Skip to content

1VSDAT

ספר המדע
בארבעת הפרקים הראשונים של 'ספר המדע' שפותח את יצירתו ההלכתית הגדולה 'משנה תורה'[א], או בשמה האלטרנטיבי 'היד החזקה', הרמב"ם פורש את תורת האלוהות שלו, אותה הוא מקשר עם התורה האריסטוטלית שבאותה עת נחשבה לתורה המדעית ה'מודרנית' ביותר וממילא גם הנכונה ביותר.
פורסם ב כתבי הרמב"ם

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים