Skip to content

1VSDAT

Open menu
דיונים ותגובות
דיונים ותגובות
מדור זה יועד לניהול דיונים חופשיים. כל מבקר מוזמן לפתוח דיון בדף שמתאים לו ולהגיב על דבריהם של המגיבים שקדמו לו.
דרג מאמר זה
(15 מדרגים)
במאמר ריק זה הקוראים יכולים להגיב על כל נושא שרק יעלה על דעתם. אשמח אם תפנו למאמר הזה את כל ההערות הכלליות, ההשמצות, התשבחות, ההצעות לשיפור, ההמלצות על הישיבות והרבנים שישפרו את הבנתי ביהדות, ההפניות לאתרי החזרה בתשובה וכל שאר התגובות שאינן קשורות למאמר ספציפי כלשהו.
 
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
דף זה נועד לשימושם של מבקרים שרוצים לנהל דיון חופשי בנושאי דת ומדע. כל מבקר רשאי להעלות כל תגובה שמתייחסת לנושא ולענות על תגובותיהם של האחרים. בעל האתר לא ישתתף בדיונים הללו אך הוא יקפיד להעביר לדף בשם 'תגובות כלליות של מגיבים מיוחדים' את כל התגובות שמכילות קללות, נאצות, גידופים והשפלות, תגובות שמכילות רק 'סיסמאות' שגרתיות ותגובות שמטרתן, לפי מיטב שיפוטו של בעל האתר, לשבש את האתר או להציפו בתכנים תורניים. דיונים משמעותיים שיש בהם עניין לציבור הרחב יועתקו גם לדף שייוחד לאותו דיון בלבד ויוצג בקטגוריה בשם 'דיונים חופשיים נבחרים'.
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
דף זה נועד לשימושם של מבקרים שרוצים לנהל דיון חופשי בנושא יחסי הדת והמדינה בישראל. כל מבקר רשאי להעלות כל תגובה שמתייחסת לנושא ולענות על תגובותיהם של האחרים. בעל האתר לא ישתתף בדיונים הללו אך הוא יקפיד להעביר לדף בשם 'תגובות כלליות של מגיבים מיוחדים' את כל התגובות שמכילות קללות, נאצות, גידופים והשפלות, תגובות שמכילות רק 'סיסמאות' שגרתיות ותגובות שמטרתן, לפי מיטב שיפוטו של בעל האתר, לשבש את האתר או להציפו בתכנים תורניים. דיונים משמעותיים שיש בהם עניין לציבור הרחב יועתקו גם לדף שייוחד לאותו דיון בלבד ויוצג בקטגוריה בשם 'דיונים חופשיים נבחרים'.
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
דף זה נועד לשימושם של מבקרים שרוצים לנהל דיון חופשי בנושא קיומו ומהותו של האלוהים ועל הנכונות של התורות שמיוחסות לו. כל מבקר רשאי להעלות כל תגובה שמתייחסת לנושא ולענות על תגובותיהם של האחרים. בעל האתר יקפיד להעביר לדף בשם 'תגובות כלליות של מגיבים מיוחדים' את כל התגובות שמכילות קללות, נאצות, גידופים והשפלות, תגובות שמכילות רק 'סיסמאות' שגרתיות ותגובות שמטרתן, לפי מיטב שיפוטו של בעל האתר, לשבש את האתר או להציפו בתכנים תורניים. דיונים משמעותיים שיש בהם עניין לציבור הרחב יועתקו לדף שייוחד לאותו דיון בלבד ויוצג בקטגוריה בשם 'דיונים חופשיים נבחרים'.
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
בדף זה מגיבים שמייצגים עמדות תורניות מובהקות רשאים לפרסם כל שעל ליבם.
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
האתרים החרדיים, כידוע, אינם מפרסמים את כל תגובות המבקרים והם פוסלים או מצנזרים כל תגובה שאינה עולה בקנה אחד עם דעתם ועם המסרים שהם רוצים להעביר. את התגובות שנפסלו או צונזרו על ידי האתרים החרדיים ניתן להוסיף לדף זה וכאן הן יצגו במלואן כסדין אדום בפני כל אלו שמפחדים לתת לאמת להבקיע את חומות האמונה.
 
 
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
אנא הגיבו כאן לסרטוני מטרד חב"ד שמוצגים בטור השמאלי של דף הבית או בערוץ מטרד חב"ד ביו-טיוב.
 
 
 
דרג מאמר זה
(116 מדרגים)
דף זה מוקדש להערות ולתובנות של אביחי. הקוראים מוזמנים להגיב לדברים שבדף.
 
דרג מאמר זה
(37 מדרגים)
דף זה מוקדש לרעיונות שעדו מעוניין לפתח באופן עצמאי, ללא קשר לנושאים המועלים באתר. הקוראים מוזמנים להגיב לדברים הללו.
 

התגובות האחרונות