Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 23 אוגוסט 2011 16:40

עקרונות השיטה הרבנית

דרג מאמר זה
(13 מדרגים)
השיטה הרבנית נבנתה על חורבותיה של השיטה הכוהנית ששלטה בכיפה במהלך כל ימי הבית השני. לאחר קריסתה של המערכת הכוהנית, הרבנים האיצו את תהליך הבידול מדת האם ועיצבו לעצמם דת חדשה ומשופרת שעונה על כל צרכיהם. הם הגדירו מחדש את האל, כתבו לעצמם כתבי קודש חדשים, אימצו נרטיב האומר שמזוועות הגיהינום יכולים להימלט רק אלה שהולכים ב'דרך הישר' הרבנית והתאימו את ההיסטוריה לתבניות דמיוניות שנועדו לחזק את כל טענותיהם. את 'דרך הישר' שלהם הרבנים ביססו על ארבעה עקרונות מרכזיים: הקפדה על המצוות הרבניות, לימוד אובססיבי של התורה הרבנית, שינון אינסופי של נוסחאות התפילה הרבניות ומתן צדקה וגמילות חסדים לנזקקים שמשתייכים לקהילות של הרבנים. כל העקרונות הללו מחזקים את מעמדם של הרבנים, מעצימים את סמכויותיהם ותורמים לרווחתם הכלכלית. עם זאת, נראה שהשיטה הרבנית מתחילה להגיע לסוף דרכה וזאת משום שהיא נשענת על אוכלוסיות חלשות וחסרות השכלה, סחטנות פוליטיות, התרחקות הולכת וגוברת מהזרמים המרכזיים בחברה ואידיאולוגיה קיצונית שמתבטאת בפסילתם של כל ערכי העולם המודרני. סחטנות, התבדלות ובריחה מהמודרנה אינם יכולים להוות פתרון לטווח ארוך ולכן ניתן להניח שהפריחה הנוכחית של היהדות הרבנית היא גם שירת הברבור שלה. 
 
 
הרבנים, שכבר במהלך המאה הראשונה לפני ספירת העמים החלו לכרסם בסמכות הכוהנית, גילו שהמרד הגדול מוטט את המערכת שנשענה על פולחני הדם שהתנהלו בבית המקדש ופתח את הדלת להקמת מערכת דתית[א] חדשה במסגרתה הם, ולא הכוהנים, יזכו להנות משארית הסמכויות והכיבודים שהשלטון הרומי הותיר בידי ההנהגה המקומית. ההשתלטות על מוקדי הכח אפשרה לרבנים להתעלם מהעובדה שהכוהנים שאבו את סמכויותיהם היישר מהמקראות ולשלול מהם את שרידי הלגיטימציה שליוותה אותם במשך כל ימי הבית הראשון והבית השני. הרבנים הרחיקו את הכוהנים ממוקדי הכח על ידי הקמתה של דת חדשה שהמעיטה בחשיבותם של הפולחנים המסורתיים והבליטה את העולם הבא בו גם ישרי הדרך וגם החוטאים יקבלו את הגמול המגיע להם.
 
בידולה של הדת הרבנית
 
את הדת החדשה הזאת הרבנים בידלו[ב] מדת האם, שכבר אז הייתה בשלבי קריסה מתקדמים, באמצעות הגדרתו מחדש של האל, הפקת פירושים חדשים לכתבי הקודש הכוהניים, כתיבת ספרים קדושים חדשים ושכתוב ההיסטוריה:
 
 *
הרבנים התעלמו מ'יהוה', האל ששרת את האינטרסים של הכוהנים, ואימצו לעצמם אל חדש ומשופר אותו הם כינו בשמות דוגמת 'הקדוש ברוך הוא', 'המקום', 'הגבורה', 'השם יתברך' וכדומה. גם תכונותיו של האל עברו מהפך: יהוה הכוהני נהג להתעצבן, לשצוף, לקצוף, לנקום, לנטור ולהשתולל כל אימת שהוא גילה חריגה מדרך הישר הכוהנית. פרצי הזעם הללו שככו רק לאחר שהכוהנים העלו לפניו קורבנות, מנחות, נסכים ומתנות.[ג] לעומתו, 'הקדוש ברוך הוא' הרבני העדיף לדחות את ההתחשבנות עם כל הרשעים, החוטאים והסוטים לעולם הבא ולשמש בעולם הזה כמודל להתנהגות רבנית נאותה וכגורם שמעניק גיבוי וסיוע לחברי הגילדה השלטת.[ד] האל שפעם קיבל החלטות באופן אוטונומי, ולרוב גם באופן ספונטני וללא מחשבה מעמיקה, פינה את מקומו לאל מתפלל ולומד תורה שהכפיף את עצמו לפסקי הרבנים והתאים את התנהגותו לכל גחמותיהם ותכתיביהם.[ה] המלך הריבון הפך לנשיא כבוד והשלטון הממשי עבר לידיה של מועצת מנהלים רבנית שצוויה חייבו גם את העם וגם את אלוהיו.     
  
 *
 
הרבנים העניקו לתנ"ך, הספר הקדוש של הכוהנים, פרשנות חדשה שנטרלה ממנו את כל המשמעויות הכוהניות ויצקה לתוכו משמעויות חדשות שהותאמו בקפידה לצרכים הרבניים. את הפרשנויות הללו הם סמכו במידה רבה על שיטות דרש חדשות, שהפכו במרוצת הזמן ליותר ויותר נועזות. שיטות הדרש הללו אפשרו לרבנים 'לדרוש החוצה' כל משמעות לא רצויה ו'לדרוש פנימה' את ההוראות החדשות שביססו את מעמדם, סמכויותיהם ורווחתם וחיזקו את השיטה שהציבה אותם בראש הפירמידה. בכדי להסוות את המהפך הרבנים טענו שאת התורה החדשה שלהם משה בעצם קיבל על ההר יחד עם התורה הכוהנית אלא שהאחת ניתנה בכתב והשניה בעל פה.[ו]
      
 *
לפרשנות החדשה שלהם הרבנים סיפקו אמינות, עוגנים ותקדימים באמצעות סדרה של סיפורים אותם אנו מכנים היום בשם האגדה הרבנית או האגדה התלמודית. רוב הסיפורים הללו לא התרחשו בפועל והם הומצאו במטרה לקשור את הפרשנויות והציוויים של הרבנים למציאות הריאלית.[ז]
  
 *
במקביל הרבנים שיכתבו את ההיסטוריה והשליכו את המערכת החדשה שלהם על תקופות קודמות בתולדות עם ישראל. בכך הם הפכו כל דמות מופת של העידן התנכי לרב תקני שהקפיד על הדקויות הרבניות והקדיש את מירב זמנו ללימוד התורה הרבנית.[ח]
 
 *
את האמירות, הפרשנויות וההיסטוריה המעודכנת הרבנים ריכזו באוסף של כתבים, ובראשם המשנה והגמרא, זוג חיבורים הנקרא גם בשם 'התלמוד'. הכתבים הללו קיבלו מעמד של כתבי קודש מחייבים והמאמינים נקראו לנהוג רק על פי ההלכות המפורטות בהם. התנ"ך הכוהני המשיך לזכות בהרבה יוקרה וכבוד אבל הוא איבד את תוקפו המחייב והפך למעין מאגר תקדימים ואסמכתאות ששרת את הדרש הרבני. ההנהגה הרבנית הדחיקה את 'דרך הישר' הכוהנית שחייבה פולחני דם ומתנות כהונה והבליטה את 'דרך הישר' החדשה שהתבססה על הדרישה להקפיד על אלפי מצוות ודקדוקי מצוות, ללמוד את התורה הרבנית, להתפלל לפחות שלוש פעמים ביום ולגמול חסדים.
 
המוצר החדש של הרבנים והנרטיב הרבני הגדול
 
את כתבי הקודש החדשים הרבנים ניצלו כמנוף לשיווקו ומכירתו של מוצר חדש לחלוטין: גאולת הנצח של הנפש. אם היהדות הכוהנית הבטיחה מעט שכר והרבה עונש בעולם הזה ושילחה את כל המתים, צדיקים וחוטאים כאחד, לשהיה חסרת מעש בשאול אפל ודלוח הרי שהיהדות הרבנית כבר הכירה ביתרונותיו של העולם הבא והבטיחה להולכים בדרך הישר הסתופפות נצחית בסתר כנפיו של אל אוהב ומטיב. סביב מוטיב זה הרבנים בנו את הנרטיב הרבני הגדול אותו נוכל לסכם בנקודות הבאות:
 
 *
האל הוא כביר ורב כח, שהוא ברא את העולם, כרת ברית עם ישראל, הוציא אותם ממצריים, לחם את מלחמותיהם, עשה להם ניסים וכיוון את גורלם.[ט]
 
 *
אנחנו פה בחסדיו של האל ולכן אנו חייבים למלא אחר כל מצוותיו, היינו, ללכת בדרך הישר שהרבנים, היחידים שהוסמכו להגדיר את הרצונות האלוהיים, התוו עבורנו.
 
 *
רק האל רשאי לקבוע מי יזכה בחיי עולם בגן עדן ומי יסבול יסורי נצח בגיהינום. הוא החליט שההולכים בדרך הישר שהוגדרה על ידי הרבנים יירשו גן עדן והסוטים מדרך זאת ידונו לגיהינום.
 
 *
את המצוות וההלכות שמגדירות את 'דרך הישר' הרבנית האל מסר למשה בעל פה. כל ההלכות הללו עברו מאב לבנו וממורה לתלמידו עד שהם הגיעו לידיהם של הרבנים שבסופו של דבר החליטו להעלותם על הכתב. במקביל, הצוים האלוהיים שניתנו למשה בעל פה קופלו גם לתוך התורה שבכתב ולרבנים ניתנה רשות לחלצן בעזרת שיטות הדרש שהם פיתחו לעצמם.[י]
 
 *
הרבנים ירשו, שמרו ומסרו את התורה שבעל פה ולכן רק הם מבינים את רצונותיו האמיתיים של האל ורק הם מסוגלים להצביע על 'דרך הישר' שמובילה לגן עדן.
 
 *
יהודי שרוצה ללכת בדרך הישיר הרבנית חייב להקפיד על כל ההלכות ודקדוקי ההלכות המפורטים בתלמוד, ללמוד את התורה הרבנית, לשנן בתפילותיו, שוב ושוב, את הנוסחאות שנקבעו על ידי הרבנים ולהעניק צדקה וגמילות חסדים לנזקקים המשתייכים לקהילותיהם של הרבנים.
 
עקרונות היסוד של הדת היהודית
 
עקרונות היסוד של הדת הרבנית לא נבחרו באופן אקראי וכל אחד מהם תורם לכינונה וביסוסה של המערכת הרבנית:
 
הקפדה על מצוות:
האל שמחליט מי יופנה לגן עדן ומי לגיהינום מבטיח ביקוש מתמשך לשירותיהם של חברי גילדת הרבנים ובעלי המקצועות הנלווים. האל חפץ במצוות והדעת נותנת שהוא רוצה שנדקדק ונקיים אותן בצורה הנכונה ביותר. אדם שרוצה לדקדק ולהדר במצוות חייב להקדים וללמדן ולשם כך עליו לצרוך את שירותיהם של כל מיני 'מלמדים', מורים, ר"מים, משגיחי מוסר, משפיעים וראשי ישיבות. בהמשך הוא יהיה חייב להזדקק גם לשירותיהם של ברי סמכא שידיעותיהם העמוקות ונסיונם הרב מאפשרים להם להבין טוב יותר את הרצונות האלוהיים. בין אלה ניתן למנות את הרבנים הבכירים, פוסקי ההלכה, הדיינים, אבות בתי הדין, המר"נים וגדולי הדור. במקביל הוא יאלץ להסתמך גם על סדרה ארוכה של ספקי שירותים פרה-רבניים דוגמת: כותבי ספרי תורה, בודקי תפילין ומזוזות, משגיחי כשרות, שוחטים, מוהלים, חזנים, בלנים, קברנים, עיתונאים מורשים, כליזמרים, יצרנים ומוכרים של חפצי קודש, קצבי בשר כשר למהדרין וכדומה. כל בעלי המקצוע הללו מתפרנסים מהשיטה הרבנית וחזקה עליהם שהם תמיד יגבו את חברי הגילדה ויתמכו בהם בכל דרך אפשרית.
 
לימוד תורה:
גם הדרישה ללימוד תורה אובססיבי אינה יכולה שלא לתרום למעמדם, סמכויותיהם ורווחתם של הרבנים וזאת משלושה טעמים:
 
 
 1.
הצורך בלימודים בלתי פוסקים יוצר ביקושים מוגברים לשירותי ההוראה שהרבנים כה אוהבים לספק.
 
 
 2.
הלימוד המודרך מטמיע בתלמידים את כל התעמולה שהרבנים שתלו בסיפורי האגדה שהם שיבצו בתלמודים ובמדרשים. שטיפת המח המתמדת הזאת גורמת לתלמידים להעריץ את רבניהם, להשמע לכל מוצא פיהם, לקבל החלטות רק בהנחייתם ובאישורם וכדומה.
 
 3.
הלימודים התורניים יוצרים מודעות גבוהה לסכנות הטמונות בהזנחתן של המצוות הרבניות והתלמיד לומד חיש מהר שהוא שם את גורל נפשו בכפו כל אימת שהוא בוחר להתעלם אפילו מהצווים השוליים והזניחים ביותר. כתוצאה מכך הוא יתמיד לצרוך את שירותי ההכוונה והפסיקה של חברי הגילדה ואת שירותיהם של בעלי המקצועות הפרה-רבניים.
 
תפילה:
חובת התפילה, כשלעצמה, אמנם אינה יוצרת ביקושים חדשים אבל תפקיד מכריע לה בשטיפת מוחם של המאמינים ובשבירת גאון רוחם. דמויות מתפללות ניתן אמנם למצא גם בתנ"ך אבל אותם מתפללים קדומים, בניגוד למתפללי העידן הרבני, נמנעו מלדקלם טקסטים קבועים והעדיפו לנסח את תפילותיהם בעצמם ולשטוח את בקשותיהם בלשונם הם.
 
זאת בהחלט אינה הגישה המועדפת על הרבנים והללו החליטו שבריא יותר לדרוש מהמתפללים שידקלמו בדיוק את אותן נוסחאות שכבר זכו להיות מדוקלמות אינספור פעמים בעבר. הרבנים דרשו חזרה אינסופית על נוסחים קבועים בהנחה שעל ידי כך הם יצליחו לצרוב במוחם של המאמינים את המסרים הרבניים ואת משוואות השכר ועונש שמדגישות עד כמה חשוב ללכת בדרך הישר של הרבנים.[יא]
 
מתן צדקה וגמילות חסדים:
הצדקה היא לא יותר מאשר שם קוד לסבסוד שהציבור מתבקש להעניק ללומדי התורה שלימים יעבו את גדודי העבדקנים שסרים למרותם של חברי הגילדה ומאחורי הקריאה לגמילות חסדים עומד לרוב הצורך לדאוג למחסורן של משפחות שראשיהן החליטו לוותר על עבודה מועילה לטובת הסיגוף האינסופי באוהלה של התורה. עם זאת, כספי הצדקה אינם יורדים לטמיון גם כשהם נתרמים לנזקקים אמיתיים. במקרים אלה גמילות החסדים משמשת להגברת התלות בממסד הרבני ולגיבושו של ציבור שתלוי מבחינה כלכלית ברצונם הטוב של הרבנים.
 
סיכום
 
גילדת הרבנים, מייסודה במאה הראשונה לספירת העמים ועד להתעלקותה על המשטר הקואליציוני של מדינת ישראל בעשרים השנים האחרונות, תמיד נאלצה לפעול בתנאים של דלות ומחסור וזאת בניגוד לאחותה, הכנסיה הקתולית, שכבר במאה הרביעית הצליחה לחבור לקיסרות הביזנטית-רומית ולהפוך לאחד הגורמים העשירים, החזקים ורבי-השפעה בעולם המערבי.
 
השיטה הרבנית אמנם אפשרה לחברי הגילדה להטיב את מצבם על חשבון חברי קהילותיהם אבל שיטתם חייבה אותם לחסום את רוחות הקדמה שנישבו בעולם שמסביבם ולהגביה בהתמדה את החומות שבודדו את צאן מרעיתם מהעולם המתפתח. המדיניות המתבדלת והמסתגרת שאומצה על ידי הרבנים הצליחה מאד במדינות שלא דאגו לטפח מוסדות להשכלה הומניסטית-מדעית אבל במקומות בהם השלטונות כפו השכלה חילונית על נתיניהם הרבנים לא הצליחו לבלום את זרם הנוטשים ותחום מרותם הלך והצטמצם לאוכלוסייה הפחות משכילה והיותר נחשלת שעדיין הייתה מסוגלת להאמין לנרטיב הרבני ולבלוע את תשדירי התעמולה שהללו שיבצו בכתביהם.  
 
מדינת ישראל קלטה אוכלוסיות גדולות שמעולם לא נחשפו ליתרונות ההשכלה החילונית והרבנים, שמבעד לשנאתם השכילו לזהות את יתרונות הדמוקרטיה, עיצבו את האוכלוסיות הללו לכח פוליטי שמצליח לסחוט מהממשלה את התקציבים הדרושים להחיאתה של מערכת דתית שכבר עמדה בפני קריסה טוטאלית. היום ניטש קרב מר בין הציבור היותר משכיל שרוצה לחיות במדינה חופשית שמטפחת את ההשכלה, השוויון, הדמוקרטיה ושלטון החוק לבין הציבור הפחות משכיל שבעבור מנעמי התקציבים הממשלתיים נשמע בעיניים עצומות לתכתיביהם של רבנים חרדים שחייבים לשמר את בערותו ולהשניא עליו כל סממן של העולם המודרני – השכלה, שוויון, דמוקרטיה ושלטון החוק.
           
 
 
אם אתם חושבים שטעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה תוכלו לנצל את מנגנון התגובות בכדי להעיר על המאמר, להפנות את תשומת לב הקוראים לטעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם צריכים להירשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם את ההשמצות האישיות תפנו לדף הנקרא 'תגובות כלליות'.
 
דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר ודרגו אותו. בנוסף, אשמח אם תצביעו בסקר שבדף הבית. אני חושב שצריך להפיץ ברבים את בשורת הספקנות ולכן אם המאמר מצא חן בעיניכם אנא שתפו אותו עם חבריכם ברשת החברתית אליה אתם משתייכים. לנוחיותכם, תמצאו בסוף המאמר כפתורי שיתוף שיקשרו אתכם באופן אוטומטי לכל רשת חברתית שרק תרצו.
 


[א]             
התארגנות שקמה לאור אמירות אמוניות שבעלי הענין מפיקים במטרה לגבש קבוצה שמוכנה לקבל את סמכותם ולדאוג למעמדם ולרווחתם.
[ב]             
בידול: תהליך הרחקת האמירות האמוניות של דת הבת מאלו של דת האם ויצירת אמירות אמוניות חדשות לדת הבת.
[ג]              
ראה המאמר 'היתרונות הכלכליים של הכהונה'
[ד]              
גילדה: קבוצה לא הירארכית של בעלי עניין שפועלים בתיאום למען מטרות משותפות. ראה המאמר 'האל כרב מופתי'
[ה]             
ראה המאמר 'שיתוף הפעולה עם האל'
[ו]              
ראה המאמר 'המדרש בשרות הרבנים' והמאמר 'הרבנים והדרש הפראי'
[ז]              
ראה המאמר 'האגדה הרבנית'
[ח]             
ראה למשל המאמר 'דוד המלך לא חטא'
[ט]             
אף שהתנ"ך איבד את מעמדו כטקסט מחייב, הרבנים מצאו לנכון לנכס לעצמם את כל העיגונים, התקדימים וסיפורי המופת שהכוהנים שתלו בו ולכן הם המשיכו להבליט חלק ממסרים הכוהניים. מסרים כוהניים אחרים הרבנים דווקא טרחו להצניע ולכן אנו לא שומעים מהם יותר מידי סיפורים על חרון אף אלוהי, השתולליות חסרות רסן ודרישות בוטות לפולחנים מפוגגי-זעם דוגמת קורבנות, מנחות, נסכים, מתנות כהונה וכדומה. לאחר תום העידן הכוהני הרבנים אפשרו לאל החדש שלהם להמשיך ולהפגין את נוכחותו בעולם הריאלי אבל עתה נדרש ממנו להסתפק במתן תמיכה וגיבוי לרבנים, ובמיוחד לצדיקים שבהם.
[י]              
ראה המאמר 'התורה שבעל פה'
[יא]            
האם יימצא מי שלא יסיק את המסקנות הנכונות כשהוא ממלמל, חזור ומלמל, ביטויים דוגמת: אדון כל הנשמות, איש מלחמה, אל נקמות, אל עליון, בידו הכח והגבורה, בכל הארץ משפטיו, אל גוזר ומקיים, חוק נתן ולא יעבור, חילו מלפניו כל הארץ, בידו אפקיד רוחי, חיים ברצונו, יוצר עולמים, ימינך תרעץ אויב, כבשונו של עולם, כל הרשעים ישמיד, לבדו ימלוך נורא, לו העוז והמשרה, לך יהוה הממלכה, מושל בכל, מכין לארץ מטר, מלך משובח ומפואר, משפיל רשעים, עצת יהוה היא תקום, רם על כל הגויים, תשלח חרונך יאכלמו כאש, אוהב צדיקים, ארך אפיים ורב חסד, גומל חסדים טובים, האב הרחמן, המלך יעננו ביום קראנו, זוקף לכל הכפופים, חנון ורחום, חסיד בכל מעשיו, טוב לכל, לעולם חסדו, מגן ישענו, מחייה המתים, משביע לכל חי רצון, נדחי ישראל יכנס, נותן את אכלם בעיתו, פוקח עורים, רופא כל בשר, רחום יכפר עוון וכדומה? הנוסחאות הרבניות הללו עולות על בדל שפתיו של המתפלל לפחות שלוש פעמים ביום או אם נרצה, למעלה מאלף פעמים בשנה, ואין בנמצא כח שמסוגל למנוע מהן מלצרוב את עצמן בזכרונו ולחקוק את עצמן על לוח ליבו.
נקרא 12072 פעמים
למאמר הבא ולקודם: נפלאות הבורות »

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

33 תגובות

 • קישור לתגובה ראשון, 27 נובמבר 2011 22:31 הוסף ע״י עדי אביר

  ישראל,

  אני חושב שמידת הקשר של בעלי העניין הדתיים עם השלטון המרכזי קובעת את אופייה של הדת והאסטרטגיה בה היא נוקטת. דת האסלאם נולדה כדת מדינה ולכן היא הסתמכה על חרבו של המושל והרשתה לעצמה לפשט את הדרישות מהמאמינים עד למינימום. באסלאם יש אמנם הלכות, דוגמת איסור שתיית יין, איסור אכילת חזיר וכדומה, אבל בסופו של דבר המאמין נדרש לבצע לא יותר מחמישה ציוויים דתיים (השהדה – הצהרת האמונה, חמשת התפילות היומיות, צום הרמאדאן, מתן צדקה והחאג' – העלייה לרגל למכה) והוא אינו צריך להעמיס על עצמו את רבבות ההלכות של הדת היהודית. הנצרות אמנם זנחה את המצוות המעשיות של היהדות עוד במאה הראשונה לספירה אבל את מאתיים השנים הבאות היא בילתה ככת מסתורין סודית וחבריה אימצו לעצמם סט חדש של מצוות וכללי התנהגות שאפשרו להם להתבדל מהסביבה ולשמור על אחידות פנימית. רק עם הפיכתה של הנצרות לדת המדינה היא יכלה לצאת מהמחתרת, להשיל את רוב המנהגים המגבילים ולאמץ את האמונה כנתיב היחיד לגאולה.

  היהדות, לעומת זאת, מעולם לא נהנתה ממעמד בכורה ותמיד היא סרה למרותם של השליטים הזרים ששלטו בארץ ישראל ובשאר מקומות מושבן של הקהילות היהודיות. כתוצאה מכך, ברוב המקרים הרבנים לא יכלו להטיל את מרותם בכוח הזרוע והם נאלצו לייצר ביקוש לשירותי ההוראה והפסיקה שהם ידעו לספק על ידי העמסת עוד ועוד הלכות על שפוטיהם חסרי הישע והפחדתם בעונשי שמיים שיפקדו אותם אם הם יעברו אפילו על ההלכה השולית ביותר.

  הרבנים הבינו מהר מאד את היתרון הטמון בריבוי המצוות ולפי דעתי הסכר נפרץ בימיו של רבי עקיבא, שהמציא את שיטת הדרש של 'ריבוי ומיעוט' והחל לדרוש את כל האותיות והתגים בתורה (ראה http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=253:%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%99&Itemid=114). האמוראים, מאוחר יותר, קפצו על המציאה והפכו את הזרם לשיטפון כך שהיום כל מי שרוצה להיות בטוח שהוא אינו מרגיז את אלוהיו חייב ללמוד לפחות שש שנים בישיבה גבוהה או להיעזר ברב שעבר מסלול הכשרה דומה.

  להערכתי, הדרש הרבני לא בא ליישב סתירות אלא לייצר הלכות ולכן, ברוב המקרים, הסתירה יושבה על ידי יצירת שתי הלכות שונות, אחת עבור כל ניסוח סותר (ראה, למשל, http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=116:%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA&Itemid=96).

  לסיכום, אוכל להסכים איתך שהמהלכים עצמם לא היו מתוכננים אבל האסטרטגיה הכללית, היינו יצירת אינפלציה של הלכות, הייתה מקובלת על כל הרבנים והם ממשיכים להמיט עלינו עוד ועוד דקדוקים והחמרות גם בימינו אנו.

 • קישור לתגובה ראשון, 27 נובמבר 2011 05:40 הוסף ע״י מתן

  מה זה, זה אותו ישראל בכל התגובות? נראה כמו פיצול אישיות

 • קישור לתגובה ראשון, 27 נובמבר 2011 02:03 הוסף ע״י ישראל

  ואיך תסביר את האיסלאם? הוא שלט בכיפה באזורים נרחבים, אבל הוא לא ויתר על המצוות שחידש מוחמד: האיסלם אוסר חזיר ויין עד היום, והמאמין המוסלמי נאלץ לפרוש את השטיח ולכרוע על ברכיו חמש פעמים ביום, תסכים אתי שזה מסרבל את העסק, ואף לא נעים כשאתה בסביבה זרה.
  לגבי הנצרות, לפי מה שידוע לי השלב של הויתור על המצוות המעשיות קרה דווקא כשהנצרות עדיין לא שלטה בכיפה, והיה משום שרצו למשוך את הגויים לזה, לפיכך הוכרחו מיד לוותר על מצוות המילה, ובהמשך על שאר המצוות.
  בנוגע ליהדות נראה לי שזה תמיד הלך בצורה של 'נעץ קנה בים והעלה שרטון'. קח למשל את מצוות התפילין: תחילתה כמטפורה, דוגמת 'קשרם על לוח ליבך', כמו שמפרש אפילו רשב"ם. באיזה שהוא שלב מישהו כנראה החליט להדר ולכרוך ממש על היד קטעים מן התורה, לאט לאט החומרה תפסה תאוצה, והנה אנחנו היום. מן הסתם תהליך דומה עבר גם על שאר המצוות שהשתנו.
  'הדרש הפראי' כלשונך התחיל מן הסתם בגלל הצורך הדוחק ליישב סתירות בתוך התורה עצמה, וסתירות בין התורה שבכתב ובין המסורת שהיתה לחכמים בעל פה. קח למשל את ענין היבום שהדינים של התורה שבעל פה כה שונים בו מן התורה שבכתב, עד שאפילו הגמרא נאלצה להודות שמקום זה הוא אחד מן המקומות שהלכה עוקרת בהן את המקרא [והסטנדרטים של הגמרא להגדרת 'פשוטו של מקרא' הם לא משהו]. במקרה דנן דיני היבום לפי התורה שבעל פה אין בהם שום תועלת לחכמים יותר מאשר אלו שבתורה שבכתב. אלא שכנראה היתה להם מסורת אחרת, והם הוצרכו ליישב אותה עם הכתוב [שהוא סך הכל מסורת שהועלתה על הכתב בזמן קדום יותר].
  מכיון שלאט לאט התרגלו שיכול להיות כתוב X והכוונה בעצם Y [וזאת כדי ליישב את הסתירות], כבר שולח הרסן והתחילו לדרוש כפי שרצו, כדי למצוא מקור לכל מיני דינים חדשים וגזירות חדשות.
  בכל מקרה: מדובר בתהליכים שלא היו מתוכננים, ולבסוף התגבשו כפי שהתגבשו.

 • קישור לתגובה שישי, 25 נובמבר 2011 03:10 הוסף ע״י עדי אביר

  ישראל,

  אתה כמובן צודק לחלוטין ובאחד ממאמרי האחרים כבר יצא לי לציין שהדתות אינן מתפתחות על פי תוכנית גרנדיוזית אלא בצעדים קטנים שמוכתבים בעיקר על ידי צרכי השעה. עם זאת, נראה לי שכל דת מעצבת לה בהדרגה אסטרטגיה וכללי משחק שעוזרים להנהגתה לקדם את מטרותיה. הכנסיה הקתולית, שכבר במאה הרביעית הפכה לדת שהמדינה כפתה על נתיניה, לא היתה זקוקה לתחבולות מיוחדות ולכן היא דרשה רק אמונת אמת וויתרה על מרבית המצוות המעשיות (ראה המאמר 'עשרה כללים להקמת דת מונותאיסטית' בכתובת http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=309:%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA&Itemid=118 . הרבנים, בגלל חולשתם, לא יכלו לאמץ אסטרטגיה דומה והם נאלצו להגביר את הביקוש לשרותיהם באמצעות אינספור המצוות שהם העמיסו על עם ישראל. בתיאור שלי אני מתמצת את השיטות באמצעותן הרבנים יצרו ביקושים לשירותי ההוראה והפסיקה שהם ידעו לספק ואיני בא לטעון שכל הטכניקות הללו פותחו בבת אחת או על ידי מועצה מתכננת כלשהי. עם זאת, אם תשאל אותי, נראה לי שהמח הגאוני שזיהה את הפוטנציאל הכלכלי של הדת הרבנית היה דווקא רבי עקיבא ולו יש לייחס את מהפיכת הדרש הפראי בעקבותיה הרבנים החלו לייצר את אינספור ההלכות והדקדוקים שחייבו את המאמינים לצרוך באופן שוטף את שירותיהם.

 • קישור לתגובה שישי, 25 נובמבר 2011 01:50 הוסף ע״י ישראל

  עידו, אתה מתאר יפה את המהלך הרבני, אבל בדבר אחד אינני סבור כמותך. לא נראה לי שזה נעשה מתוך תכנון ריאלי וציני כמו שאתה מתאר. זה יותר התפתחות שקרתה מאליה על ידי אנשים שבאמת האמינו בשקרים הקדושים שאבותיהם סיפרו להם, וכל אחד הוסיף את הנדבך שלו. לומר שזה כעין 'הפרוטוקולים של זקני ציון', נשמע מוגזם.

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 23:10 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  כבר הפנתי אותך למאמר 'מדוע אני לא אתאיסט' בכתובת http://1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:מדוע-אני-מאמין-באל&Itemid=126

  במאמר זה אני עונה על כל השאלות שאתה שב ומעלה. אנא קרא שוב את המאמר ובדוק את הערכים בויקיפדיה עליהם אני מצביע בהערות השוליים. אם עדיין לא תבין את עמדתי לגבי 'הבריאה' ולגבי 'הבורא' אז שאל אותי שאלות ספציפיות ואנסה להסביר לך את עמדותי בשפה יותר קלה וברורה.

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 22:13 הוסף ע״י יהודה

  בן היקר
  אמה שבתחילה לא שלטתי ברגשותיי וקצת פגעתי בבעל האתר
  אני ניהלתי הרבה וויכוחים בחיי ואני יודע גם יודע ש"בחיים לא משכנעים בוויכוח" לא ראיתי (כמעט) שאדם יורד מהעץ שהוא עולה עליו בעת ויכוח אפילו אם אחד הצדדים נוצח הוא בחיים לא יודה בכך
  יתירה מכך כאשר יש ויכוח, מבחינה פסיכולוגית, כל צד יוצר מנגנון אטימה, שאינו מעוניין לקבל את הצד השני. שהרי אם יקבל יהא מנוצח, ולכן משכנע את עצמו בכל האמצעים (אפילו לא הגיוניים בעליל), שהוא צודק, וכל זאת כדי לשמור על כבודו.
  לכן עברתי לפסים ענינים ומשום מה בעל האתר משלא היה לו מה להשיב הוא מוצא לנכון לתקוף עם אוצר לא מבוטל של מילים
  זה מזכיר לי כשהייתי ילד ולא ידעתי תשובה במבחן אמרו לי להאריך בתשובה ככה לא יהיה למורה כח לקרא הכל והוא יציין V אני מאוכזב שבמקום שבעל האתר יענה קצר וקולע על השאלות שאני מציב בפניו תמיד הוא מתחמק בצורה כל כך מגוחכת בטענות כמו "לך ללמוד" "הרבנים אמרו לך להגיד" "הרב טיפש" ועוד ביטויים כיד ה' הטובה עליו אבל שאלתי עדיין עומדת בעינה יש אלוקים או אין ואם אין אז מי יצר את הבריאה הנפלאה ???
  (אם אני לא חושב שהוא ישתכנע אז למה אני מתווכח? אני חושב שהאמת ראויה להיאמר אפילו אם לא נענים לה)

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 21:26 הוסף ע״י בן - תגובה

  יהודה

  יפה שאתה נחוש בדעותייך ומעוניין להפיצם ולשכנע את בעל האתר, אבל לדעתי סגנון ההתבטאות שלך (כמו גם של עוד מגיבים פה באתר) אינו מכבד אותך ופועל בדיוק להיפך.

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 20:10 הוסף ע״י יהודה

  הסיבה אגב למה אני לא עונה לך על התיאוריה של דרווין לידיעתך למדתי את השטות הזאת לעומק (אם אפשר לקרא לזה עומק) ולא ראיתי אותו מביא הוכחה אחת לדבריו הוא רק מציע תיאוריה זה כמו שאני אציע תיאוריה ש"אמריקה פוצצה את מגדלי התאומים" עכשיו על מי להוכיח שזה נכון? עלי או עליך? לפי דבריך, על כל העולם לקבל זאת כאמת גמורה. ומי שרוצה להפריך את התיאוריה עליו יהיה להוכיח שלא. והרי זה מגוחך, ישנם אינסוף אפשרויות להסביר כל מיני דברים זה אומר שהכל נכון?? בשני מילים דרווין רק מציע "אפשרות" לפרש "איך" "ללא הוכחה" ואף כשנשאל "מי" הוא ענה שעוד לא הגיע לזה ..
  בקשה קטנה תחסוך לעצמך מלל ותענה הכי קצר וקולע "יש" או "אין" בורא לעולם ואם אין אז "מי" פוצץ/תכנן/עשה/ברא/עיצב/מחיה אינסוף יצורים ????????????????????????

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 19:53 הוסף ע״י יהודה

  לא ענית!!!
  א. "יש" או "אין" ואם אין אז "מי" פוצץ את "מה" ????????????
  את האמת שלא ציפיתי ליותר מכל הבלה בלה שלך, לאחר כל הדו שיח (אם אפשר לקרא לזה כך), אני מוכרח להודות לך על שחיזקת אותי מאד באמונה בבורא יתברך לאחר שראיתי שאפילו שאלה "אחת" בסיסית אתה לא יודע לענות חוץ מלברבר כל מיני שטויות, אגב הרב זמיר כהן שליט"א עם כל הכבוד יש לו מעל 150,000 צפיות ואתה ...היית מת להגיע לקרסוליים שלו אולי זה גם אומר משהו..
  תודה על החיזוק אני צריך ללכת ללמוד
  ביי

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 19:10 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  אתה מפנה את תשומת ליבי 'למרצה מאד בכיר' ולבסוף מסתבר שזה הרב המוכר והידוע זמיר כהן, מטיף שחוסר הבנתו המדעית אינה מונעת ממנו להמשיך ולעשות צחוק מעצמו שוב ושוב. אין שום צורך שאני אתעמת איתו, האינטרנט כבר מלא בסרטונים שמלגלגים על חוסר ההבנה של הרב הזה. חפש אותם בגוגל ותהנה גם אתה. אם אתה מתעצל לחפש תוכל להסתפק בהפניות שאני מספק בתיאור 'האגודה למלחמה בטפשות' בכתובת:
  http://1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:עדי-אביר-בעל-האתר&Itemid=125

  ידידי, אני מנסה להסביר לך איך ילדים גדולים מתנהגים כשהם באים לדון בסוגיות מעין אלה ואתה מתעקש לגרור אותי למחוזות ההבל והשטות שם יש קיום רק לסיסמאות המגוחכות של הרבנים. לשם משל, כשאתה כותב:

  'התיאוריה של דרוין ידעה 1 הוא חזר בו 2 הרבה חולקים עליו 3 הוא אמר שאמר זאת כי בתו מתה וכעס על אלוקים 4 יש אתר ששמו שופר למה אתה לא נכנס אליו אני חושב שתוכל להחכים ולהתחכם'

  אתה מדגים בצורה כמעט מושלמת את כל מה שגרוע ופסול בשיטה הרבנית וכיוון שנפלה לידי הזדמנות פז ארצה להבהיר את דברי:

  אתה מפזר כל מיני הצהרות על דרווין ושיטתו אך שנראה לי שמעולם לא טרחת ללמוד את הנושא לגופו וכל ידיעותיך בתחום מצטמצמות לכמה סיסמאות שהוטמעו בך על ידי רבנים שגם הם מעולם לא התאמצו להבין את התורה הדרוויניסטית ואת משמעותה. הרבנים שלך רוצים שתחשוב שדרווין חזר בו ושכל התורה שממשיכה לזעזע את העולם כבר יותר מ-150 שנה נולדה רק משום שדרווין כעס על אלוהים לאחר מות בתו. אם הטיעונים הללו עוברים את סף ההגיון שלך את שיהיה לך לבריאות. אנשים נאורים אינם יכולים שלא לזלזל בשטויות הללו ובאלו שמפיצים אותם. לבסוף אתה מפנה אותי לאתר חב"די שרק בו אוכל לגלות את האמת וזאת כיוון שרק בידי הכת הקטנה שלכם רוכז כל הידע האנושי וכל האמת האחת, היחידה והמוחלטת.

  ראה כמה הרבה בורות, גאוה ותעמולה רבנית הצלחת לדחוס למשפט אחד: בתורה הדרווינית ובמחלוקות שהתעוררו סביבה עסקו ועוסקים אלפי מדענים מתחומים שונים והמדענים הללו כתבו רבבות ספרים שנקראו ונקראים ידי מיליוני אנשים נאורים אבל אתה, ממרום גאותך ובורותך, יודע שכל הזמן, המשאבים והמאמצים הושקעו לשוא כיוון שאפילו דרווין חזר בו או לחליפין, שכל תורתו היא לא יותר מאשר פרי של איזו שהיא טינה דמיונית. את השאלה שאני שואל את כולם הייתי רוצה לשאול גם אותך: האם לא היית מרגיש טוב יותר אם היית לומד את הנושא קצת יותר לעומק, מבין את החולשות האמיתיות של התיאוריה ומתעמת איתה מעמדה של ידע ולא של בורות?

  מה שאני דורש ממך אינו נמצא בשמיים ולא מעבר לים. אדרבה, במקום להתענג על השטויות של הרב זמיר כהן הייתי מציע לך לראות איך רב מתייחס לשאלת האבולוציה מעמדה של ידע והבנה. באתר Ynet תוכל למצוא סרטון המתעד דיון בנושא 'האם האבולוציה מערערת על אלוהים?' שנערך בין איש האשכולות צבי ינאי לבין הפיזיקאי והרב ד"ר מיכאל אברהם מאוניברסיטת בר אילן. התבונן בסרטון והראה לי איפה הרב דוחה בקש וסיסמאות נבובות את כל התורה הדרווינית. להפך, הוא תוקף אותה בדיוק בנקודות החולשה שלה ודבריו מאפשרים דיון פורה בין חסידי המדע לחסידי האל. הרב מיכאל אברהם כתב כמה ספרים ואני מציע לך לקרוא אותם. אני לא קראתי את ספריו ומה שראיתי הספיק לי בכדי להבין שאיני יכול להסכים עם עמדותיו, אבל אני בטוח שההתיחסות שלו היא רצינית ומעמיקה ולא שטחית ומגוחכת. את הדיון תוכל למצוא בכתובת הבאה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097743,00.html

  קח דוגמה מהרב אברהם: למד כל נושא לעומק, חשוב עליו, הצלב את מסקנותיך עם מחשבותיהם של אחרים, ובמיוחד כאלה שחושבים אחרת ממך, ורק אז, כשבאמתחתך עובדות בדוקות ומוצקות, העז להביע את דעתך. כשתעשה זאת אני מבטיח לך שיתחילו להתייחס אליך בכבוד וברצינות אבל עד אז, עשה לעצמך טובה: אל תדגים בראש חוצות את כל אי-הבנתך, אל תפסול בקלילות כה רבה את דעותיהם של אנשים שיודעים קצת יותר ממך (אפילו אם דעותיהם אינן חופפות בדיוק את דעות רבניך), אל תתימר להבין את הפסיכולוגיה שלהם ואל תתן להם עצות, במיוחד אם גילם הוא כמעט פי שלושה מגילך, אל תשאל שאלות כאילו-מתוחכמות שרק מבליטות את העובדה שלא באמת הבנת את הנושא, אל תנסה להכניס כל דיון למסגרות הרבניות, אל תניח שכל מה שאתה לא מבין הוא בהכרח שגוי ומלא סתירות, אל תנסה למצב את עצמך בפסגות הידע והתבונה, אל תנסה לנכס לעצמך את כל האמת האנושית והנח תמיד שגם האחרים מחזיקים בקצת 'אמת' משלהם. הא כן, יש לי עוד עצה, העבר את דבריך דרך מנגנון 'בדיקת איות' כלשהו. שגיאות כתיב אינן תורמות דבר לתדמיתך.

  ידידי, אם תאמץ את עצותי ותיגש לנושאים בצורה רצינית אזי אשמח לקרוא ולפרסם את דבריך, עד אז אני מפציר בכך לא להביך את עצמך על פני כל האתר שלי.

  בתודה,

  עדי

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 15:33 הוסף ע״י ישראל

  תן לי קצת ללגלג עליך
  דו שיח שלך עם חרדי:
  חרדי: אני עשיר
  עדי: בטח אתה עושק אתה החילונים וכל הקופה שלך זה מגניבות...
  חרדי: אני עני
  עדי: אתה מהווה נטל על החברה מסתמא אתה מקבל קצבאות בלי סוף ודיור בחינם לך לעבוד יפרזיט
  חרדי: אני עמל לפרנסתי וקצת לומד תורה
  עדי: חבל שאתה שפוט של הרבנים אם היית מכיר קצת את העולם החיצון היית רואה כמה אתה מפסיד אתה לא יודע כמה אתה מסכן ...
  חרדי: מה אתה מציע לי
  עדי: לחיות חיי הפקרות תבקר בבתי בושת (אני אסביר מפורט מה זה..) תשתכר במועדונים עד השעות הקטנות של הלילה תעשה חיים משוגעים
  והכי חשוב אל תספר לרבנים שאתה מדבר איתי ואל תאמין לאף אחד (רק לי כמובן)
  חרדי: זה מה שאתה עושה כל היום ותגיד אתה מאושר
  עדי: מה זה מאשר, כאילו בטח מה השאלה אני שמח.. תראה כל אחד רע לו קצת טוב זה החיים תמיד ישארו חרדים שימצצו את הכסף ויעשקו וירצחו ...
  חרדי: אתה אומר שהפתרון לא יהיה בנטישתי את האמונה שלי בלבד אלא רק אם כל החרדים ינטשו את הדת, וזה הרי לא יקרה, וזה אומר שאף פעם לא אהיה מאושר כי הם קיימים אז אולי כדאי לי להישאר שם וזהו.
  עדי: לא לא לא לפחות אתה תפתח את העינים ותראה עולם יפה של בריאה בלי בורא בלי מחוייבות ...
  חרדי: כן אבל תכלית היום לא רע לי. אני מרגיש שאני די שולט בפוליטיקה, אני סוחט את התקציבים מהמדינה, אני עושה ככל העולה על רוחי ואני אפילו מקבל דיחוי חוקי מהצבא תגיד לי יש יותר טוב מזה דווקא אתה שפוט בתוך ממסד של חוקים שהמדינה הכתיבה לך ואני חופשי כמו ציפור, אולי תצטרף אלי
  עדי: אני מתעייף (אתה לא הדג השמן שחיפשתי) אני לא ישתנה שטפתי לעצמי את הראש שאתם לא בסדר 61 שנה (יאמר לזכותי שאפילו בבטן אימי לא הייתי מאמין) טוב תן לי להתקדם לדג הבא
  בי בי
  ולא להתראות
  עדי

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 10:15 הוסף ע״י יהודה

  למה אתה יורה לעצמך ברגלים???
  אתה מראה לכולם שאתה ניזון מדעות קדומות!!!
  לידיעתך גם מתחת לאדמה מלוכלכת יכול להיות טמון יהלום !! למה שלא תתכופף ותנסה להריח אדרבה אולי תצליח לשנות את דעתי.
  מתחילת הדיון עד עכשיו לא ענית לי שו"ד הגיוני חוץ מהמפץ הגדול אני לא באתי מיד וצחקתי עליך שאתה קוף לא לעגתי על זה שאתה נשען על "רבבות מדענים" ו"אינספור ממצעים" סה"כ אני לא מתכתש רק מחכה למוצא פיך
  "יש" או "אין" ואם אין אז "מי" יצר/תכנן/פוצץ/ את "מה" שעוד לא היה???

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 04:47 הוסף ע״י הבן הצעיר

  למה החלטת שאני אשמח ללמוד את האמת האחת מיהודה? ואם כבר החלטת, למה לא קראת לי? אבל האמת, לא בא לי לנסות לקלקל. ניכר שיהודה נהנה מאוד מחייו וזה נהדר.

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 02:09 הוסף ע״י יהודה

  אני מצרף פה קישורית של מרצה מאד בכיר שלדעתי אם תשמע את חמשת השיעורים שלו (אני מסתפק באחד) אני ישמח לדון איתך בהרחבה על כל מילה שאמר ...

  http://www.hidabroot.org/MediaSupplier_List.asp?CategoryID=2&MediaType=0&SupplierID=1&Mode=2&Lang=0
  אני כנה איתך תיהיה כנה איתי תצפה בשיעור המצו"ב ואמור לי מה דעתך על כל שאלה שיהיה לך עליו אענה לך בעז"ה

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 02:00 הוסף ע״י יהודה

  עדי שלום
  א. מי פוצץ את המפץ??
  ב. אתה אומר שאינך מחויב להבין למה מהיות ואינך מאמין ביוצר ואינך נברא ובד בבד אתה סותר את עצמך וכותב שהעולם אינו מקרי ומי שבחר בחוקי הטבע .. אני לא מבין אז יש מאן דהוא שיצר חוקי טבע של הפיצוץ, לא מעניין אותי "איך" מעניין אותי "מי" יש בורא או אין תחליט!!!!!!!!!!!!
  ג. התיאוריה של דרוין ידעה 1 הוא חזר בו 2 הרבה חולקים עליו 3 הוא אמר שאמר זאת כי בתו מתה וכעס על אלוקים 4 יש אתר ששמו שופר למה אתה לא נכנס אליו אני חושב שתוכל להחכים ולהתחכם
  ד. תראה יש לי הרבה מה לכתוב על מה שכתבת אבל תפסת מרובה לא תפסת לכן אני יתמקד איתך בבורא אתה אומר אין בורא למה כי היה פיצוץ אוקי אז מי קבע שיהיה פיצוץ מי עשה שיהיה חומר שהתפוצץ וכי החומר לא צריך בורא ???
  ה. אני לא רוצה להרחיב מהיות ואני רוצה שתענה רק לנקודה האת "יש" או "אין" ואם אין אז "מי" פוצץ ו"מה" פוצץ כי לא היה מה לא היה כלום.

 • קישור לתגובה רביעי, 21 ספטמבר 2011 01:24 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  אל תעלב אבל אתה יודע כמה תלמידי ישיבה בני 21 היו רוצים לשבת איתי ולהסביר לי את האמת האחת והמוחלטת שהם למדו מרבניהם? את כל מה שהם רוצים ללמד אותי הרי כבר דחיתי לפני עשרות בשנים, כשהתפקחתי וגיליתי שלכל מה שלמדתי בישיבה אין כל בסיס ושהתורה הרבנית סותרת את כל ממצאי המדע ואת כל התובנות האובייקטיביות של החוקרים בכל תחומי הידע האנושי.

  שלא תטעה, באותה מידה אני דוחה את כל האמונות של הנוצרים והמוסלמים אף שבהם מאמינים מאות מיליונים אם לא מיליארדים ולא רק כמה מאות אלפי חרדים שמעולם לא נחשפו לעומקי המחשבה של שאר הדתות שלא לדבר על העומקים של המחשבה הפילוסופית והמדעית.

  אני יודע שאתם אוהבים לפסול את כל הידע החוץ-תורני אבל אמור לי אתה, האם כל מי שאינו משתייך לקהלכם חי בטעות ובחוסר הבנה? האם לא יכול להיות שגם לאחרים יש 'אמיתות' לא פחות מבוססות מאלו שלכם?

  כיוון שעברת לניסוחים מנומסים אשיב לך על שאלותיך:

  א. אף אחד לא 'ברא' אותי. העולם נוצר ב'מפץ גדול' לפני כ-13.5 מליארד שנה ומאז הוא מתפתח ומשתכלל. בעולם הזה נוצרו בתחילה חיים תד-תאיים ואלה הפכו ליותר ויותר מרוכבים עד שבשלב מסויים יצורים דמויי עכברים תפסו את מקומם של הדינוזאורים והחלו לגדול ולהתפתח. מהם, בסופו של דבר, יצאו הקופים, קופי האדם וכן, גם בני האדם.

  זאת אינה דעתי הפרטית ומאחוריה עומדים רבבות מדענים ואינספור ניסויים מדעיים. אני לא אומר שהתיאוריה הדרווניסטית, אותה גמרתי זה עתה לפרט, היא נקיה מכל ספק אבל אם אתה רוצה לתרום משהו לדיון עליך להבינה ולבא עם הוכחות נגדיות. לנפנף בספר התנ"ך ולטעון שהעולם נברא לפני פחות ממשת אלפים שנה ושכל היצורים החיים נוצרו במהלך שבוע אחד אינו יכול להחשב כתשובה רצינית לטענות המדעיות ואם הנושא מעניין אותך למד את טענות הצדדים במחלוקת ה-Intelligent Design והחלט בעצמך אילו טיעונים משכנעים אותך ואילו לא.

  ב. כיוון שלא 'נבראתי' איני חייב גם להבין למה נוצרתי. אדרבה, אמור לי אתה למה נוצרנו. בכדי לשיר לאל שירי תשבוחות? בכדי לשמור על חוקיו ומצוותיו? אם כן אז למה הוא יצר גם את הסינים ועוד כל כך הרבה מהם? למרות כל זאת אני מאמין שהעולם לא נוצר באופו מקרי ומי שבחר את חוקי הטבע לפני למעלה מ-13.5 מיליארד שנה אולי רצה להשיג איזו שהיא מטרה. אני רק מבטיח לך שזאת אינה המטרה שהיהודים, נוצרים, מוסלמים וכל האחרים כל כך רוצים לייחס לו. אנא קרא את המאמר 'למה אני לא אתאיסט' באתר וראה אם יש לך מה להעיר לגביו. בעתיד הלא רחוק אכתוב מאמר נוסף בנושא ואשמח אם תוכל להעיר גם עליו.

  3. אני בטוח שקיים זן של אנשים שנר האמת לרגליהם. קוראים להם מדענים. הם ניגשים לכל בעיה עם ראש פתוח ובלי דעות קדומות ובודקים כל שאלה בצורה אימפירית, היינו, על ידי ניסויים מדעיים. אם הרבנים קולעים לדעתם של המדענים אז איני יכול ולא ארצה לפסול את דעותיהם. מאידך, אם הם סותרים את ממצאי המדע אז ברור לי, וצריך להיות ברור גם לך, שמאחורי כל התורות שלהם לא עומד דבר זולת דמיונות שוא ואינטרסים אישיים.

  לא יכול להיות שאלוהים מצד אחד חושף את עולמו למדענים ומצד שני סותר בספריו הקדושים את ממצאיהם. כשמתגלות סתירות בין המדע לכתובים המדע הוא זה שמכריע וממילא כל התורות האחרות חייבות לפנות לו דרך.

  4. לא כל תוצאה מחקרית, ואפילו לא כל תיאוריה, היא בהכרח קונספירציה. אדרבה, קרא את המאמרים באתר, ראה על מה אני מסתמך ותחליט לבד אם הכל הוא בחזקת קונספירציה או שמאחורי דברי יש גם לא מעט חשיבה והרבה מאד אסמכתאות.

  זה מביא אותי לנקודה האחרונה: באתר שלי תמצא מאות מאמרים, כולם עמוסים באסמכתאות תנ"כיות, תלמודיות ומדרשיות. למד אותם ומצא את הטעויות, הסתירות, הסילופים ו/או ההשמטות בדברי. אם תמצא שציטטתי לא נכון, שהחסרתי פסוקים או קטעים תלמודיים שמוכיחים את ההפך או תגלה פרשנות טובה יותר מהפרשנות שאני מספק - אנא האר את עיני ואשמח לפרסם את דבריך. אני שש לדיון רציני בטיעונים שלי ואקבל בברכה כל הפרכה שאינה מסתמכת רק על ההנחה שהרבנים תמיד צודקים וכל מי שאינו מסכים עימם בהכרח טועה.

  בפרק 'מבוכות תנ"כיות' אני מביא דוגמאות רבות לסתירות ולבלבולים שמציפים את התנ"ך. בכל מקרה ומקרה אני משתדל להציג קודם כל את הפרשנות הרבנית ורק אחר כך אני מתעמת איתה ומראה כיצד היא מותחת את גבולות ההגיון.

  בפרק 'האל - קוים לדמותו' אני מנסה להוכיח שבכל תקופת בית ראשון ובית שני היהודים האמינו באל בעל גוף וצורה ושהאל הזה איבד את גשמיותו רק בתקופה הערבית כשפילוסופים מוסלמים החיו את הפילוסופיה היוונית שמאז ומעולם דגלה באל חסר כל מוחשיות.

  בפרק 'המיתוסים היהודיים' אני מנסה להראות, כן מה לעשות, שגם הכוהנים וגם הרבנים תמיד דאגו רק לאינטרסים שלהם. גם את הטיעונים הללו אני מגבה בשפע של פסוקים תנ"כיים ומקורות רבניים.

  בפרק 'המדע היהודי' אני מראה כיצד היהודים זנחו את הקוסמולוגיה התנ"כית לטובת הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית שבתקופת התלמוד נחשב ליותר 'מודרנית'. גם כאן אני מביא שלל גדול של אסמכתאות מארון הספרים היהודי.

  נסתפק בזה. אני בא עם תיאוריות מאד ברורות שלדעתי זוכות לגיבוי מלא של כל האסמכתאות התנ"כיות והרבניות. אנא הצבע על טעויותי והפרך את דברי. אם תמצא טיעונים חזקים שיסתרו את מה שכתבתי אזי אסכים להניח שאתה ניגש לנושא ברצינות הראויה ולהתייחס לדבריך בכבוד שמגיע להם. מאידך, אם תפסול את כל מה שכתבתי על הסף כיוון שהרבנים שלך לימדו אותך אחרת אז אודה לך אם תחסוך ממני את הסיסמאות המקובלות אותן, כזכור, שמעתי כבר לפני עשרות בשנים.

  אתה יכול להציב את האתגר גם לחבריך אך הזהר לא לשתף במשימה את רבניך. ברגע שהם יגלו שאתה משוטט באתר אפיקורסי הם יאסרו עליך כל מגע עם דעותי. הרבנים הרי אף פעם לא יסכימו שתחשף לדעות אחרות ואף פעם לא ירשו לך לשקול את העובדות ולקבל החלטות באופן עצמאי.

  לילה טוב,

  עדי

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 23:17 הוסף ע״י יהודה

  אני ישמח לשבת איתך על כוס קפה וללבן את כל הענינים ולהראות לך צדדים אחרים למטבע אני יודע שאני פוגע הרבה במלל שלי זה פשוט כואב לי ולכן אני פוגע כמובן שאם תתארח אצלי אני יכבד אותך בסופו של דבר אתה יציר כפיו של אלוקים ולא סתם יציר כפיו אלא יהודי אז ודאי שאתה ראוי לכבוד יכול אני יודע שלכאורה מבחינתך ברגע ששמעת את הגיל שלי מבחינתך הדיון נגמר אבל אני בנסיון נואש אנסה עדיין לקבל מתוך סקרנות גרידא לשמוע איך תתרץ את הקושיות הבאות
  א. מי ברא אותך?
  ב. למה?
  ג. האם אתה יכול לקבל את זה שקיים גם זן של אנשים שנר האמת לרגליהם ותנסה לדון ממבט כזה את כל גדולי ישראל ולאחר שתשקול מבט זה יהיה עליך להוכיח את הצד שלך שכל מה שענין אותם זה כוחנות וכסף ומספיק מקרא אחד שמלמד אחרת למוטט את כל הצד שלך וכמובן שברגע שתתקל בהוכחה כזו תאמר שהרבנים ברוב חכמתם כתבו זאת לטובתם אם כי את כל הקושיות שלך על הטעויות שלהם הם כמובן לא השכילו להבין.
  ד. קונספירציות תמיד היה ויהיה קונספירציה פרושה לתת תיאוריה שתתן מבט אחר לכל המתרחש גם אם השכל הישר נוגד אותו אבל מהיות וא"א להפריך אותו לכאורה זו אפשרות טוב אז אתה נותן אין סוף קונספירציות על התורה טוב אם אתה כזה אינטלגנט אולי ליד כל קונספירציה או פירוש שלך איך שתקרא לזה תתן גם את הפירוש המקראי שיהיה לצופה אפשרות להבחין בין טוב לרע בין פירוש נכון למעוות כל האתר הזה הוא חד צדדי ואתה כאדם שחושב את עצמך לישר עליך לתת את הדעת על כך
  ה. אגב אני אכן ישמח לדבר עם הבן שלך רק שאני מאמין שאתה חושש לחייו של הבן שלך ומבחינתך אם הבן מחר יחזור בתשובה זה כמו מוות או גרוע מכך אתה לא תיקח סיכונים מיותרים לשלוח אותו אלי גם אם הסיכויים אחד למליון
  טוב אם תרצה לעלות לביקור גם לא לצורך ויכוח אתה מוזמן אפשר גם לשחק שחמט.

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 21:57 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  כעת אני מבין את הכל, הרי גם אני הייתי פעם בן 21.

  אני מודה לך על מילות העידוד ומבטיח לך לבא אליך ברגע שבאמת ארצה להבין. האמת האחת והיחידה הרי שייכת רק לך ולחבריך ואנשים כמוני שרק מסלפים את התורה אכן צריכים ללמוד מכם איך לנהל דיון ענייני במקום לחזור על עצמם כמו קלטת שבורה.

  במחשבה שניה, איתי זה כנראה כבר לא ילך אבל אשמח להעביר את הצעתך לבני הצעיר. הוא מבוגר ממך ב-12 שנים בלבד ונראה לי שהוא ישמח ללמוד את האמת מבר סמכא כמוך.

  שוב תודה,

  עדי

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 21:34 הוסף ע״י יהודה

  אני בן 21 נשוי ב"ה אב לבן ב"ה חי בעושר ואושר לא רע לי ממש לו ב"ה אני אף פעם לא הייתי תחת דיכוי של רב כזה או אחר ותמיד אהבתי את ה' מתוך בחירה חופשית אני בררתי הרבה את העניין כשהייתי צעיר יותר וחשקתי את העולם החיצוני אין מה לומר אלו חיים קלים בלי מחויבות צבעוני נותן פורקן לכל היצריים
  אבל נתקלתי בבעיה מהאמת אי אפשר לברוח כל התאוות בעולם הם רגעיות הם לא ממלאות אותי אח"כ אני מרגיש ריק אף אחד לא מכריח אותי להרגיש ככה זה פשוט אני
  טוב אני מבין שאתה מנסה לסייע לאנשים פגועי דת איך שתקרא לזה ויכול להיות אני לא שולל שקרה דבר כזה ביקום ואולי קורה עדיין שאנשים שלא עבדו על מידותם ואינם ראויים להורות מורים תלמידים שרק סופגים את הדת בצורה שאינה ראויה וחבל.. אני מבין את מצבך אתה את אור האמת לא חושב שתזכה לראות חבל אל תתייאש גם אחרי מה שעברת ואני מאמין שאני לא יודע אפילו אחד חלקי מליון ממה שעברת תדע שיש כח לאדם להתעלות מעל כל התחושות והכעסים ולהתמקד באמת ולהנות ממנה ללא שום קשר למגזר כזה או אחר אני רואה את האתר ונראה לי כאילו שכל הבעיות החל מהצונאמי ביפן עבור דרך העוני בסומליה וכלה ברצח בנורבגיה בגלל "החרדים" עזוב חרדים יש הרבה משוגעים וכתות בעולם למה התלבשת על החרדים (אולי כי רק הם עושים לך מצפון)
  הסיבה שאני כל כך מתכתש זה כי לא האמנתי שיש בעולם עדיין אנשים שמסלפים כל כך את התורה ובמקום לרצות באמת להבין לנהל דיון עניני כל מה שאתה יודע ופחות או יותר אתה כמו קלטת שבורה שחוזרת על עצמה "הרבנים אמרו לך מה להגיד" "שפוט של הרבנים" לכלוך על כל היקר והקדוש (כמובן כשזה מגיע לישו לחבק ולנשק אולי אמא שלך נוצריה) טוב שיערב לך אם זה מה שעושה לך טוב תהנה רק חבל בעוה"ב תתחרט ...

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 18:23 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  קצת עייפתי מההתנצחות ולכן רק אשאל, למען הסדר הטוב, בן כמה אתה ובאיזו ישיבה אתה לומד. אני בן 61 ולמדתי בישיבת רבי יצחק אלחנן בניו-יורק. לזכותי אגיד שגם אז, לפני 44 שנים, לא ממש האמנתי ולולא אבי שחשב שכדאי שאחשף יותר ליהדות הייתי הולך ברצון לבית ספר עירוני.

  הפסיכולוגיה היא דיציפלינה חשובה אבל לא נראה לי שדווקא בישיבה תוכל ללמוד את כל רזיה. נסה לבנות את טיעוניך מבלי להסתמך על הידע הפסיכולוגי שאין לך, גם אם רבניך לימדו אותך שאלה הסיסמאות שיש לפזר כל אימת שנתקלים בחוזר בשאלה.

  מעבר לזה. אתה מגיב למאמר שנקרא 'עקרונות השיטה הרבנית' ואיני מבין כיצד ההתקפות האישיות עלי תורמים לליבון הנושא.

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 17:50 הוסף ע״י יהודה

  עדי
  א. כמו שניחשתי אתה חרדי לשעבר אף חילוני לא היה מרגיש יסורי מצפון כה גדולים על שעזב מקור מים חיים לחצוב בארות בארות נשברים אבל צר לי לאכזב אותך שהאמת תרדוף אותך עד יום מיתתך.
  ב. כמו שאני רואה כל התשובות שלך הם מתחמקות כמו שניחשתי לא ידעת לענות על התשובה רק להפנות אותה אלי מי אמר שאני לא עיוור לא חשוב לי יש תשובה ואענה לך אח"כ
  ג. כמו שאמרת אתה ספקן וזה כל מה שאתה יודע לעשות להטיל דופי וספק בכל מה שזז אבל אמת פנימית משלך אין ריקנות ואתה יודע יותר טוב ממני שבסוף היום אחרי כל התאוות שלך והיצריים שלך שאתה נותן להם אין לך מנוח לנפשך שמחפשת סיפוק ולצד החרדי לא תחזור כי אתה מלא משקעים כרימון מסתמא איזה מלמד פושע שלא חינך כצורה וזה לא פוסל את כל העניין זה כמו שבעל מכולת יתן לך מכות תפסיק לאכול תצום עד שתמות ???
  ד.אתה כותב איך אני מסביר כל כך הרבה נושרים והתשובה היא פשוטה א. איך אתה מסביר כל כך הרבה חוזרים בתשובה ב. אם יש כל כך הרבה זונות ברחוב זה אומר שזה בסדר אם יש כל כך סוחרי סמים זה הופך את זה לצודק ועוד כהנה..
  ה. לסיכום אתה פוחד פחד מוות מלהיפגש עם האמת פנים אל פנים הכל סיסמאות חוזרות של "נו זה הרבנים אמרו לך " ..אחרי שתטעם שיקספיר תדע מה זה גן עדן.. אני אומר לך בכנות אני מרחם מאד מרחם עליך אין לך מושג כמה ...

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 16:21 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודה,

  אני מודה לך על שבסוף תחמצתת את השאלה עליה אתה דורש תשובה כיוון שאת השאלה המלאה והארוכה לא כל כך הבנתי.

  אתה שואל אותי 'איך תדע בכל הפילוסופיה שלך וכל הטיעונים שאתה כל כך בטוח בהם שאכן זה האמת לאמיתה ולא הגיון המבוסס על רצון פנימי עיוור שאינו רוצה לחשוב אחרת?' ואני, בתמונת ראי, אשאל אותך: איך אתה יודע שאתה מאמין במהויות אמיתיות ולא בדמיונות שוא שהרבנים האינטרסנטיים הטמיעו בתודעתך? מדוע האמונות שלך חייבות בהכרח להיות זכות, טהורות ונכונות בעוד שהאמונות של האחרים חייבות בהכרח לנבוע מ'רצון פנימי עיוור שאינו רוצה לחשוב אחרת?'

  ובכן ידידי, אנסה להתייחס לשאלתך ברצינות: אני בוגר ישיבה ולמרות שלמדתי מתמטיקה באוניברסיטה ועסקתי בתחום המיחשוב והתקשורת, המשכתי להתעניין ביהדות בפרט ובדתות בכלל. אני חושב שאני מכיר את היהדות לגמרי לא רע אבל במקביל אני גם קצת מכיר את הנצרות, האסלאם, דתות המזרח, החשיבה הפילוסופית, המדע וההסטוריה היהודית והכללית, בעזרת הידע והכלים שרכשתי (ואיני טוען שהם בהכרח 'נכונים' או טובין יותר משל אחרים) אני יכול לבחון את היהדות בצורה השוואתית ולאו דווקא כתורה קדושה שניתנה מהמרומים. כשאני בוחן את היהדות בעיין בלתי משוחדת אני מזהה בקלות רבה את כל הזיופים, הסתירות, האינטרסים, המיתוסים ואי-ההבנות שמלוות את הדת הזאת משחר המצאתה ועד עצם ימינו אנו.

  אני בטוח שאם הייתי מסתפק רק בתורת רבותי מעולם לא הייתי מזהה את כל הכשלים והחולשות של היהדות אבל, מה לעשות, אני ספקן מטבעי והספקנות דרבנה אותי לחקור וללמוד והלימוד חשף בפני אמת הרבה יותר רחבה ואובייקטיבית מזו שרבני למדוני בישיבה. ברגע שגיליתי את מה שאני מחשיב בתור 'אמת' ומצאתי שה'אמת' הזאת נתמכת על ידי המדע, החשיבה הפילוסופית והראיה ההיסטורית, שלי לפחות, ידי כבר היו כבולות. את האמת כבר אי אפשר להעלים או להסתיר וכל אדם שרוצה לשמור על יושרה אינטלקטואלית חייב לכוף את גבו לפניה ולנטוש את כל אמונות ההבל שאחזו בו לפני שהיא נגלתה לפניו.

  יהודה, שמע בקולי. אני לא אומר לך להפסיק להאמין או להתעלם מדברי רבניך. אני רק מציע לך להרחיב את השכלתך ולחפש את האמת גם במישורים אחרים. אם רבניך אוסרים עליך לקרוא וללמוד, שאל את עצמך מדוע. אם הם אינם אוסרים עליך, צא וטעם את היופי והאמת של העולם הגדול. לאחר שתלמד ותרחיב את אופקיך תוכל לשוב ולבחור בין הדת לבין הנאורות והקדמה. כשתחליט, תספר לי.

 • קישור לתגובה שלישי, 20 ספטמבר 2011 14:34 הוסף ע״י יהודה

  אני מרגיש קצת דפוק שאני מגיב לך (אולי אני נותן לגיטמציה לשטויות שנאמרים פה) אבל מתוקף זה שפטור בלא כלום אי אפשר אשלח לך כמה פרחים..
  א. אני קורא הרבה את השטויות שלך פה באתר יש לציין שאתה גאון פשוט גאון בלהשמיץ בללכלך וכדו' אבל לא נעים לומר אתה אף פעם לא מציע אלטרנטיבה אחרת אין מה שנקרא אין לך מה למכור הכל מבוסס על פדגוגיה לא רעה אגב, אבל אין אצלך לכלוכית של הגיון
  ב. כל הברבורים שלך מבוססים על מבט קדום שאתה יוצא מתוכו שכולם אינטרסנטיים וייצרים כמוך וכך אתה הולך ומפרשן את כל התורה כולה
  ג. אבל שאלה לי איליך(ואני דורש תשובה) אם אמת אתה מבקש איך אתה מעז להכפיש עם שלם ללא שתדע מי הם כשאני שונא מישהו אני מנסה קודם לדעת את מי אני שונא ולמה עכשיו אתה היית חרדי?? (אם כי נראה שהיית, ויש לך משקעים גדולים שהביאוך עד הלום)האם למדת תורה מהרבנים שאתה מקלל כל כך אתה בטח מתימר לחשוב שכן השאלה לדעתי באותה מידה שיש לך אתר שלם נגד בשביל לחקור את האמת אתה חייב לפחות אתר שלם בעד בשביל לראות בצורה שווה את שני הצדדים ואז לדון מה אמת ומה לא
  ד. אני ישאל אותך שאלה אחת לסיום (קצת עמוקה מקווה שתבין) כל מחשבה באדם נובעת מרצון פנימי שקדם לו דוגמה: "אני חושב שאני צודק בטענה שלי למה המדינה לא נותנת לי דירה" עכשיו למה אני חושב שהמדינה אשמה בחסרון הדיור שלי למה הגעתי למסקנא הזו בגלל רצון פנימי שקדם לו שהייתי מחוסר בית נמצא שלכל הגיון הכי צודק שיהיה מוכח רצון קודם שקדם לו והביא אותי לחשוב עכשיו עכשיו אין ספק שכל רצון משחד אותי לחשוב לכיוון שנח לי כמו בדוגמה שאני רוצה דירה ודאי שהמסקנא הנוחה תיהיה יותר שלא אני אשם בחסרון הדירה שלי (כמו אי איזון וחישוב צרכי האישיים ובזבוז מותרות) מהיות ויותר נח לחשוב שהמדינה אשמה בכך או גורם אחר שיקל ממני את המשא הזה מהיות וכך מי אמר שהמסקנא נבונה ואמיתית אם היא משוחדת מיסודה ברצון שלי לעבוד פחות ולהשיג יותר
  בא נסכם בשני מילים: איך תדע בכל הפילוסופיה שלך וכל הטיעונים שאתה כל כך בטוח בהם שאכן זה האמת לאמיתה ולא הגיון המבוסס על רצון פנימי עיוור שאינו רוצה לחשוב אחרת???????
  אשמח מאד אם תשיב לשאלתי
  תודה

 • קישור לתגובה רביעי, 14 ספטמבר 2011 22:24 הוסף ע״י עדי אביר

  שאולי כהן,

  לפני שאסביר במה אני רואה את מהות החיים הרשה לי לשאול אותך מספר שאלות: מהי תכלית החיים של כל הסינים, ההודים, הברזילאים והמצרים? האם האלוהים הביא לעולם כמעט שבעה מיליארד בני אנוש רק בכדי שיעשו את מצוותו ויזמרו לפניו שירי תהילה? אם תכלית החיים היא ללכת בדרך הישר בעולם הזה ולזכות בחיי נצח בעולם הבא מהי תכלית חייו של מי שמלכתחילה אינו יכול לרשת גן עדן? במילים אחרות, כיצד המוסלמים, הנוצרים, הבודהיסטים או ההינדים מגדירים את מהות החיים והאם ניתן לפסול את הגדרתם על הסף? האם כולם טועים ורק אנו מבינים את התכלית האמיתית של החיים? השאלות הללו חושפות רק את קצה הקרחון של הבעייתיות שמתלוות לתשובות הפשטניות והשטחיות של הרבנים ואם השאלה באמת מעניינת אותך וברקעה לא עומד רק הרצון לנגח, הייתי ממליץ לך לקרוא מעט מהספרות הענפה שהפילוסופים והנובליסטים הגדולים תרמו לנושא.

  דבר אחד ברור לי לחלוטין: אני קיבלתי את העולם מהדורות שקדמו לי ואני אשאיר אותו לדורות שיבואו אחרי וכשם שאני מאמין שהורי התאמצו להשאיר לי עולם טוב יותר מזה שהם קיבלו מהוריהם כך אני חושב שמהות חיי היא להוריש לילדי עולם טוב יותר מזה שנפל לידי. למעשה, אם תחשוב על זה, מהות חיי היא בעצם להלחם נגד האל. הוא העניק לעולם עליבות, רעב, עוני, מחלות, מלחמות, רדיפות, פוגרומים ומנות גדושות של חוסר צדק ואי-שוויון ואני רוצה להאבק למען עולם שיש בו כבוד עצמי, חופש ממחסור ותחלואים, שלום, שוויון וצדק. אני, כמובן, לא אזכה בהתגשמות כל יעדי אבל אני מלמד את ילדי ללכת בעקבותי כך שגם הם ילחמו נגד העוול והאנוכיות ויעניקו לילדיהם עולם טוב יותר מזה שאני משאיר להם, וכך הלאה עד קץ כל הדורות.

  אני קיבלתי למשמרת עולם רב-השגים שכבר הצליח להתעלות מעל לבורות, הבערות והדעות הקדומות ולפתח את המדע, החשיבה הליברלית-הומנית וההשכלה האוניברסלית. העולם הזה העניק לי ולבני דורי את ההשגים הרוחניים והאומנותיים של ענקי כל הדורות ואני חש שתפקידי עלי אדמות הוא להעשיר ולחזק את המסורות שקיבלתי ולהעביר אותן לדור הבא בתקווה שגם הוא ימשיכו להעשירן ולחזקן.

  אני, בניגוד לרבנים, לא יודע את כל התשובות אבל אני יכול להבטיח לך שלעולם הבא אין שום קשר למהות החיים ומי שמלמד אותך לקבל באהבה את היסורים מוליך אותך שולל ומרחיק אותך מהבנת התכלית האמיתית של החיים. אדרבה, אם נשתחרר מנקודת הראות הצרה של הרבנים אולי נגיע למסקנה שהאלוהים, אם הוא קיים, תכנן עולם שיאפשר לחיים תבוניים להתפתח ולבנות בהדרגה מערכות חברתיות מורכבות וכלים מדעיים וטכנולוגיים משוכללים שברבות הימים יאפשרו לאנושות לפתור את בעיות הסבל והמחסור על פני כדור הארץ ולהפיץ את התרבות האנושית בכל מרחבי היקום. אני לא בטוח שזה אמנם הרצון האלוהי אבל אני יכול להרגיע אותך – גם הרבנים מגששים באפילה ומאחורי סיסמאותיהם הנחרצות לא עומד דבר זולת הרצון להשתרר על אנשים תמימים שמחשש לאובדן חיי הנצח מוכנים להכנע למרותם, להשמע להוראותיהם ולדאוג לכל מחסורם.

  מתוך מה שכבר כתבתי ניתן להבין גם את התייחסותי שלאלת חיי הנצח. את הנצח שלי אני רוכש באמצעות ילדי ובאמצעות המורשת המדעית, תרבותית ואמנותית שאני משאיר אחרי. צאצאי יעבירו את המורשת הזאת לילדיהם ואלה לילדיהם וכך הלאה, דורות רבים לאחר שנאמני האל הנלהבים ביותר יבינו שגן עדן והעולם הבא אינם אלא מיתוסים רבניים שגובשו במטרה להפחיד את ההמונים ולשלוט עליהם. הכוהנים, דרך אגב, השתמשו בטכניקות הפחדה שונות לחלוטין ובכל התנ"ך לא תמצא אף התייחסות לעולם הבא, לחיי נצח ולגן העדן כמקום בו ישרי הדרך מקבלים את שכרם. אם תקרא את התנ"ך, ותתעלם מכל הפרשנויות שהרבנים הדביקו לו, תגלה שגם הצדיקים הגדולים ביותר תמיד נאספו אל אבותיהם ובילו את זמנם בשאול חשוך ודלוח, בדיוק כמו כל גיבורי המיתולוגיה היוונית. בקיצור, אל תבלע בעיניים עצומות את כל תשדירי הפרסומת של התעמולה הרבנית וגבש לעצמך את מהות החיים המתאימה לך.

  אני מודה לך על ההתיחסות ועל השאלה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 14 ספטמבר 2011 01:05 הוסף ע״י שאולי כהן

  עדי,
  כיצד אתה מסביר את שאלת תכלית החיים והמשך החיים על פי שיטתך המדעית-לוגית?

  עצם קיומך וקיום היקום אינו דבר מובן כלל.
  מהשאלה כיצד נוצר היקום וכל כיו"ב נתעלם כרגע.
  אבל מהי תכליתך כאן בעולם?

  אחד הדברים הנדירים שמשותפים לכלל האנשים בעולם הוא המוות - אף אחד עוד לא חי לנצח.
  ברור לך שמשך קיומך וקיום שאר האנושות מוגבל בזמן.
  לשם מה אתה פה?
  מה קורה לאחר מיתתך? האם אתה מת כאילו לא היית מעולם? או שקיימת נשמה נצחית?

  ובכל אופן מה מטרת ה70-90 שנה שבהם אתה חי?
  לשם מה אנשים קמים בבוקר, עובדים, מביאים ילדים. מה יוצא מכל זה?

 • קישור לתגובה שבת, 03 ספטמבר 2011 01:32 הוסף ע״י מישהו

  פעם כשראיתי אתאיסטים אומרים שהדת היא מנגנון שליטה לא התיחסתי לכך ברצינות.
  עכשיו אני מבין בדיוק למה הם התכוונו.

 • קישור לתגובה שבת, 27 אוגוסט 2011 22:36 הוסף ע״י שמעון הניג

  זה מתחיל מאדם חכם אחד אהרון שמו שידע לנצל את אחיו הסכיזופרן משה שהייתה לו השפעה מאגית על אנשים בורים. הוא יצר את מעמד הכהונה וכך שיעבד הרבה אנשים לפרנס מעט אנשים למשך המון שנים.

 • קישור לתגובה רביעי, 24 אוגוסט 2011 23:39 הוסף ע״י נתי

  אבולוציה חברתית, הכוהנים שהפסידו כוחם, אל האמוראים, התנאים, הצדוקים ועוד כל מיני גנבים אחרים- לא בהכרח לפי הסדר. הפרושים- ש"זכו" להקרא "רבי".
  מאמר יפה!

 • קישור לתגובה רביעי, 24 אוגוסט 2011 14:12 הוסף ע״י אורטל

  עדי היקר, אני איתך ובדיעותיך. הפנאטיות של הדתיים של היום. הכתות שלהם שהם בעצם אופציה "עם רשות" ליחסי מין ופדופיליה וכדומה . הלוואי שיותר אנשים היו מתעוררים. אורטל

 • קישור לתגובה רביעי, 24 אוגוסט 2011 13:57 הוסף ע״י עדי אביר

  רחל, אני מסכים איתך שמתוך עם ישראל יצאו פורצי דרך ענקיים ותרומתנו לאנושות אינה עומדת בשום פרופורציה למספרנו היחסי. אבל אני לא דיברתי על יהודים סתם, ואפילו לא על רבנים מתקדמים שזנחו את השיטה הדורסנית של רבני עידן התלמוד, אלא על רבנים אורתודוקסים וחרדיים שלא רק משמרים את המערכת הרבנית שתיארתי במאמר אלא גם מקצינים אותה.

  אתן לך דוגמה שתכניס את הכל לפרופורציה: המאבק להקנית זכויות שוות לאוכלוסיה השחורה בארה"ב הוא לדעתי אחד המאמצים הנעלים ביותר והמרגשים ביותר בהסטוריה של הזמן החדש ולכן אין כל פלא שמחצית מהפעילים בתנועתו של מרטין לותר קינג היו יהודים. אם ראית את הסרט 'מיססיסיפי בוערת' לבטח שמת לב לעובדה שלצד צייני השחור נרצחו במיססיסיפי גם שני נערים יהודיים, שרמר וגודמן, שירדו לדרום בכדי לצרף שחורים לרשימות הבוחרים.

  יהודים ליברליים, ואפילו רבנים רפורמיים, התגייסו בהמוניהם אבל כמה רבנים שחורים ראית במצעדי החופש? למעשה, אם תסתכלי טוב טוב תמצאי רק רב מזוקן אחד, את הרב אברהם יהושע השל שצמח מתוך היהדות הרפורמית אל תוך היהדות הקונסרבטיבית (שעדיין נמצאת מרחק רב מהיהדות האורתודוקסית שלא לדבר על היהדות החרדית). אם זכרוני אינו מטעני, השתתפותו יוצאת הדופן של הרב השל בצעדה לסלמה אלבמה זיכתה אותו בקיטונות של ביקורת ובוז מצד כל שאר הרבנים המזוקנים ואפילו חברי קהילתו גינו אותו.

  הרבנים עוטי השחורים מעולם לא הצטרפו למהפכות, מעולם לא תמכו בתנועות חדשות ותמיד, אבל תמיד, עשו כל מאמץ לדכא את רוחות הקדמה ואת כל הרעיונות החדשים שעל בסיסם נבנה העולם המודרני.

 • קישור לתגובה שלישי, 23 אוגוסט 2011 23:36 הוסף ע״י רחל ניר ליכטנברג

  הי עדי, לאחר קריאת המאמר, אני מוצאת שאני מזדהה יותר עם הניתוח שלך לגבי ימינו אלה. דומני שבעבר הרחוק עד לפני כמאתים שנה, פני הדברים היו מורכבים יותר. מוכרים לנו רבנים או לפחות גישות ביהדות, שהתאפיינו באהבת האדם, בצניעות, בתפיסה קהילתית של דאגה ליחיד הנזקק וכו'. האידיאולוגיות הסוציאליסטיות צמחו בקרב רבים מבני עמנו, ורבים אחרים נסחפו למהפכות (לעיתים שלא בטובתם) אלו בהתלהבות אין קץ. באשר לימינו, אני מסכימה איתך לגמרי.
  חוץ מזה, יותר חשובים "הממתקים" שלך בתמונות. delight אמיתי!!! רק נחת.

 • קישור לתגובה שלישי, 23 אוגוסט 2011 22:58 הוסף ע״י דוד

  מעניין ומאיר עיניים. תודה!

התגובות האחרונות