" שלך המופיעה בפיסקה השניה לגבי הפניה לרבנים וגאונים "אני מבטיח לך שכולם יתחמקו בתירוץ זה או אחר" או לגבי הקביעה שכותב השורות הוא "ידען המסוגל לקבוע מהי האמת".

  לגבי פנייתך לרב שטיינזלץ, אני במקומך הייתי נעלב עמוקות. הרב שטיינזלץ (מהיכרות אישית) ידוע כאדם נעים ובלתי לחיץ בעליל ועוד יותר מכך כאדם שאינו חת או מתחמק מדיונים אינטלקטואליים. ככל הנראה בעיני חכמים בעלי שם אינך בר שיג ושיח ששווה להוציא את הרב מ"עיסוקיו" ובמילא עיקר טענותיך מופנים - בדיוק כידידיך החב"דניקים - אל קטנוניים, רדודי אישיות ובעלי שפיות מעורערת (ועוד מבלי להתייחס לכך). על זה נאמר ביהדות בה הינך אוהב להפגין התמצאות "מצא מין את מינו" ו"בא הזרזיר אצל העורב".

  כדאי לך לנסות גם אצל הרב יצחק גינזבורג ועוד.

  כאדם ספקן וחסר ידע, אני מעדיף את הדיון המקדים לגבי מהות המתדיינים ומניעיהם (תחום שנראה לי מורכב פחות ונקל יותר להגיע בו למסקנות), מאשר ליטול באגרסיביות את שרביט האינטלגנציה הכל כך רגישה ועדינה (כתוצאה מיוקרתה) ובכך לחבור לאותם שהינך כל כך מבקר אותם, שעשו זאת בתחום הדת, מבלי שנחקרו למהותם ולמניעיהם.

  כאן המקום להתנצל ולבקש את סליחתך על אפשרות שביטוים מסויימים עלולים לקבל משמעות פוגענית או מעליבה קמעה. ראה אותם כאליגורים.

  הרבה הצלחה

 • קישור לתגובה רביעי, 14 דצמבר 2011 15:56 הוסף ע״י עדי אביר

  ידידי האלמוני ששומר על כבודו,

  שיח ושיג לי עם כל אדם שמקבל כפשוטם את ההבלים שהרבנים דוחסים למוחו. את התינוקות הללו, ולו רק אחד מהם, אני רוצה להציל שהרי כבר נאמר כל המציל נפש אחת משיראל כאילו הציל עולם שלם. בכל אופן, המגיבים האלמונים וצרי האופקים לדבריך הם כולם חסידי חב"ד מושבעים ורובם משמשים כראשי בתי חב"ד. אלה בדיוק קהל המטרה שלי ותמימים הללו אני רוצה להצביע על האיוולת שבדרכם.

  לידיעתך, פניתי לרב שטיינזלץ באמצעות מכר משותף, חסיד מוכר ומכובד, ונענתי שהרב עסוק מידי. ביקשתי מרבנים ותלמידי חכמים להגיב לעצם הדברים שאני כותב באתר, ולא לקטנינותי , רמת אישיותי ושפיותי ואיש לא הסכים להרים את הכפפה. אדרבה, פנה אתה לכל רב וגאון שתרצה והצע להם להכנס איתי לדיון ענייני. אני מבטיח לך שכולם יתחמקו בתירוץ זה או אחר. בעצם, כידען שמסוגל לקבוע מהי האמת ומהי סתם התפלשות מדוע שלא תנסה אתה לסתור את הטענות שאני מעלה במאמרי. יש באתר מאות כאלו ואתה מוזמן להתעמת עם כל אחד מהם, ובמיוחד עם אלו שמערערים את המיתוסים היהודיים.

  אשמח לשמוע ממך ואני מבטיח לפרסם את כל דבריך ולענות להם.

 • קישור לתגובה רביעי, 14 דצמבר 2011 15:32 הוסף ע״י אלמוני ששומר על כבודו

  סלח לי אביר, ההתייחסויות הקטנוניות שלך לכל מגיב אלמוני צר מוחין מוכיח את רמת אישיותך. המלצתי - באם אכן הנך מתמצא בתורת הפיזיקה, מתמטיקה, אסטרונומיה ועוד - ואהבת האמת מניעה אותך, פנה למומחים הדתיים בנושא כגון הרב יצחק גינזבורג, אביו של יוסי. הרב עדין שטיינזלץ ועוד. ההתפלשות שלך עם כל עובר ושב, מעורר תמיהות לגבי כוונותיך ואף שפיותך מוטלת בספק (סלח לי על הביטוי).

  נ.ב. איני חושף עצמי, כיוון שרמת הדיונים כאן רדודה ביותר ואיני מעוניין להיות חלק ממנה. כאדם אכפתי, החלטתי לחרוג ממנהגי ולהגיב.

התגובות האחרונות