Skip to content

1VSDAT

איסלאם

החרדים חושבים שהם מייצגים מסורת 'שרוב האנושות מחשיבה כאמינה ומשקפת מציאות היסטורית' אבל הנתונים מלמדים שרוב רוב בני האדם מחזיקים במסורות שמתעלמות כליל מהיהדות (הינדואיזם, בודהיזם וכדומה) או באמונות מוסלמיות שמסלפות את סיפורי המקרא או בדעות ספקניות, אתאיסטיות ואגנוסטיות ששוללות לחלוטין את אמינותן של המסורות הרבניות. רק הפונדמנטליסטים היהודים והפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שפשט סיפורי המקרא משקף אירועים ההיסטוריים שהתרחשו בפועל אבל כל זרם מאמין שלאירועי העבר יש משמעות אחרת. מסתבר, אם כן, שרוב באי העולם חושבים שסיפורי המקרא אינם משקפים מציאות היסטורית כלשהי. יש להניח שאלו שמכריזים שהם דווקא מאמינים שסיפורי המקרא התרחשו בפועל כנראה אינם מכירים את התנ"ך, אינם מודעים לממצאי המחקר והמדע ואינם מבינים את המשמעויות שנגזרות מאמונתם. ייתכן גם שרבים מהם לא באמת חושבים שהסיפורים המקראיים מתארים מציאות ריאלית והם תומכים בפונדמנטליזם רק מסיבות משפחתיות, חברתיות או כלכליות.         

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים