Skip to content

1VSDAT

Open menu
אני והאלוהים
אני והאלוהים
הדת היהודית עברה תהפוכות רבות במהלך שלושת אלפי שנות התפתחותה ואף יהודי טוב לא ירגיש את עצמו בבית אם נשגרו במכונת זמן לימי אבות אבותיו. למעשה, אוי לו לאברך שימצא את עצמו במקדשו של שלמה המלך, מוקף בזובחים יוקדי עיניים שירצו לדעת איזה חתול גרר פנימה את האל המוזר שאינו מתענג על ריח הקורבנות שעל האישים. אני לבטח איני רוצה למצוא את עצמי במקדש שלמה ולמען האמת גם לא בשום מעוז דתי אחר בו אדרש להאמין באל של המקומיים ולקבל על עצמי את הלכותיו. בימינו כבר לא ניתן לכפות את האמונה, בכל אופן לא בעולם הנאור אליו אנו היינו רוצים להשתייך, ולכל אדם ניתנת הזכות לאמץ לעצמו אמונות שעולות בקנה אחד עם הבנתו, ידיעותיו והגיונו. בפרק זה אתאר את האל עימו אני מוכן לחיות בשלום, בתקווה שגם אחרים ישקלו את האפשרות שהאל הזה הוא הרבה יותר סביר וסימפטי מכל עמיתיו, ובמיוחד מאלו שמצאו לנכון לתמוך ביומרותיהם של בעלי העניין שתמיד מנסים להשתרר עלינו.
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
רבים מתריסים לעומתי את השאלה 'האם אתה בכלל מאמין באלוהים?' ממנה עלי להסיק שאם אני לא מאמין ביסוד הבסיסי ביותר של הדת היהודית אזי אני לבטח אפיקורס מוחלט שסותם את עיניו ואוזניו לאמת האלוהית ולכן אין כל טעם להתייחס לדבריי ולהשחית עלי ולו שניה נוספת של תשומת לב. שאלה זאת ראויה לתשובה ובמאמר זה אני מודה שאני פתוח לאמונה באלוהים כל עוד אין מדובר באל שהרבנים כה רוצים לדחוף במורד גרוני.
 
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
אם אני נשאל איך אני מגדיר את עצמי עלי להודות שאני סופיסט במובנה ההיסטורי של המילה, מטריאליסט, ספקן אפיסטמולוגי, מעין הומניסט-ליבראלי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ושלטון החוק, מעריץ מושבע של המדע וההשכלה וציוני נלהב שעדיין אוהב את המדינה הזאת. זה אולי אינו תמהיל אידיאלי אבל זה מה שאני ועם זה אני חייב להמשיך לחיות.
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
בעבר הגעתי למסקנה שההסתברות ליצירה מקרית של עולם תומך חיים היא זניחה לחלוטין, אם לא פחות מכך, ולכן הייתי חייב להניח שהיקום שלנו נוצר בכוונת מתכנן, היינו, שישות לא מקומית כלשהי בחרה עבורנו את חוקי וקבועי הטבע. עתה, לאור השינוי הפרדיגמאטי שעובר על מדעי הפיזיקה והקוסמולוגיה, אני מוכן להניח שהיקום שלנו הוא אחד מאינספור היקומים המקבילים שמאכלסים 'יקום על' בו החוקיות האבולוציונית מבטיחה יתרון ליקומים יציבים שבתורם מורישים את תכונותיהם ליקומים שהם מולידים וכך הלאה, בשרשרת מתמשכת שמעניקה עדיפות ליקומים יציבים שהם בהכרח גם יותר ידידותיים ליצורים חיים. פרדיגמה זאת מייתרת את הצורך ביד המכוונת שהייתה אמורה לבחור בקפידה את החוקים והקבועים שהביאונו עד הלום ועתה כולנו יכולים לשוב לזרועות האתיאיזם ולפסול את קיומם של כל הישויות העל-טבעיות שנדרשו לנו בעבר.  
 
 
דרג מאמר זה
(8 מדרגים)
כולנו היינו רוצים שהאל שלנו יהיה לא רק רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד אלא גם חי וקיים, מושלם, נצחי, כל-יודע, כל-רואה, כל-שומע וכל-יכול. הבעיה היא שאפילו באופן התיאורטי ביותר אף ישות אינה יכולה לההנות מכל התכונות הללו גם יחד ואף אלוהות אינה יכולה לראות מול עיניה את העבר, ההווה והעתיד ובמקביל גם להתערב במסלול היסטוריה האנושית ולנווט את האירועים על פי רצונה ובהתאם למטרותיה. כשנשתכנע שאף אל אינו מסוגל גם להכיר את העתיד וגם להשפיע עליו נתפנה לבדוק אם האל שלנו הוא רק כל-יודע או רק כל-יכול ונגלה להפתעתנו שהוא כנראה לא זה ולא זה, כלומר, לא רק שהוא אינו מסוגל לחזות את העתיד אלא גם שאין לו כנראה גם שום כוונה להשפיע עליו.
 
 
דרג מאמר זה
(16 מדרגים)
הטיעון הטלאולוגי, הטיעון הקוסמולוגי והמדע המודרני שכנעו אותי שחוקי הטבע, עוצמות הכוחות ותכונות החלקיקים האלמנטריים לא 'הוגרלו' באופן מקרי ויד מכוון עיצבה עבורנו את העולם תומך-החיים בו אנו מוצאים את עצמנו. עם זאת, מעצב העל של העולם אינו יכול בשום פנים ואופן להידמות לאל הרבני, שלא לדבר על האל הכוהני, האל הנוצרי, האל המוסלמי או כל אל אחר שבעלי עניין אינטרסנטיים ניסו לכפות עלינו וכל נסיונותיהם לנכסו לצרכיהם חייב לעורר לא רק זעם ובוז אלא גם התנגדות פעילה בכל האמצעים המותרים על פי החוק.
 

התגובות האחרונות