Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמישי, 08 אוגוסט 2013 20:30

אדמורים בנופש סביב העולם

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
אדמו"רים בנופש מסביב לעולם
 
בחדרי חרדים, 26.7.13
 
 
בחצרות האדמו"רים והחסידים:
 
בחצר חסידות סאטמר מציינים את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל. האדמו"ר מסאטמר שחזר ממנוחה מניו המפשייר יגש לתפילות שחרית ומוסף, והמוני חסידים ישהו בקרית יואל במונרו, במוצאי שבת ייערכו סעודות מלוה מלכה בכל ריכוזי החסידות.
 
שמחת ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנכד להאדמו"ר מספינקא, בן לבנו הרב אלעזר אלימלך וויס, תתקיים בביהמ"ד הגדול ספינקא ברחוב דונולו בבני ברק.
 
שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת האדמו"ר מסטריקוב עם בן הרה"צ יהושע יחיאל רובין מטאמשוב תתקיים השבת. התפילות והשולחנות ייערכו באולם חוות דעת ברחוב גרוסברג בשכונת גוש 80 בירושלים, במוצ"ש תיערך במקום שמחת השבע ברכות המרכזית.
 
שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מסקוירא, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן מנדיל טווערסקי חתן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, עם בת הרב חיים יחיאל מיכל שפיגל בן אב"ד אסטראוו קאלושין, תתקיים השבת בביהמ"ד הגדול בשיכון סקוירא.
 
האדמו"ר מספינקא בורו פארק שהגיע ביום שני לארץ, ישהה בשבועיים הקרובים בצפת לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מפרמישלאן ישבות בצפת, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מנחלת אהרון ישבות בביתר עילית. התפילות והשולחנות יתקיימו בשטיבלא'ך המרכזי 'קהל חסידים' ברחוב פחד יצחק בעיר.
 
שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הרה"צ רבי זאב ארנסטר רב קרית מאור חיים בירושלים, בת לבנו הרב בעריש ארנסטר חתן הגאון רבי נפתלי נוסבוים, עם נין הגר"א הלפרין גאב"ד גולדס גרין, נכד לבנו הגאון רבי דוד הלפרין, תתקיים השבת בקרית מאור חיים בשכונת סנהדריה בירושלים.
האדמו"ר מפשווערסק ישבות בצרפת, שם הוא שוהה לצורך מנוחה יחד עם מספר מצומצם של מקורבים.
 
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ישבות יחד עם מאות מחסידיו לשבת התאחדות בעיר אלעד. התפילות והשלחנות יתקיימו בבית המדרש 'חסידים' בעיר.
 
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות בהר כנען בצפת. אכסניית האדמו"ר בבית רוזן ברחוב הגדוד השלישי פינת רחוב קריית שרה.
 
האדמו"ר מויזנ'יץ (ע.א: כנראה ישראל הגר) ישבות בעיירת חלדדונא בבריטניה, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מויז'ניץ (ע.א: כנראה מנחם מנדל הגר) ישבות בציריך שבשוויץ, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מנדבורנה ישבות בכפר נופש 'הינטרגלם' שבאוסטריה, שם הוא שוהה באכסנית אביו האדמו"ר זצ"ל.
 
האדמו"ר מאלכסנדר ישבות בשוויץ, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות בוינה שבאוסטריה, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר ממודז'יץ ישבות השבת בביתו שבהר כנען שבצפת, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.
 
האדמו"ר מווערדאן, מזקני האדמו"רים - המתגורר בפלטבוש שבניו-יורק, הגיע לארץ הקודש לרגל שמחה משפחתית וישבות בירושלים. עריכת התפילות והשולחנות יתקיימו בישיבה לצעירים טשכנוב.
 
 
ברשימה לעייל נמצא דוגמית קטנה של חסידויות והיא אינה כוללת שמות מפוארים דוגמת חסידות חב"ד (שאדמו"רה החי/מת מעדיף כרגע לא לנפוש), חסידות סטוטשין, חסידות רופשיץ, חסידות באבוב, חסידות ברסלב מרובת הקהילות אך חסרת האדמורים, חסידות סלונים, חסידות קרלין, חסידות גור, חסידות בוהוש, חסידות בעלז, חסידות צאנז, חסידות בויאן, חסידות נדבורנה, חסידות לעלוב ועוד הרבה חסידויות שוליות, פלגי חסידויות, חסידויות מקבילות וכדומה. בסך הכל מסתובבים ברחבי העולם עשרות, אם לא מאות, אדמורים ופונקציונרים שמתפרנסים על חשבונם של השפוטים שסרים למרותם. עסקי האדמורות הם מהרווחיים ביותר בעולם היהודי ולכן אין כל פלא שאבות מורישים את התפקיד לבניהם ושהמאוכזבים מתפצלים מחסידות האם ומקימים לעצמם חסידויות חדשות שיפרנסו רק אותם. השיטה החסידית עובדת רק כאשר החסידים תלויים לחלוטין במוצא פיהם של אדמו"רם ולכן האדמורים מקפידים להרחיק את חסידיהם מכל פרור של השכלה שיאפשר להם להסתדר בעולם בכוחות עצמם. השיטה החסידית מבטיחה לעדרים דלות ובורות מתמשכים ולאדמורים חופשות בצרפת, שוייץ, אוסטריה ובעיירת חלדדונא בבריטניה.
נקרא 13699 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות