Skip to content

1VSDAT

Open menu
רשויות
רשויות
מדור זה מכיל מסמכים שפורסמו על ידי הרשויות המוסמכות להם יש נגיעה למאמרים באתר.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלה מציגה את התמיכות שהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך העניק ל-1142 מוסדות בשנת 2013. המידע נלקח מאתר התמיכות הממשלתי, http://www.tmichot.gov.il/. מפאת אורכה הטבלה פוצלה לשנים. מסמך זה מציג את חלקה השני של הטבלה. לחלקה הראשון של הטבלה הקש כאן.
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
הטבלה מציגה את התמיכות שהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך העניק ל-1142 מוסדות בשנת 2013. המידע נלקח מאתר התמיכות הממשלתי, http://www.tmichot.gov.il/. מוסדות שקיבלו תמיכות מעל 3,000,000 ₪ קושרו לדף אינטרנט שמתאר את המוסד. למרבה הצער, במספר לא קטן של מקרים קשה למצוא באינטרנט מידע מקיף על הגורמים שקיבלו מיליוני שקלים מכספנו. מפאת אורכה הטבלה פוצלה לשנים. מסמך זה מציג את חלקה הראשון של הטבלה. סך כל ההקצבות מופיע בסוף חלקה השני של הטבלה.
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלאות הבאות מציגות את התקציבים של כל המשרדים, להוציא תקציבי האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך, שהופנו לתמיכה במוסדות תורניים בשנת 2010. הנתונים נלקחו מפורטל השירותים והמידע הממשלתי. בהמשך לטבלאות ניתנים סיכומים שמבליטים את העדפת המוסדות התורניים על פני כל שאר המוסדות.
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלה הבאה מציגה את התקציבים שהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך הפנה לתמיכה במוסדות תורניים בשנת 2010. הנתונים נלקחו מפורטל השירותים והמידע הממשלתי.
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הטבלה הבאה מציגה את התמיכות שמשרד החינוך נתן למוסדות שונים בשנת 2009. [1] המוסדות החרדים מסומנים בצבע סגול, המוסדות הדתיים שאינם חרדיים, רובם מוסדות שמשתייכים לציונות הדתית, מסומנים בצבע ירוק בהיר. מוסדות שלא הצלחתי לברר את שיוכם הדתי מסומנים בצבע אפור בעוד שכל שאר המוסדות לא סומנו בצבע כלשהו.[2]
 
 

התגובות האחרונות