Print this page
חמישי, 16 ספטמבר 2010 16:29

התכתבות עם חסיד בעל ידע

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
רוב חסידי חב"ד תמיד ישמחו לפסול מלכתחילה כל דעה שאינה הולכת בתלמיו של הרבי ולכן אנו חייבים להעריך כל חסיד חב"ד שבמקום להמליץ לי ללכת ללמוד את האמת במוסד תורני זה או אחר מחליט לאמץ גישה עניינית עימה ניתן להתעמת על בסיס עובדות ולא רק על בסיס אמונות שוא.
 
 
ההתכתבות החלה בעקבות ההזמנה לדיון פומבי ששלחתי לרב יוסי גינזבורג:
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 08:23
 
ב"ה
 
לכבוד
עדי אביר
שלום וברכה,
 
בהקשר לדברים שכתבת בנושא האסטרונומי מי מסתובב השמש או כדור הארץ,
מצו"ב קטע מספרו של אלברט איינשטיין the evolution of physics וכן מאמר בנושא מהמדען הצרפתי הנודע פואנקארה וכמו כן, אוסיף עוד מאמר שכתבתי על מידת דיוקו הנפלאה של הרמב"ם בחישוביו שעשה על אורכה של שנת החמה, בדיוק מירבי של שניה.
 
אציע לך, ללמוד את תפיסתו הקוסמית של הרמב"ם מתוך ספרו היד החזקה הלכות קידוש החודש, וכן הלכות יסודי התורה, ואם תהיינה לך שאלות, אשמח לענות לך.
 
יעקב סנגאוי
קרית גת
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 10:05
 
יעקב,
 
אתה הראשון מכל אלו שהגיבו לי שלא התנשא ושלח אותי ללמוד את תורת החסידות בישיבה מתאימה והראשון שהבין את הבעיה והחליט להתמודד איתה ולא איתי.
 
תשובתך רצינית מאד ודורשת לימוד מעמיק של המסמכים ששלחת לי. אני אקרא בעיון את החומר ואגיב בהתאם. בשלב זה אזרוק מהמותן שתי הערות מקדמיות שמבטאות את דעתי העכשווית, דעה שעשויה להשתנות בעקבות קריאת המאמרים:
 
הרמב"ם, בהלכות יסודי תורה, שוטח בפרוטרוט את משנתו האריסטוטלית וקובע, בין השאר, שאת הארץ עוטפים שמונה כדורי בדולח בהם שובצו כל גרמי השמיים. גישה אריסטוטלית זאת, בכל אינטרפרטציה שתתן לה, אינה יכולה לשרוד בעידן של מסעות חלל ולכן קשה לראות איך חישוביו, מדויקים ככל שיהיו, מוכיחים את נכונותו של המודל הגיאוצנטרי.
 
התוכן האלכסנדרוני תלמי, שחי כאלף שנה לפני הרמב"ם, בנה מודל בעזרתו ניתן היה לא רק לחשב את אורכה המדויק של שנת החמה אלא גם לנבא במדויק מתי יתרחשו אירועים אסטרונומיים דוגמת ליקויי חמה ולבנה. למרות זאת העולם החליט שהמודל התלמאי, על אף דיוקו, מחייב אינסוף קונסטרוקציות פרטניות (דוגמת גלגלים אפיצנטריים, גלגלי עזר וכדומה) שתמיד יותירו אותנו עם אי-דיוקים ויחייבו להכניס למודל תיקונים נוספים. המודל התלמאי יכול לשמש להרבה צרכים פרקטיים (ואכן הטבלאות שהופקו על פי מודל זה שימשו את יורדי הים גם ארבע מאות שנים אחרי הרמב"ם) אבל הוא אינו מתאר את המציאות האונטולוגית אלא רק מתקרב אליה. את הריאליה מתארים בצורה הרבה יותר מדויקת, וללא צורך בהוספה תמידית של מנגנונים חדשים, הנוסחאות המתמטיות של קפלר, ניוטון ואיינשטיין והעולם, כידוע, משתמש בהם ולא בטבלאות של תלמי או בנוסחאות של הרמב"ם.
 
האור מעצם טבעו מוגבל למהירות של 300,000 קילומטרים לשעה ולכן אין שום אפשרות שגוף שנמצא במרחק העולה כל 3.8 שעות אור מכדור הארץ יצליח להקיף אותו בפחות מ-24 שעות. לא נראה לי שאיינשטיין ופואנקרה יכולים לטעון אחרת ואחפש בקטעים ששלחת לי את התייחסותם לנושא.
 
אני שב ומודה לך על תשובתך הרצינית ואשלח לך את תגובתי לאחר שאלמד את הנושא.
 
 
בתודה רבה,
 
עדי אביר
 
 
אל:     יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 23:16
 
יעקב שלום,
 
קראתי ברפרוף את כל ספרו של איינשטיין וביתר פירוט את הקטע ששלחת לי ואני מוכן להגיב לקטע זה:
 
לעניינו אתה מבטא את עמדתו של הרבי, כפי שהיא מוצגת בספר "מה טובו מעשיך ה'" בעריכת פרופסור ירמיהו ברנובר והרב יוסף גינזבורג. בספר זה הרבי מצוטט כאומר:
 
לפני כמעט שבעים שנה הראה הנס רייכנבך, תלמידו של איינשטיין, בספרו 'הפילוסופיה של המרחב והזמן' שכל התפיסות דלהלן נראות אפשריות בהחלט מנקודת ראות מדעית, כל עוד תורת היחסות הכללית של איינשטיין לא הופרכה: 1) כדור הארץ עומד במקומו והשמש נעה סביבו, 2) השמש עומדת במקומה, וכדור הארץ נע סביבה, 3) שניהם נעים סביב נקודה מסויימת. אין שום דרך להוכיח, איזו מהאפשרויות הללו נכונה או עדיפה, משום שאחת מנקודות המוצא של תיאורית היחסות הכללית היא שאין ניסוי פיזיקלי שיוכל להכריע בין האפשרות שעצם מסוים הוא נייד, ופועלים עליו כוחות אנרציה, לבין האפשרות שהעצם הוא נייח, ופועלים עליו כוחות משיכה של עצמים אחרים.
 
עם זאת, אם קוראים את דבריו של פרופסור רייכנבך מוצאים את ההסתיגות הבאה:
את מערכת הקואורדינטות המחוברת לכדור הארץ ניתן להרחיב ללא הגבלה, אבל מחוץ למעגל r=c/w לא ניתן להגשים את הצירים באופן חומרי. מחוץ למעגל זה לא תהיינה נקודות חומרית הנמצאות במנוחה ביחס למערכת הקואורדינטות. במקרה זה מערכת הקואורדינטות איננה מערכת ממשית. ... לא כל המערכות הקינימטיות האפשריות ניתנות להגשמה על ידי מבנים חומריים הנמצאים במנוחה ביחס אליהן. לכן עלינו להבחין בין מערכות ממשיות ולא ממשיות ...
 
במילים אחרות, אכן ניתן לספק הצגה מתמטית לעולם הגיאוצנטרי של אריסטו ותלמי אבל בהצגה זאת כל הנקודות הנעות (קינימטיות) שתיפולנה מחוץ למעגל בעל רדיוס של 3.8 שעות אור לערך תהיינה נקודות לא ממשיות, או במינוח המתמטי, נקודות דמיוניות.
 
מחוץ למעגל זה כל גרמי השמיים שירצו להקיף את כדור הארץ בלא יותר מאשר עשרים וארבע שעות יהיו חייבים לשייט במהירויות שעולות על מהירות האור. כיוון שאין כל אפשרות לגוף חומרי לנוע במהירות העולה על מהירות האור הרי שכל הצגה מתמטית של התופעה חייבת להסתמך על מספרים הנקראים 'מספרים דמיוניים', היינו, מספרים שנבנים מהשורש הריבועי של המספר 'מינוס 1'. את שורשיהם של המספרים החיוביים ניתן למקם, ללא כל קושי, על כל מודל ריאלי ובכלל זה על מודלים המציגים את מיקומם ותנועתם של גרמי השמיים. כמוהם, גם המספרים הדמיוניים יכולים למצוא את מקומם במודלים מתמטיים אלא שמודלים אלא אף פעם לא ישתקפו בעולם הריאלי וגורלם נגזר לנצח לשמש רק בנוסחאות תיאורטיות שלעולם לא תתורגמנה לתופעות שמתממשות במציאות הפיסיקלית המוכרת לנו.
במילים אחרות, ניתן למקם את ראשית הצירים בכל נקודה ביקום ולתאר את כל היקום יחסית לנקודה זו ולכן מבחינה גיאומטרית גרידא שתי ההצגות, זו המציבה את השמש במרכז וזו המציבה את הארץ במרכז הן זהות לחלוטין. מאידך, כל גוף שנמצא במרחק העולה על 3.8 שעות אור מנקודת ראשית הצירים אינו יכול לנוע סביבה ב-24 שעות או פחות. המודל הקופרניקאי/ניוטוני/איינשטייני אינו נתקל בבעיה בהקשר זה משום שרק כוכבי הלכת הפנימיים שנמצאים במרחק של כמה דקות אור מהשמש, צריכים להקיף את ראשית הצירים תוך 24 שעות או פחות. כוכבי לכת מרוחקים יותר עושים זאת במשך ימים, חודשים ולעיתים אף שנים. במודל האריסטוטלי/תלמאי, לעומת זאת, כל גרמי השמיים, ללא יוצא מהכלל, חייבים להשלים הקפה סביב כדור הארץ תוך 24 שעות או פחות ודבר זה, כפי שכבר הסברתי, אינו יכול להתרחש במציאות הריאלית.
 
איינשטיין מתמקד בנושא אחר ולכן הוא אינו מתחשב בצורך להשלים את כל ההקפות תוך 24 שעות ואם מוותרים על האילוץ דבריו של איינשטיין הם נכונים לגמרי. באותו אופן, אם בכל היקום היו רק שני גופים, השמש והארץ, אזי גם הצורה בה הרבי מציג את הדברים הייתה ללא דופי. כיוון שיש ביקום גופים נוספים, רובם רחוקים ואף רחוקים מאד ובמודל התלמאי גם הגופים הללו חייבים להקיף את הארץ בלא יותר מאשר יממה אחת, אנו חייבים לחזור להסבר של פרופסור רייכנבך ולהבין שבמקרה זה מערכת הקואורדינטות אינה ניתנת להגשמה. כתוצאה מכך עלינו לזנוח את התורה התלמאית ולאמץ את התורה המודרנית והמקובלת של ניוטון ואיינשטיין, אפילו אם לשם כך נימצא מערערים על שיטתו של הרמב"ם.
 
עדיין לא הספקתי לעיין בשני הקטעים הבאים וכשאעשה כן אכתוב לך שוב.
אנא הרגש חופשי להגיב על מכתבי, אפילו אם רק בכדי להסתייג ממנו. אשמח כמובן לענות לך על כל שאלה שמתעוררת למקרא דברי.
 
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 26.5.10 שעה: 18:36
 
ב"ה
עדי 
שלום וברכה,
 
בנוגע לשאלתך, בנושא מהירות האור, כפי הידוע, בשנים האחרונות, מספר מדענים הגיעו למסקנה שקיימת מהירות שגבוהה ממהירות האור. ואצטט בקצרה:
 
כוכב חדש ! הילה המתפשטת במהירות פי אלף גבוהה יותר ממהירות האור
"מצפה הכוכבים המצויד בקרני רנטגן של סוכנות החלל האירופאית, , XMM-Newton קלט מערכת טבעות מדהימה שמתרחבת, כנראה, במהירות פי אלף  גבוהה יותר מזו של האור, סביב הנקודה בשמיים בה אירעה בתחילת דצמבר התפוצצות קרני גמא אדירה. זו הפעם הראשונה בה נצפה אירוע מרתק זה, המכונה "אקו" (הד) באורך גלי רנטגן."

(עיין בקובץ המצו"ב).
 
אגב, שאלה דומה לשאלתך, כבר נידונה לפני כמאתיים שנה ע"י רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, וכן, בספרו של נכדו, המכונה ע"ש ספרו ה"צמח צדק", השאלה מובאת בשם חכמי התכונה, שלא ידעו מה היא הסיבה
למהירות העצומה של סיבוב השמש, ממזרח למערב, בכל יום? תשובה מעניינת, על פי דרכה של תורת החסידות, מבוארת שם, אך, הדברים מצריכים להאריך מעט, ולכן, ארשה לעצמי להפנות אותך לספרים אלו: "סדר תפילות מכל השנה" דף קמ"ב.
"דרך מצוותיך" דף ה'.
 
להבהרת הנושא, כדאי לעיין בספרו של הרבי מליובאוויטש "לקוטי שיחות" חלק כ"ח עמ' 260-266.
 
בברכה,
יעקב סנגאוי
 
 
אל:     יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 28.5.10 שעה: 14:07
 
יעקב,
 
הרשה לי שוב להביע הערכה על יחסך הרציני והמעמיק. ניכר בך שאתה בודק את אמונותיך ולא מסתפק רק בסיסמאות.
 
קראתי את מאמרך על הרמב"ם. הוא נראה אמין ביותר אבל הוא מתעלם מהעובדה שחוקי הטבע של קפלר וניוטון מנבאים את אורכה של שנת החמה בדיוק רב יותר. ייתכן שההפרש בין שתי השיטות הוא ממש זניח אבל ברגע שיש הפרש כלשהו לא נוכל להגיד ששתיהן שקולות זו לזו וממילא נהיה חייבים לברר מי מהן יותר מדויקת ואיזו מהשתיים מניבה תחזיות טובות יותר.
 
למכתבי צרפתי מאמר שכתבתי בו אני מתאר את התפתחותה של הקוסמולוגיה האריסטוטלית ששימשה את הרמב"ם.
 
לפני שתקרא את המאמר אנסה להסביר לך בקצרה את שורש הבעיה:
 
המספר 1 שקול לחלוטין לסדרה הבאה, אם ממשיכים אותה עד אינסוף: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ... . מכאן שבכל נוסחה נוכל להציב במקום המספר 2 את הביטוי 1 + (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ...) ולקבל לכאורה תוצאה זהה. הבעיה היא שהתוצאה לא תהייה זהה לחלוטין כי הסדרה מסתכמת ל-1 רק באינסוף ואם נפסיק אותה לפני שנגיע לאינסוף נקבל מספר שונה מ-1. ההפרש יכול להיות זניח לחלוטין, אולי אפילו 4 שניות בשנה, אבל לדיוק מכסימלי, היינו לתוצאה ה"אמיתית", נגיע רק אם נשתמש במספר 2 עצמו ולא בשום תחליף.
 
הדוגמה לעייל רק ממחישה את ההבדל בין הנוסחה המתמטית שמבטאת את חוק הטבע לבין מודל המתקרב לחוק הטבע בדרכים אחרות (ראה מאמרי). המודל, לאחר שנים רבות, יעדכן את עצמו ביותר ויותר תצפיות ויגיע לרמת דיוק מרשימה אבל חזקה על הטעויות הזניחות, דוגמת ההפרש בין המספר 2 למספר '1 + (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ...)' המחושב לאלף, מיליון או אפילו מיליארד ספרות אחרי הנקודה, שתבואנה לידי ביטוי ותעוותנה את התוצאות.
 
אני לא יודע אם הרמב"ם הפיק טבלאות לשנת 2010 אבל אני מוכן להתערב איתך, בלי להכיר את הנושא, שהטבלאות הללו מכילות הרבה מאד אי-דיוקים. את הטבלאות של תלמי האלכסנדרוני, בכל מקרה, העולם כבר זנח לחלוטין לפני יותר משלוש מאות וחמישים שנה.
 
אני עוד חייב לך תשובה על המאמר שדן בהנרי פואנקרה ואגיב ברגע שיהיה לי זמן להתעמק בכתבה.
 
בתודה,
 
עדי   
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 31.5.10 שעה: 22:28
 
ב"ה,
 
לעדי
שלום רב,
 
הייתי מעט עסוק בימים האחרונים, ולכן התעכבה תשובתי עד כה.
 
קראתי את דבריך, והייתי מעוניין לקרוא את המאמר שכתבת, אך לא קיבלתי אותו, שלח לי בשנית.
 
בקשר לשיטתו של הרמב"ם, חבל מאד, שאינך מכיר את הלכות קידוש החודש שכתב הרמב"ם. היית מגלה להפתעתך, שהנוסחאות של הרמב"ם מדוייקות, עד כדי כך שגם כיום בשנת 2010 ניתן לראות במוחש, מידי חודש בחודשו, את מולד הלבנה, ע"פ הנוסחאות והקריטריונים שקבע הרמב"ם.
 
הדיוק שאתה מנסה לדבר עליו, אינו רלוונטי כלל ביחס לראיית מולד הירח. דיוקים של חלקיקי שניה אינם מעלים ואינם מורידים מאומה.
 
נוסף לכך, גם לדיוקים אלו התייחס הרמב"ם בהלכות קידוש החודש פרק י"ז בשני הסעיפים האחרונים. שם הוא כותב שהתייגע הרבה עד שמצא דרך קלה בה ניתן לחשב את המולד.
 
הרמב"ם מדגיש, שהוא יודע היטב את הנוסחאות המדוייקות, אלא שכדי להקל על אופן החישובים לקורא שלומד אותן, ניסה לפשט את הנוסחאות בצורה קלה, וכל זה עשה באופן שאינו פוגע מאומה בחישוב ראיית מולד הירח. 
 
כדאי לך ללמוד את הנושא, ואם תרצה, אוכל לתת לך רשימה של מספר ספרים המבארים  את דברי הרמב"ם.
 
אגב, גם לפי האסטרונומיה המודרנית, החישובים והנוסחאות לראיית המולד, או זריחת ושקיעת החמה, מנוסחות כך, שהם מציבים את כדור הארץ באמצע, והשמש והירח הם המסובבים את כדור הארץ.
 
אם תתעניין, אשלח לך, את הנוסחאות של האסטרונומיה המודרנית, ותוכל להיווכח בזה.
 
בדבריך, אתה מתבטא, שאת תלמי (פטולומאוס), העולם זנח לפני שלוש מאות וחמישים שנה. אין זה מדוייק, כי כפי שכבר שלחתי לך את דברי איינשטיין, שאין הוא שולל לא את שיטת תלמי-פטולומאוס, ולא את שיטת קופרניקוס.
 
The struggle, so violent in the early days ofscience, between the views
of Ptolemy and Copernicus would then be quite meaningless.
Either c.s. [coordinate systems] could be used with equal justification.
The two sentences, "the sun is at rest and the earth moves",
or "the sun moves and the earth is at rest",would simply mean two different conventions concerning two different c.s.[coordinate systems].
Could we build a real relativistic physics valid in all c.s. [coordinate systems];
A physics in which there would be no place for absolute, but only for relative, motion? This is indeed possible !
 
בתרגום חפשי: הוויכוח בין שתי השיטות של פטולומאוס ושל קופרניקוס שהיתה בימים עברו, היא חסרת משמעות לחלוטין. שני המשפטים "השמש עומדת והארץ נעה" או "השמש נעה והארץ עומדת",  הם שתי מוסכמות שונות. (כלומר זו רק שאלה של הסכמה, את מי להציב במרכז ומי נע סביבו). ועל פי הפיזיקה של תורת היחסות, אכן, אין לאף אחד מקום מוחלט, אלא רק באופן יחסי לתנועה.
 
לגבי השאלה השניה שפרסמת במכתבך הראשון, בנושא הגלגלים בשמים.
כל מי שעוסק באסטרונומיה יודע שלא מדובר כלל ב"גלגלים" קשיחים.
המושג "גלגלים" באסטרונומיה פירושו מסלולים, ולא כפי שנהוג בימינו להשתמש במושג זה לגלגלי אופניים או מכונית.
 
הרמב"ם כבר כתב, בהלכות יסודי התורה פרק ג', שהגלגלים=מסלולים הם שקופים, ומהותם אינו ממהות החומר שלנו, ואינם בעלי משקל או צבע. (וצבע התכלת שרואים זה רק למראית העין בלבד, לפי גובה האויר).
הרמב"ם גם מוסיף, דבר מעניין, שהגלגלים הם בעלי נפש ודעה, ומכירים את הבורא.
להוכחת הדברים, ולהבנת דברי הרמב"ם, רצוי ללמוד את הפרקים הראשונים (ובפרט פרק ד) שבחלק ב' מהספר "מורה הנבוכים" שכתב הרמב"ם.
 
להשגת הספרים, ניתן להיכנס לאתר hebrewbooks בו ניתן להוריד ספרים או חלקם (ללא תשלום). יש באתר יותר מארבעים אלף ספרים ביהדות.
http://www.hebrewbooks.org/
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 1.6.10 שעה: 11:05
 
יעקב,
 
מצטער על ששכחתי לצרף את הקובץ. למייל זה אני כבר מצרף את פרקיו הראשונים של הספר שאני עוסק בכתיבתו. אם אתה מעוניין תוכל לקרא בפרק הראשון תיאור די מפורט של התפתחות המודל האריסטוטלי/תלמאי/רמב"מי ובלקראת הסוף דיון המסביר את הציטטא של איינשטיין ששלחת לי.
 
אעיר גם על מכתבך:
 
איני פוסל את האפשרות להגיע לתוצאות סבירות גם באמצעות מודל אבל כל המודלים דורשים תחזוקה שוטפת בעוד שהנוסחאות המדעיות הן נכונות בהווה ונכונות גם לטווח הארוך. אנא קרא את שכתבתי בנידון.
 
אתה טוען שכל מי שעוסק באסטרונומיה יודע שלא מדובר כלל "בגלגלים קשיחים" אלא במסלולים. זה לגמרי נכון. היום כבר כולם יודעים שאין בשמיים "גלגלים", "כדורים", "רקיעים" וכדומה ולכן שומרי האמונים חייבים להתעלם מהכתוב המפורש ולפרשו ברוח ההבנה המודרנית. בימי התנ"ך, התלמוד והרמב"ם איש לא פקפק במוחשיותם של הרקיעים (ראה דוגמאות בספר המצ"ב) ואיש לא התייחס אליהם כאל מסלולים בעלמא. אדרבה, הרמב"ם עצמו מוכיח שלא מדובר בסתם מסלולים אלה בגושים מוחשיים ביותר:
 
(א)
הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות ... (הלכות יסודי התורה ג:א) – הרמב"ם משווה את הגלגלים, המינוח הימי-ביניימי לכדורי האתר של אריסטו, לרקיעים של התנ"ך והתלמוד. הרקיעים למיניהם הם תמיד מוחשיים ולכן גם הגלגלים חייבים להיות מוחשיים.
 
(ב)
כל גלגל וגלגל משמונה הגלגלים שבהם הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה זה למעלה מזה כמו גלדי בצלים מהן גלגלים סובבים ממערב למזרח ומהן סובבים ממזרח למערב כמו הגלגל התשיעי החוזר ממזרח למערב וכולן אין ביניהם מקום פנוי. (הלכות יסודי התורה ג:ב) – למקום פנוי בין גלגלים משמעות רק אם מדובר בגלגלים/כדורים פיזיים.
 
(ט)
כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים וכשם שמכירין הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם. (הלכות יסודי תורה ג:ט) – מסלולים סתם, לעומת כדורי בדולח, אינם יכולים ליהנות מנפש, דעה ושכל וקשה להגיד עליהם שהם חיים, עומדים, מכירים, משבחים ומפארים.
 
(י)
ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים .... (הלכות יסודי תורה ג:י) – הרמב"ם מודה במפורש: לגלגלים יש גולם, היינו חומר היולי. זה אינו החומר הארצי אלא חומר שמימי אבל מדובר בחומר ולא רק במסלול.
 
 
אני מצרף עבורך את המאמר המלא של איינשטיין, ממנו ציטטת רק קטע קטן שמופיע בעמוד 224. אם אינך רוצה להסתפק בהוצאת מילים מהקשרן אני מציע לך ללמוד את הנושא כולו. בכל מקרה, בספר " מה טובו מעשיך ה' " שנערך על ידי פרופסור ברנובר והרב יוסף גינזבורג יש התייחסות לדבריו של פרופסור רייכנבך, תלמידו של איינשטיין, שהסביר את דברי איינשטיין. התייחסתי לכך בספר המצ"ב ובמכתבי אליך מתאריך 25.5.10.
 
אלמד את דברי הרמב"ם ואחזור אליך. אני פה אם יש לך שאלות או השגות.
 
עדי
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 6.6.10 שעה: 16:14
 
ב"ה
לעדי
שלום וברכה,
 
קראתי את הפרקים ששלחת אלי. יש לי הערות-הארות, ואשלח אותן בהמשך.
 
על מנת להעמיד דברים על דיוקם. אעיר מספר דברים:
 
א.
אתה מצטט את הרבי מליובאוויטש בעמ' 49: "את הסבריו משלים הרבי בהפניה לספר בשם The Philosophy of Space & Time שנכתב על ידי פרופסור האנס רייכנבך, תלמידו ומפרשו של איינשטיין..."
 
הספר שאתה מצטט ממנו "מה רבו מעשיך ה'" - לא נכתב ע"י הרבי מליובאוויטש, אלא ע"י פרופ' ברנובר. אמנם, ברנובר מסכם ומבאר את שיטתו של הרבי, אך, פה ושם הוסיף פרופ' ברנובר תוספת הסבר משלו. וגם בנושא הנ"ל, הוסיף ברנובר, שגם על פי דברי רייכנבך לא ניתן לקבוע מי מסתובב, השמש או כדור הארץ.
 
דברי הרבי במקורם, מובאים בסדרת המכתבים, שהודפסו בעשרות כרכים, הנקראים "אגרות קודש", שם תוכל למצוא במדויק את דבריו של הרבי. מספרו הסידורי של המכתב הוא: א'תתקצו - מודפס באגרות קודש כרך ז' עמ' קלג-קלז. שם מביא הרבי רק את דבריו של איינשטיין. עיין במכתב.
 
בקשר לדברים שכתב ברנובר, אין הוא מסתמך באופן מוחלט על רייכנבך, אלא מביא אותו כדי להראות שאין דבר מוחלט.
 
ב.
אגב, אין צורך לשלוח את ספרו של איינשטיין. ב"ה המאגר שלי במחשב, והספריה שלי מלאים בספרי יהדות ומדע.
 
ג.
הנוסחאות ששלחת אלי, הנני מכיר, אך לא מאתר ויקיפדיה (שאמינותו מוטלת בספק, כי כל מי שיחפוץ יוכל לכתוב ככל העולה על דעתו... כידוע) - אלא מספרי אסטרונומיה מקצועיים. ושוב, אין אני פוסל נוסחאות אלו, אלא שאני מדגיש את גדלותו של הרמב"ם, שנוסחאותיו אמינות ומדוייקות, בתנאים שעמדו לרשותו!!!
 
ד.
כפי שידוע לכל מי שמתעניין במדע, השינויים והתמורות וחילופי שיטות ותאוריות, עומדים ביסודו של המדע. כל מספר שנים, מדענים מחדשים תאוריות חדשות, ואין זה פוגע או מפחית מגדלותם של המדענים הקודמים, כי דור דור ומדעניו. אף אחד לא מעלה על דעתו, לזלזל בגדלותו של פטולומאוס, שהיה מגדולי המדענים בזמנו. כמו כן, לגבי שאר המדענים, העובדה, שמספר שנים לאחר שאיינשטיין פרסם את תורת היחסות, קמה שיטה חדשה של תורת הקוונטים, אין בכך כדי לזלזל בגדלותו של איינשטיין. כמו כן, זה שבשנים האחרונות גילו שיש מהירות גבוהה ממהירות האור, אין הדבר פוגע בגדלותו של איינשטיין. זה דרכו של המדע.
 
ה.
דוגמא נוספת: לפני 4 שנים הוחלט סופית באסיפה של מאות מדענים בתחום האסטרונומיה, שכוכב "פלוטו" אינו נחשב יותר לכוכב לכת. שבעים שנה, חשבו המדענים שכוכב פלוטו הוא כוכב לכת, ולבסוף התברר שאין הוא עומד בקריטריונים של כוכב לכת.
 
ו.
אינני מסכים שבתקופת התלמוד ולאחריו תקופת הרמב"ם חשבו שהגלגלים הם קשיחים. אצטט לך ראשית, דברים שאתה בעצמך הבאת בספרך, אך משום מה כשכתבת את מכתבך הקודם, דלגת על דברי הרמב"ם הרלוונטים לעניינינו.
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ג הלכה ג: "כל הגלגלים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות, וזה שאנו רואין אותם כעין התכלת למראית העין בלבד הוא לפי גובה האויר, וכן אין להם לא טעם ולא ריח לפי שאין אלו המאורעין מצויין אלא בגופות שלמטה מהן".
 
ואצטט עוד ספרים: 
 
ספר מורה הנבוכים חלק שני פרק ד: "כן הגלגל גם הוא יתנועע באמצעות שכל נבדל, ויהיו השכלים הם המלאכים המתקרבים אשר באמצעותם יתנועעו הגלגלים, ומפני שא"א בנבדלים המנין בשום פנים מצד התחלף עצמיהם, שהם לא גוף, יתחייב לפי זה אצלו, שיהיה השם יתברך הוא אשר המציא השכל הראשון, אשר השכל ההוא מניע הגלגל הראשון על הצד אשר בארנו, והשכל אשר יניע הגלגל השני אמנם עלתו והתחלתו השכל הראשון, וכן עד שיהיה השכל אשר יניע הגלגל הסמוך לנו הוא עלת השכל הפועל והתחלתו, ואצלו תכלה מציאות הנבדלים".
 
ספר האמונות והדעות מאמר ו: לרס"ג רבי סעדיה גאון, לפני 1100 שנים:
"כל שכן מי שמכוונין אליו בה. ואם יאמר אומר, למה לא נראה הנפש כשהיא יוצאה מן הגוף? בעבור זכותה והדמותה לאויר בזכותו, כאשר לא נראה הגלגלים בעבור נקיות גרמיהם וזכותם".
 
ז.
הביטוי כ"גלדי בצלים" מופיע לראשונה בספר הזוהר, לפני כאלפיים שנה: ספר הזוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא דף ט עמוד ב: "הדא הוא דכתיב (תהלים קד) עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, וכלהו רקיעין אלין על אלין כגלדי בצלים, אלין לתתא ואלין לעילא". כוונת הזוהר ברורה, מדובר בגלגלים לא קשיחים, אלא כדוגמת מלאכים, לכן, הם יודעים ומכירים את בוראם. וכמו שלמלאכים אין גוף קשיח, כך לגלגלים אין גוף קשיח.
 
ח.
ספרים רבים כתבו חכמי ישראל במדע, וחבל שאין אתה מתייחס אליהם. מחקר מקצועי ב"מדע יהודי" מצריך להביא את דעתם של רוב חכמי ישראל, במשך הדורות. בפרט, שדברים מופלאים שידעו חכמי ישראל בתקופתם, כשאף אחד מחכמי המדע האחרים לא ידע אותם. (עיין ערך "כימה").
 
אציין מספר ספרים לדוגמא: האמונות והדעות. ספר העיקרים. מורה הנבוכים. נחמד ונעים. ספר הברית. תכונת השמים. ספר אילם להיש"ר דלמדיגו. יסוד עולם. צורת הארץ. שבילי דרקיע. ספר התכונה לר' חיים ויאטל. ספר העיבור. ספר מהלך הכוכבים. ספר החקירה לצמח צדק.
 
ויש עוד רבים, שרצוי מאוד ללומדם ולהתעמק בהם.
 
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 6.6.10 שעה: 16:55
 
ב"ה

לעדי

שלום רב!

המשך מכתבי הקודם:

כדור הארץ

בספרך, אתה מייחס לחכמי ישראל בתקופת התלמוד, שחשבו בטעות שהארץ היא שטוחה?!

דבר זה אינו מדויק, ואצטט מהמדרש, מהתלמוד, מהזוהר ומדברי חכמי ישראל:

במדבר רבה (וילנא) פרשה יג: "כמה דתימא (מלכים א ז) ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו אל שפתו וגו' וכנגד אותן שלשים אמה שהיה קו הים שעשה שלמה סביב הוסיף על משקל הקערה שלשים שקלים כנגד הים של שלמה הרי ק"ל שקל משקל הקערה כנגד הימים וים של שלמה, מזרק א' כסף כנגד העולם שהוא עשוי ככדור הנזרק מיד ליד למה משקלו שבעים שקל ששלטו שניהם על ע' אומות שהם מסוף העולם ועד סופו ומנין שהים עשוי דוגמת קערה והעולם עשוי ככדור...".
 
זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא דף י עמוד א: "ובספרא דרב המנונא סבא, פריש יתיר, דהא כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור אלין לתתא ואלין לעילא וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משינויא דאוירא כפום כל אתר ואתר וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא".

תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ג דף מב: "וחכמים אומרים ... כדור - שהעולם עשוי ככדור, א"ר יונה, אלכסנדרוס מקדון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק עד שראה את העולם ככדור".
 
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מא עמוד א: "כדור, שתופש את עצמו תחת כל העולם כולו ככדור".
 
תוספות מסכת עבודה זרה דף מא עמוד א: "ככדור - שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שראה כל העולם ככדור ואת הים כקערה פי' ים אוקינוס שמקיף את כל העולם".

רמב"ן במדבר פרק ז פסוק ב ד"ה או כפי:  "מזרק אחד כסף, כנגד העולם שהוא עשוי ככדור".

רד"ק ישעיהו פרק מב פסוק ה ד"ה רוקע הארץ: "כמו איה אלקי עושי, ישמח ישראל בעושיו: רוקע הארץ - הרקוע היא הפרישה והרדוד כמו וירקעו את פחי הזהב, ורקע ברגליך, והנה הארץ עגולה ככדור והנה האל כשהקוה המים אשר על פני הארץ אל מקום אחד להיות עליה צמחים וכולל אות' במלת וצאצאי' עשה הארץ שהיא היבשה כאילו היא שטוחה לשבת עליה". 

רד"ק תהלים פרק קד פסוק ה ד"ה (ה) יסד: "הוא על מכוניה, שלא תמוט עולם ועד, כי אם תמוט לאחד מן הששה הצדדין תעלה, והאל נתן בטבעה לירד ולא לעלות. וכן מתכונתה שׁיסדהּ עגולה ככדור לפי שהיא בתוך עגולה ואין צורה עומדת בתוך צורה, ואינה נוטה לאחד מן הצדדין אלא צורת העיגול". 
 
מכל הנ"ל עולה באופן ברור - שבתקופת המשנה ובתקופת התלמוד הן הבבלי והן הירושלמי, וכן בתקופת הראשונים, גם לפי חלק הנגלה וגם לפי חלק הנסתר(קבלה) - כולם ידעו שכדור הארץ הוא עגול.
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 7.6.10 שעה: 16:08
 
שלום יעקב,
 
תודה על הערותיך/הארותיך.
 
לא ידעתי שברנובר מביא דברים בשם עצמו אבל עובדה זאת אינה פוגעת בתוקפה של טענתי: כוכבים הנמצאים במרחק העולה על 3.8 שעות אור אינם יכולים להקיף את הארץ בפחות מ-24 שעות ולכן אין שום תוקף לראית העולם הרמב"מית שמציבה את הארץ במרכז ואת כוכבי השבת בגלגל השמיני.
 
לא ברורה לי כוונתך בהדגשת גדולתו של הרמב"ם שנוסחאותיו אמינות ומדויקות בתנאים שעמדו לרשותו. אם הרמב"ם היה עוד מדען שפיתח נוסחאות מדויקות לתקופתו הרי שיש להתייחס אליו כמו לשאר המדענים שנשכחים מאחור כשהמדע מתקדם הלאה. אם, מצד שני, הרמב"ם משקף תורה אלוהית, ודאית ונצחית אזי נרצה לדעת מדוע האל העניק לנו את הנוסחאות המסורבלות בהם השתמש הרמב"ם ולא את הנוסחאות הפשוטות שמשמשות את המדע המודרני?   
 
אין זה נכון שהשינויים והתמורות וחילופי שיטות ותיאוריות עומדים ביסודו של המדע. למדע, בניגוד לדת, אין פרות קדושות והוא מוכן לשחוט כל תיאוריה ברגע שמתגלים ממצאים שסותרים אותה. לעיתים מאד נדירות המדע באמת נאלץ לפסול תיאוריה שלמה אבל ברוב המקרים הוא רק מרחיב אותה לטריטוריות חדשות. אנחנו עדיין משתמשים בחוקים שניוטון וקפלר פיתחו במאה השבע עשרה וברוב חוקי הטבע שפותחו מאז. תורתו של איינשטיין לא פסלה את המכניקה של ניוטון אלא רק הרחיבה אותו למהירויות גבוהות ולגופים מאסיביים ובאותו אופן התורה הקוואנטית הרחיבה את הפיסיקה האיינשטיינית לתחומים התת-אטומיים. נוסחאותיו של ניוטון עדיין תקפות במצבים קלסיים, אלו של איינשטיין במצבי קצה מסוימים ואלו של שרדינגר בתחומים התת-אטומיים ואף תיאוריה לא נפסלה עקב ממצאי רעותה.
 
בדומה, עליך להסיר דאגה מליבך בכל הנוגע למהירות האור. אף אחד לא גילה שאינפורמציה, ועל אחת כמה וכמה חומר בעל מסה, מסוגלים לנוע במהירויות גבוהות ממהירות האור בעולם המוכר לנו וככל הנראה אף אחד גם לא יגלה זאת לעולם. המיתוס של שבירת מהירות האור אומץ אך ורק על ידי חסידי חב"ד ולא תמצא אותו בשום פרסום אמין אחר. עם זאת, ייתכן מאד שכשם שתורת ניוטון לא התאימה למצבי קיצון דוגמת מהירויות גבוהות גם תורת איינשטיין אינה תקפה במצבים קיצוניים דוגמת אלו ששררו בשברירי השנייה הראשונים לאחר המפץ הגדול. בבא היום המדע אולי יפתח פיזיקה של המפץ הגדול ובה, מי יודע, מחסום מהירות האור אולי ישבר. גם במקרה זה התנאים למהירויות אור גבוהות נעלמו כהרף עיין ושברירי שנייה ספורים לאחר המפץ הגדול הפיזיקה החדשה התמזגה עם הפיזיקה האיינשטיינית ומהירות האור נחסמה לנצח. אדרבה, אם ימצא מאן דהו שיצליח להוכיח שהאור, בתנאים השוררים היום בעולם, מסוגל לנוע בואקום במהירות של יותר מ-300,000 קילומטרים בשניה אזי גדולתו של איינשטיין דווקא כן תיפגע והתיאוריה שלו תושלך לפח האשפה של ההיסטוריה.  
 
גם הדוגמה של כוכב הלכת פלוטו אינה מוכיחה דבר. ממצאים חדשים והגדרות חדשות שינו את סיווגו של פלוטו מבלי לפגוע באף תורה מדעית ואף מדען אינו צריך להרגיש כל פגיעה במעמדו או בתיאוריות שהוא אימץ לעצמו.
 
חבל להשקיע כל כך הרבה מאמצים בניסיון להוכיח שהרמב"ם ראה בגלגלים רק מסלולים ולא גופים מוחשיים. התיאוריה האריסטוטלית/תלמאית מתבססת על מוחשיותם של הכדורים והרמב"ם לא חידש דבר בעניין זה. דנתי בנושא בפרקים ששלחתי אליך ואם תרצה תוכל למצוא חיזוק לטענותיי גם בקטעים הבאים:
 
 *
כל מה שברא הקב"ה בעולמו נחלק לשלשה חלקים: 1) מהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה והם הווים ונפסדים תמיד כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות, 2) ומהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה אבל אינן משתנין מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם ואינן משתנין כמו אלו והם הגלגלים והכוכבים שבהן ואין גולמם כשאר גולמים ולא צורתם כשאר צורות 3) ומהן ברואים צורה בלא גולם כלל והם המלאכים שהמלאכים אינם גוף וגויה אלא צורות נפרדות זו מזו.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ב:ג) – ניתן להבין שלמלאכים אין גולם (=חומר) אבל לכוכבים ולגלגלים דווקא יש.
 
 *
הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות והם תשעה גלגלים.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ג:א) - כשם שבמקורותינו כל הרקיעים הללו הם חומריים, שהרי יש בהם אוצרות אש וברד, אבני ריחיים, מן ועוד הרבה דברים שאני מתעצל לאתר במדויק, כך גם הגלגלים חייבים להיות בעלי חומר.
 
 *
ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע צורות לגולם זה ואינן כצורת הגלגלים.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ג:י) - הגולם התת-ירחי אינו דומה לזה של הגלגלים בהם ניתן למצוא רק את יסוד האתר הנצחי.
 
 *
היסוד הראשון: ... ואין האחדות והאדנות אלא לו לבד הש"י שמו כי הוא מסתפק במציאותו ודי לו בעצמו ואין צריך במציאות זולתו, וכל מה שזולתו מן המלאכים וגופי הגלגלים ומה שיש בתוכם ומה שיש למטה מהם הכל צריכין במציאותם אליו, וזה היסוד הראשון מורה עליו דיבור אנכי ה' אלהיך.
(פירוש המשניות - מסכת סנהדרין פרק י) – לגלגלים, מה נעשה, יש גופות.
 
 *
והגשם החמישי מקיף באש; והוא כדורים רבים, אחד תוך שני, אין פנוי ביניהם ולא ריקות כלל, אלא הקפתם מתוקנת, מדובקים אחד באחד; כולם מתנועעים תנועה סיבובית שוה, אין מהירות בדבר מהם ולא איחור - רצוני לומר, כי כל כדור מהם לא ימהר פעם ויאחר פעם אחרת, אבל כל אחד דבק לטבעו במהירותו ואפני תנועתו. אלא אלו הכדורים, קצתם יותר ממהר התנועה מקצתם. והממהרת תנועה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף בכל, והוא אשר יתנועע התנועה היומית ויניעם כולם עמו תנועת החלק בכל, שהם כולם - חלקים בו. ונקודות מרכזי אלו הגלגלים משתנות, מהם - מי שמרכזו מרכז העולם, ומהם מי שמרכזו יוצא ממרכז העולם; ומהם - מי שיתנועע תמיד תנועתו המיוחדת בו מן המזרח אל המערב, ומהם - מי שיתנועע תמיד מן המערב אל המזרח. וכל כוכב שבאלו הכדורים הוא חלק מן הגלגל אשר הוא בו עומד במקומו. ואין לו תנועה מיוחדת בו, אולם יראה מתנועע בתנועת הגשם אשר הוא חלק ממנו. וחומר זה הגשם החמישי בכללו, המתנועע בסיבוב, אינו כחומר גשמי הארבעה יסודות אשר בתוכו. ומספר אלו הכדורים המקיפים בעולם אי אפשר, בשום פנים ולא בשום ענין, שיהיה פחות משמונה עשר כדור; ואמנם אם מספרם יותר, הוא אפשר ויש בו עיון. אמנם אם יש שם גלגלי הקפות - והם אשר אינם מקיפים את העולם - יש בו עיון. ... אבל הגופים ההם העגולים הם חיים בעלי נפש, בה יתנועעו, ואין התחלת מנוחה בהם כלל, ולא שינוי ישיגם אלא בהנחה, בהינותם מתנועעים בסיבוב; אבל אם יש להם שכל שיצירו בו, אין זה מבואר אלא אחר עיון דק. - וכשיתנועע הגשם החמישי בסיבוב בכללו תמיד, תתחדש ביסודות מפני זה תנועה הכרחית, יצאו בגללה ממקומותם ... וכמו שבגוף האדם אברים ראשיים ואברים שהם תחת יד הראשיים, צריכים בעמידתם להנהגת האבר הראש אשר ינהיגם, כן בעולם בכללו - חלקים ראשיים - והוא הגשם החמישי המקיף - וחלקים שתחת יד הראשיים, צריכים למנהיג - והם היסודות ומה שיורכב מהם.
(מורה נבוכים - חלק א פרק עב) – כאמור, מעל לגלגל הירח ניתן למצוא רק את הגשם החמישי, הלא הוא האתר הנצחי הנקרא בלועזית Quintessence.
 
 *
ופנים אחרים, והם יותר נאותים, וזה, כי כבר התקיים והתאמת אצל מי שנתפלסף והעמיק בדעות הפילוסופים, כי הגלגלים אמנם יאמר עליהם "גשם" ועל אלו הגשמים החמריים בשיתוף גמור, שאין זה החומר - החומר ההוא, ולא אלו הצורות - הצורה ההיא; אבל החומר והצורה נאמרים עוד על אשר הנה ועל הגלגלים בשתוף - ואף על פי שהגלגל בלא ספק בעל מרחקים - שאין גוף המרחקים הוא הגשם, אבל הגשם הדבר המורכב מחומר וצורה. ואם נאמר זה בחוק הגלגל, כל שכן שיאמר אותו המגשים באלוה! שהוא יאמר, הוא גשם בעל מרחקים, אלא שעצמו ואמתתו ועצמותו לא ידמה לו דבר מגשמי הנבראים, ואמנם יאמר עליו ועליהם "גשם" - בשתוף, כמו שיאמר עליו ועליהם "נמצא" - בשתוף, אצל המאמתים. ולא יקבל הטוען בהגשמה - היות הגשמים כולם מחוברים מחלקים דומים; אבל יאמר, האלוה בורא אלו הגשמים כולם, והם מתחלפים העצם והאמיתות; וכמו שאין גשם הצואות אצלו הוא גשם כדור השמש, כן יאמר שאין גשם האור הנברא - רצוני לומר, ה'שכינה' - הוא גשם הגלגלים והכוכבים, ולא גשם ה'שכינה' או 'עמוד הענן' הנברא הוא גשם האלוה ית' אצלו. אבל יאמר, הגשם ההוא הוא העצם השלם הנכבד אשר לא הרכב כלל ולא השתנה ואי אפשר השתנותו, אבל כן התחיב מציאות זה הגשם חיוב מתמיד, והוא יפעל כל מה שזולתו כפי רצונו וחפצו. ואיך יסתר זה הדעת העלול בדרכיהם המופלאות אשר הודעתיך אותם?
( מורה נבוכים - חלק א הדרך השני) – הקטע סתום ואם תרצה אבאר אותו עבורך.
 
 *
ואמנם הפנים השלישיים - והוא שיהיה מניע הגלגל כח מתפשט בו - הם גם כן שקר, כמו שאספר. כי הגלגל - גשם, והוא מגיע אל תכלה בהכרח, כמו שקדם בהקדמה הראשונה;
(מורה נבוכים - חלק ב פרק א)
 
באשר לספרים שמנית – את רובם קראתי ואני יכול להוסיף לרשימה עוד ספרים תורניים רבים ששכחת להזכיר. עם זאת, הספרים שמנית מתבססים על ומסבירים את תורת הרמב"ם ואין כל צורך לקרא את אותם הרעיונות בניסוחים שונים. כנגד הספרים הללו אוכל למנות אלפים ורבבות של ספרים לא תורניים שיתנו לך הסבר מקיף יותר לא רק על התורה האריסטוטלית/תלמאית/רמב"מית אלא גם על הרקע לתורתם ועל החידושים המדעיים שדחקו תורה זאת מהקונסנזוס המדעי לתחומם הבלעדי של חסידי חב"ד.
 
אשמח לשמוע ממך,
 
עדי אביר
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 16.6.10 שעה: 20:57
 
יעקב,
 
הנושא הטריד אותי ולכן חקרתי אותו יותר לעומק. להלן מה שלמדתי:
 
אכן נערכו ניסויים בהם העבירו קרן אור דרך תמיסות מיוחדות שדוחסות את גלי האור. במהלך הדחיסה מרכזו של הגל נע קדימה ומהירות תנועת מרכז הגל בעת דחיסתו מצטרפת למהירות הגל עצמו ולכן ניתן לומר שמרכז הגל נע במהירות גבוהה ממהירות האור, לעיתים כדי מאות מונים. בתור תרגיל זה יפה אבל אין לראות בכך פריצה של המחסום משום שהכלל אומר שאינפורמציה אינה מסוגלת לנוע בואקום במהירות של יותר מ-300,000 קילומטר לשנייה. במקרה זה האינפורמציה נישאת על ידי תחילת הגל ולא על ידי מרכזו. תחילתו של הגל אינו משתתף בתהליך הדחיסה ולכן הוא מגיע ליעדו, ומעביר את האינפורמציה שהוא נושא, במהירות הסטנדרטית, היינו, לכל היותר 300,000 קילומטר לשניה.
 
אם כך הדבר הרי שהכוכבים אינם יכולים לנוע יותר ממהירות האור וממילא נאלץ להודות שהרמב"ם והרבי מליובאוויטש טעו.
 
מכאן הסק את המסקנות המתאימות לך.
 
עדי  
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר ולכתוב כל העולה על רוחכם. אינכם צריכים להרשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם תפנו את ההשמצות והתשבחות למדורים המתאימים בפורומים.
 
נקרא 8668 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

17 תגובות