Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 01 מאי 2018 14:44

הם נחמדים אבל הם לא בני אדם (מעגלתו של חילוני)

דרג מאמר זה
(29 מדרגים)

הם נחמדים, אבל הם לא בני אדם

שאלות מסוימות שמציקות לאנשים ועולות מדי פעם בפייסבוק הן תוצאה של האנשת יתר של בעלי החיים

 

 

חשבו למשל על השאלה הבאה, שעלתה פעם בדיון בפייסבוק:

האם יש גם בעלי חיים טרנסג'נדרים?

 

כמובן שהשואל ידע שבעלי חיים אינם עוסקים בכירורגיה ולכן ברור שלא התכוון לדעת אם יש בעלי חיים שעברו ניתוח לשינוי מין.

הוא התכוון לשאלה אם יש בעלי חיים המזהים בעצמם אי הלימה בין הזהות המגדרית לבין ייעודם המגדרי ו/או לבין מינם הביולוגי[א].

 

תשובתי לשואל הורכבה משני חלקים:

 

החלק הראשון הוא שכדי לקבל מענה וודאי לשאלה, עלינו לשוחח עם בעל החיים ולשאול אותו מה הוא מרגיש כיוון שאין לנו דרך אחרת לדעת מה תחושותיו.

 

החלק השני הוא שבדיוק בגלל העובדה שאיננו יכולים לשאול אותו כזאת שאלה, אנחנו יכולים להסיק, בביטחון יחסי, שהתשובה לשאלה היא שלילית (כלומר, שאין בעלי חיים המזהים בעצמם אי הלימה בין הזהות המגדרית לבין ייעודם המגדרי ו/או לבין מינם הביולוגי).

 

הטענה שבחלק השני מבוססת על כך שכדי לחוש באי הלימה בין הזהות המגדרית לבין היעוד המגדרי ו/או המין הביולוגי, חייב בעל החיים להיות מצויד במונחים כמו זהות מגדרית, יעוד מגדרי ומין ביולוגי.

בהכללה אפשר לומר שכדי לחוש באי הלימה מסוג זה חייב בעל החיים להיות בעל יכולת המשגה – יכולת שככל הידוע לנו – קיימת באופן ממשי ושמושי רק בבני אדם.

 

הקשר עליו הצבעתי במאמר על היווצרות השפה, בין יכולת ההמשגה לבין קיומה של שפה הוא זה שקושר בין שני חלקי התשובה.

 

המחשבה על כך שייתכן שיש בעלי חיים טרנסג'נדרים היא, אם כן, תוצאה של "האנשת יתר", כמצוין בפתיח.

מדובר במצב בו האמפתיה שלנו גורמת לנו לחשוב שבעלי החיים דומים לנו יותר מכפי שהם דומים לנו בפועל.

 

השאלה על קיומם של בעלי חיים טרנסג'נדרים היא רק אחת ממגוון שאלות שאנשים נוטים לטעות בהן את אותה טעות של האנשת יתר.

 

למשל:

בעלי חיים אוכלים כי הם רעבים. הם מעדיפים מאכלים מסוימים על אחרים כי הם גורמים להם הנאה. הם לא עושים זאת בגלל שהם רוצים להימנע ממוות ברעב.

 

בעלי חיים מקיימים יחסי מין כי זה נעים להם. הם לא עושים זאת כדי להעמיד דור המשך או כדי לדאוג להישרדות המין.

 

אנחנו מבצעים את אותן פעולות, גם מן הטעמים הנ"ל, אבל גם משום שאנחנו, בניגוד לבעלי החיים, מבינים את הקשר בין הפעולות לבין תוצאותיהן לטווח הלא מיידי.

 

אגב: בניגוד לבעלי חיים טרנסג'נדרים, בעלי חיים הומוסקסואלים דווקא קיימים.

הסיבה לכך היא כמובן העובדה שההומוסקסואליות – כמו ההטרוסקסואליות – נובעת מדחפים שבני אדם חשים ולא כתוצאה מניתוח של פעולות ותוצאותיהן.

 

בגלל זה, רק אצל הומוסקסואלים אנושיים תמצאו במקרים מסוימים התנהגות שאינה תואמת את נטייתם המינית (הם עשויים לקיים יחסי מין עם בני המין השני – לא בגלל שהם נהנים מזה אלא בגלל שהם רוצים להביא צאצאים).

 

 

מיכאל רוטשילד[א]

שימו לב: מדובר כאן בחוויה של אי הלימה. לא בהתנהגות שאינה תואמת. ההתנהגות מוכתבת על ידי הדחפים. חוויה של אי הלימה דורשת מודעות לדברים שאינם הולמים זה את זה.

נקרא 2619 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות