Skip to content

1VSDAT

Open menu
ראשון, 23 ספטמבר 2012 15:54

פתרון תעלומת הרבי מליובאוויטש

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
אין כל ספק שהרבי מליובאוויטש הוא אכן מלכנו וגואלנו - הלא נביא אמת בשם מנחם מנדל שניאורסון הצביע עליו כמלך המשיח שעתיד לגאול את עם ישראל. הבעיה היא שהרבי מליובאוויטש נעלם מעיין ויש הטוענים שהוא נקבר והוספד קבל עם ועדה כבר לפני שמונה עשרה שנה. ברור לחלוטין שבעת הסתלקותו בשנת 1994 הדור עדיין לא היה מוכן לקבלו והרבי נאלץ להשהות את התגלותו עד להבשלת התנאים לגאולה אבל מותו האמיתי או המדומה הותיר אותנו עם תעלומה גדולה שפיצלה את מחנה תומכיו לשניים: לאלו שהשלימו עם מותו הזמני ועתה הם ממתינים ליום תחיית המתים בו הרבי יקרום עור וגידים ויתגלה בכל תפארתו כמשיח שימלוך על כל עם ישראל, ולאלו שחושבים שהנוכחים בהלוויתו ראו לא יותר מאשר חיזיון והרבי החי בעצם מסתתר בהמתנה לשעת הכושר שתאפשר לו לצאת ממחבואו ולמלא את ייעודו הקוסמי.
 
שתי הגישות נושאות עימן תקוות גדולות וחזקה על כולנו שנשמח ונעלוז כשנראה את המשיח שב ומתגלם בבשר, או לחליפין, יוצא ממקום מחבואו. השאלה היחידה היא מה יקרה אם הדור ימשיך בסורו והגבורה תחליט לדחות את הגאולה בעוד כמה ימים, שבועות, חודשים או שנים. יומו של האל שקול לאלף שנות אדם ולכן אל לנו להתפלא אם האל יחליט לעכב את הגאולה במה שבעיניו נראה ככמה דקות או שעות ובעיננו כעשורים או יובלות. גם אם נרצה להיות אופטימיים, אך עדיין לשמור על גישה ריאלית, נאלץ להניח שייתכן מאד שהמשיח יגיע רק עוד כמה עשרות שנים, ב-2052 לשם משל. האם בעוד ארבעים שנה כולם יסכימו שהמשיח הוא באמת הרבי מליובאוויטש שקם מעפרו או שיקומו הספקנים שידרשו ממנו לעבור בדיקות די.אן.אי ו/או להעמיד לרשות החוקרים את טביעות אצבעותיו? מה יקרה אם הבדיקות ילמדנו שהמשיח החדש הוא בעצם אדם אחר לגמרי? לחליפין, אם הרבי לא מת הרי שבעוד ארבעים שנה הוא כבר יהיה יהודי בן 148. האם אנו בכלל רוצים מלך ומשיח סנילי ומוכה חוליים גריאטריים? האם נוכל להפקיר את גורלנו וגורל ילדינו בידיו של אדם שלבטח יזדקק לסיוע צמוד של שני פיליפינים?
 
שאלות אלו נוגעות רק בקצה קציה של הבעיה אבל הן למעשה מיותרות לחלוטין. התשובות כתמיד נמצאות מול עינינו ואני קצת מתפלא על חסידי חב"ד שלא עלו על פתרון התעלומה בעצמם, במיוחד לאור העובדה שהכול כבר נכתב באחד מספרי היסוד של תורת הקבלה, 'שער הגלגולים' של רבי חיים ויטאל:
 
אמנם אש הגיהינום אינה שולטת בצדיקים ותלמידי חכמים (כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה על אלישע בן אבויה, המכונה 'אחר': המרומים לא ידונו אותו (משום שעסק בתורה), ולכן צדיקים ותלמידי חכמים צריכים להתגלגל בעולם הזה בכדי למרק איזה חטא שדבק בהם שהרי 'כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא'.
 
צדיק, אחר פטירתו מן העולם הזה, מוכן לעלות במעלות העולם הבא - אבל לא במהלך אחד. תכף אחר פטירתו מענישים אותו בכדי למרק את עוונותיו היותר חמורים ואחר כך מעלים אותו במחיצה אחת. כשמגיע זמן עלייתו למחיצה עליונה יותר, מחזירים אותו בגלגול בכדי שימרק את החטאים היותר קלים מאלו הראשונים ואחר כך הוא עולה למדרגה עליונה עוד יותר. לבסוף, מחזירים אותו בגלגול להעניש אותו על דקדוקי מצוות שהם כחוט השערה, כמוסתר בסוד 'וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאֹד', ואז מעלים אותו למחיצה האמיתיית לה הוא ראוי.[1]
 
הרבי מליובאוויטש, כפי שכולנו יודעים, היה צדיק גדול אבל למרבה הצער 'אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא' ולכן גם בו דבק כנראה איזה שהוא רבב של עוון שהצריך גלגול ממרק נוסף. כשנבין זאת כל השאר יתבהר מעצמו: הרבי מליובאוויטש אכן היה המשיח האמיתי אבל כיוון שהוא עדיין לא הגיע למדרגת השלמות העליונה הוא נזקק לעוד תיקון אחד ולכן נגזר שנשמתו תתגלגל בגוף אחר שם היא תתמרק מכל חוטי השערה שדבקו בה ותכין את עצמה לתפקיד הרם שיועד לה. הרבי, בגופו החדש, אכן עתיד לגאול אותנו אבל כל זה יקרה רק בגלגול הבא שלו, אלא אם כן יסתבר שבנפשו עדיין דבקה נימה של עוון והוא יאלץ למרק את חטאו הזעיר על ידי התגלגלות לגוף חדש, וכך הלאה, מי יודע, אולי אפילו עד קץ כל הדורות.[2]
 
כל הניתוח הזה מסתמך על העובדה ש'אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא' אבל איזה רבב ניתן להדביק לצדיק מושלם כמו הרבי מליובאוויטש? במה חטא האדמו"ר הנערץ שהעביר את כל עיתותיו בלימוד תורה, קיום מצוות ועזרה לזולת? חלילה לי מלעשות את חשבונה של הגבורה אבל לאור העובדה שהרבי, בגלגולו האחרון, כנראה לא זכה להציל את עם ישראל אני נאלץ לפשפש בחוטי השערה ולחפש את העוון שכפה עליו לעבור גלגול ממרק נוסף: החשד הראשון נופל על נטייתו של הרבי להגן בחירוף נפש על הפרשנויות המילוליות של פסוקי התנ"ך, דברי החכמים ותורת הרמב"ם, מה שהביא אותו, בין השאר, לתמוך בתורה הגיאוצנטרית ולפסול את תורת האבולוציה של דרווין. הרבי היא אחרון האריות בנגלה ובנסתר שהאמין שהארץ ניצבת במרכזו של היקום ושכל המינים נוצרו כמות שהם בששת ימי בראשית. למרבה הצער זאת אינה תמונת המצב האמיתית וייתכן מאד שהמרומים חשבו שבגישתו הפונדמנטליסטית הרבי מטעה את הציבור ושם מכשול בפני עיוורים. ייתכן גם שהאל שהכול נעשה בדברו החשיב לו כעוון את גישתו האנטי-ציונית ואת התנגדותו למדינה שהמרומים העניקו לעם הנבחר בארץ אבותיו. נסתרות הן דרכי האל ונשגבות מחשבותיו אבל ברור שלא היה נדרש גלגול נוסף אם הרבי מליובאוויטש לא היה מצליח להרגיז בדרך זו או אחרת את האל שבחר בו להיות מלכנו ומשיח צדקנו.
 
כאן עולה נקודה מעניינת נוספת. האם ייתכן שהרבי עצמו היה גלגולו של משיח קודם שגם הוא לא הגיע לדרגת הצדיקות הנדרשת? האם ניתן למצוא בתולדותינו עוד משיח שקורותיו מקבילות לאלו של הרבי שגם הוא נזקק למירוק נוסף בגוף אחר? כמובן שכן. שבתאי צבי נחשב בימיו כמשיח וגואל וכמו הרבי גם הוא זכה לתמיכתו של נביא אמיתי, נתן העזתי, גם הוא סחף אחריו רבבות מאמינים, גם הוא עורר את התנגדותם של רבנים רבים וגם הוא נעלם יום אחד בהותירו אחריו קהלים שלמים שהתפללו לשובו הקרוב ולהמלכתו על עם ישראל. השיטה הקבלית שרואה בהקבלות ביוגרפיות הוכחה לגלגול נשמות מגוף לגוף[א] מחייבת אותנו להניח שנשמתו של שבתאי צבי, שכנראה ביצע עוונות קלים אילו או אחרים, התגלגלה בגופו של הרבי מליובאוויטש שם היא תוקנה ועלתה לדרגה גבוהה יותר והיא עתידה לשוב אלינו בשלישית בתקווה שבגלגול הבא היא תצליח למרק את אחרוני חוטי השערה שעוד נותרו.  


[א]             
לשם דוגמה, ספר 'גלגולי הנשמות' של הרמ"ע מפאנו מפרט עשרות מקרים בהם קשר מקרי בין שתי דמויות מלמד על גלגול נשמתו של האחד באחר. למשל, אבימלך מלך גרר התגלגל באבימלך בן ירובעל, עזרא התגלגל ברבי אלעזר בן עזריה, אשת קורח באשת אחאב, אשת ירבעם באשת הזנונים של הושע, אהוד בן גרא ביהודה המכבי שהרג את ניקנור שבעצמו היה גלגולו של עגלון מלך מואב וכדומה. 


[1]          
אמנם הצדיקים ות"ח, אין אור של גיהנם שולטת בהם, כמ"ש ז"ל על אלישע אחר 'לא מידן נדייניה משום דעסק באורייתא' (חגיגה טו:ב), ולכן הם צריכים להתגלגל בעה"ז למרק איזה חטא אשר להם, 'כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא' (קהלת ז:כ), והנה, הצדיק אחר פטירתו מן העוה"ז, הוא מוכן לעלות במדרגה במעלות גדולות בעוה"ב, אבל לא בפעם אחד, האמנם תכף אחר פטירתו יענישוהו, למרק העונות היותר חמורים אשר לו, ואז יכניסוהו במחיצה אחת במעלה, ובהגיע תור עלייתו למחיצה יותר עליונה, יחזירוהו להענישו למרק החטאים היותר קלים מן הראשונים, ואז יעלה במדרגה שנית יותר עליונה, אח"כ יחזרו להענישוהו עוד על דקדוקי מצות שהם כחוט השערה, בסוד 'וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאֹד' (תהילים נ:ג), ואז יעלוהו במחיצתו האמיתיית הראוייה אליו. ולקמן יתבאר מציאות ענשים אלו איך עניינם:
(חיים ויטאל, שער הגלגולים, הקדמה כב)
[2]          
ראה 'ספר הבהיר' סעיף קצה
נקרא 29369 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

28 תגובות

 • קישור לתגובה שני, 29 אוקטובר 2018 00:41 הוסף ע״י מנחם

  לכותב המאמר:
  ראשית תודה על הדאגה לשלומי ולשלום היהדות, ועל יחסך לתגובתי.
  1. בכל התגובה שלך אין ולו מילה אחת (!) של תשובה למה שכתבתי בתגובתי.
  אולי לא התבטאתי נכון, אבל לא התכוונתי לנסות לשכנע אותך בצדקת דרכי, אלא להפריך כמה מהדברים שכתבת במאמר זה ובתגובות אליו.
  רוב מה שכתבתי בתגובה זה לא 'הסיפורים שסיפרו לי' אלא דברים להם הגעתי בעצמי כשחקרתי את עיסוקו של הרבי (במיוחד בשנים תשמ"ח-תשנ"ב).
  גם אם אתה לא מבין משפטים כמו "דורנו דור הגאולה" וכדומה, זה לא משנה את העובדה שאני - בתוך כל מאמיניו (בהדגשה על מאמינים ולא על אינטרסנטים) - נמשיך להאמין בדבריו, כך שהפתרון על הגלגולים לא יכול לפתור בעי' כלשהי.
  2. הרבי אמנם אישר את הקלטת ותיעוד ההתוועדויות והשיחות הפרטיות בחלוקת הדולרים, אבל זה לא נעשה בהוראתו ובטח לא על ידו (בשונה מהפצת אותן השיחות שהוגהו על ידו). שיחותיו עם הרב לאו דווקא כן מפורסמות (בקטעים לא ערוכים, אתה יכול לחפש), והי' זה דווקא במעמד חלוקת דולרים.
  3. בקשר לחברת 'שפע-ימים' והצלחתו של גוטניק, לא ניסיתי להוכיח את אמינותו של הרבי וכוחו הפלאי - וכנ"ל לא באתי לשכנע אותך - אלא הבאתי דוגמה לאנשים שהקשיבו לרבי בענייני עסקים. לכן גם אם הם לא מצליחים זה לא הוכחה לשיטתך, אדרבה, זה מוכיח את דבריי שהחסיד ילך בהוראת הנביא בניגוד למציאות הנראית בחושיו הפיזיים. כמו כן בנושאי בריאות ועוד לא חסר מקרים בהם דברי הרבי בהשקפה ראשונה לא נראים מתאימים עם המציאות ותמיד החסידים ילכו אתם עד הסוף.
  4. רוב קטעי הוידאו והתיעוד השונים התפרסמו באופן מיידי וללא עריכה. בנוסף בשנות ה80 כל ההתוועדויות בימי החול שודרו בטלוויזיה. רוב המאגר "רבי דרייב" אינו ערוך, וזה וידאוים מלאים, לי בעצמי יש מאגר כזה של וידאו ודברים נוספים על הרבי לאו דווקא חב"דיים, אני אוסף עוד ארכיונים.
  בתשל"ו לאחר שעיתון מסויים פרסם תמונה בה נראה הרבי שליט"א כשהוא שורק באצבעותיו, ומישהו 'חכם' התלונן למערכת העיתון על הזלזול בכבוד הרבי בפרסום תמונה כזו - הרבי הגיב בחריפות על אותו אחד שחשב ש'שמר על כבוד הרבי'.
  יוצאות מן הכלל - הן קלטות הוידאו של השיחות שנאמרו ברוסית, בתחילת שנות ה80 בקשר עם יהודי ברית המועצות, והמהדורה שנשלחה בחשאיות ליהודים שם נערכה באופן שבתחילת ובסוף הקלטת יראו סתם קטעים והשיחה תהיה מובלעת באמצע וידאו משפחתי וכדומה, מחשש שייתפסו ע"י הסובייטים. אולם, גם קלטות אלו פורסמו בשעתן מחוץ לבריה"מ ללא עריכה כלל.
  5. כל מה שיש לך לספר לי על פולחן האישיות, על הגזמות, על שחיתויות ואינטרסנטים, לא יגרע באמונתי ברבי מלך המשיח שליט"א, כי אמונתי לא נובעת מהדברים אותם כתבתי בתגובתי - היא עמוקה הרבה יותר. הדברים הנ"ל נכתבו רק במענה למה שכתבת על הרבי כבן-אנוש רגיל, שגם אם אכן כך אתה מתייחס אליו ועוד רבים כמוך, זה לא פתרון עבור המאמינים ("הפתרון היחיד משיח בן דוד") שרואים אותו אחרת, כך שבעיית הגיל המבוגר לא מפריעה לנו.
  6. את הספר שהזכרת אני מכיר יותר מדי טוב, חלקו הגדול מבוסס על דברי בערי גור-אריה, הוא ודאי אינו אמין כעד על הרבי שליט"א, כבר מתש"י (אז רצה שאביו יירש את הנשיאות) ובפרט לאחר פרשת הספרים והניצחון עליו במשפט.
  ואם אתה דווקא רוצה לדעת את ייחסם של אנשים מבחוץ אל הרבי:
  * כרגע אני לא מוצא את הכתבה המקורית אותה קראתי בעבר אבל יש פה קישור לתמונת השער של הניויורק-טיימס https://drive.google.com/drive/folders/0B6t2zW9zs378MlpIQ3doX0FpV0k.
  * תקרא את הצהרת הכבוד על קביעת י"א ניסן (יום הולדתו) ליום החינוך מידי שנה (זה תאריך עברי ולכן אי אפשר לעשות את זה קבוע) ע"י נשיאי ארה"ב (שלא נדבר על הניסוח בהצעה הראשונה בתשל"ז מטעם הקונגרס),
  *מגילת הכבוד עליה חתמו כמה מנהיגי מדינות (ארה"ב, ברזיל ועוד) בתשמ"ז,
  *תראה את תיעודי הוידאו - הלא ערוכים... - מתהלוכות ל"ג בעומר העוברות על פתח ביתו בהם נראים חיילי המשמר הלאומי של ארה"ב מצדיעים לכבודו (למשל בתשד"מ (1984) ירו ברחוב 21 מטחי כבוד (נוהג שעושים בדרך כלל לאישיות ברמת מלך או ראש ממשלה),
  *בהתוועדויות י"א ניסן בהם הגיעו לברך נציגי הממשל רואים שבתחילת ההתוועדות אין יין על השולחן (מחשש ליין נסך) ורק וודקה, רואים את הנציגים בוידאו, ההתוועדויות שודרו בשעתן בטלוויזיה כך שאי אפשר לערוך.
  כל הדברים האלו הם עובדות מתועדות, המסמכים פורסמו כבר בשעתם, אני קורא הכול בעצמי. לא שייך 'להגזים' את תמונת המסמך המקורי לדוגמה.
  נ.ב. מי ששולט בכל העמותות החסידיות בארץ ובעולם הוא הרבי בעצמו. הרבי לא שולל מאנשים את בחירתם החופשית והם יכולים לחטוא. לדוגמה: הרבי הקים את "ארגון הגג למוסדות חב"ד באה"ק", כאשר הם החליטו בתש"נ ללכת - בניגוד להוראת הרבי - עם פרס (במה שכונה 'התרגיל המסריח' שלדעת הרבי היה עלול לסכן את חיי מיליוני יהודים), תמורת הבטחות ושוחד, הרבי פירק את הארגון. כך עברו מוסדות רבים מארגון "הגג" המפורק לעמותת צא"ח. חלקם אף הופרטו מהעמותות עם קשר ישיר לרבי שליט"א. (בתשנ"א הוקמה האגודה למען הגאולה האמתית והשלימה (זו של משיח בכיכר) בלי קשר לצא"ח, ועוד).
  אם פלוני ששימש בתפקיד מסויים חטא הרבי יכול להסתדר בלעדיו ובלי העמותה. (למשל חלק גדול מאוד מחב"ד בתל-אביב לגמרי לא קשור לצא"ח כמו כל מוסדות רמת אביב של הרב גינזבורג, ועוד).
  באופן כללי אני לא מאמין בעסקנים, אלא ברבי מלך המשיח שליט"א. אתה יכול להמשיך לאסוף חומר על השחיתות של חב"ד ושל החב"דניקים, זה לא יהפוך את הכתבה שלך (זו עליה הגבתי) לצודקת.

 • קישור לתגובה שבת, 27 אוקטובר 2018 13:30 הוסף ע״י עדי אביר

  מנחם,

  ברור לי שאתה מעריץ את האדמו"ר השביעי שלכם ועוסק בפולחן אישיותו אבל עליך לזכור שאמונה לא מייצרת מציאות ריאלית ולכן לא כל הסיפורים שסיפרו לך בהכרח התרחשו בפועל. לאחר מותו של הרבי שלכם החלה בחב"ד מלחמת ירושה בין אלו שהיו מקורבים לרבי בחייו לאלו שרצו נתח מהעוגה שהוא השאיר אחריו. האחרונים החלו לטעון שהוא לא באמת מת ובקרוב הוא ישוב ויתגלה וזאת בהנחה שלרבי חי לא ניתן למנות יורש ולכן במוקדם ובמאוחר יצטרכו לשתף גם אותם בבעלות על נכסי חב"ד. גם חלק מהנוצרים הקדומים חשבו שישו לא באמת מת ומה שראו על הצלב היה חזיון בלבד. לזרם שלהם קראו דוקטיזם. איך יקראו לזרם שלכם?

  היסטוריונים מנסים לתאר את האירועים שהתרחשו בפועל. מנהיגים דתיים, דוגמת רבני חב"ד בכלל ורבני הזרם המשיחיסטי בפרט, מנפחים ומקשטים אירועים למימדים שישרתו את מטרותיהם. הרבנים רוצים שצעירים כמוך יחשבו שהרבי מליובאוויטש היה דמות על-טבעית ולכן הם מספרים לכם סיפורים שיגרמו לכם לסגוד לו ולתרום את כל שביכולתכם, בייחוד את זמנכם, לקידום האג'נדה שלו. אתה וחבריך משתתפים ב'מבצעים' ועוסקים בפעילות מיסיונרית כי אתם חושבים שזאת מצוותו של הרבי הנערץ. אם הוא לא היה כל כך קדוש ונשגב כנראה לא כולם היו נרתמים למאמץ המשותף ולרבנים שלכם היה הרבה פחות כוח ואמצעים.

  אתה טוען שכל נפלאות הרבי מתועדים בסרטונים, ספרים ואתרי אינטרנט. זה לא לגמרי נכון. הפרסומים שנכתבו על ידי חבדניקים אכן מתארים את גדולתו של הרבי אבל הספרים שנכתבו על ידי חוקרים אקדמיים הם הרבה יותר מאופקים ותמצא בהם הרבה פחות תהילות, תשבוחות וסיפורים פלאיים. אם אתה רוצה ללמוד על הרבי האמתי, לא על הדמות המיתולוגית שמשתקפת בפרסומים החבדיים, אני ממליץ לך לקרוא את הספר 'הרבי מליובאוויטש בחייו ובחיים שלאחר חייו' שנכתב על פרופסור מנחם פרידמן ופרופסור שמואל היילמן. זהו ספר מחקרי ולכן תמצא בו רק עובדות ולא את האגדות שחבדניקים אינטרסנטיים המציאו לצרכיהם. במאמר 'שבעת הדוקטורטים של המלך המשיח מליובאוויטש' הבאתי פרסומים חבדיים שייחסו לרבי שבעה דוקטורטים ומולם הצגתי את ממצאי שני החוקרים הללו שגילו שלרבי הייתה רק דיפלומה בהנדסה מכאנית ובהנדסת חשמל מבית הספר המיוחד לעבודות ציבוריות בבניין והנדסה. במילים אחרות, הרבי היה משהו בין הנדסאי למהנדס ולא היה לו אפילו תואר אקדמי אחד, שלא לדבר על שבעה תוארי דוקטור.

  מכאן עליך להסיק שכדאי להטיל ספק במה שמספרים לך ובפרסומים של רבנים אינטרסנטיים שהשקיעו את עתידם בפולחן האישיות של הרבי. כשמספרים לך סיפור נפלאות על הרבי בקש הוכחות לנכונותו. עדות של רב זה או אחר אינה מהווה הוכחה וגם סרטונים שנערכו בצורה מגמתית אינם שווים יותר מידי. אם ברצונך הוכחות אמינות חפש אותן במסמכים, סרטונים שלא עברו עריכה חבדית או עדויות של גורמים ניטרליים ונטולי אינטרסים. הדברים הללו הם בהכרח הרבה יותר אמינים מהסיפורים שהחבדניקים מספרים לעצמם.

  בעייתיות עוד יותר הן הסיסמאות שנשטפות למוחך. למשל 'תקנו את כל העבירות ואין יותר גלגולים', דורנו הוא דור הגאולה' וכדומה. מניין אתה יודע שזה נכון? מי יכול להוכיח את הקביעות הללו? האם מישהו אי פעם ראה 'גלגול' והוסמך לקבוע אם ה'גלגולים' פסקו או יימשכו? מי קבע ש'דורנו הוא דור הגאולה'? מה תעשו כשיעבור עוד ודור ועוד דור ועדיין לא ישמעו פעמי גאולה? אני הבטחתי כבר מספר פעמים שעם שובו של הרבי המשיח אני אגדל זקן, אלבש את המדים ואפיץ את הסיסמאות. מה אתה תעשה עם יעברו עוד עשרים שנה מבלי שנזכה לגאולה כלשהי? מה אם יעברו חמישים שנה? ישו הצהיר שבין שומעיו יש כאלו שיזכו לראות את שובו לעולם החיים. מאז חלפו כמעט 2,000 שנה ואיש עדיין עוד לא חזה בו. היית רוצה שגם ביהדות תהייה כת שממתינה למשיח שקר שלעולם לא יבוא? היית רוצה שהכת הזאת תתפצל מהיהדות ותהפוך לדת נפרדת – כפי שקרה בשעתו לכת המאמינים בישו שהפכה לדת הנוצרית?

  הרבי דווקא כן הקליט את התוועדויותיו ומעיד על כך הרב לאו, מי שהיה הרב הראשי לישראל, שכתב לי 'שיחה זו התמשכה למס' משפטים נוספים והדברים תועדו במצלמת וידיאו שהייתה קבועה שם, ותיעדה את כל שיחותיו של הרבי עם כל מבקריו. אני עצמי ראיתי את הסרט הזה והדברים נכונים' (את מכתבו של הרב לאו תמצא במאמר 'האם הרבי ניבא שהרב לאו יעלה על כס הרב הראשי לישראל?') היכן הם כל הסרטונים שהוקלטו במצלמות שהותקנו ב-770? מדוע באתרי חב"ד אין מאגר שמכיל את כל ההתוועדויות של הרבי ולא רק את אלו שמקדמות את האינטרסים של רבנים אלו או אחרים?

  אני לא יודע מה סיפרו לך אבל חברת 'שפע ימים' פועלת תחת הזהרת עסק חי והיא שורדת רק בזכות גיוסי הון חוזרים ונשנים מפרייארים שמעולם לא ראו החזר כלשהו על השקעתם. יוסף יצחק גוטניק אולי נהיה עשיר מהנבואות של הרבי אבל, אולי גם מהעסקים הלא חוקיים שהוא ניהל בגינם הוא נשפט, הורשע ונקנס בסכום של 28.5 מיליון דולר. ב-2016 הוא הכריז על פשיטת רגל והיום כבר לא נהוג לנפנף בהצלחתו כראייה לגדולו של הרבי.

  הגורמים האינטרסנטיים רוצים שתחשוב שהרבי היה על-אנושי ולכן הם מספרים לך שלאחר התקף הלב פעילותו רק הלכה והתעצמה וצרכיו הגופניים הלכו והצטמצמו. רבים היו פעילים ונמרצים עד גיל מבוגר. לשם דוגמה, מי שהיה יו"ר ההסתדרות, יצחק בן אהרון, נישא בשנית בגיל 93, קיבל תואר דוקטור לשם כבוד בגיל 98 ומת בגיל 100. היו עוד רבים שכמותו אבל איש לא 'ניפח' את תדמיתם ולכן אתה מלא התפעלות מהרבי שלך ואינך מודע להישגיהם של אלו שלא ניסו להקים לעצמם כתות של פולחן אישיות. אתה יודע על הרבי רק מה שההנהגה השלטת רוצה שתדע ואינך יודע דבר על מה שבאמת התרחש בשנים שלפני מותו.

  בכל אופן, בעשרות השנים שלאחר מותו, החסידות הסתאבה ולא מעט חסידים מצאו את עצמם בכלא בעקבות מעילות, הברחות, העלמות מס, גניבות והתעללויות מיניות. פה בארץ, הרב יוסף יצחק אהרונוב, מי ששלט בכל העמותות המרכזיות של החסידות ('אגודת חסידי חב"ד', 'ארגון צעירי אגודת חב"ד', 'רשת אהלי יוסף יצחק' וכדומה), הורשע, בסדרת עבירות, בכללן גניבה מהעמותות שהוא ניהל, ונדון לשנתיים מאסר בפועל וקנס כספי כבד. אהרונוב השתייך לזרם המרכזי של החסידות ולא לזרם המשיחיסטי שלכד אותך אבל זה רק עניין של זמן עד שגם הרבנים המשיחיסטים יגלו שכת פולחן אישיות שמוצפת בצעירים תמימים מאפשרת להם לא רק להחיש את פעמי המשיח אלא גם לעשות לביתם. את מעללי אהרונוב ועונשו תוכל למצוא במאמר 'חב"ד - סופה של אחיזת העיניים'.

  המאמר 'שבעת הדוקטורטים של המלך המשיח מיובאוויטש':
  http://1vsdat.org/index.php/q/q/item/466-%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9

  המאמר 'האם הרבי ניבא שהרב לאו יעלה על כס הרב הראשי לישראל?'
  http://1vsdat.org/index.php/q/q/item/305-%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8

  המאמר 'חב"ד - סופה של אחיזת העיניים':
  http://1vsdat.org/index.php/q/q/item/1723-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%91-%D7%93-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94

  תוכל ללמוד עוד על החסידות שלך בעשרות המאמרים בקטגורית 'חב"ד – פלג או כת?':
  http://1vsdat.org/index.php/q/q


  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 25 אוקטובר 2018 07:13 הוסף ע״י מנחם מ.

  לכותב המאמר:
  1 - המאמר שלך לא יכל להיות נכון כי מי שמאמין לרבי מוכרח להאמין שתיקנו את כל העבירות, אין יותר גלגולים, ודורנו הוא דור הגאולה. (נשמתו של משיח - נשיא הדור וכו' אכן עברה מדור לדור עד הרבי). מי שלא מאמין לא יוכל לומר שהרבי משיח או יהיה משיח בעתיד, ודאי לא מהסיבות שכתבת (הוא ניבא וכדומה).
  כמה דברים שחשוב שתדע על הרבי מלך המשיח שליט"א:
  2 - הרבי לא הקליט את התוועדויותיו הן הוקלטו על ידי החסידים וכל ההקלטות מפורסמות באינטרנט. יש מאגר שנקרא רבי דרייב ועוד, אתה יכול לגשת למחקר.
  3 - אגב בקשר לדוגמה שהבאת על השקעה בנפט ע"פ נבואה של הרבי:
  חברת "שפע-ימים" של אהי טאוב נוסדה ע"פ נבואה של הרבי לראש עיריית חיפה שבעמק הנמצא בים של חיפה יש אבנים טובות. החברה השיגה רשיונות לקידוח ובדיקה של יהלומים. (לפועל מכיון שאין להם מספיק כסף הם חופרים רק באיזור הקישון הקרוב לאיזור עליו דיבר הרבי כי העבודות בים עולות הון רב, אך הם אכן מוצאים כל הזמן סימנים לכך שיש יהלומים ואבנים טובות באיזור).
  גוטניק מאוסטרליה נהיה עשיר מנבואות של הרבי בנושאים אלו באוסטרליה.
  לאחרונה מתפרסמות חוברות 'דברי משיח - תשמ"ט' שבועיות, יש את זה על האינטרנט. בתור הוספה להן מתפרסמים חלקים מהיחידות ל'קרן לפיתוח מחנה ישראל' שהתקיימה בז' תשרי תשנ"ב. אתה מוזמן לקרוא את זה יש שם דו-שיח של אנשים (רובם כלל לא חב"דניקים)" המתייעצים עם הרבי בנוגע לעסקים של מיליונים).
  כמעט כל חסיד לא עושה צעד משמעותי בחייו (שידוך, קניית בית, רפאה, מעבר דירה, עסקים ועוד) ללא אישור או ברכה מהרבי. כמובן שאם הרבי יאמר משהו בניגוד לדברי הרופאים לדוגמה, או בניגוד למבינים במשק וכדומה החסיד יקשיב לרבי. תשאל כל חב"דניק.
  4 - בקשר להיותו של הרבי אדם רגיל: בתשל"ח לדברי הרופאים עבר הרבי התקף לב אך לאחריו במקום לנוח מהעבודה עבודתו רק הלכה והתעצמה עם השנים:
  * הרבי כן הפסיק לקבל אנשים באופן פרטי אך קבלת הקהל עברה מישיבה במשרד בשעות הלילה לעמידה על הרגליים למשך ימים שלמים בחלוקת הדולרים.
  * הרבי הוסיף משנה לשנה את הימים בהם נוהג ללכת לציון חמיו - יום כזה כולל: הכנות מהילה שלפניו, צום, עמידה על הרגליים במשך כל זמן השהייה בציון. אם בשנים הראשונות היה זה פעמיים בחודש והרבי היה חוזר לפני השקיעה הרי שזה הגיע למצב שהרבי נוסע לפחות פעמיים בשבוע וחוזר בשעות הערב ובקיץ אף היו פעמים לאחרי אחת עשרה בלילה.
  * עם השנים הרבי הוסיף בהגהת השיחות עד שמשנת תשמ"ז כמעט כל ההתוועדויות מוגהות על ידו. כל הגהה כזו דורשת מאמץ רב.
  * ביום יום הרבי אוכל רק פרוסות עוגה ואחרי ערבית חתיכה קטנה של דג, הרבי לא אוכל לחם ובשר בכל השבוע למעט שבת ומוצ"ש.
  * אחרי הסתלקות הרבנית בתשמ"ח הרבי עבר לגור במשרדו ב770 אז המזכירים והמשמשים נודעו יותר לסדר היום התברר ששעות המנוחה היחידות בימים בהם נח (לא כולל ליל שישי, ליל ש"ק, ולילות לפני נסיעה לאוהל (שני וחמישי) הן בד"כ בין ארבע לשמונה בבוקר, כשהמיטה בחדר מלאה ספרים מה שאומר שגם שעות אלו אינן שעות שינה נורמליות.
  * השיחות וחלוקות הדולרים הפכו להיות תדירות יותר ובהפתעה עד שהיו תקופות בהן חילק דולרים כמעט כל יום חול (אחרי התפילות).
  *אחרי שעות בחלוקת דולרים בהם עוברים אלפי אנשים, עוברים אנשים שונים מכל הסוגים והרבי מזכיר לרבים מהם את פגישתם הקודמת איתו, את המכתבים (שהם אפילו כבר שכחו) ועוד.
  * קח דוגמה את יום שני כ"ח סיון נ"א: ביום ראשון היה חלוקת דולרים עד הערב אחר כך הרבי התכונן לנסיעה. ביום שני הרבי נסע לאוהל, עמד כל היום בצום, התפלל וקרא מכתבים, בערב חזר לתפילות מנחה וערבית, אחרי התפילה אמר שיחה, והיה בתכנית שיחלק חוברות. המזכירים הודיעו שהחוברות לא הגיעו ולכן תהיה הפסקה (כדי שהרבי יעלה לחדר לשבור את הצום) אך הרבי החליט להמשיך בעוד שיחה עד שהחוברות יגיעו (וגם אחרי..) כך שהרבי חזר לחדרו רק באיזור 12:00 בלילה אחרי שעומד על הרגליים כמעט מהבוקר ללא הפסקה.
  * דוגמה נוספת מיום ראשון כ"א שבט תשנ"ב: אחרי שעמד בחלוקת הדולרים כל היום, בתפילת ערבית עמד שוב כל התפילה כי היה ש"ץ (הילולת הרבנית) אחר כך אמר שיחה ועמד עוד חמש שעות לחלק חוברות, לחדרו חזר רק באמצע הלילה.
  ---
  שתי דוגמאות קטנות מתוך אינספור, הכול מתועד בוידאו, כתבי-עת ועוד, בלי הגזמה בכלל.
  ---
  אשמח לשמוע אם אתה מכיר עוד מישהו שמתפקד ככה בגיל שמונים ותשע אחרי התקף לב ועוד בעיות בריאותיות, בשפיות מלאה ובתנאים כאלה (האם אתה מכיר אדם צעיר שמסוגל לעמוד באורח חיים כזה???).
  5 - באופן כללי אני מקווה שאתה לא חולק על זה שהרבי עצמו אכן מאמין באמונה שלימה שכל מילה בתורה היא אמת לאמיתה והוא מאמין בכל מאודו בצדקת דרכו.
  6 - אני בטוח שגם אם יש לך בעיות עם החב"דניקים את הרבי עצמו אתה אוהב כי הוא אוהב אותך. אולי אתה לא תסכים להודות בזה באתר אבל בינינו אתה תדע את האמת...
  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 • קישור לתגובה ראשון, 12 אוגוסט 2018 14:50 הוסף ע״י עדי אביר

  יוסף,

  אני תמיד טוען שהיהודים הם אלופי העולם בהכרת ה'יש' ולכן הם יודעים הכל על בוראי עולם, אורות אינסוף, קליפות,עולמות אבי"ע, ספירות, תובנותיו של שלמה המלך, גאולות ומאוראות אחרית הימים. השאלות היחידות עליהן הם אינם מסוגלים לענות היא 'כיצד הם יודעים את מה שהם חושבים שהם יודעים ומי מבטיח להם שכל הסיפורים שהם מספרים לעצמם הם נכונים'.

  קח את האר"י, שנולד ומת במאה השש עשרה. מניין הוא למד את כל התורה הקבלית שהוא הותיר אחריו? האם הספירות, הקליפות, האורות, העולמות ושאר הסודות שהוא חשף מוזכרים בתנ"ך? האם רבני עידן התלמוד הכירו אותם? רוב הדברים שתיארת אינם מוזכרים אפילו בספר הזוהר אז כיצד תוכל לקבוע שמקורם אינו בדמיונו הפורה של האר"י? אולי הוא בסך הכל עיבד כל מיני ספקולציות מיסטיות למיתוס המקיף ממנו ציטטת? אולי מאחורי דבריו אין דבר זולת אמונות טפלות ותקוות שוא?

  למעשה, אם תתעמק בחומר תגלה שלמיתוס הלוריאני אין שום בסיס ביהדות אבל הוא מכיל הרבה אלמנטים שנלקחו ממשפחת האמונות הגנוסטיות שרווחו במאות הראשונות של האלף הראשון לספירת העמים. האמונות הללו דוכאו על ידי הכנסייה הנוצרית אבל הן ירדו למחתרת וצפו חזרה מעל לפני השטח במאה השתים עשרה, בסמוך להתפרצות קבלת הזוהר. להערכתי, הדיהם הגיעו גם לאר"י והוא שילב אותם במיתוסים החדשים שהוא פיתח.

  אף אחד מעולם לא ראה, שמע, טעם, הריח או מישש את 'בורא עולם', 'אורות אינסוף', 'קליפות','עולמות אבי"ע', 'ספירות' וכדומה וסביר להניח שאף אחד גם לא יעשה זאת בעתיד ולו רק משום שאפילו אתה תודה שלא מדובר בתופעות גשמיות אלא רק בתופעות 'רוחניות' אותם לעולם לא נוכל להשיג בחושינו או למדוד במכשירינו. אם כל תיאוריו של האר"י עוסקים בתופעות 'רוחניות' כיצד אתה מסוגל לקבוע שהתופעות הללו הן 'אמתיות' בעוד שתופעות מקבילות הן רק 'מדומיינות'? מה גורם לך לחשוב שאודין לא מגייס את לוחמים מתים 'רוחניים' לצבא שלו בולהאלה ה'רוחנית' או שישו אינו יושב על כס משפט 'רוחני' ושופט את החיים והמתים? בעולם מתגלגלים אינספור סיפורים על אירועים שמתרחשים רק במימדים על-טבעיים ומדוע אתה חושב שהמיתוסים שלנו הם יותר 'נכונים' מהמיתוסים של האחרים?

  למעשה, לא רק שאתם לא מסוגלים להוכיח שהסיפורים שאתם מספרים הם 'נכונים', אתם אפילו לא מסוגלים להגדיר היטב את המונחים בהם אתם משתמשים. למשל, מהם 'אורות אינסוף'? הם יש להם אורך גל? האם הם מורכבים מחלקיקים? האם ניתן לראות אותם? אם לא, כיצד ניתן להבדיל בין 'אורות אינסוף' 'רוחניים' לבין מלפפונים חמוצים 'רוחניים'? אולי האר"י טעה והתכוון לחמוצים כשהוא דיבר עח 'אורות'? דוגמה נוספת:בשום מקום לא ניתן להיתקל ב'ספירות' ולכן ברור שמדובר במבנים רוחניים ולא גשמיים אבל אם מדובר ב'ספירות' 'רוחניות' כיצד ה'נוגה' (לשיטתך - 'קליפת הדת') מצליחה לסוב סביב 'ספירת היסוד'? האם לספירה 'רוחנית' יש מקום בחלל אותו ניתן להקיף?

  בקיצור, יוסף, לפי דעתי קבלת האר"י הומצאה 'יש מאין' במאה השש עשרה והיא אינה מחייבת איש. כדאי שגם אתה תברר על מה היא מסתמכת ומה היא בדיוק אומרת לפני שתנסה להסביר אותה פעם נוספת.


  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 12 אוגוסט 2018 09:38 הוסף ע״י יוסף כהן

  על פי הארי הקדוש
  בורא עולם הנקרא אור האינסוף מסר את התורה לקליפות לזון ולכלכל את העולם
  מסתבר ש-יהוה או מה שאנו מכנים הקב"ה נברא יחד עם 4 עולמות אבי"ע (אלה לעומת אלה) והוא בסך הכל קליפה דתית ולא בורא עולם עצמו
  ע"פ הארי סוד גדול הוא שאור האינסוף שאינו מקפיד על על תחומים וצמצום מעצם היותו אינסופי "מכה על המסך ומזכך אותו מכל עביותו" כלומר יפרק את החומות וישחרר את האנושות מכבלי הדת ובתי הכנסת יוחלפו בבתי מרחץ ותענוגות
  שלמה המלך ע"ש שידע סוד גדול זה שקליפת הדת הניקרה נוגה ( נוגה לו סביב) סובב מסביב לספירת יסוד שהוא איבר המין הגברי לקח לו אלף נשים ע"מ להיתגבר על הקליפה.
  מכיוון שאנו קרובים לעידן הגאולה אור האינסוף יגלה את כל סיתרי תורה, ותלמידי חכמים יוכלו לקיים סקס חופשי ולהיגאל והקב"ה יימח שמו, אללה, ואלוהי הדת האחרים, לא יכולו עוד להביא עלינו, צרות, עוני ושואה ויושמדו ע"י בורא עולם עד הייסוד.

 • קישור לתגובה שלישי, 25 אוגוסט 2015 22:30 הוסף ע״י חילוני )מעגלתו של(

  עדי:
  אני מגיב מהנייד במהלך טיול אופניים בגרמניה אבל אני מוכרח לומר שאני מתפלא על הפתעתך מתובנותיו הפסיכולוגיות.
  זה מבוסס על שלוש אקסיומות ונתון אחד.
  שלושת האקסיומות הו:
  1. החרדים צדיקים
  2. החילוני הוא חמורו של משיח
  3. יודע צדיק נפש בהמתו.

  הנתון הוא כמובן העובדה שאתה מודה שאתה חילוני.

  פשוט, לא?

  אגב אני יודע את הנ"ל כי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו

 • קישור לתגובה ראשון, 23 אוגוסט 2015 00:26 הוסף ע״י עדי אביר

  אליהו,

  איך כל החרדים שמעולם לא הטריחו את עצמם בלימודי חול הופכים לפסיכולוגים כל כך מעמיקים?

  היכן בדיוק אתה מוצא אותי מחרף ומגדף? אני לא חרדי ולכן לעולם איני מקלל, מחרף או מגדף.

  האם אין לך שום טיעון ענייני שיפריך את מה שכתבתי כאן? האם הציטוטים שלי שגויים? האם איני מבין נכון את תורת הגילגולים? האם אמרתי משהו שגדולי הדור היו נמענים מלומר?

  אני יודע שבכת שלך לימדו אותך שהרבי מליובאוויטש הוא חצי אלוהים. אני חושב שהוא לגמרי בן אדם וניתן להתייחס אליו כשם שמתייחסים לכל אדם אחר.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שבת, 22 אוגוסט 2015 23:39 הוסף ע״י אליהו

  בטוח שאתה 'שנה ופירש'ניק.
  לפי עוצמת השנאה ו'הבקיאות' השיטחית והמדומה שלך.
  לכן אתה חולה כל כך ורדוף לחרף ולגדף, כי משהו מציק לך.

 • קישור לתגובה שלישי, 24 פברואר 2015 17:14 הוסף ע״י אנונימי

  ראשית הרבי לא יכול להיות המשיח משום שהמשיח יתגלה רק באחרית הימים ולא מגיע לביקורים ואז נעלם שנית הוא אינו מתאים לתיאור המשיח בת"נך כפי שנאמר כאן לפני .

 • קישור לתגובה רביעי, 05 נובמבר 2014 19:23 הוסף ע״י עדי אביר

  News,

  אני שוב לוקח את האשמה עלי אם גרמתי לך לחשוב שאני מאמין שהרבי מליובאוויטש הוא באמת המשיח. המאמר הזה נכתב בנימה מבודחת וצר לי אם הוא מטעה את הקוראים.

  בכל מקרה את דעתי על משיחיותו של הרבי מליובאוויטש ביטאתי במאמר 'הרמב"ם נגד הרבי מליובאווישט' בכתובת:

  http://www.1vsdat.org/index.php/-q/q---/item/928-%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9

  ואת תרומתי לשאלת היותו של הרבי שרלטן או פסיכופט תמצא במאמר 'טעותו הגדולה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בכתובת:

  https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%98&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:he:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=RlxaVJ-RMu7H8gfC5IKICw

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 05 נובמבר 2014 18:40 הוסף ע״י news

  ===
  הרבי מילובביץ לא מתאים לתיאור המשיח בנבואות התנ"ך ולכן הוא לא המשיח!
  ===

  http://***.***.co.il

  ------------------------------------
  הערת מערכת:

  התגובה מפנה לאתר תעמולה נוצרי שמנסה להוכיח שישו, ולא הרבי מליובאוויטש, הוא המשיח האמיתי. מדיניות האתר אוסרת הפצת חומר תעמולתי ולכן כתובת האתר נמחקה. המגיבים מוזמנים להפנות את הקוראים למאמרים או סרטונים שמגבים את טענותיהם ובתנאי שלא מדובר בהפנייה לאתרים שכל יעודם הוא להפיץ תעמולה דתית, פוליטית או מסחרית.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 02 ספטמבר 2014 21:29 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  אני אוהב אותך שלמה. אתה : 1.) חמוד 2.) ונעים הליכות 3.) ומשכיל !!!

  האם הרבי שלכם לא לימד אתכם להתבטא אך ורק בדרכי נועם? בכל אופן, אני מודה לך על שלא קיללת אותי ולא הבטחת לשבור לי את כל העצמות.

  לעצם העניין, מה בדיוק הפריע לך במאמר התורני שפרסמתי? אתה לא מאמין בגלגול נשמות? כתביו של חיים ויטאל, תלמידו של האר"י הקדוש, אינם מקובלים עליך?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 02 ספטמבר 2014 18:24 הוסף ע״י אליעזר שלמה חסקינד

  שלום וברכה !!! סליחה - אבל אתה : 1.) חצוף 2.) ומחוצף 3.) והדיוט !!! זה מה שיש לי לומר עליך . בתודה ובברכה. שלמה חסקינד 058-766-4442

 • קישור לתגובה שני, 06 ינואר 2014 13:26 הוסף ע״י עדי אביר

  אביחי,

  מאד ייתכן שפעם גיבבת כמה סיסמאות אבל על השאלות שלי מעולם לא ענית. אני שב ושואל: מניין אתה יודע את מה שאתה חושב שאתה יודע ואם אתה מסתמך על עץ גדול אחר, מניין הוא ידע את אשר אתה חושב שהוא ידע? לפני שתשוב ותטיח בי את הסיסמאות המקובלות שאל את עצמך: 'מניין אני יודע שהסיסמה שבדעתי לצטט היא אכן נכונה?'

  תנסה הפעם לענות ברצינות ולא לשפוך סיסמאות בעלמא. לכל פיסת מידע יש מקור ראשון ותמיד חייבים לברר מניין המקור הראשון הזה שאב את הידע שלו. לטובתך אניח לרגע שאם האל הוא המקור הראשון אז דבריו הם בהכרח נכונים אבל מה מעניק את ה'נכונות' לדבריהם של אלו שפירשו או דרשו את דברי האל? מניין לנו שפירושם או מדרשם הוא נכון? אני מניח שגם אתה כבר הבנת שרוב המדרשים אינם אלא סיפורים או אלגוריות שאת פשרם נבין רק ב'עומקים' וב'סודות' של התורה אבל מניין לנו שכל ה'אמיתות' שנמצאות ב'עומקים' וב'סודות' הללו הן נכונות?

  אביחי, אם שוב תשפוך עלי סיסמאות וקטעים תורניים חסרי כל ביסוס פשוט אפסיק להתייחס אליך ברצינות. חשוב באריכות על מה שכתבתי וענה לי תשובה שאינה מסתמכת על מאורות התורה אלא על ההיגיון האנושי. אם אינך מסוגל להסביר לי מניין אתה יודע שהידע שבידך הוא נכון אל תתבייש ושאל את הרב שלך. אולי לו יש תשובה יותר רצינית מזו שישר קופצת לקצה לשונך. בינתיים למד קצת על המושג 'אפיסטמולוגיה' ונסה להבין מדוע אני טוען שליהודים יש אונטולוגיה מפותחת מחד ואפיסטמולוגיה מנוונת לחלוטין מאידך. בכל מקרה ענה לי בתגובה אחת, מנוסחת היטב, דלת ציטוטים וחסרת 'נ.ב.'.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 06 ינואר 2014 04:40 הוסף ע״י פלוני

  עדי, התשובה לא התשתנה מפעם שעברה...

  עניתי לך על כל השאלות האלו, איפה העולם הבא מוזכר בתנ"ך ואיך אנחנו יודעים להאמין לחכמים. על הכל עניתי לך פה באתר.

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 18:52 הוסף ע״י פלוני

  שאלה מצויינת.

  בהמשך שם הוא כותב:

  "והנה הצדיקים גמורים כדוד המלך ע"ה ודניאל, הוצרכו להתבשר מאתו יתברך, שינוחו בעה"ב ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה".

  בהמשך כתוב:
  "ומשום זה העמידו בעלי המשנה, צדיקים שוב אינם חוזרים לעפרם, (דהיינו שאינם באים בגלגול)."

  הצדיקים האלו שמתגלגלים מעוניינים להתגלגל בכדי להתקדם ברמות השכר.

  וּנְצַטֵּט לְשׁוֹנוֹ שֶׁל שַׁעַר הַגִּלְגּוּלִים הַקְדָּמָה ג' - לְתוֹסֶפֶת פְּרָטִים אֲשֶׁר בּוֹ:


  הָעוֹלֶה מִזֶּה הוּא כִּי כַּאֲשֶׁר הַנֶּפֶשׁ מִתְגַּלְגֶּלֶת בָּעוֹלָם הַזֶּה אֵין עִקַּר גִּלְגּוּלָהּ אֶלָּא בַּחֵלֶק הַפְּרָטִי הַפָּגוּם הַמִּתְיַחֵס אֶל הַגּוּף הַהוּא, וּשְׁאָר חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ שֶׁכְּבָר בָּאוּ בְּגוּפוֹת אֲחֵרִים וְנִתְקְנוּ שָׁם אֵינָם בָּאוֹת שָׁם אֶלָּא בִּבְחִינַת עִבּוּר, וְלָכֵן כַּאֲשֶׁר הַחֵלֶק הַמִּתְיַחֵס אֶל הַגּוּף הַהוּא יַעֲשֶׂה אֵיזֶה מִצְוָה בָּעוֹלָם הַזֶּה גַּם שְׁאָר חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ הַמִּתְעַבֶּרֶת בּוֹ תָּטִיל חֶלְקָהּ בַּמִּצְוָה הַהִיא, כִּי גַּם הִיא מְסַיַּעְתּוֹ בַּעֲשׂוֹתוֹ הַמִּצְוָה הַזֹּאת עַל דֶּרֶךְ הַנִּזְכָּר לְעֵיל בְּסוֹד הָעִבּוּר שֶׁל אֵיזֶה צַדִּיק אֶחָד. מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁחוֹטֵא זֶה הַחֵלֶק הַפְּרָטִי כִּי אָז אֵין לִשְׁאָר הַנֶּפֶשׁ חֵלֶק בְּעָנְשׁוֹ, יַעַן כִּי הוּא מְסַיַּעְתּוֹ לְהֵיטִיב וְלֹא לְהָרַע, וְנִמְצָא כִּי בְּעֵת שֶׁנּוֹלָד הָאָדָם בְּגִלְגּוּל, כָּל הַנֶּפֶשׁ בִּכְלָלוּת חֲלָקֶיהָ מִתְגַּלְגְּלִים שָׁם, אֲבָל עִקַּר הַגִּלְגּוּל אֵינֶנּוּ אֶלָּא לְאוֹתוֹ הַחֵלֶק הַפְּרָטִי הַמִּתְיַחֵס אֶל הַגּוּף הַהוּא הַבָּא לִתָּקֵן מִמַּה שֶּׁנִּפְגַּם בַּגּוּף הַקָּדוּם וּבוֹ תָּלוּי הַשָּׂכָר וְהָעֹנֶשׁ, אֲבָל שְׁאֵרִית חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ נוֹטְלִים חֵלֶק בַּשָּׂכָר וְלֹא בָּעֹנֶשׁ כַּנִּזְכָּר, וְהִנֵּה כֵּיוָן שֶׁהַנֶּפֶשׁ הַזּוֹ בִּכְלָלוּתָהּ סוֹבֶלֶת עַתָּה הַיִּסּוּרִין וְהָעֳנָשִׁים הַבָּאִים אֶל הַגּוּף הַזֶּה בְּחַיָּיו, מִלְּבַד מַה שֶּׁסָּבְלָה כְּבָר בַּגּוּפִים הָרִאשׁוֹנִים שֶׁל שְׁאָר נִיצוֹצוֹתֶיהָ, וְגַם סוֹבֶלֶת צַעַר הַמִּיתָה הַזֹּאת וְצַעַר שֶׁלְּאַחַר הֵמִיתָה עַל יְדֵי כָּךְ מִתְכַּפְּרִים עֲווֹנוֹתֶיהָ הָרִאשׁוֹנִים, וְאָמְנָם הַמִּצְווֹת שֶׁעָשְׂתָה בַּגִּלְגּוּלִים הָרִאשׁוֹנִים וְגַם הַמִּצְווֹת שֶׁעָשָׂה זֶה הַנִּיצוֹץ עַתָּה יֵשׁ לָהּ חֵלֶק בָּהֶם כַּנִּזְכָּר וְעַל יְדֵי כָּךְ נִשְׁלֶמֶת תִּקּוּנָהּ וּשְׁלֵמוּתָהּ, וְאָמְנָם אִם הָיְתָה נוֹטֶלֶת חֵלֶק גַּם בָּעֲבֵרוֹת שֶׁעוֹשֶׂה עַתָּה זֶה הַנִּיצוֹץ לֹא הָיָה לְעוֹלָם שׁוּם תִּקּוּן אֶל הַנֶּפֶשׁ בְּכָל הַגִּלְגּוּלִים שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי לְעוֹלָם הָאָדָם חוֹטֵא וּמוֹסִיף חֲטָאִים עַל פְּשָׁעָיו הָרִאשׁוֹנִים שֶׁקָּדְמוּ לוֹ בְּגִלְגּוּלִים אֲחֵרִים וְאֵין קֵץ אֲלֵיהֶם, אֲבָל כֵּיוָן שֶׁשְּׁאָר חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ אֵינָם נוֹטְלִים חֵלֶק בְּרִשְׁעַת הַנִּיצוֹץ הַזֶּה אֶלָּא בִּזְכֻיּוֹתָיו נִמְצָא שֶׁהָעֲבֵרוֹת נִשְׁלָמִים לְהִתְכַּפֵּר וְאֵינָם נִתְוַסְּפִים, וְהַזְּכֻיּוֹת מִתְחַדְּשִׁים וְנוֹסָפִים בְּכָל גִּלְגּוּל נִיצוֹץ וְנִיצוֹץ וְעַל יְדֵי כָּךְ יֵשׁ סִיּוּם אֶל בְּחִינַת הַגִּלְגּוּל וְאֶל תִּקּוּנֵי הַנֶּפֶשׁ וְהָבֵן זֶה הֵיטֵב, וְהִנֵּה עַל דֶּרֶךְ זֶה נִשְׁלֶמֶת הַנֶּפֶשׁ בְּכָל נִיצוֹצוֹתֶיהָ עַל יְדֵי הַגִּלְגּוּלִים עַד שֶׁיֻּשְׁלְמוּ לְהִתְגַּלְגֵּל וּלְהִתָּקֵן כָּל הַנִּיצוֹצוֹת מֵרֹאשׁ הַנֶּפֶשׁ וְעַד רַגְלֶיהָ, וּכְדֵין יִסְתַּיְּמוּן רַגְלִין לֵיתֵי מְשִׁיחָא כַּנִּזְכָּר בַּזֹּהַר פ' פְּקוּדֵי דַּף רנ''ח וּבְסוֹף פ' וַיַּקְהֵל.

  ע"כ.

  גם יש שמתגלגלים באבנים וכד', כך שלא יוכלו לחטוא שוב.

  אגב יש גם המתגלגלים באוטיסטים וכאלה צלא יכולים לחטוא. יש המתגלגלים ומתים תינוקות ולא יכולים לחטוא.

  אבל יש כאלה שלא מתגלגלים בכלל כפי שהראיתי.

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 18:12 הוסף ע״י עדי אביר

  אביחי,

  אתה כותב: 'הוא יכול לכפר על עוונותיו בעודו בחיים ולקבל במותו ישר גן עדן. ... . גם מי שעלה עם חטאים למעלה, לפעמים יש מירוק למעלה, ואח"כ הוא זוכה לגן עדן ובלי לרדת לפה.' זה מאד מעניין ומרומם נפש אבל מניין אתה יודע את מה שאתה חושב שאתה יודע? אם תפנה אותי לגדול בתורה כלשהו אשוב ואשאל אותך מניין הוא ידע את אשר הוא חושב שהוא ידע וכך הלאה עד למתימר הראשון שחשב שהוא מבין את סתרי המרומים.

  בתנ"ך, אם הוא אכן מבטא את דברי האל, אין שום איזכור לגן עדן בו הצדיקים מקבלים את גמולם, אין שום התייחסות לכיפור עוונות ואין שום רמז לגלגול נשמות. כל הרעיונות הללו הושאלו ממקורות אחרים והטמעו בדת היהודית על ידי אנשים בשר ודם. מדוע אתה חושב שלדבריהם יש איזו שהיא משמעות? מדוע קשה לך להאמין שכל הבלי היהדות הן לא יותר מהמצאות אנושיות או אף גרוע מכך, הזיות אנושיות?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 17:19 הוסף ע״י חילוני (מעגלתו של)

  פלוני:
  בספרו של ויטאל כתוב:
  "צדיקים ותלמידי חכמים צריכים להתגלגל בעולם הזה בכדי למרק איזה חטא שדבק בהם שהרי 'כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא'."

  ואז - כשהם מתגלגלים שוב כאמור - בוודאי שהם צדיקים ותלמידי חכמים ומכיוון שכפי שנאמר " אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא" - גם הם חוטאים ולכן הם צריכים להתגלגל שוב.
  לא מדובר כאן בידע של ההלכה אלא במה שעולה מן הכתוב.

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 16:59 הוסף ע״י פלוני

  חילוני,

  "כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא"

  הוא יכול לכפר על עוונותיו בעודו בחיים ולקבל במותו ישר גן עדן.
  אגב יכול להיות גם רק חטא בשגגה, במקרה צדיק גדול (נדיר, רק שתדע את הכוונה, ועד גיל 13 לא נענשים). לא כל חטא הוא באותה הרמה.


  גם מי שעלה עם חטאים למעלה, לפעמים יש מירוק למעלה, ואח"כ הוא זוכה לגן עדן ובלי לרדת לפה.

  זה על רגל אחת.

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 16:23 הוסף ע״י עדו

  אני אישיתי שמעתי שהרבי מלובביץ' אמר שמי שקורא לו המשיח כאילו תוקע סכינים בבשרו.
  כמובן שכאשר דיברתי על זה עם חסיד חב"ד הוא פירש את הדברים כך שהרבי לא רצה שכולם ידעו את האמת אבל לא שזאת איננה האמת.
  ובכן, הרבי אמר משהו, בין אם אתה מאמין שהוא המשיח ובין אם לאו - הוא הצהיר במפורש שהוא לא רוצה שתגיד שהוא המשיח.

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 14:03 הוסף ע״י חילוני (מעגלתו של)

  "כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא"
  האם אין פירוש הדבר שהאדם לא יוכל למרק את חטאיו לעולמי עולמים?
  הרי כמה מדרגות שלא יטפס – עדיין, בחיותו כצדיק בגלגול המירוק, יחטא פה ושם ויאלץ לשוב לגלגול נוסף (יכול להיות שחרדי שהשתמט משירות צבאי יחזור לגלגול צנחנים).

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 12:46 הוסף ע״י עדי אביר

  ברוך,

  ראשית הרשה לי להודות לך על שהזדהית בשמך המלא. לא רבים נוהגים כמוך.

  אני מסכים איתך שחב"ד פרוסה בכל העולם אך לדעתי יש לכך סיבות טובות ובתי חב"ד אינם רק מלכודות שהוצבו בפני טיילים תמימים אלא גם מרכזי רווח שמשרתים את חב"ד במספר תחומים, עליהם ארחיב את הדיון במאמרים עתידיים שאכתוב בנושא.

  יש לי הערות רבות לתגובתך ואתחיל במשפט המופרך 'אתה צריך להבין נשמה שהאמונה זה מעל לשכל'. ראשית, אני לא נשמה. אני בן אדם (חי) ושמי הוא עדי. שנית, אמונה אינה עומדת מעל להיגיון ובסופו של דבר גם היא חייבת להישמע לתכתיביו. בעולם משתוללות רבבות אמונות שונות אבל רק היגיון דומיננטי אחד. אתה יכול להאמין בכל דבר הבל שעולה בדמיונך אבל מחוץ למחשבותיך ואשליותיך קיימת גם מציאות ריאלית וזאת אינה מושפעת מאמונותיך, תהיינה אלה עמוקות וכנות ככל שתהיינה. את המציאות הריאלית ניתן לאפיין רק באמצעות ההיגיון (שבמקרה זה נקרא בשם 'מדע') והאמונה לרוב רק מעכירה את התמונה ומערפלת את מוחותיהם של אלו שהורגלו להישמע לה במקום לתכתיבי הגיונם.

  הנה דוגמה לך: נגיד שאתה מאמין בכל נפשך ובכל מאודך שבאיזור מסויים ניתן למצוא נפט במעמקי האדמה. האם אמונתך היא זאת שהחדירה את הנפט למעמקים? כמובן שלא. הנפט נמצא שם או שהוא אינו נמצא שם, ללא כל קשר למידת אמונתך. עכשיו נניח ש'נשיא דור' נערץ זה או אחר חשף מדרש נהדר וקבע שבאותו מקום ניתן למצוא נפט בכמויות מסחריות ולעומתו סקר גיאולוגי גילה שמבנה הסלעים התת-קרקעיים אינו מאפשר למאגרי נפט להתהוות במקום זה. למי תאמין? האם תשקיע בחברה שהוקמה במטרה למצוא נפט לאור חזונו של הגאון התורני? האם אמונתך תתיר לך להשקיע סכומים גדולים בפרויקט שאנשי מדע רציניים פוסלים את כדאיותו?

  באותו אופן, ההיגיון, היינו המדע, קובעים שאדם מת אינו יכול להימצא בין החיים. זאת עובדה מדעית שלא הופרכה עד היום ואף מידה של אמונה אינה מסוגלת לשנותה, גם אם היא מגובה במדרשים נפלאים וקטעים קדושים שנלקחו מהגמרא, מהזוהר, מהאר"י ז"ל ואפילו מכל 300 כתביו של הרבי. אם יש סתירה בין הכתוב לבין ההיגיון אזי עלינו להניח שההיגיון מתאר את המצב הריאלי והכתוב פשוט טועה. כל המקורות הללו הרבו לטעות ואם הם טוענים שאדם מת עודנו חי אז יש להתעלם מהם ולדבוק במסקנות השכל הישר.

  בא נבחן לרגע את המקור לאמונה שיעקב בחיים ונראה באיזה בסיס הרבנים שלך מעגנים את ההזיות שהם מוכרים לך:

  'אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת.
  אמר ליה: וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? (האם לשוא ספדו אותו, חנטו אותו וקברו אותו?)
  אמר ליה: מקרא אני דורש שנאמר 'וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם יְהֹוָה וְאַל תֵּחַת יִשְׂרָאֵל כִּי הִנְנִי מוֹשִׁיעֲךָ מֵרָחוֹק וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם' מקיש הוא - מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.' (תענית ה:ב)

  הבנת? רבי יוחנן מעוות איזה פסוק וקובע שיעקב, עליו נאמר 'וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוֹּת אֶת בָּנָיו וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל הַמִּטָּה וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו' (בראשית מט:לג) למעשה לא מת. הקישקוש הזה גורם לבחורים תמימים כמוך להתנער מכבלי ההיגיון ולחזור על השטות הזאת שוב ושוב כהוכחה לכך שהרבי הנערץ שלכם עודנו בין החיים.

  על דוד נאמר 'וַיִּשְׁכַּב דָּוִד עִם אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר בְּעִיר דָּוִד' (מלכים א' ב:י) ולכן כל מי ששר 'דוד מלך ישראל חי חי וקיים' עושה זאת על אחריותו בלבד. עם זאת, לא צריך להביא הוכחות רק מהכתובים. המדע קובע שבני אדם אינם מסוגלים לחיות הרבה מעל ל-120 שנים סטנדרטיות ולכן כל גדולי הדור שהגיעו לגיל זה הם כבר בהכרח ברי מינן, אפילו אם קיים מדרש יפה שאומר אחרת. זאת המציאות הריאלית בין אם אתה מאמין בה ובין אם לאו.

  לפיכך: יעקב אבינו מת, דוד המלך מת, רבי יהודה הנשיא מת וכן, גם הרבי שלכם מת. הוא היה רק בן תמותה גם אם אתם מאמינים שהוא היה גדול הדור, נביא, מלך ומשיח. כשהוא יקרום עור וגידים וישוב להלך בין הבריות נוכל לחדש את הדיון ולבדוק אם הוא אכן הגואל לו אנו מייחלים כבר 2,000 שנה אבל עד אז עלינו להניח שגם הוא, כמו שבתאי צבי ועשרות מתיימרים אחרים, אינו יותר מאשר נביא שקר שלא צלח את תכתיבי המציאות הריאלית.

  באשר למושג 'נשיא הדור' בו אתם אוהבים להשתעשע: הרבי שלכם היה לכל היותר נשיא 'חב"ד'. הוא לא היה נשיא שלי ושל רבים אחרים שמרכיבים את ה'דור'. חב"ד אינה עומדת במרכז העולם והרבי שלה אינו המאור הגדול שסביבו סובבים כל השאר. הוא היה דמות יחסית שולית שפעלה תקופת מה באחד המעגלים הלא מרכזיים של עם קטן ששואב את גדולתו מהשגיו בתחומים להם הרבי התנגד. רק לשים דברים בפרופורציה: הכת המורמונית החלה בשנות השלושים של המאה התשע עשרה על בסיס אמונות עוד יותר הזויות מאלו של חב"ד וכיום היא נהנית ממספר מאמינים גדול יותר מאשר הדת היהודית על כל זרמיה. אפילו הכת הסינטולוגית, ששורשיה מגיעים רק עד 1950, יכולה להתגאות בפי שלושה יותר מאמינים מאשר חב"ד המפוארת כולה. האם גודלן של הכתות הללו אינו מלמד על נכונות אמונותיהן?

  ידידי,

  רד מהסיסמאות חסרות המשמעות, התנער משטיפת המוח שרבניך המיטו עליך והפעל את מתת האל האמתית שניתנת לך – ההיגיון הבריא שמאפשר לאדם לזהות את המציאות הריאלית ולהתעלם מהבלים ושטויות. אתה כנראה עוד בחור צעיר ותוכל עוד להגיע רחוק. מדוע לבזבז את החיים על מקסמי שוא? בבוא היום עוד תסתכל אחורה ותצטער על השנים שבזבזת בהזיות. מדוע שלא תתנער כבר עכשיו, תלמד לימודים מועילים ותמצה את כל הפוטנציאל שגלום בך?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 05 ינואר 2014 00:44 הוסף ע״י ברוך אלירן

  לכותב המאמר שלום רב.
  ברצוני להגיד לך שהמאמר מעניין מאוד אך אתה כניראה לא למדת חסידות לעומק ואפילו לא התקרבת אם תסתכל אל עובדות בשטח החסידות שעומד באמת זה חב"ד היא בכל העולם
  אם תשאל חבדניק שלא מאמין ברבי שהוא חי
  תשאל אותו אז מי נשיא הדור עכשיו?
  יש כמה וכמה הוכחות מהגמרא ומארי ז"ל חי ומהזוהר וכו
  אני מבין את האנשים שקשה להאמין שהרבי לא חי אתה צריך להבין נשמה שהאמונה זה מעל לשכל קודם כל אתה צריך להבין שאתה אומר בקידוש בשבת שלום עליכם זה אתה אומר למלאכים שאתה לא רואה אבל להאמין מעומק הלב אתה צריך להבין שאתה אומר דוד מלך ישראל חי וקיים ויש לו קבר אז הוא חי וקים ויש סיפור על רבי יהודה הנשיא הגמרא אומרת שלאחר פטירת רבי הוא היה מתגלה לבני ביתו והיה עושה קידוש לבני ביתו בגוף שלם והחידוש הוא שהוא היה מוציא אותם לידי חובה ופרשת יחי כתוב מה יעקוב בחיים מה זרעו בחיים ורשי כותב ומיתתו לא נאמרה בו ויש לי עוד המון דברים לכתוב אבל זה לא על רגל אחת ללמוד את זה כמו שמר הלל לאחד שרצה ללמוד את כל התורה ברגע אחד אתה צריך לקרוא מעל300 ספרים של הרבי שליט"א בשביל להבין את העניין דרך אגב הגמרא בסנדרין אומרת שיש דעה שהמשיח יכול לבוא מהמתים אם אתה רוצה לדעת ואתה צריך להבין שמנחם שמו של משיח ותלמד פנימיות התורה בשביל להבין על מה מדובר לרבי מלובביץ יש שיחות גאולה שנאמר ממני תיצא תורה חדשה הוא מדבר אל מה עתיד להיות מה אתה אומר אל זה צדיק? אני מאחל לך שתחזור בתשובה שלמה וכל עם ישראל יחי המלך המשיח להגיד את זה גם הרבי אמר להגיד הכל מוקלט אז יחי המלך המשיח לעולם ועד

