Skip to content

1VSDAT

שכר ועונש
רביעי, 02 מאי 2018 14:00

ההימור של פסקל

אני שומע לעיתים קרובות את הטיעון ש'אף אחד לא ימות אם הוא יניח תפילין או יקרא קריאת שמע' וכל עוד לא מדובר ביהודים שחיו באירופה של ימי הביניים, גרמניה הנאצית או ברית המועצות הקומוניסטית זה כנראה די נכון. מאידך, צודק גם מי שחושב שלא מתים מלימוד תיאוריית המפץ הגדול, תורת האבולוציה וממצאי המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי. בשני המקרים לא מדובר בשאלות של חיים ומוות אלא בשאלות של עדיפות, התפתחות אישית וקידום האנושות.  

ראשון, 19 נובמבר 2017 19:47

הנרטיב הרבני הגדול

הנרטיב הרבני הגדול העניק ערך מוסף גבוה למוצר 'גאולת הנפש' ואפשר לרבנים לדרוש לעצמם מקום בפסגת הפירמידה החברתית, טובות הנאה חריגות וסמכויות נרחבות. על מידת יעילותו תעיד העובדה שגם בחלוף אלפיים שנה, סיפור הכיסוי הזה ממשיך לשרת את מטרותיה וצרכיה של גילדה שכמו כל איגוד מקצועי חזק ממשיכה להלחם על זכויות היתר שהרבנים העניקו לעצמם ועל נכונותו של הנרטיב באמצעותו הם מצדיקים את כל תביעותיהם.  

פורסם ב קטעים נבחרים

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים