Skip to content

1VSDAT

Open menu
המדע והדת
המדע והדת

מאחזי העיניים נוהגים להסתמך על בורותם המדעית של שומעיהם ולטעון שאין הבדלים מהותיים בין המדע לדת ואת כל אי ההתאמות יש לייחס לחסרונות של המדע שעדיין לא גילה את האמיתות המוחלטות שהאל הכל-יודע שיקע בתורתו. בפרק זה אני טוען שאין כל דמיון בין המדע המודרני, שמסתמך על מספר קטן של הנחות יסוד בלתי מופרכות, ל'מדע' התורני שדורש מספר רב של הנחות יסוד שמשתנות חדשות לבקרים.

 

דרג מאמר זה
(1 מדרג)

המושגים האריסטוטליים הבאים יסייעו לנו להבין כל דיון רבני שעוסק בתורה האריסטוטלית:

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)

רוקמי המיתולוגיה הרבנית טוענים שהדת היא נצחית ויציבה בעוד שהמדע משנה את אמיתותיו חדשות לבקרים. המציאות מראה אחרת ומי שבאמת יבדוק את הנושא יגלה שהדת היהודית היא זאת שכל הזמן משנה את אמונותיה בתגובה להתפתחויות המדעיות, מחקריות ורעיוניות של ה'מודרנה'. במאמר זה אני מציג, בסדר כרונולוגי, 44 פירושים רבניים לפסוק מקראי אחד ומראה שהפרשנים תמיד התאמצו לפרש את פסוקי התנ"ך לאור תכתיבי ה'מודרנה' המשתנה. לעזרתי באים סמכויות גדולות דוגמת רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן, ריש לקיש, הרמב"ם, רבי יצחק אברבנאל, המלבי"ם והרב זמיר כהן שמוכיחים שהקידמה היא זאת שגוררת אחריה את הדת והיהדות היא זאת שתמיד ממהרת ליישר קו עם המודרנה.

דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
במדינת ישראל מתנהלת מלחמה בין בני האור, שמבינים שאם קיים לעולם 'בורא' הרי שהוא השתית את הבריאה על חוקי טבע שנשלטים על ידי כללים מתמטיים קשוחים ובלתי מתפשרים, לבין בני החושך שמאמינים שהעולם נברא על ידי אל נוקם ונוטר שבתחילה דרש קורבנות ופולחני דם והיום הוא תובע לימוד מתמשך של הבלים, מילמול מחזורי של תפילות וציות מוחלט לרבנים שמשתמשים בשמו ובסמכותו כדי להשתרר על עם ישראל ולייסרו בהלכותיהם חסרות השחר והתועלת. כרגע נראה שהכף נוטה לצד החשוכים אך אל חשש, עברנו את פלישות הברברים, עברנו את ימי הביניים, עברנו את משפט הקופים. נעבור גם את זה.  
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
 
עשרות מאמרים באתר הזה הוקדשו לחשיפת הסתירות הפנימיות שמציפות את הדת היהודית ואין לי ספק שמנקודת ראותו של ה'היגיון' שלי הצלחתי להוכיח שהדת נשענת על יסודות רעועים ורקובים. הבעייה היא שאין לי שום אפשרות להוכיח שההיגיון שלי עדיף על פני ההיגיון התורני וללא הוכחה שכזאת לא אוכל לפסול את הלגיטימיות של הדת ויהיה עלי לשקול ברצינות את האפשרות שקיימות שתי רשויות לא חופפות, שכל אחת מהן אוחזת ב'אמת' פרטית משלה, אותה איש לעולם לא יצליח להפריך. למרבה המזל הרבנים גייסו את ה'היגיון' שלהם כל אימת שהם נתקלו בסתירה, מבוכה או דבר הבל שקודמיהם שתלו בארון הספרים היהודי ובלון התירוצים שהם ניפחו הגיע למימדים כאלו שאין כל דרך למנוע ממנו להתפוצץ ולחשוף את כל השקרים והאינטרסים שהסיסמאות הרבניות מנסות להסתיר.
 
 
 
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
 
רוב בני האדם חושבים שרק הם מכירים את האמת האחת, היחידה, השלמה, הבלעדית והמוחלטת וכל מי שאינו חושב כמוהם בהכרח מחזיק בטעויות, שקרים והבלים. נאמני הדת חושבים שבעל כל האמיתות הפקיד את האמת האבסולוטית רק בידיהם בעוד שחסידי המדע יודעים בוודאות שרק ממצאים אמפיריים שנלקחו מהטבע עצמו יכולים לספק לנו אמיתות מוחלטות, אובייקטיביות ולא אינטרסנטיות. אלו גם אלו טועים. אמיתות אבסולוטיות ניתן לאמת רק באמצעות אמות מידה אבסולוטיות אבל אין בעולם שום קנה מידה אבסולוטי שאינו תלוי במוסכמות או תחושות סובייקטיביות. את האמירות שלנו, אם כך, אנחנו חייבים לסמוך רק על הנחות יסוד, גלויות או סמויות, אותן לעולם לא נצליח להוכיח. הדת והמדע נשענים על הנחות יסוד שונות ולכן לא ניתן לקבוע אילו אמירות הן יותר 'נכונות' או 'אמיתיות'. עם זאת, כשאנו בוחנים את הנחות היסוד הללו אנו רואים שקיימים הבדלים מהותיים בין הנחות היסוד של המדע לאלו של הדת וההבדלים הללו מאפשרים לנו לקבוע שהמדע נשען על בסיס הרבה יותר סביר ויציב מאשר הדת וממילא אמירותיו הן הרבה יותר אמינות מהאמירות של אנשי הדת.
 
 
דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
ראית העולם המיתולוגית של התנ"ך והקוסמולוגיה הגיאוצנטרית של הרבנים פשטו זה מכבר את הרגל והמדע המודרני מספק אינספור ממצאים שמוכיחים שהארץ אינה ניצבת במרכזו של עולם חדש, קטן ומוגבל ושגרמי שמים, למעט הירח, אינם נוהגים להקיפה אחת לעשרים וארבע שעות. במהלך מאות השנים האחרונות הרבנים אמנם למדו כיצד ניתן לתרץ, לערפל ולטאטא אל מתחת לשטיח כל את האמירות המדעיות המביכות של קודמיהם אבל למרות המאמצים הרבים שהם השקיעו בהסתרתה וסירוסה של האמת הם אינם יכולים להתעלם מהעובדה שבסופו של דבר התנ"ך טעה, חכמי התלמוד טעו, הרמב"ם טעה ואפילו הרבי מליובאוויטש טעה. כל מי שטועה, ולו אפילו בפרט אחד, אינו יכול להתיימר לייצג את האמת המוחלטת וחובתנו להתעלם מכל דבריו גם אם הוא חכם, גאון גדול, מרן, אדמו"ר או אפילו האלוהים בכבודו ובעצמו.

התגובות האחרונות