Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 28 מאי 2013 12:18

הקרב על המציצה

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
גאב"ד 'העדה': "למסור את הנפש על מציצה בפה"
 
בחדרי חרדים, 5.5.13
 
 
גאב"ד (גאון אב בית דין) 'העדה החרדית', הגאון רבי יצחק טוביה וייס, הגיע לבית שמש להשתתף בשמחת הברית לנינו, נכד לחתנו הרב אלימלך זילברגר, בן לנכדו הרב יחיאל שטרן. הגאב"ד נשא דברים בשמחת הברית בנושא המדובר של 'מציצה בפה' בברית מילה, לדבריו: 'צריך היום מסירות נפש לכל דבר מצוה, עד כדי כך שאפילו על העניין של מציצה בפה רוצים לגזור על זה גזירות'. 'צריך למסור על זה את הנפש, זה הגיע לכזה מצב מזעזע עד שהיה היה עכשיו רב בגרמניה שמל את הבן שלו, ועצרו אותו כי הוא עשה מציצה בפה'. כזכור, חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' חתמו על מכתב ששוגר לרבה של ברלין, הרב יהודה טייכטל, ובו תמיכה מלאה בצעד שנקט בברית המילה שערך לבנו לפני מספר שבועות.
 
חיוב המציצה בפה של דם הנימול אינו מדאורייתא, וייתכן שהוא נובע רק מתקנה פרקטית של של דרבנן. בכל מקרה, אין שום איסור הלכתי שמונע מהמוהלים למצוץ את הדם דרך שפופרת וכך להרחיק את הרך מנגיפי ה-HIV, הפפילומה האנושי (HPV) וההרפס ששורצים לעיתים בפיותיהם של המוהלים. העובדות היבשות הללו, וטובת התינוקות, אינן מחייבות, כמובן, את גאוני 'העדה החרדית' והם ימסרו את נפשם על זכותם למצוץ את דמם של הנימולים שהאל, בחסדיו, מסר לפיהם.  
נקרא 18140 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות