Skip to content

1VSDAT

סיסמאות רבניות
שני, 19 פברואר 2018 13:40

'ערב-רב' (סיסמה נבובה)

'ערב-רב' היא אחת הסיסמאות היעילות ביותר בארסנל הרבני, עובדה שאינה מונעת ממנה להיות גם אחת הסיסמאות המשעשעות ביותר שעומדות לרשותם של אלו שמעדיפים נוסחאות חסרות כל משמעות על פני התייחסות שאינה מדירה עובדות ומרחיקה חשיבה הגיונית.

חמישי, 15 פברואר 2018 15:37

'אתה אנטישמי'

'אתה אנטישמי' היא סיסמה מעולה שכן היא רומזת על כך שכל התנגדות לדת היהודית משולה לשנאת בני העם היהודי. זאת הטעייה מכוונת. אלו שמבקרים את הרבנים והדת האינטרסנטית שהם המיטו על התמימים אינם שונאי ישראל. להפך, הם אוהבים את עמם, חרדים לגורלו ורוצים להצילו. למעשה, כל בדיקה אובייקטיבית תלמד שדווקא הרבנים ותומכיהם הם אלו שלעולם אינם מחמיצים אך הזדמנות לתקוף את בני עמם שבחרו לאמץ דעות לא רבניות דוגמת הומניזם, ליברליזם, דמוקרטיה, פלורליזם, כיבוד שלטון החוק, חילוניות וכל שאר הערכים שהרבנים והדמגוגיים של הימין מייחסים ל'שמאל' השנוא והבזוי.

שלישי, 18 אוקטובר 2016 17:43

הוראות היצרן (סיסמה נבובה)

באמצעות הסיסמה 'הוראות היצרן' הרבנים מנסים לשכנע אותנו שעלינו לנהוג בהתאם להוראות ההפעלה ש'יצרן' העולם שילב בתורתו. בדיקה קצת יותר מעמיקה של הסיסמה מלמדת אותנו שבין הוראות ההפעלה של הבורא כביכול ניתן למצוא מספר רב של הוראות סתומות, מיושנות, פרימיטיביות, מזיקות, אכזריות ולא-חוקיות. הרבנים ניסו לנכס לעצמם את הזכות לעדכן את ההוראות האורגינליות של היצרן אבל לבושתם הם לא הצליחו להראות שום כתב הסמכה שמעניק להם את הזכות הזאת. כתוצאה מכך, עלינו להסיק שאם הרבנים רשאים לעדכן את הוראות היצרן אזי גם מדינאים, מחוקקים ואנשי רוח רשאים לעשות זאת, ביחוד לאור העובדה שהוראות ההפעלה שלהם נסמכות על תכתיבי המדע, המחקר, ההומניזם, הליברליזם, הפלורליזם והדמוקרטיה.  

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים