Print this page
שני, 18 יולי 2011 14:54

מילון מונחים

דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
 
לפני שנוכל לפתח את הדיון בתיאוריה הכללית של הדתות המונותאיסטיות עלינו להקדים ולהגדיר היטב את המונחים בהם אנו עתידים להשתמש. ההגדרות הטבלה הבאה אינן חופפות את ההגדרות המילוניות של רוב המושגים אבל למהותן של הדתות המונותאיסטיות נוכל לרדת רק אם נתעלם מכל ההגדרות המקובלות ונאמץ רק את ההגדרות הללו. המושגים הללו, בהגדרותיהם הניתנות כאן, משמשים גם בשאר המאמרים שבאתר.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
המושג הראשוני והחשוב ביותר של התיאוריה הכללית של הדתות המונותאיסטיות הוא מושג 'בעל הענין' המוגדר באופן הבא:
 
בעל ענין:
אדם שמתפרנס מפעילותו בתחום הדתי ושבסמכותו להפיק אמירות אמוניות חדשות.
 
להלן, בסדר אלפא-בתי, פירושיהם של שאר המושגים:
 
        מונח
 
                                 הגדרה 
אינדוקטרינציה:
שטיפת מוח המתבצעת באמצעות חזרה בלתי פוסקת על אמירות אמוניות.
 
אל/אלוהים:
ישות תיאורטית שמעניקה לבעלי הענין את הסמכות להפיק אמירות אמוניות ומבטיחה את התממשותן של האמירות הללו.
 
אמונה:
אימוץ האמירות האמוניות של דת מסוימת.
 
אמירה אמונית:
אמירה שמקובלת על ההנהגה של המערכת הדתית.
 
בידול:
תהליך הרחקת האמירות האמוניות של דת הבת מאלו של דת האם ויצירת אמירות אמוניות חדשות לדת הבת.
 
בעל ענין פוטנציאלי:
אדם שמאמין שביכולתו להפוך לבעל עניין בפלג או כת חדשים.
 
גאולה:
המוצר שבעלי הענין מוכרים למערכת הדתית.
 
גאולת הגוף:
הדור הקדום של מוצר הגאולה. מוצר זה מבטיח את רווחתו של הגוף בעולם הזה.
 
גאולת הנפש:
הדור המתקדם של מוצר הגאולה. מוצר זה מבטיח את רווחתה של הנפש בעולם הבא.
גמול חומרי:
טובות הנאה חומריות שמתלוות לפעילות במערכת דתית מסוימת.
 
גמול רוחני:
טובות הנאה לא מוחשיות שמתלוות להשתייכות למערכת דתית מסוימת. טובות ההנאה הללו מתבטאות בתחושות של שייכות, קרבה לאל, חשיבות, צדיקות ובראש וראשונה בתחושה שאתה עתיד להמנות עם הנפשות שיגאלו בעת ביאת המשיח, שובו של האל, תחית המתים, העולם הבא וכדומה
 
דרך הישר:
אורח החיים שבעלי הענין מעוניינים לכפות על כל מי שמשתייך למערכת הדתית. אדם ההולך בדרך הישר חייב למלא אחר הציוויים הדתיים של בעלי הענין.
דת אם:
מושג יחסי שמאפיין את הותיקה מבין שתי מערכות דתיות שמשתפות מספר כלשהו של אמירות אמוניות.
 
דת בת:
מושג יחסי שמאפיין הצעירה מבין שתי מערכות דתיות שמשתפות מספר כלשהו של אמירות אמוניות.
 
דת מונותאיסטית:
דת שבעלי הענין שלה שואבים את סמכותם מאל אחד בלבד.
 
דת:
צירוף כל האמירות האמוניות שבכתבי הקודש ובפרשנויות הדתיות.
 
היסטוריה דתית:
תיאור מגמתי של אירועי העבר שממחיש ומעצים את האמירות האמוניות של בעלי הענין.
 
הנהגה דתית:
אוסף של בעלי ענין בעלי אינטרסים משותפים.
 
הנחות יסוד:
אמירות שאינן ניתנות להוכחה, אקסיומות.
 
העולם הבא:
המציאות המטפיזית בה אמורות להתממש רוב האמירות האמוניות של בעלי הענין.
 
העולם הזה:
המקום בו מתרחשת המציאות הריאלית.
 
השקפת עולם:
אוסף של הנחות יסוד ואמירות שמעצבות תמונה שמסבירה הן את המציאות הריאלית והן את המציאות המטפיזית.
 
חדשנות דתית:
העדפת אמירות אמוניות חדשות על פני אמירות אמוניות ותיקות.
 
חומות אמוניות:
חסמים שנועדו למנוע זליגת מאמינים ממערכת דתית אחת לשניה.
 
חסמי כניסה:
אמירות אמוניות שמקשות על ההצטרפות להנהגה הדתית.
 
כת:
פלג דתי שמצניע חלק מהאמירות האמוניות שלו.  
 
כתבי קודש:
מקבץ של אמירות אמוניות, מצוות והיסטוריה דתית שאומץ על ידי ההנהגה הדתית והוגדר על ידה כקדוש.
 
מאמין פוטנציאלי:
אדם שאינו משתייך למערכת דתית מסוימת אך קיים סיכוי שניתן יהיה לשכנעו להצטרף למערכת זו.
 
מאמינים:
קבוצת אנשים שמשתייכים למערכת הדתית אך אינם חלק מהממסד הדתי.
 
מדינה:
שלטון אזרחי ששולט באזור גיאוגרפי ספציפי.
 
מונופול דתי:
מצב בו רק הנהגה דתית אחת רשאית להפיק ולכפות אמירות דתיות בתחומה של המדינה.
 
מטען אמת:
מידת התאמתה של אמירה אמוניות להנחות היסוד ולשאר האמירות האמוניות של המערכת הדתית. 
 
מיתוס:
אוסף של אמירות שאין דרך להוכיחן משום שהן מתייחסות למציאות המטפיזית או לאירועים שהתרחשו בעבר הרחוק ולא השאירו עקבות שאינן נובעות מהמיתוס עצמו.
ממסד דתי:
קבוצה של אנשים שנהנים מגמול חומרי במערכת דתית מסוימת. הממסד הדתי מורכב מההנהגה הדתית ומכל הפעילים של המערכת הדתית.
מסרים דתיים:
סיפורים שבעלי הענין מספרים לחברי המערכת הדתית ולמאמינים פוטנציאליים באמצעותם הם קושרים את האלוהים עם האמירות האמוניות שלהם.
 
מערכת דתית:
אוסף של אנשים שמוכנים לקבל על עצמם את סמכותה של הנהגה דתית ספציפית.
 
מציאות מטפיזית:
אוסף של תופעות תיאורטיות שאינן ברות מדידה או אימות.
 
מציאות ריאלית:
אוסף כל התופעות החומריות הנתפסות בחמשת החושים או באמצעות הסקים רציונליים. את קיומן של התופעות במציאות הריאלית ניתן לאמת על ידי ניסויים מדעיים.
 
סוציאליזציה:
תהליך הסתגלות למערכת הדתית במהלכו מאבדים את כושר השיפוט העצמי ולומדים לקבל את האמירות האמוניות כלשונן.
פלג דתי:
דת בת שעדיין לא השלימה את תהליך הבידול מדת האם.
 
פעילים:
חברים במערכת דתית שמקבלים מהמערכת גמול חומרי אך אינם רשאים להפיק אמירות אמוניות חדשות.
 
פרשנות:
אמירה אמונית שמעדכנת, משנה ולעיתים אף מבטלת אמירות אמוניות קודמות.
 
ציווי דתי:
אמירה אמונית שמחייבת את כל אלה שמשתייכים למערכת דתית מסוימת להגיב למצב נתון על ידי פעולה שמתכונתה מוכתבת מראש או על ידי המנעות מפעולות מוגדרות היטב.
  
קדושה:
 
תכונה של זמן, מקום, חפצים, כתבים ואידיאולוגיות שנמצאים בשליטתם הבלעדית של בעלי הענין.
 
שמרנות דתית:
העדפת אמירות אמוניות ותיקות על פני אמירות אמוניות חדשות.
 
 
 
נקרא 18884 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

4 תגובות