 • קישור לתגובה ראשון, 23 דצמבר 2012 08:19 הוסף ע״י עדו

  ואני חושב ששניכם מתווכחים על העניין השולי ולא על העיקר.
  תארו לעצמכם פושע מוצלח שכל חייו הצליח להתל בחוק ותמיד יצא וידו על העליונה. היו אנשים כאלו (מאיר לנסקי היהודי למשל) ופה ושם קשרו להם כתרים ועשו מהם דמויות נערצות ( למשל סידרת "הסנדק"). עדיין מדובר בפושעים, גם אם מוצלחים.
  הרבי מלובביץ' חי כל ימיו בחו"ל, מרכזה של החיסדות שלו בחו"ל ורוב חסידיו , גם בארץ , לא שירתו בצבא. זה האיש שאומר לי שאסור להחזיר שטחי מולדת? זה האיש שמטיף לנו לשמור על אחיזתנו בחברון, שכם ,בית לחם ושאר נחלת האבות?
  כמה נוח להיות איש חב"ד. במקום להתגייס ולבלות שבתות בבסיס ,לרוץ, לסחוב ולסכן את החיים אתה מגיע לבסיס ביום שישי עם תפילין והחיילים , פראיירים שכמותם, עוד עומדים בתור בשביל הזכות . (אם החייל הדתי בפלוגה יאחר להם לשמירה הם יקללו נמרצות את "הדתי המאנייק")

 • קישור לתגובה שבת, 22 דצמבר 2012 22:17 הוסף ע״י עדי אביר

  שאלתיאל,

  איך תסביר שישו מעולם לא טעה? האם זה אומר שגם הוא היה משיח אמת? איך תסביר שהאורקל של דלפי מעולם לא טעה? האם אתה בעצם מכיר אדמו"ר אחד שכן טעה? האם חסרים לנו שותפי סוד של האל, דוגמת הבבא סאלי, הרנטגן וישעיהו פינטו שיודעים לנבא את העתיד? ועתה לשאלות היותר מציקות: האם מישהו בדק בצורה קצת יותר מדעית את כל הנבואות הללו? האם הרבי אי פעם 'התנבא' במילים ברורות וחד משמעיות או שהוא תמיד השתמש בניסוחים סתומים, אותם ניתן לפרש בדרכים שונות ומשונות, דוגמת 'קרוב אליך הדבר מאד'. האם מישהו בדק את כל הקלטות הווידאו שמתעדות את התוועדויותיו של הרבי וקבע שכל מה שנאמר בהם התגשם לבסוף? האם מצאת את תיאור נסיו של הרבי גם בספרים שלא נכתבו על ידי חבדניקים שרופים?

  בא ננתח יחד את הסיפור על הרווק שביקש ברכה לזיווג הגון: האם הרבי אמר לו 'כלתך העתידית נמצאת פה בחדר'? האם הרבי אמר לו 'תוך שנה תחבק בת זוג'? לא. הרבי אמר לו 'קרוב אליך הדבר מאד'. בסופו של דבר הסתבר שלקח לבחור 20 שנה למצוא זיווג הולם, פרק זמן שקשה לתארו כקרוב מאד, ולבסוף הוא התחתן עם אחת ממאות הבנות שעמדו בשורה והיוו חלק גדול מהאוכלוסייה הפוטנציאלית שבקרבה הוא היה אמור למצוא את בת זוגו. מה הייתה ההסתברות שהרבי יטעה? מי היה זוכר לרבי את טעותו אם בתום עשרים שנה הבחור היה מתחתן עם מישהי אחרת?

  אם עוד לא הבנת, השיטה עובדת כך:

  1. רואה העתידות תמיד מתנסח במשפטים רבי משמעות, למשל 'קרוב אליך הדבר מאד' כאשר איש אינו יודע עם מדובר בקרבה בזמן, בקרבה פיזית או בקרבה רוחנית.

  2. רואה העתידות לרוב מוסיף לניבוי תנאי נוסף, למשל, 'אם תקפיד על שמירת המצוות אז קרוב אליך הדבר מאד'. אם לבסוף יסתבר שהבחור נשאר רווק עד יומו האחרון לבטח אין לו על מי להלין אלא על עצמו. אם היה מקפיד יותר בשמירת המצוות נבואתו של הרבי לבטח הייתה מתגשמת והוא היה זוכה לזיווג נאות.

  3. רואה העתידות בונה על ההסתברות שנבואתו תתגשם מאליה. בחור בן 20 ממילא יתחתן במוקדם או במאוחר ולכן יש סבירות גבוהה שהנבואה תגשים את עצמה בכל מקרה.

  4. רואה העתידות לרוב אינו תוחם את דבריו בזמן כך שתמיד קיים הסיכוי שאם הדברים לא התרחשו עד כה הם עוד יתגשמו בזמן עתידי כלשהו. למשל, אם נביא האמת מנחם מנדל שניאורסון ניבא את בואו של המשיח מנחם מנדל שניאורסון אזי הנבואה לבטח תתגשם אפילו אם רוב העולם חושב בטעות שהאדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון כבר נפח את נשמתו.

  5. החשוב מכל: רואה העתידות בונה על כך שחסידיו תמיד ינפחו את הצלחותיו, למשל במקרה של הבחור שמצא בת הזוג, ויטאטאו אל מתחת לשטיח את כישלונותיו. אתה מכיר את הסיפור על הרווק שנישא כיוון שחסידי חב"ד פרסמו את הסיפור בראש חוצות אבל האם שמעת משהו בעשרים השנים שעברו עד שהבחור מצא את בחירת לבו? הרי במשך 19 שנים הנבואה לא התגשמה ובכל זאת איש לא ידע מהכישלון. איש גם לא היה מגלה שהרבי סתם בלבל את המוח אם האדם הזה היה מבלה עשרים שנים נוספות ללא בת זוג.

  בקיצור, כישלונות קל להעלים ולהשכיח באותה המידה בה קל לנפח הצלחות מקריות ולהפכן למעשי ניסים, במיוחד אם לרשותך עומדים אלפי חסידים מסונוורים שמניחים מראש שהאל חנן אותך ביכולות על-אנושיות. אם תנועת חב"ד הייתה באמת רוצה שנאמין שהרבי היה נביא ומשיח מדוע היא לא העמידה לרשות חוקרים אובייקטיבים את כל סרטי הווידיאו בהם מוקלטות התוועדויותיו הציבוריות והפרטיות? הרבי הרי הקליט את שיחותיו ולכן לא קשה לערוך טבלה שמפרטת את כל תחזיותיו ולברר אלו מהן התגשמו ואלו לא. אני מוכן להמר שאחוזי הפגיעה שלו לא היו טובים מאלו של כל אדם אחר שנהנה מניסיון חיים דומה וידע לנסח את דבריו באותה צורה מעורפלת ורב-משמעית.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שבת, 22 דצמבר 2012 20:49 הוסף ע״י שאלתיאל

  תסביר איך זה שהרבי מליובאוויטש אף פעם לא טעה במה שהוא אמר.
  אתה יודע כמה ניסים ונפלאות סופרו עליו, אפשר לעשות על זה סדרה שלמה של ספרים.
  למשל בחלוקת דולרים איזה רווק בן 20 ביקש ממנו ברכה לזיווג הגון, והרבי אומר לו כי קרוב אליך הדבר מאוד
  הרווק לא הבין מה הרבי התכוון,חלפו עשרים שנה והבנאדם מצא את זיווגו ,החברים החליטו לעשות לו הפתעה והביאו לו את הסרטון כשנפגש עם הרבי,לתדהמתו הוא רואה בסרטון את זוגתו לעתיד, התברר שהוא היה אחרון בתור של הגברים
  והיא ראשונה בתור של הנשים, בגלל זה הרבי אמר לו כי קרוב וכו. אתה מבין הוא חשב שהרבי טעה ורק אחרי 20שנה הוא כבר מבין שהרבי לא טועה, ויש עוד מאות סיפורים כאלה.
  רק תסביר לי את הסיפור הזה.

 • קישור לתגובה שלישי, 16 אוקטובר 2012 11:41 הוסף ע״י עדי אביר

  ברק,

  אני לא מבין כיצד אתה מצליח למצוא שטנה, ציניות ושנאה במאמר תורני שמתייחס לרבי מליובאוויטש כנביא, משיח וצדיק. האם אינך רואה שיש לי רק מילים טובות לכתוב עליו?

  באשר לסגנון כתיבתי: יש כאלה שאוהבים אותו יותר, יש כאלה שאוהבים אותו פחות ויש כאלה שאינם אוהבים אותו כלל. זה בסדר. קשה לי להשביע את רצונם של כולם.

  בכל מקרה, גם במאמריי תמצא הרבה הוכחות ועובדות אבל איני חושב שבגילי ארצה ליישר קו עם הסגנון של 'דעת אמת'. הרשה לי גם להבטיח לך שהציניות שתמצא במאמריי אינה מגיעה לקרסולי הציניות של הרבנים המשיחיסטים ששוטפים את מוחם של נערים צעירים בדברי שטות והבל ושולחים אותם לרחובות בכדי לצוד עוד נערים תמימים, לגרור אותם למחשכי הבורות ולהפוך אותם לאנטי-ציוניים ששונאים את המדינה, הדמוקרטיה, שלטון החוק, ההשכלה, המדע, השמאלנים והערבים.

  אנחנו נמצאים במלחמה על זהותה, ואולי גם על עצם קיומה של מדינת ישראל. יש הנלחמים במאמרים ענייניים ויש הנלחמים בעזרת הציניות והסרקזם. להערכתי יש מקום לכולם.

  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 16 אוקטובר 2012 11:02 הוסף ע״י ברק האורגניסט

  יכול להיות שהחומר שאתה נותן כאן רלוונטי וטוען משהו,
  אבל הסגנון שלך מלא שטנה.
  ז"א, גם אם אני מסכים עם עיקרי הדברים, ואני אכן מסכים איתם, הרבי לא חי, וגם לא נמצא בשום מקום כרגע, אינו המשיח, וגם חא יגיע משיח - - -
  הייתי מעדיף לקרוא טור ענייני, על פני טור נוטף ציניות ושנאה.

  כדאי שתאמץ את הסגנון הענייני ומלא ההוכחות והעובדות של "דעת אמת".

התגובות האחרונות