Skip to content

1VSDAT

מעגלתו של חילוני

 

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

ה"אני" אינו אשליה

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:10
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

שאלה זו עולה לעיתים קרובות בדיונים פילוסופיים פופולארים ובדרך כלל על ידי אדם שחושב שהתשובה היא שלילית. התשובה שלי היא דווקא חיובית.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:10
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

התחלת משפט בביטוי "לפי תיאורית הכאוס" או ניסיון לטעון שאילו שלטתי בתיאורית הכאוס לא הייתי אומר מה שאני אומר, אינם משכנעים אותי אלא בכך שהדובר אינו מבין מהי תיאורית הכאוס.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:09
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

התכתבות עם נציג פורום המפקדים למען ביטחון ישראל בעקבות הצעתי להם לאמץ חלק מן הרעיונות בתוכנית המדינית שלי.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:09
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

למרבה הצער, גם המדינה לא עושה די בעניין

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:09
דרג מאמר זה
(30 מדרגים)

מדוע אנחנו חווים "אדום" כפי שאנחנו חווים אותו? מדוע אנו חשים "כאב" כפי שאנו חשים? או, באופן כללי – מדוע תחושות מסוימות נתפסות אצלנו כפי שהן נתפסות?

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:08
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

האם התקדמותנו בתחום הבינה המלאכותית חייבת להוביל למרד של המכונות כנגד בני האדם

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:07
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

המינארכיזם הוא פילוסופיה פוליטית הדוגלת בצמצום מרבי של הממשל והרחבה מרבית של חופש הפרט בכל נושא אפשרי.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:07
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הטענה שלא תיתכן תבונה ללא גוף נשמעת לא אחת, הן בקרב חוקרי תבונה והן בקרב קהל המתעניינים בנושא. אינני שותף לעמדה זו.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:06
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

חלק ממאמיני התכנון התבוני לא מצליחים להתעלם מכך שיש אבולוציה וכדי להגן על אמונתם מפני העובדות הברורות הם טוענים שהאבולוציה מכוונת על ידי תבונה כלשהי.

שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:06
דרג מאמר זה
(22 מדרגים)

במבחן התוצאה יש דמיון מסוים בין תוצרי התבונה לתוצרי האבולוציה. האם דמיון זה

מצדיק את תיאור האבולוציה כ"תבונה של הטבע"?

שונה לאחרונה ב- שני, 01 מאי 2017 00:23
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הטיעון של "מורכבות בלתי פריקה" הוא אחד הטיעונים האהובים ביותר על בריאתנים.

הרבייה הזוויגית היא אחת הדוגמאות שבה הם מרבים להשתמש. האם הם צודקים?

שונה לאחרונה ב- חמישי, 21 יוני 2018 13:13
רביעי, 05 אפריל 2017 11:30

מעבר לספק (מעגלתו של חילוני)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

 

הדרך מן הגיהינום רצופה שאלות טובות

שונה לאחרונה ב- שני, 15 מאי 2017 23:35
עמוד 6 מתוך 6

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים