Skip to content

1VSDAT

העולם הבא
רביעי, 02 מאי 2018 14:00

ההימור של פסקל

אני שומע לעיתים קרובות את הטיעון ש'אף אחד לא ימות אם הוא יניח תפילין או יקרא קריאת שמע' וכל עוד לא מדובר ביהודים שחיו באירופה של ימי הביניים, גרמניה הנאצית או ברית המועצות הקומוניסטית זה כנראה די נכון. מאידך, צודק גם מי שחושב שלא מתים מלימוד תיאוריית המפץ הגדול, תורת האבולוציה וממצאי המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי. בשני המקרים לא מדובר בשאלות של חיים ומוות אלא בשאלות של עדיפות, התפתחות אישית וקידום האנושות.  

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים