Skip to content

1VSDAT

רביעי, 06 יוני 2018 16:30

זעקתו הגדולה של רבי יוסי

בימי הביניים השקפת העולם המסורתית כבר איבדה את כל חינה וחכמי ישראל גילו שהעולם אינו נראה כמו בנין בעל שלוש קומות והוא למעשה מורכב מתשעה כדורי בדולח שעוטפים ארץ מרכזית. התובנות ה'מודרניות' אילצו את הרבנים להתמודד עם האמירות המביכות של קודמיהם וכפו עליהם להפוך את כל ההתבטאויות המיושנות לאלגוריות עמוקות ומשלים נפלאים. לשם דוגמה, רבי יוסי, קבל על שהבריות אינם מכירים את המבנה הפיזי של העולם התלת-שכבתי באל דבריו איבדו את הקשרם לאחר שהחכמים גילו שתורתו של אריסטו מתארת את צורתו של העולם הרבה יותר טוב מהתיאור התורני. המבוכה גרמה לרבנים להגדיר את דבריו המפורשים של רבי יוסי כאלגוריה עמוקה ומטאפורה נפלאה אבל מי שיבדוק את כל אימרי השפר של התנא הקשיש יגלה שהחשיבה האלגורית הייתה רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב ובדבריו הוא כיוון אך ורק למה שהוא החשיב כמציאות הריאלית. רבי יוסי וחבריו לא התבטאו באלגוריות, מטאפורות, משלים או מליצות שיר. למעשה, יש להניח שהם היו נעלבים אם היה מתברר להם שממשיכי דרכם הוציאו את דבריהם מפשטם ודחקו אותם למחוזות ה'רוחניות' והאלגוריה.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים